Celkový prehľad správnych konaní vo väzbe na ...

Z obsahu datasetu

Databáza prehľadu správnych konaní obsahuje základné údaje ako je číslo správneho konania, dodávateľ, odberateľ, pokuta, dátum začatia správneho konania, dátum vydania rozhodnutia, dátum...

Zdroj: Celkový prehľad správnych konaní vo väzbe na zákon č. 362/2012 Z. z.

Tento zdroj nie je možné zobraziť v túto chvíľu. kliknite sem pre viac informácií

Stiahnuť zdroj

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 15 Máj, 2020
Licencia license Creative Commons Attribution
Transformované dáta transformed Nie
Možné zobraziť can_be_previewed1
Vytvorené createdpred viac ako 5 rokmi
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
datastore_active1
Formát formatCSV
Id id3a72f1cc-0d7f-4d34-ab32-309982cdba58
last_modifiedpred viac ako 3 rokmi
Správca maintainer2E5A548A-983F-45BF-978A-1CD6CD22FBBC
on_same_domain1
Periodicita aktualizácie periodicityother
Popis periodicity periodicity_descriptionbez aktualizácie
Resource Group Id resource_group_idc00d569b-972f-4e10-b72e-2fbc18809426
Id revízií revision_id7eb527a2-38df-4610-be4c-68c121117c71
Stav stateactive
Status statuspublic
Typ url url_typeupload
Platnosť validityperm_valid