Číslo obj. Popis objednaného plnenia Celková hodnota s DPH Zmluva Dátum vyhotovenia objednávky Adresa dodávateľa IČO dodávateľa Obj. podpísal /Meno a priezvisko, funkcia/
1/16 Stravne poukážky   1600 K-274/PO98 4.1.2016 LE CHEQUE Dejeuner s.r.o,  Tomášikova  23/D,  Bratislava 25 31396674 Mgr. Helena Hrebeňaková, reg. Hygienička MPH,MHA
2/16 Týždenník „Podduklianske noviny“         5.1.2016 Pavol Sivák-PONO PRESS, Centrálna 274,Svidník 37653903 Mgr. Helena Hrebeňaková, reg. Hygienička MPH,MHA
3/16 Týždenník „Stropkovské Spektrum“         5.1.2016 Redakcia Stropkovské Spektrum, Stropkov 31708617 Mgr. Helena Hrebeňaková, reg. Hygienička MPH,MHA
4/16 Drev.tampony v skúmavke 45   19.1.2016 Biolab Slovakia s.r.o. Komárno  44083327 Mgr. Helena Hrebeňaková, reg. Hygienička MPH,MHA
5/16 Stravne poukážky   1200 K-274/PO98 26.1.2016 LE CHEQUE Dejeuner s.r.o,  Tomášikova  23/D,  Bratislava 25 31396674 Mgr. Helena Hrebeňaková, reg. Hygienička MPH,MHA
6/16 Oprava a výmena žalúzii     22.2.2016 Damijo Komplet s.r.o. Svidník 36459551 Mgr. Helena Hrebeňaková, reg. Hygienička MPH,MHA
7/16 Výmena brzdových doštičiek     24.2.2016 Š-Autoservis-Ing.Holub Ján Stropkov 30301301 Mgr. Helena Hrebeňaková, reg. Hygienička MPH,MHA
8/16 Quantofix-prúžky na meranie NO2 a NO3 52   26.2.2016 Fisher Slovakia s.r.o. Mäsiarska 13,Levoča 36483095 Mgr. Helena Hrebeňaková, reg. Hygienička MPH,MHA
9/16 Stravné poukážky 1 760,00 K-274/PO98 26.2.2016 LE CHEQUE Dejeuner s.r.o,  Tomášikova  23/D,  Bratislava 25 31396674 Mgr. Helena Hrebeňaková, reg. Hygienička MPH,MHA
10/16 Diagnostika a ŠZM 876,96   9.3.2016 INTES Poprad s.r.o.,Nám.sv.Egídia 95,Poprad 36449814 Mgr. Helena Hrebeňaková, reg. Hygienička MPH,MHA
11/16 Technická prehliadka mot.vozidla     11.3.2016 Š-Autoservis Bardejov a.s.,Požiarnicka 5,Stropkov 36468142 Mgr. Helena Hrebeňaková, reg. Hygienička MPH,MHA
12/16 Stravné poukážky 1 360,00 K-274/PO98 29.3.2016 LE CHEQUE Dejeuner s.r.o,  Tomášikova  23/D,  Bratislava 25 31396674 Mgr. Helena Hrebeňaková, reg. Hygienička MPH,MHA
13/2016 Simulačná pomôcka 153,28   31.3.2016 Vitamed Sk s.r.o. Žellova 2, Bratislava 45487090 Mgr. Helena Hrebeňaková, reg. Hygienička MPH,MHA
14/2016 Prezutie pneumatík na letné     1.4.2016 Syndicus, s.r.o., Jesenského 3074/22, Bardejov, prev. Svidník 46360841 Mgr. Helena Hrebeňaková, reg. hygienička
15/2016 Stravné poukážky  1 680,00 K-274/PO98 25.4.2016 LE CHEQUE Dejeuner s.r.o,  Tomášikova  23/D,  Bratislava 25 31396674 Mgr. Helena Hrebeňaková, reg. Hygienička MPH,MHA
16/2016 Diagnostika a ŠZM 843,98   6.5.2016 INTES Poprad s.r.o.,Nám.sv.Egídia 95,Poprad 36449814 Mgr. Helena Hrebeňaková, reg. Hygienička MPH,MHA
17/2016 Testovacie prúžky     324,69 bez DPH   6.5.2016 Vitamed Sk s.r.o. Žellova 2, Bratislava 45487090 Mgr. Helena Hrebeňaková, reg. Hygienička MPH,MHA
18/2016 Nozokomiální nákazy-kniha 43,01   10.5.2016 Martinus.sk, s.r.o., M.R.Štefánika 58,Martin 36440531 Mgr. Helena Hrebeňaková, reg. Hygienička MPH,MHA
19/2016 Stravné poukážky  1 280,00 K-274/PO98 26.5.2016 LE CHEQUE Dejeuner s.r.o,  Tomášikova  23/D,  Bratislava 25 31396674 Mgr. Helena Hrebeňaková, reg. Hygienička MPH,MHA
20/2016 Diagnostika a ŠZM     845,-   27.5.2016 INTES Poprad s.r.o.,Nám.sv.Egídia 95,Poprad 36449814 Mgr. Helena Hrebeňaková, reg. Hygienička MPH,MHA
21/2016 Tonery 319,08   2.6.2016 ADM COM, s.r.o., Makovická 769/21, 089 01 Svidník 43776396 Mgr. Helena Hrebeňaková, reg. Hygienička MPH,MHA
22/2016 Stravné poukážky  1 280,00 K-274/PO98 24.6.2016 LE CHEQUE Dejeuner s.r.o,  Tomášikova  23/D,  Bratislava 25 31396674 Mgr. Helena Hrebeňaková, reg. Hygienička MPH,MHA
23/2016 Drev.tampony v skúmavke 45   4.7.2016 Biolab Slovakia s.r.o. Komárno  44083327 Mgr. Helena Hrebeňaková, reg. Hygienička MPH,MHA
24/2016 Znalecký posudok     50,-   11.7.2016 Ing. Pavel Olejár, Polyvkova 346/18, Svidník   Mgr. Helena Hrebeňaková, reg. Hygienička MPH,MHA
25/2016 Renovácia tonerov 67,68   11.7.2016 ADM COM, s.r.o., Makovická 769/21, 089 01 Svidník 43776396 Mgr. Helena Hrebeňaková, reg. Hygienička MPH,MHA
26/2016 Uverejnenie inzercie v Podduklianskych novinách     15.7.2016 Pavol Sivák-PONO PRESS, Centrálna 274,Svidník 37653903 Mgr. Helena Hrebeňaková, reg. Hygienička MPH,MHA
27/2016 Uverejnenie inzerce v Stropkovskom Spektre     15.7.2016 Redakcia Stropkovské Spektrum, nám SNP 538, Stropkov 31708617 Mgr. Helena Hrebeňaková, reg. Hygienička MPH,MHA
28/2016 Stravné poukážky  1 200,00 K-274/PO98 1.8.2016 LE CHEQUE Dejeuner s.r.o,  Tomášikova  23/D,  Bratislava 25 31396674 Mgr. Helena Hrebeňaková, reg. Hygienička MPH,MHA
29/2016 Uverejnenie inzercie v „Bardejovsko-Svidnícko-Stropkovsko“     9.8.2016 Bardejovsko-Svidnícko-Stropkovsko,Stocklova 32,Bardejov 36252417 Mgr. Helena Hrebeňaková, reg. Hygienička MPH,MHA
30/2016 Počitače,Windows,Office,oprava počitača     19.8.2016 Mgr.M.Vachna MaM, Niž.Orlík 108 35249790 Mgr. Helena Hrebeňaková, reg. Hygienička MPH,MHA
31/2016 Stravné poukážky  1 040,00 K-274/PO98 30.8.6016 LE CHEQUE Dejeuner s.r.o,  Tomášikova  23/D,  Bratislava 25 31396674 Mgr. Helena Hrebeňaková, reg. Hygienička MPH,MHA
32/2016 Bioindikatory 191,40 bez DPH   8.9.2016 Fauna-Flóra export-Import s.r.o. Okružná 33, Zvolen 650846 Mgr. Helena Hrebeňaková, reg. Hygienička MPH,MHA
33/2016 Stravné poukážky  1 200,00 K-274/PO98 30.9.2016 LE CHEQUE Dejeuner s.r.o,  Tomášikova  23/D,  Bratislava 25 31396674 Mgr. Helena Hrebeňaková, reg. Hygienička MPH,MHA
34/2016 Technická prehliadka auta     7.10.2016 Š-Autoservis Bardejov s.r.o. Požiarnicka 5, Stropkov 36468142 Mgr. Helena Hrebeňaková, reg. Hygienička MPH,MHA
35/2016 Testovacie prúžky     66,- bez DPH   11.10.2016 Vitamed Sk s.r.o. 1.mája 45, Pezinok 45487090 Mgr. Helena Hrebeňaková, reg. Hygienička MPH,MHA
36/2016 Drev.tampony v skúmavke 45   11.10.2016 Biolab Slovakia s.r.o. Okružná cesta 74,Komárno  44083327 Mgr. Helena Hrebeňaková, reg. Hygienička MPH,MHA
37/2016 Bioindikatory 140,36   11.10.2016 Fauna-Flóra Export-Import s.r.o. Okružná 33, Zvolen 650846 Mgr. Helena Hrebeňaková, reg. Hygienička MPH,MHA
38/2016 PC zostava pre štátnu pokladňu, Windows     18.10.2016 Mgr.M.Vachna MaM, Niž.Orlík 108 35249790 Mgr. Helena Hrebeňaková, reg. Hygienička MPH,MHA
39/2016 Maliarske práce a oprava brana   2 058,-   18.10.2016 H.K.K. mont s.r.o. Festivalová 709/5,Svidník 36723185 Mgr. Helena Hrebeňaková, reg. Hygienička MPH,MHA
39/2016-2 Prehliadka plynových kotlov      19.10.2016 Václav Hudák-ORPLYN, Bartošovce 64 33690120 Mgr. Helena Hrebeňaková, reg. Hygienička MPH,MHA
40/2016 Diagnostika a ŠZM 994,06   19.10.2016 INTES Poprad s.r.o.,Nám.sv.Egídia 95,Poprad 36449814 Mgr. Helena Hrebeňaková, reg. Hygienička MPH,MHA
41/2016 Revízia komína     20.10.2016 Stanislav Štec Komin servis, Magurska 10,Prešov 34651659 Mgr. Helena Hrebeňaková, reg. Hygienička MPH,MHA
42/2016 Pneumatiky a prehodenie pneumatík na zimné     26.10.2016 Syndicus, s.r.o., Jesenského 3074/22, Bardejov, prev. Svidník 46360841 Mgr. Helena Hrebeňaková, reg. Hygienička MPH,MHA
43/2016 Stravné poukážky 960 K-274/PO98  31.10.2016 LE CHEQUE Dejeuner s.r.o,  Tomášikova  23/D,  Bratislava 25 31396674 Mgr. Helena Hrebeňaková, reg. Hygienička MPH,MHA
44/2016 Odborná prehliadka a skúška hromozvodu      2.11.2016 Marcel Sakara, Mlynská 706/16, Stropkov 44284519 Mgr. Helena Hrebeňaková, reg. Hygienička MPH,MHA
45/2016 Tonery a renovácia tonerov 858,12    2.11.2016 ADM COM, s.r.o., Makovická 769/21, 089 01 Svidník 43776396 Mgr. Helena Hrebeňaková, reg. Hygienička MPH,MHA
46/2016 Zhotovenie zábrany k železnému rebríku      7.11.2016 Jozef Mičo-KOVMAK, Poštová 233, Svidník 17212715 Mgr. Helena Hrebeňaková, reg. Hygienička MPH,MHA
47/2016 Stojan prezentačný a panel korkový 134,72    7.11.2016 Účebné pomôcky s.r.o., Jegorovova 37, Ban.Bystrica 31641199 Mgr. Helena Hrebeňaková, reg. Hygienička MPH,MHA
48/2016 Inštalácia počítača pre štát.pokladňu    216,-    8.11.2016 PoSAM spol. s.r.o. Bajkalská 28, Bratislava 31365078 Mgr. Helena Hrebeňaková, reg. Hygienička MPH,MHA
49/2016 Písací stôl      76,-   10.11.2016 Bača Vladimír-BAVL TRADE, Hlinky 281/21, Stropkov 17139007 Mgr. Helena Hrebeňaková, reg. Hygienička MPH,MHA
50/2016 Kalibrácia Reflotronu a oprava     10.11.2016 INTES Poprad s.r.o.,Nám.sv.Egídia 95,Poprad 36449814 Mgr. Helena Hrebeňaková, reg. Hygienička MPH,MHA
51/2016 Micro+Smokerlyzer, naustky 515,2   11.11.2016 Intertec spol.s.r.o., Čsl.armády 6, Banská Bystrica 692972 Mgr. Helena Hrebeňaková, reg. Hygienička MPH,MHA
52/2016 Písací stôl a skrinky    358,-   16.11.2016 Bača Vladimír-BAVL TRADE, Hlinky 281/21, Stropkov 17139007 Mgr. Helena Hrebeňaková, reg. Hygienička MPH,MHA
53/2016 Údržba a servis kopiriek     18.11.2016 Kristian Petro-Polygra Plus, Uralská 1493/15,Košice 48066257 Mgr. Helena Hrebeňaková, reg. Hygienička MPH,MHA
54/2016 Oprava elektrozámku na dverach a staničky     18.11.2016 H.K.K. mont s.r.o. Festivalová 709/5,Svidník 36723185 Mgr. Helena Hrebeňaková, reg. Hygienička MPH,MHA
55/2016 Preškolenie vodičov ref.motorových vozidiel       75,-   18.11.2016 Ján Brežný-Autoškola Praktik, Bardejovská 358/9, Svidník 10782346 Mgr. Helena Hrebeňaková, reg. Hygienička MPH,MHA
56/2016 Vario Chlorine Total a Free 68,16   21.11.2016 Wafy chromservis s.r.o. Elektrárenska 1, Bratislava 35720390 Mgr. Helena Hrebeňaková, reg. Hygienička MPH,MHA
57/2016 Stravné poukážky 1200 K-274/PO98 25.11.2016 LE CHEQUE Dejeuner s.r.o,  Tomášikova  23/D,  Bratislava 25 31396674 Mgr. Helena Hrebeňaková, reg. Hygienička MPH,MHA
58/2016 Digitálny fotoaparát a pamäťová karta 307,99   25.11.2016 Audio-Video Centrum, Sov.hrdinov 462, Svidmík 10813675 Mgr. Helena Hrebeňaková, reg. Hygienička MPH,MHA
59/2016 Kancelársky papier 501,5   29.11.2016 Svidnícka tlačiareň, čat.Nebiljaka, Svidník 36478326 Mgr. Helena Hrebeňaková, reg. Hygienička MPH,MHA
60/2016 Zimná pracovná obuv     800,-   30.11.2016 Andrej Kurimský MOBARD, predajňa Svidník 40694062 Mgr. Helena Hrebeňaková, reg. Hygienička MPH,MHA
61/2016 Mandatné certifikáty,licencia  309,6   1.12.2016 Disig a.s., Záhradnicka 151, Bratislava 35975946 Mgr. Helena Hrebeňaková, reg. Hygienička MPH,MHA
62/2016 Stravné poukážky 160 K-274/PO98 1.12.2016 LE CHEQUE Dejeuner s.r.o,  Tomášikova  23/D,  Bratislava 25 31396674 Mgr. Helena Hrebeňaková, reg. Hygienička MPH,MHA
63/2016 Pneumatiky     164,-   5.12.2016 Syndicus, s.r.o., Jesenského 3074/22, Bardejov, prev. Svidník 46360841 Mgr. Helena Hrebeňaková, reg. Hygienička MPH,MHA
64/2016 Špeciálny zdrav.materiál 154,3   5.12.2016 M.J. spol. s.r.o. MUDr. Pribulu 149, Svidník 36471178 Mgr. Helena Hrebeňaková, reg. Hygienička MPH,MHA
65/2016 Maľba zárubni a radiátorov     5.12.2016 H.K.K. mont s.r.o. Festivalová 709/5,Svidník 36723185 Mgr. Helena Hrebeňaková, reg. Hygienička MPH,MHA
66/2016 Oprava a servis tlačiarni     6.12.2016 ADM COM, s.r.o., Makovická 769/21, 089 01 Svidník 43776396 Mgr. Helena Hrebeňaková, reg. Hygienička MPH,MHA
67/2016 Kancelársky a čistiaci materiál     6.12.2016 Akcent tlačiareň plus s.r.o. Pionierska 357/3, Svidník 46832246 Mgr. Helena Hrebeňaková, reg. Hygienička MPH,MHA
68/2016 Kontrola dochádzkového systému     8.12.2016 BenTel s.r.o., Hanojská 4, Košice 46506802 Mgr. Helena Hrebeňaková, reg. Hygienička MPH,MHA
69/2016 Koberec 189,9   15.12.2016 Kika Nábytok s.r.o.,Galvaniho 11, Bratislava,pobočka Košice 35883103 Mgr. Helena Hrebeňaková, reg. Hygienička MPH,MHA