Okres

Obec

Katastrálne územie

Unifikovaný názov NNKP

Zaužívaný názov NNKP

Č. ÚZPF NNKP

Index PO

Unifikovaný názov PO

Bližšie určenie PO

Adresa

Súpisné číslo

Orientačné číslo

Čísla parciel

Vznik

Prevládajúci sloh

Autor

Chránený celok

Vlastnícka forma názov

 

Galanta

Abrahám

Abrahám

KRÍŽ S KORPUSOM NA STĹPE

kríž pri kostole

1

1

STĹP S PODSTAVCOM

kamenný

   

226/1

1759

barok

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Galanta

Abrahám

Abrahám

KRÍŽ S KORPUSOM NA STĹPE

kríž pri kostole

1

2

KRÍŽ S KORPUSOM

Ukrižovaný Kristus

   

226/1

1759

barok

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Dunajská Streda

Báč

Báč

KALVÁRIA

Kalvária

65

1

KAPLNKA KRÍŽOVEJ CESTY

1.zastavenie

   

331/1

1867

historizmus

Knöbl L. (murár.majster)

 

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Dunajská Streda

Báč

Báč

KALVÁRIA

Kalvária

65

2

KAPLNKA KRÍŽOVEJ CESTY

2.zastavenie

   

331/1

1867

historizmus

Knöbl L. (murár.majster)

 

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Dunajská Streda

Báč

Báč

KALVÁRIA

Kalvária

65

3

KAPLNKA KRÍŽOVEJ CESTY

3.zastavenie

   

331/1

1867

historizmus

Knöbl L. (murár.majster)

 

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Dunajská Streda

Báč

Báč

KALVÁRIA

Kalvária

65

4

KAPLNKA KRÍŽOVEJ CESTY

4.zastavenie

   

331/1

1867

historizmus

Knöbl L. (murár.majster)

 

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Dunajská Streda

Báč

Báč

KALVÁRIA

Kalvária

65

5

KAPLNKA KRÍŽOVEJ CESTY

5.zastavenie

   

331/1

1867

historizmus

Knöbl L. (murár.majster)

 

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Dunajská Streda

Báč

Báč

KALVÁRIA

Kalvária

65

6

KAPLNKA KRÍŽOVEJ CESTY

6.zastavenie

   

331/1

1867

historizmus

Knöbl L. (murár.majster)

 

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Dunajská Streda

Báč

Báč

KALVÁRIA

Kalvária

65

7

KAPLNKA KRÍŽOVEJ CESTY

7.zastavenie

   

331/1

1867

historizmus

Knöbl L. (murár.majster)

 

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Dunajská Streda

Báč

Báč

KALVÁRIA

Kalvária

65

8

KAPLNKA KRÍŽOVEJ CESTY

8.zastavenie

   

331/1

1867

historizmus

Knöbl L. (murár.majster)

 

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Dunajská Streda

Báč

Báč

KALVÁRIA

Kalvária

65

9

KAPLNKA KRÍŽOVEJ CESTY

9.zastavenie

   

331/1

1867

historizmus

Knöbl L. (murár.majster)

 

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Dunajská Streda

Báč

Báč

KALVÁRIA

Kalvária

65

10

KAPLNKA KRÍŽOVEJ CESTY

10.zastavenie

   

331/1

1867

historizmus

Knöbl L. (murár.majster)

 

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Dunajská Streda

Báč

Báč

KALVÁRIA

Kalvária

65

11

KAPLNKA KRÍŽOVEJ CESTY

11.zastavenie

   

331/1

1867

historizmus

Knöbl L. (murár.majster)

 

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Dunajská Streda

Báč

Báč

KALVÁRIA

Kalvária

65

12

KAPLNKA KRÍŽOVEJ CESTY

12.zastavenie

   

331/1

1867

historizmus

Knöbl L. (murár.majster)

 

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Dunajská Streda

Báč

Báč

KALVÁRIA

Kalvária

65

13

KAPLNKA KRÍŽOVEJ CESTY

13.zastavenie

   

331/1

1867

historizmus

Knöbl L. (murár.majster)

 

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Dunajská Streda

Báč

Báč

KALVÁRIA

Kalvária

65

14

KAPLNKA KRÍŽOVEJ CESTY

14.zastavenie

   

331/1

1867

historizmus

Knöbl L. (murár.majster)

 

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Dunajská Streda

Báč

Báč

KALVÁRIA

Kalvária

65

15

KRÍŽ S KORPUSOM

Ukrižovaný Kristus

   

331/1

1867

   

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Dunajská Streda

Báč

Báč

KALVÁRIA

Kalvária

65

16

KAPLNKA

Pieta

   

331/1

1867

novogotika

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Dunajská Streda

Báč

Báč

KALVÁRIA

Kalvária

65

17

SOCHA I.

anjel

   

331/1

18.st.

barok

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Dunajská Streda

Báč

Báč

KALVÁRIA

Kalvária

65

18

SOCHA II.

anjel

   

331/1

18.st.

barok

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Dunajská Streda

Báč

Báč

KALVÁRIA

Kalvária

65

19

MÚR OHRADNÝ

murovaná-tehla

   

331/1

1867

historizmus

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Dunajská Streda

Báč

Báč

KLÁŠTOR FRANTIŠKÁNOV

františkánsky kláštor

66

1

KONVENT

františkánsky

 

2

2

329/1

1660-1670

barok raný

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Dunajská Streda

Báč

Báč

KLÁŠTOR FRANTIŠKÁNOV

františkánsky kláštor

66

2

KOSTOL

r.k.sv.Antona Paduánskeho

 

1

1

330

1660-1670

barok raný

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Dunajská Streda

Báč

Báč

KLÁŠTOR FRANTIŠKÁNOV

františkánsky kláštor

66

3

ÚPRAVA SADOVNÍCKA

    

332/14,331/1,331/2,329/8,329/6(len pozemok)

18.st.

   

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Dunajská Streda

Báč

Báč

KLÁŠTOR FRANTIŠKÁNOV

františkánsky kláštor

66

4

ZÁHRADA

    

328/1,328/4,328/6,328/7,+pozemok:328/2-3,328/5,328/8,329/2-8

18.st.

   

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Dunajská Streda

Báč

Báč

KLÁŠTOR FRANTIŠKÁNOV

františkánsky kláštor

66

5

ZÁHRADA

    

332/1,332/3,332/4,+pozemok pod stavb.:332/2,332/5-13,332/15

18.st.

   

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Dunajská Streda

Báč

Báč

KLÁŠTOR FRANTIŠKÁNOV

františkánsky kláštor

66

6

MÚR OHRADNÝ

    

328/1,328/6

18.st.

   

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Dunajská Streda

Báč

Báč

SOCHA NA PILIERI

socha sv.Antona Paduánskeho

67

1

PILIER

štvorboký,kamenný

  

0

332/15

1674

barok

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Dunajská Streda

Báč

Báč

SOCHA NA PILIERI

socha sv.Antona Paduánskeho

67

2

SOCHA

sv.Anton Paduánsky

  

0

332/15

1674

barok

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Piešťany

Banka

Banka

KOSTOL

kostol sv.Martina

768

1

KOSTOL

r.k.sv.Martina

 

3947

3947

1

14.st.

renesancia

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Trnava

Biely Kostol

Biely Kostol

KAŠTIEĽ

Letný kaštieľ

769

1

KAŠTIEĽ

  

6933,5458

6933,5458

831,832

1719

barok

  

Samospráva miest a obcí

 

Trnava

Bíňovce

Bíňovce

KOSTOL

kostol sv.Michala

770

1

KOSTOL

r.k.sv.Michala

  

0

1

 

barok

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Trnava

Bohdanovce nad Trnavou

Bohdanovce nad Trnavou

KOSTOL A NÁHROBNÍK

kostol sv.Petra a Pavla a náhr

771

1

KOSTOL

r.k.sv.Petra a Pavla

 

271

271

1

1397

gotika

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Trnava

Bohdanovce nad Trnavou

Bohdanovce nad Trnavou

KOSTOL A NÁHROBNÍK

kostol sv.Petra a Pavla a náhr

771

2

NÁHROBNÍK

   

0

1

1769

barok neskorý

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Trnava

Boleráz

Klčovany

KRÍŽ

náhrobný kríž

776

1

KRÍŽ

náhrobný

   

733/1

18.st.

barok

  

Samospráva miest a obcí

 

Trnava

Borová

Borová

KOSTOL

kostol sv.Štefana

777

1

KOSTOL

r.k.sv.Štefana

 

55

55

184

17.st.

renesancia

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Piešťany

Borovce

Borovce

KÚRIA A ZÁHRADA

kúria so záhradou

778

1

KÚRIA

prejazdový,solitér

 

59

59

74

18.st.

klasicizmus

  

Spoločnosť s ručením obmedzeným

 

Piešťany

Borovce

Borovce

KÚRIA A ZÁHRADA

kúria so záhradou

778

2

ZÁHRADA

    

73/1,73/2,74

18.st.

prírodnokrajinársky

  

Spoločnosť s ručením obmedzeným

 

Piešťany

Borovce

Borovce

KOSTOL

kostol sv.Vavrinca

779

1

KOSTOL

r.k.sv.Vavrinca

  

0

183/1

1777-1781

barok neskorý

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Senica

Borský Mikuláš

Borský Mikuláš

DOM PAMÄTNÝ S AREÁLOM

rodný dom Jána Hollého

570

1

DOM PAMÄTNÝ

Hollý Ján

 

554

554

20/1

2.pol.19.st.

ľudové staviteľstvo

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Senica

Borský Mikuláš

Borský Mikuláš

DOM PAMÄTNÝ S AREÁLOM

rodný dom Jána Hollého

570

2

TABUĽA PAMÄTNÁ

Hollý Ján

 

554

1

20/1

1885

   

Samospráva miest a obcí

 

Senica

Borský Mikuláš

Borský Mikuláš

DOM PAMÄTNÝ S AREÁLOM

rodný dom Jána Hollého

570

3

POMNÍK

Hollý Ján

   

20/2

1930

 

Koniarek J.

 

Samospráva miest a obcí

 

Senica

Borský Mikuláš

Borský Mikuláš

KAPLNKA

kaplnka sv.Márie Magdalény

573

1

KAPLNKA

r.k.sv.Márie Magdalény

 

13

13

441-chyba

18.st.

barok

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Senica

Borský Mikuláš

Borský Peter

KOSTOL S OPEVNENÍM

kostol sv.Petra a Pavla

574

1

KOSTOL

r.k.sv.Petra a Pavla

  

0

167

14.st.

renesancia

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Senica

Borský Mikuláš

Borský Peter

KOSTOL S OPEVNENÍM

kostol sv.Petra a Pavla

574

2

OPEVNENIE KOSTOLA

   

0

167

14.st.

barok

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Senica

Borský Mikuláš

Borský Peter

DOM ĽUDOVÝ

Sumorovec,so slamenou strechou

575

1

DOM ĽUDOVÝ

zrubová konštrukcia

Peterská ul.

1283

8

496

19.st.

ľudové staviteľstvo

  

Samospráva miest a obcí

 

Senica

Borský Mikuláš

Borský Mikuláš

FARA

r.k.fara

11781

1

FARA

r.k.

Cintorínska ul.

421

7

395

pred 1810

barok neskorý

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Senica

Borský Svätý Jur

Borský Svätý Jur

KRÍŽ S KORPUSOM

prícestný kríž

568

1

KRÍŽ S KORPUSOM

Ukrižovaný Kristus

    

19.st.

novogotika

  

Samospráva miest a obcí

 

Senica

Borský Svätý Jur

Borský Svätý Jur

KOSTOL

kostol sv.Juraja

569

1

KOSTOL

r.k.sv.Juraja

SNP ul.

2

2

3/1

1676

barok

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Trnava

Brestovany

Malé Brestovany

KAŠTIEĽ A PARK

kaštieľ a park

780

1

KAŠTIEĽ

  

1

1

73

18.st.

klasicizmus

  

Samospráva miest a obcí

 

Trnava

Brestovany

Malé Brestovany

KAŠTIEĽ A PARK

kaštieľ a park

780

2

PARK

 

Nižňanského ul.

1

1

74/1

1.pol.19.st.

prírodnokrajinársky

  

Samospráva miest a obcí

 

Trnava

Bučany

Bučany

KÚRIA

Nyariovská kúria

781

1

KÚRIA

  

108

108

1634 (st.č.2114)

16.st.

empír

  

Samospráva miest a obcí

 

Trnava

Bučany

Bučany

KAŠTIEĽ ZANIKNUTÝ

zaniknutý kaštieľ

10780

1

KAŠTIEĽ ZANIKNUTÝ

  

157

157

962/1,963

2.pol.18.st.

barok neskorý

  

Súkromné vlastníctvo občanov

 

Trnava

Buková

Buková

HRAD

Hrad Ostrý Kameň,Ostriež

788

1

PALÁC HRADNÝ I.

hradné jadro

   

5212/1

2.pol.13.st.-14.st.

gotika

  

Nevysporiadané vlastnícke vzťahy

 

Trnava

Buková

Buková

HRAD

Hrad Ostrý Kameň,Ostriež

788

2

VEŽA BRÁNOVÁ

hradné jadro

   

5212/1

2.pol.13.st.-14.st.

gotika

  

Nevysporiadané vlastnícke vzťahy

 

Trnava

Buková

Buková

HRAD

Hrad Ostrý Kameň,Ostriež

788

3

BRÁNA

predhradie I.

   

5212/1

14.st.

gotika

  

Nevysporiadané vlastnícke vzťahy

 

Trnava

Buková

Buková

HRAD

Hrad Ostrý Kameň,Ostriež

788

4

MÚR HRADBOVÝ I.

predhradie I.

   

5212/1

pol.14.st.

gotika

  

Nevysporiadané vlastnícke vzťahy

 

Trnava

Buková

Buková

HRAD

Hrad Ostrý Kameň,Ostriež

788

5

STAVBA HOSPODÁRSKA I.

predhradie I.

   

5212/1

16.st.

renesancia

  

Nevysporiadané vlastnícke vzťahy

 

Trnava

Buková

Buková

HRAD

Hrad Ostrý Kameň,Ostriež

788

6

STAVBA HOSPODÁRSKA II.

predhradie I.

   

5212/1

2.pol.16.st.

renesancia

  

Nevysporiadané vlastnícke vzťahy

 

Trnava

Buková

Buková

HRAD

Hrad Ostrý Kameň,Ostriež

788

7

STAVBA HOSPODÁRSKA III.

predhradie I.

   

5212/1

14.st.

gotika

  

Nevysporiadané vlastnícke vzťahy

 

Trnava

Buková

Buková

HRAD

Hrad Ostrý Kameň,Ostriež

788

8

NÁDVORIE HRADNÉ I.

predhradie I.

   

5212/1

pol.14.st.

   

Nevysporiadané vlastnícke vzťahy

 

Trnava

Buková

Buková

HRAD

Hrad Ostrý Kameň,Ostriež

788

9

MÚR HRADBOVÝ II.

predhradie II.

   

5212/1

15.st.

gotika

  

Nevysporiadané vlastnícke vzťahy

 

Trnava

Buková

Buková

HRAD

Hrad Ostrý Kameň,Ostriež

788

10

NÁDVORIE HRADNÉ II.

predhradie II.

   

5212/1

15.st.

   

Nevysporiadané vlastnícke vzťahy

 

Trnava

Buková

Buková

HRAD

Hrad Ostrý Kameň,Ostriež

788

11

MÚR HRADBOVÝ III.

predhradie III.

   

5212/1

1.pol.16.st.

   

Nevysporiadané vlastnícke vzťahy

 

Trnava

Buková

Buková

HRAD

Hrad Ostrý Kameň,Ostriež

788

12

BAŠTA JUHOVÝCHODNÁ

predhradie III.

   

5212/1

15.st.

gotika

  

Nevysporiadané vlastnícke vzťahy

 

Trnava

Buková

Buková

HRAD

Hrad Ostrý Kameň,Ostriež

788

13

BAŠTA SEVEROVÝCHODNÁ I.

predhradie III.

   

5212/1

1.pol.16.st.

renesancia

  

Nevysporiadané vlastnícke vzťahy

 

Trnava

Buková

Buková

HRAD

Hrad Ostrý Kameň,Ostriež

788

14

PALÁC HRADNÝ II.

predhradie III.

   

5212/1

1.pol.16.st.

renesancia

  

Nevysporiadané vlastnícke vzťahy

 

Trnava

Buková

Buková

HRAD

Hrad Ostrý Kameň,Ostriež

788

15

STAVBA HOSPODÁRSKA IV.

predhradie III.

   

5212/1

1.pol.16.st.

renesancia

  

Nevysporiadané vlastnícke vzťahy

 

Trnava

Buková

Buková

HRAD

Hrad Ostrý Kameň,Ostriež

788

16

NÁDVORIE HRADNÉ III.

predhradie III.

   

5212/1

1.pol.16.st.

   

Nevysporiadané vlastnícke vzťahy

 

Trnava

Buková

Buková

HRAD

Hrad Ostrý Kameň,Ostriež

788

17

MÚR HRADBOVÝ IV.

predhradie IV.

   

5212/1

2.pol.16.st.

renesancia

  

Nevysporiadané vlastnícke vzťahy

 

Trnava

Buková

Buková

HRAD

Hrad Ostrý Kameň,Ostriež

788

18

BAŠTA SEVEROVÝCHODNÁ II.

predhradie IV.

   

5212/1

2.pol.16.st.

renesancia

  

Nevysporiadané vlastnícke vzťahy

 

Trnava

Buková

Buková

HRAD

Hrad Ostrý Kameň,Ostriež

788

19

BAŠTA SEVERNÁ

predhradie IV.

   

5212/1

2.pol.16.st.

renesancia

  

Nevysporiadané vlastnícke vzťahy

 

Trnava

Buková

Buková

HRAD

Hrad Ostrý Kameň,Ostriež

788

20

BAŠTA SEVEROZÁPADNÁ

predhradie IV.

   

5212/1

2.pol.16.st.

renesancia

  

Nevysporiadané vlastnícke vzťahy

 

Trnava

Buková

Buková

HRAD

Hrad Ostrý Kameň,Ostriež

788

21

STAVBA HOSPODÁRSKA V.

predhradie IV.

   

5212/1

2.pol.16.st.

renesancia

  

Nevysporiadané vlastnícke vzťahy

 

Trnava

Buková

Buková

HRAD

Hrad Ostrý Kameň,Ostriež

788

22

STAVBA HOSPODÁRSKA VI.

predhradie IV.

   

5212/1

17.st.

renesancia

  

Nevysporiadané vlastnícke vzťahy

 

Trnava

Buková

Buková

HRAD

Hrad Ostrý Kameň,Ostriež

788

23

NÁDVORIE HRADNÉ IV.

predhradie IV.

   

5212/1

2.pol.16.st.

   

Nevysporiadané vlastnícke vzťahy

 

Trnava

Buková

Buková

HRAD

Hrad Ostrý Kameň,Ostriež

788

24

PRIEKOPA ŠIJOVÁ

predhradie IV.

   

5212/1

k.15.st.

   

Nevysporiadané vlastnícke vzťahy

 

Trnava

Buková

Buková

HRAD

Hrad Ostrý Kameň,Ostriež

788

25

VEŽA STRÁŽNA

predhradie IV.

   

5212/1

 

stredovek

  

Nevysporiadané vlastnícke vzťahy

 

Dunajská Streda

Čakany

Čakany

KAŠTIEĽ A ZÁHRADA

kaštieľ so záhradou

69

1

KAŠTIEĽ

  

7

7

9

2.pol.17.st.

barok

  

Príspevková organizácia

 

Dunajská Streda

Čakany

Čakany

KAŠTIEĽ A ZÁHRADA

kaštieľ so záhradou

69

2

ZÁHRADA

    

8/1,4/2,8/2-pozemok

18.st.

   

Príspevková organizácia

 

Senica

Čáry

Čáry

DOM PAMÄTNÝ

Národ.kult.pracovník

599

1

DOM PAMÄTNÝ

Kollár Martin

 

54

54

407/1,408

1.pol.19.st.

ľudové staviteľstvo

  

Súkromné vlastníctvo občanov

 

Senica

Cerová

Rozbehy

HRAD

Hrad Korlátka

596

1

VEŽA ÚTOČIŠTNÁ

hradné jadro

   

404 (406/1,403 ?)

2.pol.13.st.

gotika raná

  

Samospráva miest a obcí

 

Senica

Cerová

Rozbehy

HRAD

Hrad Korlátka

596

2

PALÁC HRADNÝ I.

hradné jadro

   

404 (406/1,403 ?)

2.pol.13.st.

gotika raná

  

Samospráva miest a obcí

 

Senica

Cerová

Rozbehy

HRAD

Hrad Korlátka

596

3

MÚR HRADBOVÝ I.

hradné jadro

   

404 (406/1,403 ?)

2.pol.13.st.

gotika raná

  

Samospráva miest a obcí

 

Senica

Cerová

Rozbehy

HRAD

Hrad Korlátka

596

4

NÁDVORIE HRADNÉ I.

hradné jadro

   

404 (406/1,403 ?)

2.pol.13.st.

gotika raná

  

Samospráva miest a obcí

 

Senica

Cerová

Rozbehy

HRAD

Hrad Korlátka

596

5

MÚR HRADBOVÝ II.

hradné jadro-predsunuté opevnenie

   

404 (406/1,403 ?)

15.st.

gotika neskorá

  

Samospráva miest a obcí

 

Senica

Cerová

Rozbehy

HRAD

Hrad Korlátka

596

6

NÁDVORIE HRADNÉ II.

hradné jadro-predsunuté opevnenie

   

404 (406/1,403 ?)

15.st.

gotika neskorá

  

Samospráva miest a obcí

 

Senica

Cerová

Rozbehy

HRAD

Hrad Korlátka

596

7

PALÁC HRADNÝ II.

predhradie I.

   

404 (406/1,403 ?)

14./15.st.

gotika

  

Samospráva miest a obcí

 

Senica

Cerová

Rozbehy

HRAD

Hrad Korlátka

596

8

MÚR HRADBOVÝ ŠTÍTOVÝ III.

predhradie I.

   

404 (406/1,403 ?)

14./15.st.

gotika

  

Samospráva miest a obcí

 

Senica

Cerová

Rozbehy

HRAD

Hrad Korlátka

596

9

NÁDVORIE HRADNÉ III.

predhradie I.

   

404 (406/1,403 ?)

14./15.st.

gotika

  

Samospráva miest a obcí

 

Senica

Cerová

Rozbehy

HRAD

Hrad Korlátka

596

10

STAVBA HOSPODÁRSKA

predhradie II.

   

404 (406/1,403 ?)

2.pol.16.st.

renesancia

  

Samospráva miest a obcí

 

Senica

Cerová

Rozbehy

HRAD

Hrad Korlátka

596

11

BRÁNA HRADNÁ

predhradie II.

   

404 (406/1,403 ?)

1.pol.16.st.

renesancia

  

Samospráva miest a obcí

 

Senica

Cerová

Rozbehy

HRAD

Hrad Korlátka

596

12

BAŠTA DELOVÁ

predhradie II.

   

404 (406/1,403 ?)

1.pol.16.st.

renesancia

  

Samospráva miest a obcí

 

Senica

Cerová

Rozbehy

HRAD

Hrad Korlátka

596

13

MÚR HRADBOVÝ IV.

predhradie II.

   

404 (406/1,403 ?)

1.pol.16.st.

renesancia

  

Samospráva miest a obcí

 

Senica

Cerová

Rozbehy

HRAD

Hrad Korlátka

596

14

NÁDVORIE HRADNÉ IV.

predhradie II.

   

404 (406/1,403 ?)

1.pol.16.st.

renesancia

  

Samospráva miest a obcí

 

Senica

Cerová

Rozbehy

HRAD

Hrad Korlátka

596

15

MOST HRADNÝ-FRAGMENT

predhradie II.

   

404 (406/1,403 ?)

1.pol.16.st.

renesancia

  

Samospráva miest a obcí

 

Senica

Cerová

Rozbehy

HRAD

Hrad Korlátka

596

16

PRIEKOPA HRADNÁ

predhradie II.

   

404 (406/1,403 ?)

pol.15.st.

   

Samospráva miest a obcí

 

Senica

Cerová

Rozbehy

HRAD

Hrad Korlátka

596

17

OPEVNENIE VYSUNUTÉ

predhradie II.

   

404 (406/1,403 ?)

1.pol.15.st.

   

Samospráva miest a obcí

 

Senica

Cerová

Cerová-Lieskové

KAŠTIEĽ S AREÁLOM

kláštor

597

1

KAŠTIEĽ

solitér

 

1

1

1

17.st.

barok

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Senica

Cerová

Cerová-Lieskové

KAŠTIEĽ S AREÁLOM

kláštor

597

2

PARK

    

1/1,1/3-7,2/1,2/13,2/12,2/11,2/10,2/9,3,2/18,2/19

18.st.

prírodnokrajinársky

  

Súkromné vlastníctvo občanov

 

Senica

Cerová

Cerová-Lieskové

KAŠTIEĽ S AREÁLOM

kláštor

597

3

GROTTA

    

2/1

18.st.

barok

  

Súkromné vlastníctvo občanov

 

Senica

Cerová

Cerová-Lieskové

KAŠTIEĽ S AREÁLOM

kláštor

597

4

ĽADOVŇA

    

2/13

18.st.

barok

  

Súkromné vlastníctvo občanov

 

Senica

Cerová

Cerová-Lieskové

KAŠTIEĽ S AREÁLOM

kláštor

597

5

SYSTÉM VODNÝ

    

2/1

18.st.

barok

  

Súkromné vlastníctvo občanov

 

Senica

Cerová

Cerová-Lieskové

KAŠTIEĽ S AREÁLOM

kláštor

597

6

SALA TERRENA

  

1

1

1

18.st.

barok

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Senica

Cerová

Cerová-Lieskové

KAŠTIEĽ S AREÁLOM

kláštor

597

7

MÚR OHRADNÝ S BRÁNOU

  

1

1

1

17.st.

renesancia

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Hlohovec

Červeník

Červeník

KOSTOL A NÁHROBNÍKY

farský kostol Panny Márie

789

1

KOSTOL

r.k.Obetovania Panny Márie

 

470

470

1

1726-1775

barok neskorý

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Hlohovec

Červeník

Červeník

KOSTOL A NÁHROBNÍKY

farský kostol Panny Márie

789

2

NÁHROBNÍK I.

kameň

   

2

18./19.st.

barok ľudový

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Hlohovec

Červeník

Červeník

KOSTOL A NÁHROBNÍKY

farský kostol Panny Márie

789

3

NÁHROBNÍK II.

kameň

   

2

1831

barok ľudový

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Hlohovec

Červeník

Červeník

KOSTOL A NÁHROBNÍKY

farský kostol Panny Márie

789

4

NÁHROBNÍK III.

kameň

   

2

1784

barok ľudový

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Hlohovec

Červeník

Červeník

POMNÍK A PAM.TAB.

Pomník padlým v I.a II.sv.v.

2047

1

PILIER S PODSTAVCOM

padlí v I.sv.v.

Hviezdoslavova ul.

 

0

513/79

1925

moderna

Semerák V.a spol.

 

Samospráva miest a obcí

 

Hlohovec

Červeník

Červeník

POMNÍK A PAM.TAB.

Pomník padlým v I.a II.sv.v.

2047

2

SOCHA

Kristus Zmŕtvychvstalý

Hviezdoslavova ul.

 

0

513/79

1925

moderna

Semerák V.a spol.

 

Samospráva miest a obcí

 

Hlohovec

Červeník

Červeník

POMNÍK A PAM.TAB.

Pomník padlým v I.a II.sv.v.

2047

3

RELIÉF FIGURÁLNY I.

Lúčenie

Hviezdoslavova ul.

 

0

513/79

1925

moderna

Semerák V.a spol.

 

Samospráva miest a obcí

 

Hlohovec

Červeník

Červeník

POMNÍK A PAM.TAB.

Pomník padlým v I.a II.sv.v.

2047

4

RELIÉF FIGURÁLNY II.

Zomierajúci vojak

Hviezdoslavova ul.

 

0

513/79

1925

moderna

Semerák V.a spol.

 

Samospráva miest a obcí

 

Hlohovec

Červeník

Červeník

POMNÍK A PAM.TAB.

Pomník padlým v I.a II.sv.v.

2047

5

RELIÉF FIGURÁLNY III.

Márne čakanie

Hviezdoslavova ul.

 

0

513/79

1925

moderna

Semerák V.a spol.

 

Samospráva miest a obcí

 

Hlohovec

Červeník

Červeník

POMNÍK A PAM.TAB.

Pomník padlým v I.a II.sv.v.

2047

6

TABUĽA PAMÄTNÁ

padlí v II.sv.v.

Hviezdoslavova ul.

 

0

513/79

1964

moderna

Škrabák Ladislav

 

Samospráva miest a obcí

 

Hlohovec

Červeník

Červeník

POMNÍK A PAM.TAB.

Pomník padlým v I.a II.sv.v.

2047

7

MREŽA OHRADNÁ

železná

Hviezdoslavova ul.

 

0

513/79

1925

moderna

Falcán Gejza

 

Samospráva miest a obcí

 

Hlohovec

Červeník

Červeník

SÚSOŠIE NA STĹPE

Trojičný stĺp

2066

1

PILIER S PODSTAVCOM

hranolový

Hviezdoslavova ul.

 

0

513/80

1772

barok ľudový

  

Samospráva miest a obcí

 

Hlohovec

Červeník

Červeník

SÚSOŠIE NA STĹPE

Trojičný stĺp

2066

2

SÚSOŠIE

sv.Trojica

Hviezdoslavova ul.

 

0

513/80

1772

barok ľudový

  

Samospráva miest a obcí

 

Hlohovec

Červeník

Červeník

SÚSOŠIE NA STĹPE

Trojičný stĺp

2066

3

SOCHA I.

sv.Ján Krstiteľ

Hviezdoslavova ul.

 

0

513/80

1772

barok ľudový

  

Samospráva miest a obcí

 

Hlohovec

Červeník

Červeník

SÚSOŠIE NA STĹPE

Trojičný stĺp

2066

4

SOCHA II.

sv.Rozália

Hviezdoslavova ul.

 

0

513/80

1772

barok ľudový

  

Samospráva miest a obcí

 

Piešťany

Chtelnica

Chtelnica

MIESTO PAMÄTNÉ

pamätné miesto SNP

879

1

PRIESTOR PAMÄTNÝ

padlí v SNP

   

2445

    

Samospráva miest a obcí

 

Piešťany

Chtelnica

Chtelnica

KAŠTIEĽ S AREÁLOM

Chtelnický kaštieľ

881

1

KAŠTIEĽ

 

Družstevná ul.

694

20

982/1

1603

barok

  

Samospráva miest a obcí

 

Piešťany

Chtelnica

Chtelnica

KAŠTIEĽ S AREÁLOM

Chtelnický kaštieľ

881

2

PAVILÓN

 

Družstevná ul.

694

20

978

1603

barok

  

Samospráva miest a obcí

 

Piešťany

Chtelnica

Chtelnica

KAŠTIEĽ S AREÁLOM

Chtelnický kaštieľ

881

3

PAVILÓN

 

Družstevná ul.

694

20

979

1603

barok

  

Samospráva miest a obcí

 

Piešťany

Chtelnica

Chtelnica

KAŠTIEĽ S AREÁLOM

Chtelnický kaštieľ

881

4

PAVILÓN

 

Družstevná ul.

694

20

980

1603

barok

  

Samospráva miest a obcí

 

Piešťany

Chtelnica

Chtelnica

KAŠTIEĽ S AREÁLOM

Chtelnický kaštieľ

881

5

PAVILÓN

 

Družstevná ul.

694

20

981

1603

barok

  

Samospráva miest a obcí

 

Piešťany

Chtelnica

Chtelnica

KAŠTIEĽ S AREÁLOM

Chtelnický kaštieľ

881

6

PARK

 

Družstevná ul.

694

20

974/3,982/1-2,974/1,974/4(pozemok),975,976

kon.16.st.

prírodnokrajinársky

  

Samospráva miest a obcí

 

Piešťany

Chtelnica

Chtelnica

KÚRIA

kúria

886

1

KÚRIA

  

494

494

938/1,938/2,939/2

1777

barok neskorý

  

Súkromné vlastníctvo občanov

 

Piešťany

Chtelnica

Chtelnica

KOSTOL S AREÁLOM

kostol sv.Trojice s areálom

887

1

KOSTOL

r.k.sv.Trojice

 

733

733

769

1703

klasicizmus

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Piešťany

Chtelnica

Chtelnica

KOSTOL S AREÁLOM

kostol sv.Trojice s areálom

887

2

FARA

r.k.

 

170

170

298

19.st.

empír

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Piešťany

Chtelnica

Chtelnica

KOSTOL S AREÁLOM

kostol sv.Trojice s areálom

887

3

KRÍŽ

plastiky 4

  

0

600/3

1790

klasicizmus

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Piešťany

Chtelnica

Chtelnica

KOSTOL

kostol sv.Jána Krstiteľa

888

1

KOSTOL

r.k.sv.Jána Krstiteľa

 

736

736

591

1.pol.15.st.

gotika

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Piešťany

Chtelnica

Chtelnica

KAPLNKA

kaplnka sv.Rocha

889

1

KAPLNKA

r.k.sv.Rocha

 

839

839

2438/3

18.st.

barok

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Piešťany

Chtelnica

Chtelnica

KAŠTIEĽ S AREÁLOM

Chtelnický kaštieľ

881

8

MÚR OHRADNÝ I.

tehla pálená

Družstevná ul.

694

20

982/1

1603

renesancia

  

Samospráva miest a obcí

 

Piešťany

Chtelnica

Chtelnica

KAŠTIEĽ S AREÁLOM

Chtelnický kaštieľ

881

9

MÚR OHRADNÝ II.

kameň

Družstevná ul.

694

20

974/3

po 1840

   

Samospráva miest a obcí

 

Galanta

Čierna Voda

Čierna Voda

KAPLNKA SO SOCHOU

kaplnka sv.Jána Nepomuckého

11208

1

KAPLNKA PRÍCESTNÁ

sv.Ján Nepomucký

   

238/1

1782

barok neskorý

  

Samospráva miest a obcí

 

Galanta

Čierny Brod

Heď

NÁHROBNÍKY-SÚBOR

náhrobníky zo zanikn.cintorína

4

1

NÁHROBNÍK I.

kamenný

   

1

1754

barok ľudový

  

Samospráva miest a obcí

 

Galanta

Čierny Brod

Heď

NÁHROBNÍKY-SÚBOR

náhrobníky zo zanikn.cintorína

4

2

NÁHROBNÍK II.

kamenný

   

1

1762

barok ľudový

  

Samospráva miest a obcí

 

Galanta

Čierny Brod

Heď

NÁHROBNÍKY-SÚBOR

náhrobníky zo zanikn.cintorína

4

3

NÁHROBNÍK III.

kamenný

   

1

1795

barok neskorý

  

Samospráva miest a obcí

 

Galanta

Čierny Brod

Heď

NÁHROBNÍKY-SÚBOR

náhrobníky zo zanikn.cintorína

4

4

NÁHROBNÍK IV.

kamenný

   

1

1819

klasicizmus

  

Samospráva miest a obcí

 

Galanta

Čierny Brod

Heď

KOSTOL S AREÁLOM

kostol Narodenia Panny Márie

9

1

KOSTOL

r.k.Narodenia Panny Márie

 

481

481

1

1220-1230

romanika

 

OP

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Galanta

Čierny Brod

Heď

KOSTOL S AREÁLOM

kostol Narodenia Panny Márie

9

2

KAPLNKA

r.k.Panny Márie Sedembolestnej

 

480

480

2

1753

barok

 

OPNP

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Galanta

Čierny Brod

Heď

SÚSOŠIE NA PILIERI

súsošie Piety

11

1

PILIER

štvorboký,kamenný

   

88/1

1736

barok

 

OPNP

Samospráva miest a obcí

 

Galanta

Čierny Brod

Heď

SÚSOŠIE NA PILIERI

súsošie Piety

11

2

SÚSOŠIE

Panna Mária,Kristus-Pieta

   

88/1

1736

barok

 

OPNP

Samospráva miest a obcí

 

Galanta

Čierny Brod

Čierny Brod

KAPLNKA

Thurzovská kaplnka

11298

1

KAPLNKA

r.k.sv.Anny

Hlavná ul.

  

274

1629-1634

renesancia neskorá

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Trnava

Cífer

Pác

KOSTOL S AREÁLOM

kostol sv.Petra a Pavla s areá

965

1

KOSTOL

r.k.sv.Petra a Pavla

 

121

121

1

1.pol.13.st.

barok

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Trnava

Cífer

Pác

KOSTOL S AREÁLOM

kostol sv.Petra a Pavla s areá

965

2

NÁHROBNÍK

   

0

2

1796

klasicizmus

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Trnava

Cífer

Pác

KOSTOL S AREÁLOM

kostol sv.Petra a Pavla s areá

965

3

OPEVNENIE KOSTOLA

múr

  

0

2

16.-17.st.

renesancia

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Trnava

Cífer

Pác

SÍDLISKO OPEVNENÉ

rímsko-germánska usadlosť

2277

1

SÍDLISKO OPEVNENÉ

skúmané čiastočne

   

10221/1

1.-2.st.

doba rímska

  

Poľnohosp. družstvo

 

Trnava

Cífer

Cífer

KAŠTIEĽ A PARK

kaštieľ a park

10542

1

KAŠTIEĽ

 

Potočná ul.

 

1

536 (+540) (287 - staré číslo)

2.pol.18.st.

barok neskorý

  

Akciová spoločnosť

 

Trnava

Cífer

Cífer

KAŠTIEĽ A PARK

kaštieľ a park

10542

2

PARK

 

Potočná ul.

 

0

500,501/1,501/3,502,504-509,511/1-2,511/9-10,511/26,511/43+

zač.19.st.

prírodnokrajinársky

  

Akciová spoločnosť

 

Trnava

Cífer

Cífer

KAŠTIEĽ

Zichyho kaštieľ,Malý kaštieľ

12168

1

KAŠTIEĽ

solitér

Hlinku Andreja nám.

176

38

47/1

2.pol.18.st.

barok

  

Súkromné vlastníctvo občanov

 

Trnava

Dechtice

Dechtice

KOSTOL

kostol sv.Kataríny

792

1

KOSTOL

r.k.sv.Kataríny

 

516

516

99

14.st.

gotika

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Trnava

Dechtice

Dechtice

KOSTOL

kostol r.k.Všetkých svätých

793

1

KOSTOL

r.k.Všetkých svätých

 

119

 

3948

okolo 1172

romanika

 

OP

Samospráva miest a obcí

 

Trnava

Dechtice

Dechtice

SOCHA NA STĹPE

stĺp so sochou Panny Márie

794

1

SOCHA NA STĹPE

Panna Mária s dieťaťom

   

3231/1

1761

ľudová práca

  

Samospráva miest a obcí

 

Trnava

Dechtice

Dechtice

KLÁŠTOR FRANTIŠKÁNOV

františkánsky klášt.Katarínka

958

1

KLÁŠTOR FRANTIŠKÁNOV

ruina

   

2965

1618

renesancia

  

Štát. hospodárska organizácia

 

Trnava

Dechtice

Dechtice

KLÁŠTOR FRANTIŠKÁNOV

františkánsky klášt.Katarínka

958

2

KOSTOL RUINA

r.k.sv.Kataríny

   

2966

1618

renesancia

  

Štát. hospodárska organizácia

 

Trnava

Dechtice

Dechtice

NÁDRŽE VODNÉ S AREÁLOM

Sústava rybníkov s liahňou

2350

1

LIAHEŇ

    

3350

80.r.19.st.

  

OPNP

Štát. hospodárska organizácia

 

Trnava

Dechtice

Dechtice

NÁDRŽE VODNÉ S AREÁLOM

Sústava rybníkov s liahňou

2350

2

NÁDRŽE VODNÉ

    

3332,3333,3334,3335,3336/1-2,3337,3338,3339,3340,3341-3353

80.r.19.st.

  

OPNP

Štát. hospodárska organizácia

 

Trnava

Dechtice

Dechtice

MLYN VODNÝ S AREÁLOM

Mudrochov,býv.Neuvirthov mlyn

11793

1

MLYN VODNÝ

kameň,tehla

 

259

259

3307/2

kon.18.st.

ľudové staviteľstvo

  

Súkromné vlastníctvo občanov

 

Trnava

Dechtice

Dechtice

MLYN VODNÝ S AREÁLOM

Mudrochov,býv.Neuvirthov mlyn

11793

2

NÁHON MLYNSKÝ

kameň,betón

 

259

259

3306/1

kon.18.st.

bez slohových znakov

  

Súkromné vlastníctvo občanov

 

Trnava

Dechtice

Dechtice

MLYN VODNÝ S AREÁLOM

Mudrochov,býv.Neuvirthov mlyn

11793

3

STAVBA HOSPODÁRSKA

kameň,tehla

 

641

641

3307/3

2.pol.18.st.

ľudové staviteľstvo

  

Súkromné vlastníctvo občanov

 

Trnava

Dechtice

Dechtice

MLYN VODNÝ S AREÁLOM

Mudrochov,býv.Neuvirthov mlyn

11793

4

VČELÍN

murovaná-tehla

 

640

640

3309/3

pred 1950

ľudové staviteľstvo

  

Súkromné vlastníctvo občanov

 

Trnava

Dechtice

Dechtice

MLYN VODNÝ S AREÁLOM

Mudrochov,býv.Neuvirthov mlyn

11793

5

PIVNICA

kameň

 

259

259

3317/3

18.st.

ľudové staviteľstvo

  

Súkromné vlastníctvo občanov

 

Trnava

Dlhá

Dlhá

KOSTOL A MÚR HRADBOVÝ

kostol sv.Margity s opevnením

796

1

KOSTOL

r.k.sv.Margity

   

320

2.pol.15.st.

renesancia raná

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Trnava

Dlhá

Dlhá

KOSTOL A MÚR HRADBOVÝ

kostol sv.Margity s opevnením

796

2

MÚR HRADBOVÝ

    

320

 

renesancia

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Trnava

Dobrá Voda

Dobrá Voda

POMNÍK

pomník padlým vojakom sov.arm.

797

1

POMNÍK

padlí vojaci sov.armády

  

0

2428

po 1945

   

Samospráva miest a obcí

 

Trnava

Dobrá Voda

Dobrá Voda

HROB S POMNÍKOM

pomník Jána Hollého

798

1

HROB S POMNÍKOM

Hollý Ján

  

0

2428

1854

 

Dunajský L.

 

Samospráva miest a obcí

 

Trnava

Dobrá Voda

Dobrá Voda

FARA A PAM.TAB.

katolícka fara

799

1

FARA PAMÄTNÁ

r.k.

 

347

347

529

1820

   

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Trnava

Dobrá Voda

Dobrá Voda

FARA A PAM.TAB.

katolícka fara

799

2

TABUĽA PAMÄTNÁ

Hollý Ján

  

0

529

1935

 

Pospíšil J.

 

Samospráva miest a obcí

 

Trnava

Dobrá Voda

Dobrá Voda

HRAD

Hrad Dobrá voda

800

1

VEŽA OBYTNÁ I.

hradné jadro

  

0

4096

prelom 13. a 14.st.

gotika raná

  

Štát. hospodárska organizácia

 

Trnava

Dobrá Voda

Dobrá Voda

HRAD

Hrad Dobrá voda

800

2

PALÁC HRADNÝ I.

hradné jadro

  

0

4096

prelom 13. a 14.st.

gotika raná

  

Štát. hospodárska organizácia

 

Trnava

Dobrá Voda

Dobrá Voda

HRAD

Hrad Dobrá voda

800

3

VEŽA OBYTNÁ II.

hradné jadro

  

0

4096

prelom 13. a 14.st.

gotika raná

  

Štát. hospodárska organizácia

 

Trnava

Dobrá Voda

Dobrá Voda

HRAD

Hrad Dobrá voda

800

4

MÚR HRADBOVÝ I.

hradné jadro

  

0

4096

prelom 13. a 14.st.

gotika

  

Štát. hospodárska organizácia

 

Trnava

Dobrá Voda

Dobrá Voda

HRAD

Hrad Dobrá voda

800

5

BUDOVA VSTUPNÁ

hradné jadro

   

4096

14.-15.st.

   

Štát. hospodárska organizácia

 

Trnava

Dobrá Voda

Dobrá Voda

HRAD

Hrad Dobrá voda

800

6

CISTERNA

hradné jadro

  

0

4096

14.-15.st.

   

Štát. hospodárska organizácia

 

Trnava

Dobrá Voda

Dobrá Voda

HRAD

Hrad Dobrá voda

800

7

NÁDVORIE HRADNÉ I.

hradné jadro

  

0

4096

prelom 13. a 14.st.

   

Štát. hospodárska organizácia

 

Trnava

Dobrá Voda

Dobrá Voda

HRAD

Hrad Dobrá voda

800

8

MÚR HRADBOVÝ II.

predhradie I.

  

0

4096

14.st.

gotika

  

Štát. hospodárska organizácia

 

Trnava

Dobrá Voda

Dobrá Voda

HRAD

Hrad Dobrá voda

800

9

VEŽA

predhradie I.

  

0

4096

14.st.

gotika

  

Štát. hospodárska organizácia

 

Trnava

Dobrá Voda

Dobrá Voda

HRAD

Hrad Dobrá voda

800

10

PALÁC HRADNÝ II.

predhradie I.

  

0

4096

14.st.

gotika

  

Štát. hospodárska organizácia

 

Trnava

Dobrá Voda

Dobrá Voda

HRAD

Hrad Dobrá voda

800

11

NÁDVORIE HRADNÉ II.

predhradie I.

  

0

4096

14.st.

gotika

  

Štát. hospodárska organizácia

 

Trnava

Dobrá Voda

Dobrá Voda

HRAD

Hrad Dobrá voda

800

12

VEŽA BRÁNOVÁ

predhradie II.

  

0

4096

14.-15.st.

gotika

  

Štát. hospodárska organizácia

 

Trnava

Dobrá Voda

Dobrá Voda

HRAD

Hrad Dobrá voda

800

13

MÚR HRADBOVÝ III.

predhradie II.

  

0

4096

14.-15.st.

gotika

  

Štát. hospodárska organizácia

 

Trnava

Dobrá Voda

Dobrá Voda

HRAD

Hrad Dobrá voda

800

14

BAŠTA DELOVÁ

predhradie II.

  

0

4096

16.st.

renesancia

  

Štát. hospodárska organizácia

 

Trnava

Dobrá Voda

Dobrá Voda

HRAD

Hrad Dobrá voda

800

15

STAVBA HOSPODÁRSKA I.

predhradie II.

  

0

4096

16.st.

renesancia

  

Štát. hospodárska organizácia

 

Trnava

Dobrá Voda

Dobrá Voda

HRAD

Hrad Dobrá voda

800

16

STAVBA

predhradie II.

  

0

4096

16.st.

renesancia

  

Štát. hospodárska organizácia

 

Trnava

Dobrá Voda

Dobrá Voda

HRAD

Hrad Dobrá voda

800

17

NÁDVORIE HRADNÉ III.

predhradie II.

  

0

4096

14.-15.st.

gotika

  

Štát. hospodárska organizácia

 

Trnava

Dobrá Voda

Dobrá Voda

HRAD

Hrad Dobrá voda

800

18

PREDBRÁNIE

predhradie III.

  

0

4096

16.st.

renesancia

  

Štát. hospodárska organizácia

 

Trnava

Dobrá Voda

Dobrá Voda

HRAD

Hrad Dobrá voda

800

19

BRÁNA

predhradie III.

  

0

4096

2.pol.16.st.

renesancia

  

Štát. hospodárska organizácia

 

Trnava

Dobrá Voda

Dobrá Voda

HRAD

Hrad Dobrá voda

800

20

MÚR HRADBOVÝ IV.

predhradie III.

  

0

4096

2.pol.16.st.

renesancia

  

Štát. hospodárska organizácia

 

Trnava

Dobrá Voda

Dobrá Voda

HRAD

Hrad Dobrá voda

800

21

BAŠTA ZÁPADNÁ

predhradie III.

  

0

4096

2.pol.16.st.

renesancia

  

Štát. hospodárska organizácia

 

Trnava

Dobrá Voda

Dobrá Voda

HRAD

Hrad Dobrá voda

800

22

BAŠTA JUŽNÁ

predhradie III.

  

0

4096

2.pol.16.st.

renesancia

  

Štát. hospodárska organizácia

 

Trnava

Dobrá Voda

Dobrá Voda

HRAD

Hrad Dobrá voda

800

23

STAVBA HOSPODÁRSKA II.

predhradie III.

  

0

4096

pol.17.st.

renesancia

  

Štát. hospodárska organizácia

 

Trnava

Dobrá Voda

Dobrá Voda

HRAD

Hrad Dobrá voda

800

24

NÁDVORIE HRADNÉ IV.

predhradie III.

  

0

4096

2.pol.16.st.

   

Štát. hospodárska organizácia

 

Trnava

Dobrá Voda

Dobrá Voda

HRAD

Hrad Dobrá voda

800

25

VAL

predhradie III.

  

0

4090/1

2.pol.16.st.-17.st.

   

Štát. hospodárska organizácia

 

Trnava

Dobrá Voda

Dobrá Voda

KOSTOL

kostol Narodenia Panny Márie

801

1

KOSTOL

r.k.Narodenia Panny Márie

  

0

1,494/1

1820

klasicizmus

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Trnava

Dobrá Voda

Dobrá Voda

PRANIER

Stĺp hanby

802

1

PRANIER

kamenný

  

0

494/5

1718

barok

  

Samospráva miest a obcí

 

Trnava

Dobrá Voda

Dobrá Voda

DOM PAMÄTNÝ

pamätný dom

2490

1

DOM PAMÄTNÝ

Hollý Ján

 

347

347

529

30.r.20.st.

   

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Trnava

Dobrá Voda

Dobrá Voda

SOCHA NA STĹPE

Pieta

11402

1

STĹP S PODSTAVCOM

pieskovec

   

494/5

1748

barok

  

Samospráva miest a obcí

 

Trnava

Dobrá Voda

Dobrá Voda

SOCHA NA STĹPE

Pieta

11402

2

SOCHA

Panna Mária,Kristus-Pieta

  

0

494/5

1748

barok

  

Samospráva miest a obcí

 

Senica

Dojč

Dojč

KOSTOL

kostol Všetkých svätých

600

1

KOSTOL

r.k.Všetkých svätých

 

450

450

1

14.st.

renesancia neskorá

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Trnava

Dolná Krupá

Dolná Krupá

KAŠTIEĽ S AREÁLOM

Brunswickovský kaštieľ

803

1

KAŠTIEĽ

  

572

572

429/1

1793-1795

klasicizmus

Hausmann J.

 

Príspevková organizácia

 

Trnava

Dolná Krupá

Dolná Krupá

KAŠTIEĽ S AREÁLOM

Brunswickovský kaštieľ

803

2

PARK

 

Hlavná ul.

 

0

424/1-3,429/1,429/3-5,429/9,3862/2,3866/4-5

po 1749

prírodnokrajinársky

Nebbien H.

 

Príspevková organizácia

 

Trnava

Dolná Krupá

Dolná Krupá

KAŠTIEĽ S AREÁLOM

Brunswickovský kaštieľ

803

3

DOM PAMÄTNÝ

Beethoven L.v.

  

0

429/5

18.st.

barok neskorý

  

Príspevková organizácia

 

Trnava

Dolná Krupá

Dolná Krupá

MAUZÓLEUM

Pallavicino

805

1

MAUZÓLEUM

Pallavicino

  

0

148/1-2

1.pol.19.st.

klasicizmus

  

Rozpočtová organizácia

 

Trnava

Dolná Krupá

Dolná Krupá

KOSTOL

kostol sv.Ondreja

806

1

KOSTOL

r.k.sv.Ondreja

  

0

147/1

1807-1811

klasicizmus

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Trnava

Dolná Krupá

Dolná Krupá

SOCHA NA STĹPE

Pieta

808

2

SOCHA

Panna Mária,Kristus-Pieta

Hlavná ul.

  

147/1

1756

barok

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Trnava

Dolná Krupá

Dolná Krupá

SOCHA NA STĹPE

Pieta

808

1

STĹP

kamenný

Hlavná ul.

  

147/1

1756

barok

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Trnava

Dolná Krupá

Dolná Krupá

KAŠTIEĽ S AREÁLOM

Brunswickovský kaštieľ

803

4

VRÁTNICA

blokový,solitér

Hlavná ul.

 

0

429/10

1820-1822

klasicizmus

Riegel A.P.

 

Príspevková organizácia

 

Trnava

Dolná Krupá

Dolná Krupá

KAŠTIEĽ S AREÁLOM

Brunswickovský kaštieľ

803

5

SKLENÍK

solitér

Hlavná ul.

 

0

429/3

1793-1797

klasicizmus

Talherr J.J.,Hausmann J.,Riegel A.P.

 

Príspevková organizácia

 

Trnava

Dolná Krupá

Dolná Krupá

KAŠTIEĽ S AREÁLOM

Brunswickovský kaštieľ

803

6

GROTTA

kamenná

Parková ul.

 

0

3866/5

1813

klasicizmus

Nebbien Ch.H.

 

Príspevková organizácia

 

Trnava

Dolná Krupá

Dolná Krupá

KAŠTIEĽ S AREÁLOM

Brunswickovský kaštieľ

803

7

OBELISK NA PODSTAVCI

kamenný

  

0

3866/5

1827

klasicizmus

  

Príspevková organizácia

 

Trnava

Dolná Krupá

Dolná Krupá

KAŠTIEĽ S AREÁLOM

Brunswickovský kaštieľ

803

8

PODSTAVEC I.

hranolový,štvorboký

  

0

429/3

1872

novoklasicizmus

Cauer R.st.

 

Príspevková organizácia

 

Trnava

Dolná Krupá

Dolná Krupá

KAŠTIEĽ S AREÁLOM

Brunswickovský kaštieľ

803

9

SOCHA I.

Šípová Ruženka

  

0

429/3

1872

novoklasicizmus

Cauer R.st.

 

Príspevková organizácia

 

Trnava

Dolná Krupá

Dolná Krupá

KAŠTIEĽ S AREÁLOM

Brunswickovský kaštieľ

803

10

PODSTAVEC II.

hranolový,štvorboký

  

0

3866/5

1835

klasicizmus

Ferenczy Š.

 

Príspevková organizácia

 

Trnava

Dolná Krupá

Dolná Krupá

KAŠTIEĽ S AREÁLOM

Brunswickovský kaštieľ

803

11

SOCHA II.

žena s dieťaťom

   

3866/5

1835

klasicizmus

Ferenczy Štefan

 

Príspevková organizácia

 

Trnava

Dolná Krupá

Dolná Krupá

KAŠTIEĽ S AREÁLOM

Brunswickovský kaštieľ

803

12

MREŽA OHRADNÁ

kov,kameň

  

0

3866/5

19./20.st.

novoklasicizmus

  

Príspevková organizácia

 

Trnava

Dolná Krupá

Dolná Krupá

KAŠTIEĽ S AREÁLOM

Brunswickovský kaštieľ

803

13

JAZERO

   

0

433,466/3,466/1

1813

prírodnokrajinársky

  

Príspevková organizácia

 

Trnava

Dolná Krupá

Dolná Krupá

KAŠTIEĽ S AREÁLOM

Brunswickovský kaštieľ

803

14

OPLOTENIE S BRÁNAMI

kov,kameň

Hlavná ul.

 

0

429/1

1749-1754

klasicizmus

Riegel A.P.

 

Príspevková organizácia

 

Galanta

Dolná Streda

Dolná Streda

SOCHA NA STĹPE

socha sv.Jána Nepomuckého

14

1

SOCHA NA STĹPE

sv.Ján Nepomucký

Kostolné nám.

  

1

2.pol.18.st.

barok neskorý

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Galanta

Dolná Streda

Dolná Streda

KOSTOL

far.kostol sv.Jakuba apoštola

2516

1

KOSTOL

r.k.sv.Jakuba staršieho

 

289

289

1

1781

barok klasicizujúci

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Trnava

Dolné Dubové

Dolné Dubové

KOSTOL A PAM.TAB.

kostol Nanebovzat.Panny Márie

809

1

KOSTOL

r.k.Nanebovzatia Panny Márie

 

89

89

229

kon.13.st.

gotika

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Trnava

Dolné Dubové

Dolné Dubové

KOSTOL A PAM.TAB.

kostol Nanebovzat.Panny Márie

809

2

TABUĽA PAMÄTNÁ

Bajza J.I.

   

229

1960

 

Matoušek A.

 

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Trnava

Dolné Lovčice

Dolné Lovčice

SOCHA NA STĹPE

mariánsky stĺp

12107

1

PODSTAVEC

štvorboký,kamenný

SNP ul.

  

125/6

1799

barok neskorý

  

Samospráva miest a obcí

 

Trnava

Dolné Lovčice

Dolné Lovčice

SOCHA NA STĹPE

mariánsky stĺp

12107

2

STĹP

kameň

SNP ul.

  

125/6

1799

barok neskorý

  

Samospráva miest a obcí

 

Trnava

Dolné Lovčice

Dolné Lovčice

SOCHA NA STĹPE

mariánsky stĺp

12107

3

SOCHA I.

Panna Mária Immaculata

SNP ul.

  

125/6

1799

barok neskorý

  

Samospráva miest a obcí

 

Trnava

Dolné Lovčice

Dolné Lovčice

SOCHA NA STĹPE

mariánsky stĺp

12107

4

SOCHA II.

sv.František Xaverský

SNP ul.

  

125/6

1799

barok neskorý

  

Samospráva miest a obcí

 

Trnava

Dolné Orešany

Dolné Orešany

PRANIER

Stĺp hanby

815

1

PRANIER

kamenný

  

0

731/1

17.st.

bez slohových znakov

  

Samospráva miest a obcí

 

Trnava

Dolné Orešany

Dolné Orešany

KOSTOL A MÚR OHRADNÝ S BRÁNOU

kostol Nanebovzat.Panny Márie

816

1

KOSTOL

r.k.Nanebovzatia Panny Márie

 

2

2

1

14.st.

gotika neskorá

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Trnava

Dolné Orešany

Dolné Orešany

KOSTOL A MÚR OHRADNÝ S BRÁNOU

kostol Nanebovzat.Panny Márie

816

2

MÚR OHRADNÝ S BRÁNOU

murovaný

 

2

2

1

16.st.

renesancia raná

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Trnava

Dolné Orešany

Dolné Orešany

KAPLNKA

kaplnka sv.Trojice

817

1

KAPLNKA

r.k.sv.Trojice

 

302

302

407

1715

barok

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Hlohovec

Dolné Trhovište

Dolné Trhovište

KOSTOL

kostol sv.Juraja

819

1

KOSTOL

r.k.sv.Juraja

  

1

1

1/3 13.st.

romanika

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Hlohovec

Dolné Trhovište

Dolné Trhovište

KOSTOL

kostol sv.Juraja

819

2

SÚSOŠIE-VSA

Panna Mária,Kristus-Pieta

  

1

1

18.st.

barok

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Hlohovec

Dolné Zelenice

Dolné Zelenice

MAUZÓLEUM

mauzóleum rod.Szunyoghovcov

11960

1

MAUZÓLEUM

solitér

 

186

0

307/2

zač.20.st.

novoklasicizmus

Vittorio Brunisso (kamenár.firma)

 

Samospráva miest a obcí

 

Hlohovec

Dolné Zelenice

Dolné Zelenice

KRÍŽ S KORPUSOM NA PILIERI

cintorínsky kríž

11967

1

PODSTAVEC

kamenný

  

0

321

1804

klasicizmus

  

Samospráva miest a obcí

 

Hlohovec

Dolné Zelenice

Dolné Zelenice

KRÍŽ S KORPUSOM NA PILIERI

cintorínsky kríž

11967

2

PILIER

kamenný

  

0

321

1804

klasicizmus

  

Samospráva miest a obcí

 

Hlohovec

Dolné Zelenice

Dolné Zelenice

KRÍŽ S KORPUSOM NA PILIERI

cintorínsky kríž

11967

3

KRÍŽ S KORPUSOM

Ukrižovaný Kristus

  

0

321

1804

klasicizmus

  

Samospráva miest a obcí

 

Hlohovec

Dolné Zelenice

Dolné Zelenice

KRÍŽ S KORPUSOM NA PILIERI

cintorínsky kríž

11967

4

SOCHA

Panna Mária Bolestná

  

0

321

1804

klasicizmus

  

Samospráva miest a obcí

 

Piešťany

Dolný Lopašov

Dolný Lopašov

KOSTOL S AREÁLOM

kostol sv.Martina s areálom

821

1

KOSTOL

r.k.sv.Martina

 

333

333

433

14.st.

gotika

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Piešťany

Dolný Lopašov

Dolný Lopašov

KOSTOL S AREÁLOM

kostol sv.Martina s areálom

821

2

OPEVNENIE KOSTOLA

múr

  

0

433

16.-17.st.

renesancia

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Piešťany

Dolný Lopašov

Dolný Lopašov

KOSTOL S AREÁLOM

kostol sv.Martina s areálom

821

3

SOCHA

sv.Martin

  

0

433

18.st.

barok

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Piešťany

Dolný Lopašov

Dolný Lopašov

KOSTOL S AREÁLOM

kostol sv.Martina s areálom

821

4

RELIÉF

sv.Sebastián

  

0

433

18.st.

barok neskorý

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Piešťany

Dolný Lopašov

Dolný Lopašov

KOSTOL S AREÁLOM

kostol sv.Martina s areálom

821

5

RELIÉF

archanjel

  

0

433

18.st.

barok neskorý

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Piešťany

Dolný Lopašov

Dolný Lopašov

KOSTOL S AREÁLOM

kostol sv.Martina s areálom

821

6

RELIÉF

Boh Otec I.

   

433

2.pol.18.st.

barok neskorý

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Piešťany

Dolný Lopašov

Dolný Lopašov

KOSTOL S AREÁLOM

kostol sv.Martina s areálom

821

7

RELIÉF

svätec

   

433

2.pol.18.st.

barok neskorý

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Piešťany

Dolný Lopašov

Dolný Lopašov

KOSTOL S AREÁLOM

kostol sv.Martina s areálom

821

8

RELIÉF

sv.Ján Krstiteľ

  

0

433

18.st.

barok neskorý

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Piešťany

Dolný Lopašov

Dolný Lopašov

KOSTOL S AREÁLOM

kostol sv.Martina s areálom

821

9

RELIÉF

Boh Otec II.

  

0

433

18.st.

barok neskorý

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Piešťany

Dolný Lopašov

Dolný Lopašov

KOSTOL S AREÁLOM

kostol sv.Martina s areálom

821

10

ČLÁNKY ARCHITEKTONICKÉ

baluster,rebrá

  

0

433

15.-16.st.

   

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Dunajská Streda

Dolný Štál

Dolný Štál

KOSTOL

kostol sv.Martina

88

1

KOSTOL

r.k.sv.Martina

Hlavná ul.

76

76

469/6

15.st.

gotika

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Dunajská Streda

Dolný Štál

Dolný Štál

DOM ĽUDOVÝ

ľudový dom,Némethov dom

2286

1

DOM ĽUDOVÝ

murovaná konštrukcia

 

70

77

71

1848

ľudové staviteľstvo

  

Samospráva miest a obcí

 

Dunajská Streda

Dolný Štál

Dolný Štál

DOM ĽUDOVÝ

ľudový dom

2287

1

DOM ĽUDOVÝ

murovaná konštrukcia

 

71

71

75

1837

ľudové staviteľstvo

  

Súkromné vlastníctvo občanov

 

Piešťany

Drahovce

Drahovce

KAPLNKA

kaplnka sv.Cyrila a Metoda

830

1

KAPLNKA

r.k.sv.Cyrila a Metoda

 

365

365

499

1820

klasicizmus

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Piešťany

Dubovany

Dolné Dubovany

NÁHROBNÍK

náhrobník

831

1

NÁHROBNÍK

    

192/2

17.st.

renesancia

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Piešťany

Ducové

Ducové

DVOR ROĽNÍCKY

roľnícka usadlosť

2266

1

DOM ĽUDOVÝ

murovaná konštrukcia

 

83

83

61

90.roky 19.st.

ľudové staviteľstvo

  

Súkromné vlastníctvo občanov

 

Piešťany

Ducové

Ducové

DVOR ROĽNÍCKY

roľnícka usadlosť

2266

2

STODOLA

murovaná konštrukcia

 

83

83

60

    

Súkromné vlastníctvo občanov

 

Piešťany

Ducové

Ducové

USADLOSŤ

usadlosť

2267

1

DOM ĽUDOVÝ

murovaná konštrukcia

 

98

98

52/1

20.roky 20.st.

   

Súkromné vlastníctvo občanov

 

Piešťany

Ducové

Ducové

USADLOSŤ

usadlosť

2267

2

STAVBA HOSPODÁRSKA

  

98

98

52/1

    

Súkromné vlastníctvo občanov

 

Piešťany

Ducové

Ducové

USADLOSŤ

usadlosť

2268

1

DOM ĽUDOVÝ

murovaná konštrukcia

 

101

101

26/1

1924

ľudové staviteľstvo

  

Súkromné vlastníctvo občanov

 

Piešťany

Ducové

Ducové

USADLOSŤ

usadlosť

2268

2

STAVBA HOSPODÁRSKA

  

101

101

21

    

Súkromné vlastníctvo občanov

 

Piešťany

Ducové

Ducové

DVOR ROĽNÍCKY

roľnícka usadlosť

2269

1

DOM ĽUDOVÝ

murovaná konštrukcia

 

108,109

108,109

514,517

1858

ľudové staviteľstvo

  

Súkromné vlastníctvo občanov

 

Piešťany

Ducové

Ducové

DVOR ROĽNÍCKY

roľnícka usadlosť

2269

2

STAVBA HOSPODÁRSKA

  

108,109

108,109

514,517

 

ľudové staviteľstvo

  

Súkromné vlastníctvo občanov

 

Piešťany

Ducové

Ducové

ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZISKO

Veľkomoravský dvorec,Kostolec

2525

1

KOSTOL ZANIKNUTÝ

skúmané,prezentované

 

45

45

281,447/4-5

2-14.st.

  

OP

vyšší územný celok

 

Dunajská Streda

Dunajská Streda

Dunajská Streda

KAŠTIEĽ A ZÁHRADA

Žltý kaštieľ,sárga kastély

78

1

KAŠTIEĽ

solitér

Múzejná ul.

202

2

2416

1.pol.18.st.

barok

  

vyšší územný celok

 

Dunajská Streda

Dunajská Streda

Dunajská Streda

KAŠTIEĽ A ZÁHRADA

Žltý kaštieľ,sárga kastély

78

2

ZÁHRADA

 

Múzejná ul.

202

2

2416,2423,2424/1-2,2426 (pozemky)

2.pol.18.st.

prírodnokrajinársky

  

vyšší územný celok

 

Dunajská Streda

Dunajská Streda

Dunajská Streda

KOSTOL

pôv.kostol sv.Juraja

80

1

KOSTOL

r.k.Nanebovzatia Panny Márie

Vambéryho nám.

  

1

2.pol.15.st.

gotika

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Dunajská Streda

Dunajská Streda

Dunajská Streda

SOCHY-SÚBOR

Golgota,súsošie veľkej Kalvári

81

1

KRÍŽ S KORPUSOM I.

Kristus,Panna Mária

   

1776/1

1808

klasicizmus

  

Samospráva miest a obcí

 

Dunajská Streda

Dunajská Streda

Dunajská Streda

SOCHY-SÚBOR

Golgota,súsošie veľkej Kalvári

81

2

SOCHA

sv.Mária Magdaléna

   

1776/1

1808

klasicizmus

  

Samospráva miest a obcí

 

Dunajská Streda

Dunajská Streda

Dunajská Streda

SOCHY-SÚBOR

Golgota,súsošie veľkej Kalvári

81

3

SOCHA

sv.Ján Evanjelista

   

1776/1

1808

klasicizmus

  

Samospráva miest a obcí

 

Dunajská Streda

Dunajská Streda

Dunajská Streda

SOCHY-SÚBOR

Golgota,súsošie veľkej Kalvári

81

4

KRÍŽ S KORPUSOM II.

Dismas,lotor pravý

   

1776/1

1808

klasicizmus

  

Samospráva miest a obcí

 

Dunajská Streda

Dunajská Streda

Dunajská Streda

SOCHY-SÚBOR

Golgota,súsošie veľkej Kalvári

81

5

KRÍŽ S KORPUSOM III.

Gesmas,lotor ľavý

   

1776/1

1808

klasicizmus

  

Samospráva miest a obcí

 

Dunajská Streda

Dunajská Streda

Dunajská Streda

VILA

Vermesova vila,Vermes villa

2302

1

VILA

solitér

Szabó Gyulu ul.

304

2

1492

1905-1909

novorenesancia

 

OP

Samospráva miest a obcí

 

Dunajská Streda

Dunajská Streda

Dunajská Streda

SOCHA

socha sv.Mikuláša

11656

1

SOCHA

sv.Mikuláš

Vambéryho nám.

  

1

1788

   

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Dunajská Streda

Dunajská Streda

Dunajská Streda

SÚSOŠIE

Trojičný stĺp

11657

1

SÚSOŠIE

sv.Trojica

Vambéryho nám.

  

1

1777

   

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Dunajská Streda

Dunajská Streda

Dunajská Streda

SOCHA NA STĹPE

socha Panny Márie na stĺpe

11658

1

SOCHA NA STĹPE

Panna Mária

Vambéryho nám.

  

1

Koniec 19.st.

   

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Dunajská Streda

Dunajský Klátov

Dunajský Klátov

MLYN VODNÝ

pobrežný vodný mlyn

2301

1

MLYN VODNÝ

tehla pálená

 

4

4

255/4

1920-1922

ľudové staviteľstvo

  

vyšší územný celok

 

Hlohovec

Dvorníky

Dvorníky

HRADISKO

Hrad Szolgagyőr

990

1

HRADISKO

skúmané čiastočne

  

0

1929,1852/1

pred 11.st.

včasnostredoveký

  

Štát. hospodárska organizácia

 

Hlohovec

Dvorníky

Dvorníky

KOSTOL ZANIKNUTÝ

zaniknutý kostol sv.Petra

11977

1

KOSTOL ZANIKNUTÝ

r.k.sv.Petra

   

171/1,171/2

1.tret.13.st.

romanika

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Dunajská Streda

Gabčíkovo

Gabčíkovo

KAŠTIEĽ A PARK

Amadeovský kaštieľ

82

1

KAŠTIEĽ

blokový,solitér

Športová ul.

568

14

2061

17.st.

barok neskorý

  

Rozpočtová organizácia

 

Dunajská Streda

Gabčíkovo

Gabčíkovo

KAŠTIEĽ A PARK

Amadeovský kaštieľ

82

2

PARK

 

Športová ul.

 

0

2056,2063,2061

3.tret.18.st.

prírodnokrajinársky

  

Rozpočtová organizácia

 

Dunajská Streda

Gabčíkovo

Gabčíkovo

KOSTOL

kostol sv.Margity

83

1

KOSTOL

r.k.sv.Margity

Kostolná ul.

1043

1043

3253

2.pol.14.st.

barok

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Dunajská Streda

Gabčíkovo

Gabčíkovo

SÚSOŠIE

Pieta

84

1

SÚSOŠIE

Panna Mária,Kristus-Pieta

Kostolná ul.

  

3252

18.st.

barok neskorý

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Galanta

Galanta

Galanta

KAŠTIEĽ A PARK

Eszterházyovský kaštieľ

18

1

KAŠTIEĽ

 

Hlavná ul.

 

18

1852,1853

2.pol.16.st.

renesancia

  

Samospráva miest a obcí

 

Galanta

Galanta

Galanta

KAŠTIEĽ A PARK

Eszterházyovský kaštieľ

18

2

PARK

 

Hlavná ul.

  

1851

2.pol.19.st.

   

Samospráva miest a obcí

 

Galanta

Galanta

Galanta

KOSTOL S AREÁLOM

farský kostol sv.Štefana

20

1

KOSTOL

r.k.sv.Štefana

Hlavná ul.

931

12

1/1

1797-1804

barok neskorý

Sherhuffen S.(staviteľ)

 

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Galanta

Galanta

Galanta

KOSTOL S AREÁLOM

farský kostol sv.Štefana

20

2

SOCHA

Panna Mária s dieťaťom

Hlavná ul.

 

0

1/2

19.st.

novobarok

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Galanta

Galanta

Galanta

KOSTOL S AREÁLOM

farský kostol sv.Štefana

20

3

FARA

r.k.

Hlavná ul.

930

10

2/1

2.pol.17.st.

renesancia

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Galanta

Galanta

Nebojsa

SÚSOŠIE NA PILIERI

súsošie Piety

22

1

SÚSOŠIE NA PILIERI-KÓPIA

Panna Mária,Kristus-Pieta

   

74

2000-2001

 

Šmigrovský F.(reštaurátor)

 

Samospráva miest a obcí

 

Galanta

Galanta

Nebojsa

SÚSOŠIE NA PILIERI

súsošie Piety

22

2

SÚSOŠIE

Panna Mária,Kristus-Pieta

    

2.pol.18.st.

barok

  

Samospráva miest a obcí

 

Galanta

Galanta

Nebojsa

SOCHA NA PODSTAVCI

socha P.M.-Immaculaty

23

1

PODSTAVEC

kamenný

   

304/1

1.pol.18.st.

barok vrcholný

Šmigrovský F.(reštaurovanie,1999-2000)

 

Samospráva miest a obcí

 

Galanta

Galanta

Nebojsa

SOCHA NA PODSTAVCI

socha P.M.-Immaculaty

23

2

SOCHA

Panna Mária Immaculata

   

304/1

1.pol.18.st.

barok vrcholný

Šmigrovský F.(reštaurovanie 1999-2000)

 

Samospráva miest a obcí

 

Galanta

Galanta

Galanta

KAŠTIEĽ

Renesančný kaštieľ

2189

1

KAŠTIEĽ

solitér

Esterházyovcov ul.

1578

9

1693/3

2.pol.16.st.

renesancia

  

Samospráva miest a obcí

 

Galanta

Galanta

Nebojsa

KAŠTIEĽ

Nebojsa

2258

1

KAŠTIEĽ

solitér

 

1

1

1/3

2.tret.16.st.

renesancia

  

Spoločnosť s ručením obmedzeným

 

Galanta

Galanta

Galanta

KAPLNKA POHREBNÁ

kaplnka Esterházyovcov

11077

1

KAPLNKA POHREBNÁ

rod.Esterházy

Cintorínska ul.

286

3

735

60.-70.r.19.st.

novogotika

  

Samospráva miest a obcí

 

Galanta

Gáň

Gáň

KOSTOL

farský kostol sv.Rodiny

3

1

KOSTOL

r.k.sv.Rodiny

 

265

265

1

prelom 12. a 13.st.

romanika

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Skalica

Gbely

Gbely

SOCHA

Mariánsky stĺp

601

1

SOCHA

Panna Mária Immaculata

  

0

2328

2.pol.18.st.

barok

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Skalica

Gbely

Gbely

SÚSOŠIE NA STĹPE

Trojičný stĺp

11106

1

SÚSOŠIE NA STĹPE

sv.Trojica

Slobody nám.

  

2

1893

klasicizmus

Zbořil E.

 

Samospráva miest a obcí

 

Senica

Hlboké

Hlboké

NÁHROBNÍK

náhrobník padlých partizánov

602

1

NÁHROBNÍK

padlí partizáni

   

141

1949

   

Samospráva miest a obcí

 

Senica

Hlboké

Hlboké

FARA A PAM.TAB.

pamätná fara

603

1

FARA PAMÄTNÁ

Vajanský S.H.

 

115

115

154

1.pol.19.st.

klasicizmus

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Senica

Hlboké

Hlboké

FARA A PAM.TAB.

pamätná fara

603

2

TABUĽA PAMÄTNÁ I.

Vajanský S.H.

 

115

115

154

1936

   

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Senica

Hlboké

Hlboké

FARA A PAM.TAB.

pamätná fara

603

3

TABUĽA PAMÄTNÁ II.

spolok Tatrín

 

115

115

154

1958

 

Baďura V.

 

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Senica

Hlboké

Hlboké

POMNÍK

Hurbanov pomník

606

1

POMNÍK

Hurban J.M.

   

148/7

1929

 

Motoška F.

 

Samospráva miest a obcí

 

Senica

Hlboké

Hlboké

HROB S POMNÍKOM

hrob s pomníkom J.M.Hurbana

607

1

HROB S POMNÍKOM

Hurban J.M.

  

0

139

1949

 

Jurkovič Dušan

 

Samospráva miest a obcí

 

Senica

Hlboké

Hlboké

KOSTOL

evanjelický kostol

608

1

KOSTOL

ev.a.v.

 

378

378

150

1787

barok

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Hlohovec

Hlohovec

Hlohovec

PALÁC MESTSKÝ

Hotel Jeleň

833

1

PALÁC MESTSKÝ

prejazdový,radový

Sv.Michala nám.

1

1

5220/1,5220/2,5220/3

zač.17.st.

renesancia

 

PZ

Súkromné vlastníctvo občanov

 

Hlohovec

Hlohovec

Hlohovec

KAŠTIEĽ S AREÁLOM

Hlohovecký hrad

838

1

KAŠTIEĽ

solitér

Zámok

2267

1

5053

12.-13.st.

klasicizmus

Travaglia Pietro (klasicist.prestavba,18./19.st.)

 

Samospráva miest a obcí

 

Hlohovec

Hlohovec

Hlohovec

KAŠTIEĽ S AREÁLOM

Hlohovecký hrad

838

2

DIVADLO

 

Zámok

2273

7

5062/1,5062/2

1802

empír

Travaglia Pietro,architekt+Lehner Šimon,staviteľ

 

Samospráva miest a obcí

 

Hlohovec

Hlohovec

Hlohovec

KAŠTIEĽ S AREÁLOM

Hlohovecký hrad

838

3

PARK

anglický

Zámok

 

0

5021/2,5021/5-6,5042/1,5045/1-3,5046,5047/1-4,5048/1-2+pozn.

1790-1800

prírodnokrajinársky

  

Samospráva miest a obcí

 

Hlohovec

Hlohovec

Hlohovec

KAŠTIEĽ S AREÁLOM

Hlohovecký hrad

838

4

JAZDIAREŇ

solitér

Zámok

2272,2273

6

5061,5062/2

zač.19.st.

klasicizmus

  

Samospráva miest a obcí

 

Hlohovec

Hlohovec

Hlohovec

KAŠTIEĽ S AREÁLOM

Hlohovecký hrad

838

5

PAVILÓN

solitér

Zámok

2838

0

5054/7

14.-15.st.

novogotika

  

Samospráva miest a obcí

 

Hlohovec

Hlohovec

Hlohovec

KAŠTIEĽ S AREÁLOM

Hlohovecký hrad

838

6

KONIAREŇ

solitér

Zámok

2277

2277

5054/1,5054/2

17.st.

barok

  

Rozpočtová organizácia

 

Hlohovec

Hlohovec

Hlohovec

KAŠTIEĽ S AREÁLOM

Hlohovecký hrad

838

7

DOM BYTOVÝ

solitér

Zámok

2269

2269

5056,5054/8,5054/9

17.st.

barok

  

Samospráva miest a obcí

 

Hlohovec

Hlohovec

Hlohovec

KAŠTIEĽ S AREÁLOM

Hlohovecký hrad

838

8

VODOJEM

solitér

Zámok

 

0

5054/4

2.pol.19.st.

bez slohových znakov

  

Samospráva miest a obcí

 

Hlohovec

Hlohovec

Hlohovec

KAŠTIEĽ S AREÁLOM

Hlohovecký hrad

838

9

DOM ZÁHRADNÍKA

solitér

Zámok

2268

2268

5080,5081/1

2.pol.18.st.

barok

  

Samospráva miest a obcí

 

Hlohovec

Hlohovec

Hlohovec

KAŠTIEĽ S AREÁLOM

Hlohovecký hrad

838

10

SKLENÍK

 

Zámok

2278

2278

5050

kon.18.st.

historizmus

  

Samospráva miest a obcí

 

Hlohovec

Hlohovec

Hlohovec

KAŠTIEĽ S AREÁLOM

Hlohovecký hrad

838

11

GROTTA S RELIÉFOM

Neptún

Zámok

 

0

5048/1

2.pol.18.st.

barok

  

Samospráva miest a obcí

 

Hlohovec

Hlohovec

Hlohovec

KAŠTIEĽ S AREÁLOM

Hlohovecký hrad

838

12

MENAŽÉRIA

 

Zámok

2282

2282

5063

1.pol.18.st.

barok

  

Samospráva miest a obcí

 

Hlohovec

Hlohovec

Hlohovec

KAŠTIEĽ S AREÁLOM

Hlohovecký hrad

838

13

DOSKA NÁPISOVÁ

 

Zámok

 

0

5063

1.pol.19.st.

   

Samospráva miest a obcí

 

Hlohovec

Hlohovec

Hlohovec

KAŠTIEĽ S AREÁLOM

Hlohovecký hrad

838

14

NÁDRŽ VODNÁ

 

Zámok

 

0

5047/3

kon.18.st.

   

Samospráva miest a obcí

 

Hlohovec

Hlohovec

Hlohovec

KAŠTIEĽ S AREÁLOM

Hlohovecký hrad

838

15

BRÁNA

murovaná

Zámok

 

0

5022,5046,5021/2

1893

novogotika

  

Samospráva miest a obcí

 

Hlohovec

Hlohovec

Hlohovec

DOM MEŠTIANSKY

renesančná kúria

839

1

DOM MEŠTIANSKY

prejazdový,radový

Podzámska ul.

42,68

14

5198

15.-16.st.

renesancia

  

Súkromné vlastníctvo občanov

 

Hlohovec

Hlohovec

Hlohovec

KOSTOL A KAPLNKA

farský kostol sv.Michala

841

1

KOSTOL

r.k.sv.Michala

Sv.Michala nám.

28

1

1

1242

gotika

 

PZ

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Hlohovec

Hlohovec

Hlohovec

KOSTOL A KAPLNKA

farský kostol sv.Michala

841

2

KAPLNKA

r.k.sv.Anny

Sv.Michala nám.

29

1

2

1748

barok neskorý

 

PZ

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Hlohovec

Hlohovec

Hlohovec

KLÁŠTOR FRANTIŠKÁNOV

františkánsky kláštor

842

1

KONVENT FRANTIŠKÁNOV

 

Františkánske nám.

213

17

528

1492

renesancia

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Hlohovec

Hlohovec

Hlohovec

KLÁŠTOR FRANTIŠKÁNOV

františkánsky kláštor

842

2

KOSTOL

r.k.Všetkých svätých

Františkánske nám.

212

15

530

14.st.

barok

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Hlohovec

Hlohovec

Hlohovec

ŠPITÁL A KOSTOL

mestský špitál,špitálik

844

1

ŠPITÁL

 

Kamenná ul.

3489

6

26/2,27

1797

barok neskorý

 

PZ

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Hlohovec

Hlohovec

Hlohovec

ŠPITÁL A KOSTOL

mestský špitál,špitálik

844

2

KOSTOL

r.k.sv.Ducha

Pod Beranom ul.

45

6

26/1

okolo 1300

gotika

 

PZ

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Hlohovec

Hlohovec

Hlohovec

SÚSOŠIE NA STĹPE

Mariánsky stĺp

847

1

STĹP S PODSTAVCOM

stĺp valcový+trojboký podstavec

Sv.Michala nám.

  

3

18.st.

barok neskorý

 

PZ

Samospráva miest a obcí

 

Hlohovec

Hlohovec

Hlohovec

SÚSOŠIE NA STĹPE

Mariánsky stĺp

847

2

SOCHA I.

Panna Mária s dieťaťom

Sv.Michala nám.

  

3

18.st.

barok neskorý

 

PZ

Samospráva miest a obcí

 

Hlohovec

Hlohovec

Hlohovec

SÚSOŠIE NA STĹPE

Mariánsky stĺp

847

3

SOCHA II.

sv.Sebastián

Sv.Michala nám.

  

3

18.st.

barok neskorý

 

PZ

Samospráva miest a obcí

 

Hlohovec

Hlohovec

Hlohovec

SÚSOŠIE NA STĹPE

Mariánsky stĺp

847

4

SOCHA III.

sv.Rochus

Sv.Michala nám.

  

3

18.st.

barok neskorý

 

PZ

Samospráva miest a obcí

 

Hlohovec

Hlohovec

Hlohovec

SÚSOŠIE NA STĹPE

Mariánsky stĺp

847

5

SOCHA IV.

sv.Jozef

Sv.Michala nám.

  

3

18.st.

barok neskorý

 

PZ

Samospráva miest a obcí

 

Hlohovec

Hlohovec

Hlohovec

SÚSOŠIE NA STĹPE

Mariánsky stĺp

847

6

RELIÉF FIGURÁLNY I.

Boží hrob

Sv.Michala nám.

  

3

18.st.

barok neskorý

 

PZ

Samospráva miest a obcí

 

Hlohovec

Hlohovec

Hlohovec

SÚSOŠIE NA STĹPE

Mariánsky stĺp

847

7

RELIÉF FIGURÁLNY II.

sv.Rozália

Sv.Michala nám.

  

3

18.st.

barok neskorý

 

PZ

Samospráva miest a obcí

 

Hlohovec

Hlohovec

Hlohovec

SÚSOŠIE NA STĹPE

Mariánsky stĺp

847

8

RELIÉF FIGURÁLNY III.

sv.Ján Nepomucký

Sv.Michala nám.

  

3

18.st.

barok neskorý

 

PZ

Samospráva miest a obcí

 

Hlohovec

Hlohovec

Hlohovec

SÚSOŠIE NA PODSTAVCI

súsošie šaštínskej Piety

848

1

PODSTAVEC

štvorboký,kamenný

Sv.Michala nám.

  

5

18.st.

barok neskorý

 

PZ

Samospráva miest a obcí

 

Hlohovec

Hlohovec

Hlohovec

SÚSOŠIE NA PODSTAVCI

súsošie šaštínskej Piety

848

2

SÚSOŠIE

Panna Mária,Kristus-Pieta

Sv.Michala nám.

  

5

18.st.

barok neskorý

 

PZ

Samospráva miest a obcí

 

Hlohovec

Hlohovec

Hlohovec

SÚSOŠIE NA STĹPE

Trojičný stĺp

849

1

STĹP S PODSTAVCOM

valcový

Sv.Michala nám.

  

3

1739

barok

 

PZ

Samospráva miest a obcí

 

Hlohovec

Hlohovec

Hlohovec

SÚSOŠIE NA STĹPE

Trojičný stĺp

849

2

SÚSOŠIE

sv.Trojica

Sv.Michala nám.

  

3

1739

barok

 

PZ

Samospráva miest a obcí

 

Hlohovec

Hlohovec

Hlohovec

SOCHA NA PODSTAVCI

socha sv.Jána Nepomuckého

850

1

PODSTAVEC

štvorboký,kamenný

  

0

6191/1

2.pol.18.st.

barok neskorý

  

Samospráva miest a obcí

 

Hlohovec

Hlohovec

Hlohovec

SOCHA NA PODSTAVCI

socha sv.Jána Nepomuckého

850

2

SOCHA

sv.Ján Nepomucký

  

0

6191/1

2.pol.18.st.

barok neskorý

  

Samospráva miest a obcí

 

Hlohovec

Hlohovec

Hlohovec

SOCHA NA STĹPE

socha sv.Rocha

851

1

SOCHA

sv.Rochus

Sv.Michala nám.

  

3

19.st.

klasicizmus

 

PZ

Samospráva miest a obcí

 

Hlohovec

Hlohovec

Hlohovec

SÚSOŠIE NA PILIERI

súsošie sv.Floriána

852

1

PILIER

štvorboký

Sv.Michala nám.

  

3

18.st.

barok neskorý

 

PZ

Samospráva miest a obcí

 

Hlohovec

Hlohovec

Hlohovec

SÚSOŠIE NA PILIERI

súsošie sv.Floriána

852

2

SOCHA I.

sv.Florián

Sv.Michala nám.

  

3

18.st.

barok neskorý

 

PZ

Samospráva miest a obcí

 

Hlohovec

Hlohovec

Hlohovec

SÚSOŠIE NA PILIERI

súsošie sv.Floriána

852

3

SOCHA II.

sv.Rochus

Sv.Michala nám.

  

3

18.st.

barok neskorý

 

PZ

Samospráva miest a obcí

 

Hlohovec

Hlohovec

Hlohovec

SÚSOŠIE NA PILIERI

súsošie sv.Floriána

852

4

SOCHA III.

sv.Sebastián

Sv.Michala nám.

  

3

18.st.

barok neskorý

 

PZ

Samospráva miest a obcí

 

Hlohovec

Hlohovec

Hlohovec

SÚSOŠIE NA PILIERI

súsošie sv.Floriána

852

5

RELIÉF FIGURÁLNY

sv.Rozália

Sv.Michala nám.

  

3

18.st.

barok neskorý

 

PZ

Samospráva miest a obcí

 

Hlohovec

Hlohovec

Hlohovec

SÚSOŠIE NA PODSTAVCI

Pieta

853

1

PODSTAVEC

štvorboký,kamenný

Sv.Michala nám.

  

3

18.st.

barok neskorý

 

PZ

Samospráva miest a obcí

 

Hlohovec

Hlohovec

Hlohovec

SÚSOŠIE NA PODSTAVCI

Pieta

853

2

SÚSOŠIE

Panna Mária,Kristus-Pieta

Sv.Michala nám.

  

3

18.st.

barok neskorý

 

PZ

Samospráva miest a obcí

 

Hlohovec

Hlohovec

Šulekovo

HROB S POMNÍKOM

Pomník+hrob Holubyho a Šuleka

1036

1

HROB S POMNÍKOM

Šulek Viliam,Holuby Karol

  

0

794

21.10.1928

moderna

Jurkovič Dušan (1925)

 

Samospráva miest a obcí

 

Hlohovec

Hlohovec

Hlohovec

CINTORÍN ŽIDOVSKÝ

Židovský cintorín

10560

1

CINTORÍN ŽIDOVSKÝ

 

Nitrianska ul.

 

9

6200,6201

17.st.

   

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Hlohovec

Hlohovec

Hlohovec

KÚRIA A PIVNICA

Sziladiovská kúria,Sokolovňa

11359

1

KÚRIA

prejazdová,nárožná

SNP ul.

 

14

1071/1

zač.17.st.

barok

 

PZ

Nadácia,záujmové združenie,fond,TJ

 

Hlohovec

Hlohovec

Hlohovec

KÚRIA A PIVNICA

Sziladiovská kúria,Sokolovňa

11359

2

PIVNICA

kameň

SNP ul.

2576

14

1072

17.st.

barok

 

PZ

Nadácia,záujmové združenie,fond,TJ

 

Hlohovec

Hlohovec

Hlohovec

DOM MEŠTIANSKY

radnica

11555

1

DOM MEŠTIANSKY

prejazdový,radový

Sv.Michala nám.

3

3

5226

17.st.

renesancia

 

PZ

obce a mestá

 

Hlohovec

Hlohovec

Hlohovec

ŠKOLA A OPLOTENIE S BRÁNAMI

Kamenná škola,škola sv.Jozefa

11683

1

ŠKOLA

chodbová,nárožná

Pribinova ul.

387

35

975

1911-1912

secesia

Sessler J.(stavebná firma)

 

Samospráva miest a obcí

 

Hlohovec

Hlohovec

Hlohovec

ŠKOLA A OPLOTENIE S BRÁNAMI

Kamenná škola,škola sv.Jozefa

11683

2

OPLOTENIE S BRÁNAMI

kameň,kov

Pribinova ul.

387

35

975

1911-1912

secesia

Sessler J.(stavebná firma)

 

Samospráva miest a obcí

 

Hlohovec

Hlohovec

Hlohovec

DOM MEŠTIANSKY

fraštacká banka,frašt.vináreň

11830

1

DOM MEŠTIANSKY

prejazdový,nárožný

Pod Beranom ul.

43

2

20/1

zač.17.st.

barok

 

PZ

Súkromné vlastníctvo občanov

 

Hlohovec

Hlohovec

Hlohovec

DOM MEŠTIANSKY

býv.ľudová škola,radnica

11836

1

DOM MEŠTIANSKY

prejazdový,radový

Hlohová ul.

100

4

19

pred 1642

gotika

 

PZ

Súkromné vlastníctvo občanov

 

Hlohovec

Hlohovec

Hlohovec

DOM MEŠTIANSKY

mestský dom

11951

1

DOM MEŠTIANSKY

radový

Pribinova ul.

422

4

317

20.r.20.st.

secesia

 

PZ

Spoločnosť s ručením obmedzeným

 

Hlohovec

Hlohovec

Hlohovec

ŠKOLA

meštianska škola,meštianka

11989

1

ŠKOLA

chodbový,nárožný,solitér

Štefánika M.R. ul.

270

30

256/2

1882

historizmus

  

Samospráva miest a obcí

 

Hlohovec

Hlohovec

Hlohovec

DOM MEŠTIANSKY

meštiansky dom

11997

1

DOM MEŠTIANSKY

prejazdový,nárožný

Sv.Michala nám.

20

23

5147/1-2,5145/15

14.st.

gotika

 

PZ

Súkromné vlastníctvo občanov

 

Hlohovec

Hlohovec

Šulekovo

MOST CESTNÝ

šulekovský most

12011

1

MOST CESTNÝ

železobetónový

Osloboditeľov ul.

 

0

2675,2676,2670/43,2670/47,2670/65

1910

secesia

Schlich-Nichelson(firma)

 

Akciová spoločnosť

 

Hlohovec

Hlohovec

Hlohovec

MOST CESTNÝ

šulekovský most

12012

1

MOST CESTNÝ

železobetónový

Osloboditeľov ul.

 

0

4976

1910

secesia

Schlich-Nichelson(firma)

 

Nevysporiadané vlastnícke vzťahy

 

Skalica

Holíč

Holíč

TABUĽA PAMÄTNÁ

pam.tab.demonštrácie rob.1932

609

1

TABUĽA PAMÄTNÁ

demonštrácia rob.1932

Bratislavská ul.

271

5

144

1960

 

Ferdinandy A.

 

Samospráva miest a obcí

 

Skalica

Holíč

Holíč

POMNÍK

Pomník rodákovi

610

1

POMNÍK

Nešpor Mirko

Bernolákova ul.

 

0

46

1960

 

Hučko J.

 

Samospráva miest a obcí

 

Skalica

Holíč

Holíč

KOSTOL S AREÁLOM

evanjelický kostol s areálom

611

1

KOSTOL

ev.a.v.

Bratislavská ul.

314

42

1185

1788

klasicizmus

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Skalica

Holíč

Holíč

KOSTOL S AREÁLOM

evanjelický kostol s areálom

611

2

FARA PAMÄTNÁ

Boor J.J.

Bratislavská ul.

313

41

1186

19.st.

klasicizmus

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Skalica

Holíč

Holíč

KOSTOL S AREÁLOM

evanjelický kostol s areálom

611

3

TABUĽA PAMÄTNÁ

Boor J.J.

Bratislavská ul.

313

41

1186

1947

 

Beblavý M.

 

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Skalica

Holíč

Holíč

KAŠTIEĽ S AREÁLOM

Holíčsky kaštieľ s areálom

613

1

KAŠTIEĽ

kaštieľ s nádvorím

Zámocká ul.

391

391

1417

13.-14.st.

barok neskorý

Jadot J.N.

OP

Samospráva miest a obcí

 

Skalica

Holíč

Holíč

KAŠTIEĽ S AREÁLOM

Holíčsky kaštieľ s areálom

613

2

SIEŇ REPREZENTAČNÁ

kaštieľ s nádvorím

Zámocká ul.

391

391

1417

1749-1754

rokoko

 

OP

Samospráva miest a obcí

 

Skalica

Holíč

Holíč

KAŠTIEĽ S AREÁLOM

Holíčsky kaštieľ s areálom

613

3

NÁDVORIE ČESTNÉ

kaštieľ s nádvorím

Zámocká ul.

391

391

1417

po 1736

barok neskorý

Jadot J.N.

OP

Samospráva miest a obcí

 

Skalica

Holíč

Holíč

KAŠTIEĽ S AREÁLOM

Holíčsky kaštieľ s areálom

613

4

STAVBA HOSPODÁRSKA I.

budovy hospodárske

Zámocká ul.

391

391

1419/6

40.-50.r.18.st.

barok neskorý

Jadot J.N.

OP

Samospráva miest a obcí

 

Skalica

Holíč

Holíč

KAŠTIEĽ S AREÁLOM

Holíčsky kaštieľ s areálom

613

5

STAVBA HOSPODÁRSKA II.

budovy hospodárske

Zámocká ul.

391

391

1419/5

40.-50.r.18.st.

barok neskorý

Jadot J.N.

OP

Samospráva miest a obcí

 

Skalica

Holíč

Holíč

KAŠTIEĽ S AREÁLOM

Holíčsky kaštieľ s areálom

613

6

STAVBA HOSPODÁRSKA III.

budovy hospodárske

Zámocká ul.

391

391

1419/3

40.r.18.st.

barok neskorý

Jadot J.N.

OP

Samospráva miest a obcí

 

Skalica

Holíč

Holíč

KAŠTIEĽ S AREÁLOM

Holíčsky kaštieľ s areálom

613

8

STAVBA HOSPODÁRSKA V.

budovy hospodárske

Zámocká ul.

391

391

1419/10

40.r.18.st.

barok neskorý

Jadot J.N.

OP

Samospráva miest a obcí

 

Skalica

Holíč

Holíč

KAŠTIEĽ S AREÁLOM

Holíčsky kaštieľ s areálom

613

9

STAVBA HOSPODÁRSKA VI.

budovy hospodárske

Zámocká ul.

391

391

1419/9

40.r.18.st.

barok neskorý

Jadot J.N.

OP

Samospráva miest a obcí

 

Skalica

Holíč

Holíč

KAŠTIEĽ S AREÁLOM

Holíčsky kaštieľ s areálom

613

7

STAVBA HOSPODÁRSKA IV.

budovy hospodárske

Zámocká ul.

391

391

1419/7

40.r.18.st.

barok neskorý

Jadot J.N.

OP

Samospráva miest a obcí

 

Skalica

Holíč

Holíč

KAŠTIEĽ S AREÁLOM

Holíčsky kaštieľ s areálom

613

10

TERASA OPEVNENÁ

vnútorné opevnenie

Zámocká ul.

  

1417

2.pol.17.st.

barok raný

 

OP

Samospráva miest a obcí

 

Skalica

Holíč

Holíč

KAŠTIEĽ S AREÁLOM

Holíčsky kaštieľ s areálom

613

11

KURTÍNA SEVERNÁ

opevnenie kaštieľa

Zámocká ul.

  

1419/7,1419/1

2.pol.17.st.

barok raný

 

OP

Samospráva miest a obcí

 

Skalica

Holíč

Holíč

KAŠTIEĽ S AREÁLOM

Holíčsky kaštieľ s areálom

613

12

BASTIÓN SEVEROVÝCHODNÝ

opevnenie kaštieľa

Zámocká ul.

  

1419/1

2.pol.17.st.

barok raný

 

OP

Samospráva miest a obcí

 

Skalica

Holíč

Holíč

KAŠTIEĽ S AREÁLOM

Holíčsky kaštieľ s areálom

613

13

KURTÍNA VÝCHODNÁ

opevnenie kaštieľa

Zámocká ul.

  

1419/6,1419/5,1419/1

2.pol.17.st.

barok raný

 

OP

Samospráva miest a obcí

 

Skalica

Holíč

Holíč

KAŠTIEĽ S AREÁLOM

Holíčsky kaštieľ s areálom

613

14

BASTIÓN JUHOVÝCHODNÝ

opevnenie kaštieľa

Zámocká ul.

  

1419/6,1419/5,1419/1

2.pol.17.st.

barok raný

 

OP

Samospráva miest a obcí

 

Skalica

Holíč

Holíč

KAŠTIEĽ S AREÁLOM

Holíčsky kaštieľ s areálom

613

15

KURTÍNA JUŽNÁ

opevnenie kaštieľa

Zámocká ul.

  

1419/3,1419/1

2.pol.17.st.

barok raný

 

OP

Samospráva miest a obcí

 

Skalica

Holíč

Holíč

KAŠTIEĽ S AREÁLOM

Holíčsky kaštieľ s areálom

613

16

BASTIÓN JUHOZÁPADNÝ

opevnenie kaštieľa

Zámocká ul.

  

1419/2,1419/11

2.pol.17.st.

barok raný

 

OP

Samospráva miest a obcí

 

Skalica

Holíč

Holíč

KAŠTIEĽ S AREÁLOM

Holíčsky kaštieľ s areálom

613

17

KURTÍNA ZÁPADNÁ

opevnenie kaštieľa

Zámocká ul.

  

1419/9,1419/10,1419/1

2.pol.17.st.

barok raný

 

OP

Samospráva miest a obcí

 

Skalica

Holíč

Holíč

KAŠTIEĽ S AREÁLOM

Holíčsky kaštieľ s areálom

613

18

BASTIÓN SEVEROZÁPADNÝ

opevnenie kaštieľa

Zámocká ul.

  

1419/1

2.pol.17.st.

barok raný

 

OP

Samospráva miest a obcí

 

Skalica

Holíč

Holíč

KAŠTIEĽ S AREÁLOM

Holíčsky kaštieľ s areálom

613

19

PRIEKOPA VNÚTORNÁ

opevnenie kaštieľa

Zámocká ul.

  

1418

2.pol.17.st.

barok raný

 

OP

Samospráva miest a obcí

 

Skalica

Holíč

Holíč

KAŠTIEĽ S AREÁLOM

Holíčsky kaštieľ s areálom

613

20

MOST

opevnenie kaštieľa

Zámocká ul.

  

1418

1751

barok neskorý

 

OP

Samospráva miest a obcí

 

Skalica

Holíč

Holíč

KAŠTIEĽ S AREÁLOM

Holíčsky kaštieľ s areálom

613

21

MOST

opevnenie kaštieľa

Zámocká ul.

  

1418

1751

barok neskorý

 

OP

Samospráva miest a obcí

 

Skalica

Holíč

Holíč

KAŠTIEĽ S AREÁLOM

Holíčsky kaštieľ s areálom

613

22

PRIEKOPA VONKAJŠIA

opevnenie kaštieľa

Zámocká ul.

  

1420/1,1420/2

2.pol.17.st.

barok raný

 

OP

Samospráva miest a obcí

 

Skalica

Holíč

Holíč

KAŠTIEĽ S AREÁLOM

Holíčsky kaštieľ s areálom

613

23

MOST

opevnenie kaštieľa

Zámocká ul.

  

1420/3

1751

barok neskorý

 

OP

Samospráva miest a obcí

 

Skalica

Holíč

Holíč

KAŠTIEĽ S AREÁLOM

Holíčsky kaštieľ s areálom

613

24

MOST

opevnenie kaštieľa

Zámocká ul.

  

1420/4

1751

barok neskorý

 

OP

Samospráva miest a obcí

 

Skalica

Holíč

Holíč

KAŠTIEĽ S AREÁLOM

Holíčsky kaštieľ s areálom

613

25

ALEJA PRÍSTUPOVÁ

štvorradová,pagaštanová

Zámocká ul.

  

1398

pol.18.st.

barok

 

OP

Samospráva miest a obcí

 

Skalica

Holíč

Holíč

KAŠTIEĽ S AREÁLOM

Holíčsky kaštieľ s areálom

613

26

ALEJA ZÁPADNÁ

štvorradová,pagaštanová

Zámocká ul.

  

1430

pol.18.st.

barok

 

OP

Samospráva miest a obcí

 

Skalica

Holíč

Holíč

KAŠTIEĽ S AREÁLOM

Holíčsky kaštieľ s areálom

613

27

ALEJA SEVERNÁ

dvojradová,pagaštanová

Zámocká ul.

  

1520/1

pol.18.st.

barok

 

OP

Samospráva miest a obcí

 

Skalica

Holíč

Holíč

KAŠTIEĽ S AREÁLOM

Holíčsky kaštieľ s areálom

613

28

RYBNÍK SEVERNÝ

parkové úpravy

Zámocká ul.

  

1412/1

pol.18.st.

  

OP

Samospráva miest a obcí

 

Skalica

Holíč

Holíč

KAŠTIEĽ S AREÁLOM

Holíčsky kaštieľ s areálom

613

29

RYBNÍK JUŽNÝ

parkové úpravy

Zámocká ul.

  

1423

pol.18.st.

  

OP

Samospráva miest a obcí

 

Skalica

Holíč

Holíč

KAŠTIEĽ S AREÁLOM

Holíčsky kaštieľ s areálom

613

30

ZÁHRADA

parkové úpravy

Zámocká ul.

  

955,956,958/2,1426/1,1425/1-2,1427/1,1430,950,951,957,952+++

pol.18.st.

prírodnokrajinársky

 

OP

Samospráva miest a obcí

 

Skalica

Holíč

Holíč

KAŠTIEĽ S AREÁLOM

Holíčsky kaštieľ s areálom

613

31

AREÁL

parkové úpravy

Zámocká ul.

  

1422/1,958/4,959,958/1,1412/1

   

OP

Samospráva miest a obcí

 

Skalica

Holíč

Holíč

MANUFAKTÚRA NA MAJOLIKU

Holíčska manufaktúra

614

1

MANUFAKTÚRA

fajansová

Bernolákova ul.

388,386

2,4

102/1-5,103/1-2

1745-1762

barok

  

Súkromné vlastníctvo občanov

 

Skalica

Holíč

Holíč

MANUFAKTÚRA NA MAJOLIKU

Holíčska manufaktúra

614

2

DOM REMESELNÍCKY

 

Bernolákova ul.

371

3

1386

1747

barok

Kowarts J.

 

Samospráva miest a obcí

 

Skalica

Holíč

Holíč

KLÁŠTOR KAPUCÍNOV

kapucínsky kláštor

615

1

KLÁŠTOR KAPUCÍNOV

 

Sv.Martina nám.

 

2

2

1755

klasicizmus

Jadot J.N.

 

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Skalica

Holíč

Holíč

KLÁŠTOR KAPUCÍNOV

kapucínsky kláštor

615

2

KOSTOL

r.k.sv.Martina

Sv.Martina nám.

 

2

1

1755

klasicizmus

Jadot J.N.

 

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Skalica

Holíč

Holíč

MLYN VETERNÝ

veterný mlyn

2140

1

MLYN VETERNÝ

  

1748

11

14675/3

1.pol.19.st.

   

Nadácia,záujmové združenie,fond,TJ

 

Skalica

Holíč

Holíč

PÁLENICA

Liehovar

2474

1

PÁLENICA

 

Hodonínska ul.

 

3

1474/10,1474/11

1880

   

Spoločnosť s ručením obmedzeným

 

Skalica

Holíč

Holíč

KOSTOL

Kostol Božského srdca

10530

1

KOSTOL

r.k.Božského srdca

Mieru nám.

 

14

157

1397

gotika

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Skalica

Holíč

Holíč

KAPLNKA

Loretánska kaplnka

10531

1

KAPLNKA

r.k.Panny Márie Loretánskej

Mieru nám.

1749

0

328

kon.14.st.

gotika

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Skalica

Holíč

Holíč

SÚSOŠIE NA STĹPE

Trojičný stĺp,Trojička

10532

1

SÚSOŠIE NA STĹPE

sv.Trojica

Mieru nám.

  

142

1901

novoklasicizmus

Stalba F.

 

Samospráva miest a obcí

 

Skalica

Holíč

Holíč

DOM MEŠTIANSKY

Obecný dom

10533

1

DOM MEŠTIANSKY

radový

Bratislavská ul.

271

5

144

1624

barok

  

Samospráva miest a obcí

 

Skalica

Holíč

Holíč

DOM MEŠTIANSKY

meštiansky dom

10534

1

DOM MEŠTIANSKY

radový

Bratislavská ul.

270

4

156

1.pol.17.st.

barok

  

Súkromné vlastníctvo občanov

 

Skalica

Holíč

Holíč

DOM BYTOVÝ

nájomný dom

10535

1

DOM BYTOVÝ

 

Sv.Martina nám.

 

2-3

5/1,7/1

1755

barok

  

Súkromné vlastníctvo občanov

 

Skalica

Holíč

Holíč

KAPLNKA

Floriánska kaplnka

10536

1

KAPLNKA

r.k.sv.Floriána

  

0

525

1762

barok

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Skalica

Holíč

Holíč

HROB S POMNÍKOM

hrob dôstojníka

10537

1

HROB S POMNÍKOM

Lunin N.S.,1790-1806

   

526/1

1806

   

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Skalica

Holíč

Holíč

STUDŇA HRADNÁ

Hradná studňa

10538

1

STUDŇA HRADNÁ

hradná

Moyzesova ul.

 

1

3863

13.st.

   

Súkromné vlastníctvo občanov

 

Skalica

Holíč

Holíč

SÝPKA

Ústredná sýpka

10539

1

SÝPKA

obilná

Jilemnického ul.

335

7

14665

 

barok

  

Spoločnosť s ručením obmedzeným

 

Skalica

Holíč

Holíč

MOSTY CESTNÉ-SÚBOR

Cestné mosty

10540

1

MOSTY CESTNÉ-SÚBOR

oblúkový,tehlový

Nádražná ul.

 

0

1572,3182/1

1751

   

Samospráva miest a obcí

 

Skalica

Holíč

Holíč

MLYN VODNÝ

Podzámocký vodný mlyn

10676

1

MLYN VODNÝ

s technickým zariadením

Hodonínska cesta

704,705

1

1475,1476,1477,1478,1479

1554

  

OPNP

Súkromné vlastníctvo občanov

 

Skalica

Holíč

Holíč

KAŠTIEĽ S AREÁLOM

Holíčsky kaštieľ s areálom

613

32

VEŽIČKA STRÁŽNA JUŽNÁ

 

Zámocká ul.

  

1398

pol.18.st.

barok

 

OP

Samospráva miest a obcí

 

Skalica

Holíč

Holíč

KAŠTIEĽ S AREÁLOM

Holíčsky kaštieľ s areálom

613

33

VEŽIČKA STRÁŽNA SEVERNÁ

 

Zámocká ul.

  

1398

pol.18.st.

barok

 

OP

Samospráva miest a obcí

 

Skalica

Holíč

Holíč

KAŠTIEĽ S AREÁLOM

Holíčsky kaštieľ s areálom

613

34

MÚR OHRADNÝ

 

Zámocká ul.

  

1422/1,956,950,951,957,949,1431,1455/2,1438,1467

pol.18.st.

barok

 

OP

Samospráva miest a obcí

 

Dunajská Streda

Holice

Kostolná Gala

PRANIER

Stĺp hanby

85

1

PRANIER

tehla pálená

  

0

74/1

2.pol.18.st.

klasicizmus

  

Samospráva miest a obcí

 

Dunajská Streda

Holice

Kostolná Gala

KOSTOL

kostol sv.Petra a Pavla

86

1

KOSTOL

r.k.sv.Petra a Pavla

Hlavná ul.

122

122

1/1

1.pol.13.st.

romanika

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Dunajská Streda

Holice

Kostolná Gala

SOCHA NA STĹPE

Madona

87

1

SOCHA NA STĹPE

Panna Mária s dieťaťom

Hlavná ul.

  

1/13

1686

renesancia neskorá

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Trnava

Horné Dubové

Horné Dubové

SOCHA NA STĹPE

stĺp so sochou Panny Márie

855

1

SOCHA NA STĹPE

Panna Mária s dieťaťom

   

130/2

1757

barok

  

Samospráva miest a obcí

 

Trnava

Horné Orešany

Horné Orešany

NÁHROBNÍKY-SÚBOR

súbor náhrobníkov

857

1

NÁHROBNÍK

   

0

454

1797

ľudová práca

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Trnava

Horné Orešany

Horné Orešany

NÁHROBNÍKY-SÚBOR

súbor náhrobníkov

857

2

NÁHROBNÍK

   

0

454

1842

ľudová práca

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Hlohovec

Horné Otrokovce

Horné Otrokovce

KAŠTIEĽ A PARK

kaštieľ a park

860

1

KAŠTIEĽ

solitér

 

15

88

98

2.pol.18.st.

barok

  

Spoločnosť s ručením obmedzeným

 

Hlohovec

Horné Otrokovce

Horné Otrokovce

KAŠTIEĽ A PARK

kaštieľ a park

860

2

PARK

  

15

88

97

18.st.

prírodnokrajinársky

  

Spoločnosť s ručením obmedzeným

 

Hlohovec

Horné Otrokovce

Horné Otrokovce

KAPLNKA POHREBNÁ

pohrebná kaplnka Vranovičovcov

11975

1

KAPLNKA POHREBNÁ

rod.Vranovičovcov

 

283

0

75

1834

klasicizmus

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Hlohovec

Horné Trhovište

Horné Trhovište

KAŠTIEĽ

kaštieľ

862

1

KAŠTIEĽ

solitér

 

73

73

63/1

16.-17.st.

renesancia

  

Samospráva miest a obcí

 

Hlohovec

Horné Trhovište

Horné Trhovište

KOSTOL

farský kostol sv.Bartolomeja

863

1

KOSTOL

r.k.sv.Bartolomeja

 

190

186

18

1.pol.13.st.

barok

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Hlohovec

Horné Zelenice

Horné Zelenice

KOSTOL

evanjelický kostol

875

1

KOSTOL

ev.a.v.

 

45

45

110/2

1792

barok klasicizujúci

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Hlohovec

Horné Zelenice

Horné Zelenice

KOSTOL

farský kostol sv.Martina

876

1

KOSTOL

r.k.sv.Martina

 

77

77

1

1.pol.13.st.

barok neskorý

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Galanta

Hoste

Hoste

MLYN VODNÝ

Hustého mlyn

2511

1

MLYN VODNÝ

kameň,tehla

 

105

105

410/1

18.st.

   

Súkromné vlastníctvo občanov

 

Senica

Hradište pod Vrátnom

Hradište pod Vrátnom

MLYN VODNÝ

Vodný mlyn,Michaličkov mlyn

617

1

MLYN VODNÝ

murovaná-kombinovaná konštrukcia

 

58

58

10029/2

okolo pol.19.st.

ľudové staviteľstvo

  

Súkromné vlastníctvo občanov

 

Senica

Hradište pod Vrátnom

Hradište pod Vrátnom

MLYN VODNÝ

Vodný mlyn,Michaličkov mlyn

617

2

ZARIADENIE TECHNOLOGICKÉ

mlynské

 

58

58

10029/2

1862

   

Súkromné vlastníctvo občanov

 

Trnava

Hrnčiarovce nad Parnou

Hrnčiarovce

KOSTOL

kostol sv.Martina

878

1

KOSTOL

r.k.sv.Martina

 

4950

4950

1255

14.st.

gotika

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Dunajská Streda

Hubice

Hubice

KAŠTIEĽ S AREÁLOM

Hubický kaštieľ

89

1

KAŠTIEĽ

solitér

 

79

79

4/1

po 1830

klasicizmus

  

Spoločnosť s ručením obmedzeným

 

Dunajská Streda

Hubice

Hubice

KAŠTIEĽ S AREÁLOM

Hubický kaštieľ

89

2

KAŠTIEĽ

  

80

80

4/2

1.pol.19.st.

klasicizmus

  

Spoločnosť s ručením obmedzeným

 

Dunajská Streda

Hubice

Hubice

KAŠTIEĽ S AREÁLOM

Hubický kaštieľ

89

3

PARK

    

11/1,11/2,11/41,11/48,73/3,73/8,73/9

1.pol.19.st.

prírodnokrajinársky

  

Štát. hospodárska organizácia

 

Dunajská Streda

Hubice

Hubice

KOSTOL

kostol Navštívenia Panny Márie

91

1

KOSTOL

r.k.Navštívenia Panny Márie

 

72

72

1/1

2.pol.13.st.

gotika

 

OP

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Dunajská Streda

Hubice

Hubice

KAŠTIEĽ S AREÁLOM

Hubický kaštieľ

89

4

STAVBA HOSPODÁRSKA

  

67,77

0

13/2,12/2

kon.19.st.

historizmus

  

Spoločnosť s ručením obmedzeným

 

Dunajská Streda

Hubice

Hubice

KAŠTIEĽ S AREÁLOM

Hubický kaštieľ

89

5

MAUZÓLEUM

solitér

  

0

11/2

1901

historizmus

  

Štát. hospodárska organizácia

 

Dunajská Streda

Hubice

Hubice

KAŠTIEĽ S AREÁLOM

Hubický kaštieľ

89

6

VODÁREŇ

solitér

  

0

11/2

1896

historizmus

  

Štát. hospodárska organizácia

 

Dunajská Streda

Hubice

Hubice

KAŠTIEĽ S AREÁLOM

Hubický kaštieľ

89

7

KONIAREŇ

solitér

  

0

11/2

zač.20.st.

historizmus

  

Štát. hospodárska organizácia

 

Dunajská Streda

Hubice

Hubice

KAŠTIEĽ S AREÁLOM

Hubický kaštieľ

89

8

FONTÁNA

kamenná

  

0

11/2

1.pol.19.st.

klasicizmus

  

Štát. hospodárska organizácia

 

Dunajská Streda

Hubice

Hubice

KAŠTIEĽ S AREÁLOM

Hubický kaštieľ

89

9

VÁZY

kamenné

  

0

4/1

1.pol.19.st.

klasicizmus

  

Spoločnosť s ručením obmedzeným

 

Dunajská Streda

Hubice

Hubice

KAŠTIEĽ S AREÁLOM

Hubický kaštieľ

89

10

PILIER S VÁZOU

tehla,kameň

  

0

11/2

30.r.19.st.

klasicizmus

  

Štát. hospodárska organizácia

 

Dunajská Streda

Hubice

Hubice

KAŠTIEĽ S AREÁLOM

Hubický kaštieľ

89

11

MOST

oblúkový,tehlový

  

0

11/2

1.pol.19.st.

klasicizmus

  

Štát. hospodárska organizácia

 

Dunajská Streda

Hubice

Hubice

KAŠTIEĽ S AREÁLOM

Hubický kaštieľ

89

12

BAZÉN

otvorený

  

0

11/2

19.st.

   

Štát. hospodárska organizácia

 

Dunajská Streda

Hubice

Hubice

KAŠTIEĽ S AREÁLOM

Hubický kaštieľ

89

13

RYBNÍK

parkové úpravy

  

0

11/2

2.pol.19.st.

prírodnokrajinársky

  

Štát. hospodárska organizácia

 

Dunajská Streda

Hubice

Hubice

KAŠTIEĽ S AREÁLOM

Hubický kaštieľ

89

14

OPLOTENIE S BRÁNOU

murovaná konštrukcia,kov

  

0

2/1,11/48,11/41,11/2

30.r.19.st.

klasicizmus

  

Štát. hospodárska organizácia

 

Piešťany

Hubina

Hubina

BOŽIA MUKA

božia muka

1229

1

BOŽIA MUKA

murovaná

  

0

397

1750

ľudová práca

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Senica

Jablonica

Jablonica

KOSTOL S AREÁLOM

kostol sv.Štefana Kráľa s areá

618

1

KOSTOL

r.k.sv.Štefana Kráľa

Červenej armády ul.

726

726

1

1750-1752

barok

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Senica

Jablonica

Jablonica

KOSTOL S AREÁLOM

kostol sv.Štefana Kráľa s areá

618

2

SÚSOŠIE

Golgota

Červenej armády ul.

 

0

105

1756-1758

barok

Dorfmeister J.J.

 

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Senica

Jablonica

Jablonica

KOSTOL S AREÁLOM

kostol sv.Štefana Kráľa s areá

618

3

TERASA

 

Červenej armády ul.

 

0

105

1756-1758

barok

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Senica

Jablonica

Jablonica

KAŠTIEĽ S AREÁLOM

kaštieľ s areálom

2482

1

KAŠTIEĽ

solitér

 

238

238

2,3/4

16.st.

renesancia

  

Spoločnosť s ručením obmedzeným

 

Senica

Jablonica

Jablonica

KAŠTIEĽ S AREÁLOM

kaštieľ s areálom

2482

4

PARK

   

0

5/1,5/6,5/22,5/24,5/32,3/1(iba pozemok),3/2-3,3/5-8

17.st.

prírodnokrajinársky

  

Samospráva miest a obcí

 

Senica

Jablonica

Jablonica

KAŠTIEĽ S AREÁLOM

kaštieľ s areálom

2482

2

KONIAREŇ

  

237

237

3/1

okolo 1705

barok

  

Spoločnosť s ručením obmedzeným

 

Senica

Jablonica

Jablonica

KAŠTIEĽ S AREÁLOM

kaštieľ s areálom

2482

3

BUDOVA ADMINISTRATÍVNA

  

237

237

3/1

kon.18.st.

klasicizmus

  

Spoločnosť s ručením obmedzeným

 

Dunajská Streda

Jahodná

Jahodná

MLYN,PÍLA A ELEKTRÁREŇ

Vodný mlyn Jahodná

92

1

MLYN,PÍLA A ELEKTRÁREŇ

vodná

Dunajské mlyny

224,816,817

224

719,720/6,720/7,1206/5,717/6-10,720/1-3

okolo 1920

ľudové staviteľstvo

  

Spoločnosť s ručením obmedzeným

 

Hlohovec

Jalšové

Jalšové

KOSTOL

filiálny kostol sv.Ducha

892

1

KOSTOL

r.k.sv.Ducha

 

24

24

1

1.pol.13.st.

romanika

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Dunajská Streda

Janíky

Horné Janíky

SOCHY

sochy

93

1

SOCHA

sv.Michal

   

133/3

1921

 

Rigele A.

 

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Dunajská Streda

Janíky

Horné Janíky

SOCHY

sochy

93

2

SOCHA

sv.Vendelín

   

133/3

1921

 

Rigele A.

 

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Dunajská Streda

Janíky

Dolné Janíky

MOHYLNÍK

Mohylník Janíky

2063

1

MOHYLA I.

skúmané

  

0

142

1800-800 p.n.l.

doba bronzová

  

Samospráva miest a obcí

 

Dunajská Streda

Janíky

Dolné Janíky

MOHYLNÍK

Mohylník Janíky

2063

2

MOHYLA II.

skúmané

  

0

146

1800-800 p.n.l.

doba bronzová

  

Samospráva miest a obcí

 

Dunajská Streda

Janíky

Dolné Janíky

HRÁDOK

Csillagvar,zemná pevnosť

2065

1

HRÁDOK

neskúmané

  

0

394,395

po 1663

barok

  

Samospráva miest a obcí

 

Galanta

Jelka

Jelka

KOSTOL

farský kostol sv.Jána Krstiteľa

24

1

KOSTOL

r.k.sv.Jána Krstiteľa

Kostolná ul.

693

 

1/2

1.pol.13.st.

barok

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Galanta

Jelka

Jelka

MLYN VODNÝ

Némethov mlyn

2512

1

MLYN VODNÝ

kolový

 

1296

1296

3491/17

1894

ľudové staviteľstvo

 

OP

Samospráva miest a obcí

 

Galanta

Jelka

Jelka

MLYN VODNÝ

Némethov mlyn

2512

2

ZARIADENIE TECHNOLOGICKÉ

mlynské

 

1296

1296

3491/17

1894

  

OP

obce a mestá

 

Trnava

Kátlovce

Kátlovce

KRÍŽ

kríž pred kostolom

898

1

KRÍŽ

plastiky 4

   

376

1774

barok neskorý

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Trnava

Kátlovce

Kátlovce

DOM ĽUDOVÝ

ľudový dom

12049

1

DOM ĽUDOVÝ

murovaná konštrukcia

 

35

0

45/1

okolo pol.19.st.

ľudové staviteľstvo

  

Súkromné vlastníctvo občanov

 

Piešťany

Kočín-Lančár

Kočín

ZVONICA

zvonica

901

1

ZVONICA

  

111

111

159/4

18.st.

barok raný

  

Samospráva miest a obcí

 

Piešťany

Kočín-Lančár

Lančár

KOSTOL S AREÁLOM

fars.kostol sv.Michala Archan.

924

1

KOSTOL

r.k.sv.Michala

 

4

4

366

1.pol.17.st.

barok raný

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Piešťany

Kočín-Lančár

Lančár

KOSTOL S AREÁLOM

fars.kostol sv.Michala Archan.

924

2

OPEVNENIE

kamenné

  

0

366

2.tret.15.st.

renesancia

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Piešťany

Kočín-Lančár

Lančár

KOSTOL S AREÁLOM

fars.kostol sv.Michala Archan.

924

3

ZVONICA S KAPLNKOU

murovaná,sv.Ján Nepomucký

 

88

88

366

po 1683

renesancia

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Piešťany

Kočín-Lančár

Lančár

KOSTOL S AREÁLOM

fars.kostol sv.Michala Archan.

924

4

BRÁNA

kamenná

  

88

366

2.pol.18.st.

barok neskorý

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Skalica

Kopčany

Kopčany

ŽREBČÍN A BUDOVA REPREZ.

Žrebčín F.Lotrinského-Štít

2132

1

ŽREBČÍN

kameň,tehla

Kollárova ul.

1146

198

3384/1

po 1736

barok

Jadot J.N.,Hillebrandt F.A.

 

Samospráva miest a obcí

 

Skalica

Kopčany

Kopčany

ŽREBČÍN A BUDOVA REPREZ.

Žrebčín F.Lotrinského-Štít

2132

2

BUDOVA REPREZENTAČNÁ

kameň,tehla

Kollárova ul.

1146

198

3384/7

po 1736

barok

Jadot J.N.,Hillebrandt F.A.

 

Samospráva miest a obcí

 

Skalica

Kopčany

Kopčany

KOSTOL A CINTORÍN PRÍKOSTOLNÝ

kaplnka sv.Margity Antiochij.

10820

1

KOSTOL

r.k.sv.Margity Antiochij.

 

1147

1147

3522/2

9.st.

predrománske obdobie

 

PZ

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Skalica

Kopčany

Kopčany

KOSTOL A CINTORÍN PRÍKOSTOLNÝ

kaplnka sv.Margity Antiochij.

10820

2

CINTORÍN PRÍKOSTOLNÝ

skúmané čiastočne

  

0

3522/1

9.st.

  

PZ

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Skalica

Kopčany

Kopčany

STAVBA HOSPODÁRSKA

kačenáreň

11748

1

STAVBA HOSPODÁRSKA

kameň,tehla

 

1151

1151

3526/2

1752

barok neskorý

 

PZ

Samospráva miest a obcí

 

Skalica

Kopčany

Kopčany

NÁDRŽ VODNÁ

odchytový rybník kačíc

11809

1

NÁDRŽ VODNÁ

    

3502,3503

pol.18.st.

  

PZ

Štát. hospodárska organizácia

 

Hlohovec

Koplotovce

Koplotovce

KAŠTIEĽ S AREÁLOM

frídeský kaštieľ

902

1

KAŠTIEĽ

solitér

 

122,123,124

1

55/5

1613

klasicizmus

  

Súkromné vlastníctvo občanov

 

Hlohovec

Koplotovce

Koplotovce

KAŠTIEĽ S AREÁLOM

frídeský kaštieľ

902

2

KÚRIA

solitér

 

122,123,124

1

55/5

1/3 19.st.

klasicizmus

  

Súkromné vlastníctvo občanov

 

Hlohovec

Koplotovce

Koplotovce

KAŠTIEĽ S AREÁLOM

frídeský kaštieľ

902

3

SÝPKA

murovaná

 

122,123,124

1

55/5

okolo pol.19.st.

historizmus

  

Súkromné vlastníctvo občanov

 

Hlohovec

Koplotovce

Koplotovce

KAŠTIEĽ S AREÁLOM

frídeský kaštieľ

902

4

MÚR HRADBOVÝ S BRÁNOU

kameň

   

55/5

1613

renesancia

  

Súkromné vlastníctvo občanov

 

Hlohovec

Koplotovce

Koplotovce

KAŠTIEĽ S AREÁLOM

frídeský kaštieľ

902

5

BAŠTA I.

juhozápadná

 

122-123-124

122-123-124

55/5

1613

renesancia

  

Súkromné vlastníctvo občanov

 

Hlohovec

Koplotovce

Koplotovce

KAŠTIEĽ S AREÁLOM

frídeský kaštieľ

902

6

BAŠTA II.

juhovýchodná

 

122-123-124

122-123-124

55/5

1613

renesancia

  

Súkromné vlastníctvo občanov

 

Hlohovec

Koplotovce

Koplotovce

KAŠTIEĽ S AREÁLOM

frídeský kaštieľ

902

7

PARK

    

55/5+(301/77?)

1.pol.17.st.

prírodnokrajinársky

  

Súkromné vlastníctvo občanov

 

Hlohovec

Koplotovce

Koplotovce

NÁHROBNÍKY-SÚBOR

náhrobníky so súsošiami

908

1

NÁHROBNÍK SO SÚSOŠÍM I.

sv.Trojica

   

2/1? 3?

2.pol.19.st.

klasicizmus ľudový

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Hlohovec

Koplotovce

Koplotovce

NÁHROBNÍKY-SÚBOR

náhrobníky so súsošiami

908

2

NÁHROBNÍK SO SÚSOŠÍM II.

sv.Rodina

   

2/4? 2/1? 3?

2.pol.19.st.

klasicizmus ľudový

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Hlohovec

Koplotovce

Koplotovce

KOSTOL

kostol Navštívenia Panny Márie

11986

1

KOSTOL

r.k.Navštívenia Panny Márie

 

46

0

1

1734

barok

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Trnava

Košolná

Košolná

MLYN VODNÝ

dolný mlyn

2343

1

MLYN VODNÝ

s technickým zariadením

 

180

180

77

1782

barok

  

Súkromné vlastníctvo občanov

 

Dunajská Streda

Kostolné Kračany

Kostolné Kračany

KOSTOL

farský kostol sv.Bartolomeja

95

1

KOSTOL

r.k.sv.Bartolomeja

 

53

53

1

1819-1820

klasicizmus

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Galanta

Košúty

Košúty

HROBY-SÚBOR

obete košútskych udalostí

26

1

HROB

Gyevát Ján

   

59/7

1931

   

Samospráva miest a obcí

 

Galanta

Košúty

Košúty

HROBY-SÚBOR

obete košútskych udalostí

26

2

HROB

Turzo István

   

59/7

1931

   

Samospráva miest a obcí

 

Galanta

Košúty

Košúty

HROBY-SÚBOR

obete košútskych udalostí

26

3

HROB

Zsabka Sándor

   

59/7

1931

   

Samospráva miest a obcí

 

Galanta

Košúty

Košúty

POMNÍK

pomník Štefana Majora

2273

1

POMNÍK

Major Štefan

   

41

1965-66

 

Baďura V. (busta)

 

Samospráva miest a obcí

 

Piešťany

Krakovany

Krakovany

KOSTOL S AREÁLOM

kostol sv.Mikuláša s areálom

909

1

KOSTOL

r.k.sv.Mikuláša

 

405

405

294

1770-1773

barok

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Piešťany

Krakovany

Krakovany

KOSTOL S AREÁLOM

kostol sv.Mikuláša s areálom

909

2

SOCHA

sv.Ján Nepomucký

  

0

294

1771

klasicizmus

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Piešťany

Krakovany

Krakovany

KOSTOL S AREÁLOM

kostol sv.Mikuláša s areálom

909

3

SOCHA

sv.Florián

  

0

294

2.pol.18.st.

barok

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Piešťany

Krakovany

Krakovany

KOSTOL S AREÁLOM

kostol sv.Mikuláša s areálom

909

4

SÚSOŠIE NA STĹPE

sv.Trojica

   

293/1

2.pol.18.st.

barok

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Piešťany

Krakovany

Krakovany

KOSTOL S AREÁLOM

kostol sv.Mikuláša s areálom

909

5

PARK

   

0

293/1

20.st.

   

Samospráva miest a obcí

 

Piešťany

Krakovany

Krakovany

SÚSOŠIE NA STĹPE

súsošie sv.Rodiny

912

1

SÚSOŠIE NA STĹPE

sv.Rodina

   

720/6 (735,736-reg.E.)

1755

barok

  

Samospráva miest a obcí

 

Piešťany

Krakovany

Krakovany

SOCHA NA STĹPE

Madona

914

1

SOCHA NA STĹPE

Panna Mária s dieťaťom

   

738/1

1753

barok

  

Samospráva miest a obcí

 

Piešťany

Krakovany

Stráže

KÚRIA

Bývalá sladovňa

915

1

KÚRIA

  

204

204

1

1736

barok raný

  

Spoločnosť s ručením obmedzeným

 

Piešťany

Krakovany

Stráže

KOSTOL S AREÁLOM

opevnený kostol sv.Havla

917

1

KOSTOL

r.k.sv.Gála

 

407

407

121

2.pol.14.st.

gotika

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Piešťany

Krakovany

Stráže

KOSTOL S AREÁLOM

opevnený kostol sv.Havla

917

2

MÚR HRADBOVÝ

kameň,tehla

   

122

1.pol.17.st.

renesancia

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Piešťany

Krakovany

Stráže

KOSTOL S AREÁLOM

opevnený kostol sv.Havla

917

3

CINTORÍN PRÍKOSTOLNÝ

neskúmané

   

121

2.pol.14.st.

   

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Piešťany

Krakovany

Stráže

KOSTOL S AREÁLOM

opevnený kostol sv.Havla

917

4

NÁHROBNÍK

kameň

   

122

1.pol.19.st.

klasicizmus

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Piešťany

Krakovany

Stráže

KOSTOL S AREÁLOM

opevnený kostol sv.Havla

917

5

NÁHROBNÍK

kameň

   

122

2.pol.18.st.

ľudová práca

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Piešťany

Krakovany

Stráže

SOCHA NA STĹPE

Mariánsky stĺp

918

1

SOCHA NA STĹPE

Panna Mária Immaculata

  

0

279

2.pol.18.st.

barok neskorý

  

Samospráva miest a obcí

 

Piešťany

Krakovany

Stráže

MLYN VODNÝ

vodný mlyn

2344

1

MLYN VODNÝ

 

Mlynská ul.

325,532

4

288/1,288/2,288/3

1.pol.19.st.

ľudové staviteľstvo

  

Súkromné vlastníctvo občanov

 

Piešťany

Krakovany

Stráže

SÚSOŠIE NA STĹPE

súsošie Najsvätejšej Trojice

12128

1

PODSTAVEC

štvorboký,kamenný

Školská ul.

  

332/5

1757

barok

  

Súkromné vlastníctvo občanov

 

Piešťany

Krakovany

Stráže

SÚSOŠIE NA STĹPE

súsošie Najsvätejšej Trojice

12128

2

STĹP

valcový,kamenný

Školská ul.

  

332/5

1757

barok

  

Súkromné vlastníctvo občanov

 

Piešťany

Krakovany

Stráže

SÚSOŠIE NA STĹPE

súsošie Najsvätejšej Trojice

12128

3

SÚSOŠIE

sv.Trojica

Školská ul.

  

332/5

1757

barok

  

Súkromné vlastníctvo občanov

 

Galanta

Kráľov Brod

Kráľov Brod

SOCHA NA STĹPE

socha sv.Michala

11348

1

STĹP

kamenný

   

2

pol.18.st.

barok

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Galanta

Kráľov Brod

Kráľov Brod

SOCHA NA STĹPE

socha sv.Michala

11348

2

SOCHA

sv.Michal archanjel

   

2

pol.18.st.

barok

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Dunajská Streda

Kráľovičove Kračany

Lesné Kračany

KAŠTIEĽ A PARK

kaštieľ Bartalovcov,nemocnica

96

1

KAŠTIEĽ

solitér

 

62

62

162/8

po 1839

klasicizmus

Truman A. (predpoklad)

 

Súkromné vlastníctvo občanov

 

Dunajská Streda

Kráľovičove Kračany

Lesné Kračany

KAŠTIEĽ A PARK

kaštieľ Bartalovcov,nemocnica

96

2

PARK

  

62

62

162/1-7,162/9-12,147,148/1-5

1.pol.19.st.

prírodnokrajinársky

  

Súkromné vlastníctvo občanov

 

Dunajská Streda

Kráľovičove Kračany

Kráľovičove Kračany

DOM ĽUDOVÝ

ľudový dom,tájház

2288

1

DOM ĽUDOVÝ

murovaná konštrukcia

 

111

111

109/2

2.pol.19.st.

ľudové staviteľstvo

  

Samospráva miest a obcí

 

Trnava

Križovany nad Dudváhom

Križovany nad Dudváhom

KOSTOL

kostol Povýšenia sv.Kríža

922

1

KOSTOL

r.k.Povýšenia sv.Kríža

   

37

1246

romanika

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Senica

Kuklov

Kuklov

TABUĽA PAMÄTNÁ

pamätná tabuľa Juraja Papánka

623

1

TABUĽA PAMÄTNÁ

Papánek J.

 

38

38

682

1958

   

Samospráva miest a obcí

 

Senica

Kúty

Kúty

HROB S NÁHROBKOM

Kenotaf-ostat.Slavín

627

1

HROB S NÁHROBKOM

Jurčenko A.V.

   

1827/19 ?

1945

   

Samospráva miest a obcí

 

Senica

Kúty

Kúty

POMNÍK

pomník Andreja Radlinského

628

1

POMNÍK

Radlinský Andrej

   

1827/1

1930

 

Kovačik A.

 

Samospráva miest a obcí

 

Senica

Kúty

Kúty

HROB S NÁHROBNÍKOM

Dr.Andrej Radlinský

629

1

HROB S NÁHROBNÍKOM

Radlinský Andrej

  

0

1

1879

   

Samospráva miest a obcí

 

Senica

Kúty

Kúty

KOSTOL

kostol sv.Jozefa

630

1

KOSTOL

r.k.sv.Jozefa

Osloboditeľov nám.

 

0

1

1716-1726

barok

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Senica

Lakšárska Nová Ves

Lakšárska Nová Ves

KOSTOL S OPEVNENÍM

kostol sv.Vavrinca

631

1

KOSTOL

r.k.sv.Vavrinca

 

21

21

1

1729

barok

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Senica

Lakšárska Nová Ves

Lakšárska Nová Ves

KOSTOL S OPEVNENÍM

kostol sv.Vavrinca

631

2

OPEVNENIE KOSTOLA

  

21

21

1

1.pol.18.st.

   

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Dunajská Streda

Lehnice

Veľký Lég

KOSTOL

farský kostol sv.Alžbety

99

1

KOSTOL

r.k.sv.Alžbety

 

1

1

1

1679-po 1685

barok raný

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Dunajská Streda

Lehnice

Veľký Lég

KAŠTIEĽ A PARK

kaštieľ a park

2311

1

KAŠTIEĽ

  

113

113

156

19./20.st.

eklektizmus

  

Akciová spoločnosť

 

Dunajská Streda

Lehnice

Veľký Lég

KAŠTIEĽ A PARK

kaštieľ a park

2311

2

PARK

    

155/2,155/3,155/4,155/5,155/6,155/7,184/1,184/2,184/3,184/4,184/5,184/6,184/7,184/8,184/9,184/10,184/11,184/12,184/13,184/15,184/16,184/17,184/18,184/19,184/20,184/21,184/22,184/23,184/24,184/25,184/26,184/27,184/28,184/31,184/32,184/33,184/34,184/37/184/38,184/41,184/42,184/43,184/44,184/46,184/47,184/48/,184/49,184/50,184/51,208/1,208/2,208/3,208/4,208/5,208/6,208/7,208/8,208/9,208/10,208/11,208/12,208/14,208/15,208/16,208/17,208/18,208/19,208/20,208/21,208/22,208/23,208/24,208/25,208/26,208/27,208/28,208/29,208/30,208/31,208/32,208/33,208/34,208/35,208/36,208/37,208/38,208/39,208/40,208/41,208/42,208/43,208/44,208/45,208/46,208/47,208/48,208/49,208/50,208/51,208/52,208/53,208/54,208/55,208/56,208/57,208/58,208/59,208/60,208/61,208/62,208/63

19.-20.st.

prírodnokrajinársky

  

Akciová spoločnosť

 

Hlohovec

Leopoldov

Leopoldov

PEVNOSŤ

protiturecká pevnosť,väznica

928

1

OPEVNENIE BASTIÓNOVÉ S BRÁNAMI

    

2490/1

1665-1669

barok raný

Priami G.,Arigsperger J.M.(1665),Ungar A.F.(1665-69)

 

Rozpočtová organizácia

 

Hlohovec

Leopoldov

Leopoldov

PEVNOSŤ

protiturecká pevnosť,väznica

928

2

BUDOVA VELITEĽSKÁ

chodbová,solitér

  

0

2490/1

okolo 1669

barok raný

  

Rozpočtová organizácia

 

Hlohovec

Leopoldov

Leopoldov

PEVNOSŤ

protiturecká pevnosť,väznica

928

3

ŠPITÁL

chodbový,solitér

  

0

2490/1

1.pol.18.st.

barok neskorý

  

Rozpočtová organizácia

 

Hlohovec

Leopoldov

Leopoldov

PEVNOSŤ

protiturecká pevnosť,väznica

928

4

VÄZNICA I.

chodbová,solitér

  

0

2490/1

okolo 1669

novorenesancia

  

Rozpočtová organizácia

 

Hlohovec

Leopoldov

Leopoldov

PEVNOSŤ

protiturecká pevnosť,väznica

928

5

VÄZNICA II.

chodbová,solitér

  

0

2490/1

1.pol.19.st.

novorenesancia

  

Rozpočtová organizácia

 

Hlohovec

Leopoldov

Leopoldov

PEVNOSŤ

protiturecká pevnosť,väznica

928

6

PRÁČOVŇA

chodbová,solitér

  

0

2490/1

2.pol.19.st.

eklektizmus

  

Rozpočtová organizácia

 

Hlohovec

Leopoldov

Leopoldov

PEVNOSŤ

protiturecká pevnosť,väznica

928

7

VÄZNICA III.

pavlačová,solitér

  

0

2490/1

1899

novoklasicizmus

Wagner Július

 

Rozpočtová organizácia

 

Hlohovec

Leopoldov

Leopoldov

MOST CESTNÝ

most na Trulaskach

929

1

MOST CESTNÝ

tehlový

Gucmanova ul.

 

0

1614

60.r.17.st.

barok raný

  

Samospráva miest a obcí

 

Hlohovec

Leopoldov

Leopoldov

PRANIER

stĺp hanby

930

1

PRANIER

kamenný

Sv.Ignáca nám.

 

0

1616

1678

barok

  

Samospráva miest a obcí

 

Hlohovec

Leopoldov

Leopoldov

SOCHA NA STĹPE

Mariánsky stĺp

931

2

STĹP

valcový

Sv.Ignáca nám.

 

0

1616

pol.18.st.

barok

  

Samospráva miest a obcí

 

Hlohovec

Leopoldov

Leopoldov

SOCHA NA STĹPE

Mariánsky stĺp

931

4

SOCHA

Panna Mária s dieťaťom

Sv.Ignáca nám.

 

0

1616

pol.18.st.

barok

  

Samospráva miest a obcí

 

Hlohovec

Leopoldov

Leopoldov

SOCHA NA STĹPE

Mariánsky stĺp

931

6

BALUSTRÁDA

kamenná

Sv.Ignáca nám.

 

0

1616

pol.18.st.

barok

  

Samospráva miest a obcí

 

Hlohovec

Leopoldov

Leopoldov

STANICA ŽELEZNIČNÁ

železničná stanica

11394

1

BUDOVA VÝPRAVNÁ I.

železničná

Nádražná ul.

534

13

1298

okolo 1910

historizmus

Pfaff Ferenc

 

Štát. hospodárska organizácia

 

Hlohovec

Leopoldov

Leopoldov

STANICA ŽELEZNIČNÁ

železničná stanica

11394

2

BUDOVA VÝPRAVNÁ II.

železničná

Nádražná ul.

533

15

1301

1872-1883

historizmus

  

Štát. hospodárska organizácia

 

Hlohovec

Leopoldov

Leopoldov

SOCHA NA STĹPE

Mariánsky stĺp

931

1

PODSTAVEC

hranolový,štvorboký

Sv.Ignáca nám.

 

0

1616

pol.18.st.

barok

  

Samospráva miest a obcí

 

Hlohovec

Leopoldov

Leopoldov

SOCHA NA STĹPE

Mariánsky stĺp

931

3

STĹP-KÓPIA

valcový

Sv.Ignáca nám.

 

0

1616

2013-2015

barok-kópia

Kucman T.

 

Samospráva miest a obcí

 

Hlohovec

Leopoldov

Leopoldov

SOCHA NA STĹPE

Mariánsky stĺp

931

5

SOCHA-KÓPIA

Panna Mária s dieťaťom

Sv.Ignáca nám.

 

0

1616

2013-2015

barok-kópia

Kucman T.

 

Samospráva miest a obcí

 

Hlohovec

Leopoldov

Leopoldov

SOCHA NA STĹPE

Mariánsky stĺp

931

7

BALUSTRÁDA-KÓPIA

kamenná

Sv.Ignáca nám.

 

0

1616

2013-2015

barok-kópia

Kucman T.

 

Samospráva miest a obcí

 

Hlohovec

Leopoldov

Leopoldov

PEVNOSŤ

protiturecká pevnosť,väznica

928

8

OPEVNENIE

predpolie

   

481/1-2,482/1-4,483,484,485,486,487,488,1648/1,1654/2+

1665-1669

barok

Priami Guiseppe,Arigsperger Johann Melchior

 

Štát. hospodárska organizácia

 

Skalica

Letničie

Letničie

KOSTOL

Kaplnka sv.Jána

11130

1

KOSTOL

r.k.sv.Jána Krstiteľa

 

71

71

161

1822

barok neskorý

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Skalica

Lopašov

Lopašov

MLYN VODNÝ

vodný mlyn

2475

1

MLYN VODNÝ

  

35

0

89/1-4

1849

ľudové staviteľstvo

  

Súkromné vlastníctvo občanov

 

Trnava

Lošonec

Lošonec

KOSTOL S OPEVNENÍM

kostol sv.Anny

935

1

KOSTOL

r.k.sv.Anny

 

175

175

215

 

renesancia

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Trnava

Lošonec

Lošonec

KOSTOL S OPEVNENÍM

kostol sv.Anny

935

2

MÚR HRADBOVÝ

  

175

175

215

 

renesancia

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Dunajská Streda

Lúč na Ostrove

Malá Lúč

KAŠTIEĽ A PARK

kaštieľ a park

100

1

KAŠTIEĽ

solitér

 

26

26

13/1

1730-1740

barok

  

Rozpočtová organizácia

 

Dunajská Streda

Lúč na Ostrove

Malá Lúč

KAŠTIEĽ A PARK

kaštieľ a park

100

2

PARK

    

13/1

1730-1740

prírodnokrajinársky

  

Rozpočtová organizácia

 

Hlohovec

Madunice

Madunice

FARA PAMÄTNÁ

Fara Jána Hollého

936

1

FARA PAMÄTNÁ

Hollý Ján

Hollého Jána ul.

62

43

137/1,137/2

zač.19.st.

klasicizmus

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Hlohovec

Madunice

Madunice

POMNÍK SO SOCHOU

pomník Jána Hollého

937

1

POMNÍK SO SOCHOU

Hollý Ján

Hollého Jána ul.

 

0

412/2

1923

realizmus

Vosmik Č.

 

Samospráva miest a obcí

 

Hlohovec

Madunice

Madunice

KOSTOL

farský kostol Narodenia P.M.

938

1

KOSTOL

r.k.Narodenia Panny Márie

Hollého Jána ul.

138

138

138

pred 1599

barok neskorý

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Hlohovec

Madunice

Madunice

SÚSOŠIE NA PODSTAVCI

súsošie sv.Vendelína

939

1

PODSTAVEC

štvorboký,kamenný

Hollého Jána ul.

 

0

412/1

1839

klasicizmus ľudový

  

Samospráva miest a obcí

 

Hlohovec

Madunice

Madunice

SÚSOŠIE NA PODSTAVCI

súsošie sv.Vendelína

939

2

SOCHA

sv.Vendelín

Hollého Jána ul.

 

0

412/1

1839

klasicizmus ľudový

  

Samospráva miest a obcí

 

Hlohovec

Madunice

Madunice

SÚSOŠIE NA PODSTAVCI

súsošie sv.Vendelína

939

3

MREŽA OHRADNÁ

železná

Hollého Jána ul.

 

0

412/1

19./20.st.

romantizmus

  

Samospráva miest a obcí

 

Hlohovec

Madunice

Madunice

SÚSOŠIE NA PODSTAVCI

súsošie sv.Vendelína

939

4

SOCHA I.-KÓPIA

sv.Rochus

Hollého Jána ul.

  

412/1

2006-2007

klasicizmus ľudový-kópia

Šmigrovský F.

 

Samospráva miest a obcí

 

Hlohovec

Madunice

Madunice

SÚSOŠIE NA PODSTAVCI

súsošie sv.Vendelína

939

5

SOCHA II.-KÓPIA

sv.Florián

Hollého Jána ul.

 

0

412/1

2006-2007

klasicizmus ľudový-kópia

Šmigrovský F.

 

Samospráva miest a obcí

 

Trnava

Majcichov

Majcichov

TABUĽA PAMÄTNÁ

J.Palárik+F.R.Osvald

941

1

TABUĽA PAMÄTNÁ

Palárik Ján

 

334

0

164/3

    

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Trnava

Majcichov

Majcichov

HROB S NÁHROBNÍKOM

hrob Jána Palárika

942

1

HROB S NÁHROBNÍKOM

Palárik Ján

  

0

47/1

1928

 

Bártfaya J.

 

Samospráva miest a obcí

 

Trnava

Majcichov

Majcichov

KRÍŽ

kríž pred kostolom

943

1

KRÍŽ

    

47

1777

klasicizmus

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Galanta

Malá Mača

Malá Mača

KOSTOL

filiálny kostol sv.Margity

32

1

KOSTOL

r.k.sv.Margity

   

824

1.pol.13.st.

romanika

 

OP

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Galanta

Malá Mača

Malá Mača

ZVONICA

zvonica

2515

1

ZVONICA DREVENÁ

rámová-doštená konštrukcia

 

5

5

481/1

19.-20.st.

ľudové staviteľstvo

  

Samospráva miest a obcí

 

Trnava

Malženice

Malženice

KOSTOL

kostol Nanebovzat.Panny Márie

946

1

KOSTOL

r.k.Nanebovzatia Panny Márie

 

289

289

221

2.pol.13.st.

renesancia

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Trnava

Malženice

Malženice

BOŽIA MUKA

božia muka

947

1

BOŽIA MUKA

prícestná

  

0

1367/2

2.pol.16.st.

   

Samospráva miest a obcí

 

Trnava

Malženice

Malženice

KRÍŽ S KORPUSOM NA PILIERI

kríž s korpusom na pilieri

950

1

PILIER S PODSTAVCOM

kameň

   

233,1366/6

1800

empír

  

Samospráva miest a obcí

 

Trnava

Malženice

Malženice

NÁHROBNÍKY-SÚBOR

29 náhrobníkov

951

1

NÁHROBNÍK I.

kameň

   

293/1

1855

ľudová práca

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Trnava

Malženice

Malženice

KRÍŽ S KORPUSOM NA PILIERI

kríž s korpusom na pilieri

950

2

KRÍŽ S KORPUSOM

Ukrižovaný Kristus

   

233,1366/6

1800

empír

  

Samospráva miest a obcí

 

Trnava

Malženice

Malženice

KRÍŽ S KORPUSOM NA PILIERI

kríž s korpusom na pilieri

950

3

SOCHA

Panna Mária

   

233,1366/6

1800

empír

  

Samospráva miest a obcí

 

Trnava

Malženice

Malženice

NÁHROBNÍKY-SÚBOR

29 náhrobníkov

951

2

NÁHROBNÍK II.

kameň

   

293/1

1843

ľudová práca

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Trnava

Malženice

Malženice

NÁHROBNÍKY-SÚBOR

29 náhrobníkov

951

3

NÁHROBNÍK III.

kameň

   

293/1

1857

ľudová práca

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Trnava

Malženice

Malženice

NÁHROBNÍKY-SÚBOR

29 náhrobníkov

951

4

NÁHROBNÍK IV.

kameň

   

293/1

1.pol.19.st.

ľudová práca

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Trnava

Malženice

Malženice

NÁHROBNÍKY-SÚBOR

29 náhrobníkov

951

5

NÁHROBNÍK V.

kameň

   

293/1

1792

ľudová práca

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Trnava

Malženice

Malženice

NÁHROBNÍKY-SÚBOR

29 náhrobníkov

951

6

NÁHROBNÍK VI.

kameň

   

293/1

1881

ľudová práca

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Trnava

Malženice

Malženice

NÁHROBNÍKY-SÚBOR

29 náhrobníkov

951

7

NÁHROBNÍK VII.

kameň

   

293/1

1811

ľudová práca

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Trnava

Malženice

Malženice

NÁHROBNÍKY-SÚBOR

29 náhrobníkov

951

8

NÁHROBNÍK VIII.

kameň

   

293/1

1803

ľudová práca

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Trnava

Malženice

Malženice

NÁHROBNÍKY-SÚBOR

29 náhrobníkov

951

9

NÁHROBNÍK IX.

kameň

   

293/1

1.tret.19.st.

ľudová práca

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Trnava

Malženice

Malženice

NÁHROBNÍKY-SÚBOR

29 náhrobníkov

951

10

NÁHROBNÍK X.

kameň

   

293/1

prelom 18. a 19.st.

ľudová práca

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Trnava

Malženice

Malženice

NÁHROBNÍKY-SÚBOR

29 náhrobníkov

951

11

NÁHROBNÍK XI.

kameň

   

293/1

1829

ľudová práca

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Trnava

Malženice

Malženice

NÁHROBNÍKY-SÚBOR

29 náhrobníkov

951

12

NÁHROBNÍK XII.

kameň

   

293/1

1.tret.19.st.

ľudová práca

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Trnava

Malženice

Malženice

NÁHROBNÍKY-SÚBOR

29 náhrobníkov

951

13

NÁHROBNÍK XIII.

kameň

   

293/1

kon.18.st.

ľudová práca

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Trnava

Malženice

Malženice

NÁHROBNÍKY-SÚBOR

29 náhrobníkov

951

14

NÁHROBNÍK XIV.

kameň

   

293/1

1783

ľudová práca

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Trnava

Malženice

Malženice

NÁHROBNÍKY-SÚBOR

29 náhrobníkov

951

15

NÁHROBNÍK XV.

kameň

   

293/1

1.tret.19.st.

ľudová práca

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Trnava

Malženice

Malženice

NÁHROBNÍKY-SÚBOR

29 náhrobníkov

951

16

NÁHROBNÍK XVI.

kameň

   

293/1

1.tret.19.st.

ľudová práca

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Trnava

Malženice

Malženice

NÁHROBNÍKY-SÚBOR

29 náhrobníkov

951

17

NÁHROBNÍK XVII.

kameň

   

293/1

1.tret.19.st.

ľudová práca

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Trnava

Malženice

Malženice

NÁHROBNÍKY-SÚBOR

29 náhrobníkov

951

18

NÁHROBNÍK XVIII.

kameň

   

293/1

1790

ľudová práca

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Trnava

Malženice

Malženice

NÁHROBNÍKY-SÚBOR

29 náhrobníkov

951

19

NÁHROBNÍK XIX.

kameň

   

293/1

okolo pol.19.st.

ľudová práca

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Trnava

Malženice

Malženice

NÁHROBNÍKY-SÚBOR

29 náhrobníkov

951

20

NÁHROBNÍK XX.

kameň

   

293/1

1.tret.19.st.

ľudová práca

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Trnava

Malženice

Malženice

NÁHROBNÍKY-SÚBOR

29 náhrobníkov

951

21

NÁHROBNÍK XXI.

kameň

   

293/1

1831

ľudová práca

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Trnava

Malženice

Malženice

NÁHROBNÍKY-SÚBOR

29 náhrobníkov

951

22

NÁHROBNÍK XXII.

kameň

   

293/1

2.pol.19.st.

ľudová práca

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Trnava

Malženice

Malženice

NÁHROBNÍKY-SÚBOR

29 náhrobníkov

951

23

NÁHROBNÍK XXIII.

kameň

   

293/1

1892

ľudová práca

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Trnava

Malženice

Malženice

NÁHROBNÍKY-SÚBOR

29 náhrobníkov

951

24

NÁHROBNÍK XXIV.

kameň

   

293/1

2.pol.19.st.

ľudová práca

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Trnava

Malženice

Malženice

NÁHROBNÍKY-SÚBOR

29 náhrobníkov

951

25

NÁHROBNÍK XXV.

kameň

   

293/1

2.pol.19.st.

ľudová práca

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Trnava

Malženice

Malženice

NÁHROBNÍKY-SÚBOR

29 náhrobníkov

951

26

NÁHROBNÍK XXVI.

kameň

   

293/1

2.pol.19.st.

ľudová práca

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Trnava

Malženice

Malženice

NÁHROBNÍKY-SÚBOR

29 náhrobníkov

951

27

NÁHROBNÍK XXVII.

kameň

   

293/1

2.pol.19.st.

ľudová práca

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Trnava

Malženice

Malženice

NÁHROBNÍKY-SÚBOR

29 náhrobníkov

951

28

NÁHROBNÍK XXVIII.

kameň

   

293/1

2.pol.19.st.

ľudová práca

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Trnava

Malženice

Malženice

NÁHROBNÍKY-SÚBOR

29 náhrobníkov

951

29

NÁHROBNÍK XXIX.

kameň

   

293/1

2.pol.19.st.

ľudová práca

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Galanta

Matúškovo

Matúškovo

DVOR ROĽNÍCKY

roľnícka usadlosť

34

1

DOM ĽUDOVÝ

murovaný

 

129

129

3488,3489

1847

ľudové staviteľstvo

 

OP

vyšší územný celok

 

Galanta

Matúškovo

Matúškovo

BOŽIA MUKA

božia muka s Pietou

11385

1

BOŽIA MUKA

Panna Mária,Kristus-Pieta

   

2148

1.pol.19.st.

ľudová práca

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Galanta

Matúškovo

Matúškovo

KAPLNKA

kaplnka sv.Jána Nepomuckého

11431

1

KAPLNKA

sv.Ján Nepomucký

 

910

910

2767/2

zač.19.st.

klasicizmus

  

Samospráva miest a obcí

 

Galanta

Matúškovo

Matúškovo

DVOR ROĽNÍCKY

roľnícka usadlosť

34

2

MÚR OHRADNÝ S BRÁNAMI

murovaný

 

129

129

3489

1847

ľudové staviteľstvo

 

OP

vyšší územný celok

 

Hlohovec

Merašice

Merašice

POMNÍK S BUSTOU

1917-1945,maliar,antifaš.

2049

1

POMNÍK S BUSTOU

Varga Ľudovít

 

81

0

371/23

25.10.1964

 

Goga Ladislav

 

Samospráva miest a obcí

 

Dunajská Streda

Michal na Ostrove

Michal na Ostrove

KOSTOL

kostol sv.Michala

103

1

KOSTOL

r.k.sv.Michala

 

130

130

1

2.pol.14.st.

gotika

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Dunajská Streda

Michal na Ostrove

Michal na Ostrove

KRÍŽ

kríž pri kostole

104

1

KRÍŽ

kameň

   

5/12

1657

renesancia

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Dunajská Streda

Mierovo

Mierovo

KAŠTIEĽ

Škola

102

1

KAŠTIEĽ

  

20

20

36/3

2.pol.18.st.

barok neskorý

  

Súkromné vlastníctvo občanov

 

Dunajská Streda

Mierovo

Mierovo

KOSTOL

kostol Všetkých svätých

11340

1

KOSTOL

r.k.Všetkých svätých

 

62

62

1

2.pol.13.st.

romanika

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Piešťany

Moravany nad Váhom

Moravany nad Váhom

KAŠTIEĽ S AREÁLOM

rod.Thurzovcov,Csákyovcov

954

1

KAŠTIEĽ

solitér

Kaštieľska ul.

161

161

16

1.pol.17.st.

renesancia

  

Spoločnosť s ručením obmedzeným

 

Piešťany

Moravany nad Váhom

Moravany nad Váhom

KAŠTIEĽ S AREÁLOM

rod.Thurzovcov,Csákyovcov

954

2

KAPLNKA

r.k.Panny Márie Sedembolestnej

Kaštieľska ul.

161

161

16

2.pol.17.st.

renesancia

  

Spoločnosť s ručením obmedzeným

 

Piešťany

Moravany nad Váhom

Moravany nad Váhom

KAŠTIEĽ S AREÁLOM

rod.Thurzovcov,Csákyovcov

954

3

PARK

anglický

Kaštieľska ul.

161

0

13/1,13/2,14,15

2.pol.18.st.

prírodnokrajinársky

  

Spoločnosť s ručením obmedzeným

 

Piešťany

Moravany nad Váhom

Moravany nad Váhom

KOSTOL

kostol sv.Martina

955

1

KOSTOL

r.k.sv.Martina

Cintorínska ul.

181

2

190

zač.17.st.

barok

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Piešťany

Moravany nad Váhom

Moravany nad Váhom

KAŠTIEĽ S AREÁLOM

rod.Thurzovcov,Csákyovcov

954

4

STAVBA OBYTNÁ

chodbová

Kaštieľska ul.

13

0

17

2.pol.17.st.

renesancia

  

Spoločnosť s ručením obmedzeným

 

Piešťany

Moravany nad Váhom

Moravany nad Váhom

KAŠTIEĽ S AREÁLOM

rod.Thurzovcov,Csákyovcov

954

5

STAVBA HOSPODÁRSKA

murovaná

Kaštieľska ul.

162

11

18

2.pol.17.st.

renesancia

  

Spoločnosť s ručením obmedzeným

 

Senica

Moravský Svätý Ján

Moravský Svätý Ján

KOSTOL

kostol sv.Jána Krstiteľa

633

1

KOSTOL

r.k.sv.Jána Krstiteľa

SNP nám.

128

128

1

1759

klasicizmus

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Galanta

Mostová

Mostová

KOSTOL

far.kostol Povýšenia sv.Kríža

35

1

KOSTOL

r.k.Povýšenia sv.Kríža

 

232

232

1

1758-59

barok neskorý

Fellner J.(predpoklad)

 

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Trnava

Naháč

Naháč

FARA A PAM.TAB.

Pôsobisko v r.1780-1807

956

1

FARA PAMÄTNÁ

Fándly J.

 

130

0

5/1,6

18.st.

klasicizmus

  

Samospráva miest a obcí

 

Trnava

Naháč

Naháč

FARA A PAM.TAB.

Pôsobisko v r.1780-1807

956

2

TABUĽA PAMÄTNÁ

Fándly J.

  

0

6

1937

bez slohových znakov

  

Samospráva miest a obcí

 

Piešťany

Nižná

Nižná

KOSTOL A NÁHROBNÍK

kostol sv.Štefana

961

1

KOSTOL

r.k.sv.Štefana

 

195

195

226

1682

renesancia

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Piešťany

Nižná

Nižná

KOSTOL A NÁHROBNÍK

kostol sv.Štefana

961

2

NÁHROBNÍK

   

0

225/2

1788

barok

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Dunajská Streda

Nový Život

Eliášovce

KOSTOL

farský kostol sv.Petra a Pavla

107

1

KOSTOL

r.k.sv.Petra a Pavla

 

9

9

239/1

2.pol.15.st.

klasicizmus raný

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Dunajská Streda

Nový Život

Malý Máger

KAŠTIEĽ A PARK

Pálffyovský palác

108

1

KAŠTIEĽ

 

Tonkovce

463

463

1

2.pol.19.st.

eklektizmus

  

Súkromné vlastníctvo občanov

 

Dunajská Streda

Nový Život

Malý Máger

KAŠTIEĽ A PARK

Pálffyovský palác

108

2

PARK

 

Tonkovce

  

2,3,4,5,6,7

2.pol.19.st.

prírodnokrajinársky

  

Súkromné vlastníctvo občanov

 

Piešťany

Ostrov

Ostrov

SOCHA NA STĹPE

socha prícestná

11401

1

SOCHA NA STĹPE

Panna Mária Immaculata

    

2.pol.18.st.

rokoko

Fugert Rudolf

 

Samospráva miest a obcí

 

Senica

Osuské

Osuské

SOCHA NA STĹPE

socha sv.Floriána

645

1

SOCHA NA STĹPE

sv.Florián

  

0

162/1

1822

klasicizmus

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Hlohovec

Pastuchov

Pastuchov

SOCHA  NA PILIERI

socha sv.Urbana

968

1

PILIER

hranolový

  

0

3275

1778

barok neskorý

  

Samospráva miest a obcí

 

Hlohovec

Pastuchov

Pastuchov

SOCHA  NA PILIERI

socha sv.Urbana

968

2

SOCHA

sv.Urban

  

0

3275

1778

barok neskorý

  

Samospráva miest a obcí

 

Piešťany

Pečeňady

Pečeňady

KAŠTIEĽ A PARK

kaštieľ a park

969

1

KAŠTIEĽ

solitér

 

66

66

835

1820

klasicizmus

Pollack M.

 

Rozpočtová organizácia

 

Piešťany

Pečeňady

Pečeňady

KAŠTIEĽ A PARK

kaštieľ a park

969

2

PARK

    

834/1,831/1,831/2,831/3,831/5,831/6-pozemok,832

19.st.

prírodnokrajinársky

  

Rozpočtová organizácia

 

Piešťany

Pečeňady

Pečeňady

SOCHA NA PILIERI

socha na pilieri

970

1

PILIER S PODSTAVCOM

štvorboký,kamenný

  

0

166/1

1778

ľudová práca

  

Samospráva miest a obcí

 

Piešťany

Pečeňady

Pečeňady

SOCHA NA PILIERI

socha na pilieri

970

2

SOCHA

sv.Ján Krstiteľ

  

0

166/1

1778

ľudová práca

  

Samospráva miest a obcí

 

Piešťany

Pečeňady

Pečeňady

SÚSOŠIE NA PILIERI

súsošie na pilieri

971

1

PILIER

štvorboký,kamenný

  

0

5/2,5/3

1760

barok

  

Samospráva miest a obcí

 

Piešťany

Pečeňady

Pečeňady

SÚSOŠIE NA PILIERI

súsošie na pilieri

971

2

SÚSOŠIE

Panna Mária,sv.Anna

  

0

5/2,5/3

1760

barok

  

Samospráva miest a obcí

 

Skalica

Petrova Ves

Petrova Ves

KOSTOL

kostol sv.Ducha

646

1

KOSTOL

r.k.sv.Ducha

 

89

89

235

2.pol.14.st.

barok

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Piešťany

Piešťany

Kocurice

KRÍŽ NA STĹPE

kríž na stĺpe

900

1

STĹP S PODSTAVCOM

valcový,kamenný

Družby ul.

 

0

1/3

1753

barok

  

Samospráva miest a obcí

 

Piešťany

Piešťany

Kocurice

KRÍŽ NA STĹPE

kríž na stĺpe

900

2

KRÍŽ

kamenný

Družby ul.

 

0

1/3

1753

barok

  

Samospráva miest a obcí

 

Piešťany

Piešťany

Piešťany

NÁHROBNÍK

náhrobník F.Goldsteina

973

1

NÁHROBNÍK

Goldstein F.

        

Samospráva miest a obcí

 

Piešťany

Piešťany

Piešťany

POMNÍK

Pomník rumun.vojakom

975

1

POMNÍK

rumunská armáda

Žilinská cesta

 

0

1529

1955

 

Ciuca E.

 

Akciová spoločnosť, s.r.o.

 

Piešťany

Piešťany

Piešťany

VILA SO ZÁHRADOU

Schneibnerova vila

976

1

VILA SO ZÁHRADOU

 

Teplická ul.

2232

83

6665/1-3

zač.20.st.

novoklasicizmus

  

Samospráva miest a obcí

 

Piešťany

Piešťany

Piešťany

POMNÍK

pomník Ludwiga van Beethovena

979

1

POMNÍK S RELIÉFOM

Beethoven L.v.

Sad Andreja Kmeťa

 

0

7926

1939

moderna

Pollák L.

PZ

Samospráva miest a obcí

 

Piešťany

Piešťany

Piešťany

POMNÍK

pomník Ludwiga van Beethovena

979

2

RELIÉF

mramor

Sad Andreja Kmeťa

 

0

7926

1939

moderna

Fischer J.J.(predloha),Pollák L.Ľ.(realiz.)

PZ

Samospráva miest a obcí

 

Piešťany

Piešťany

Piešťany

POMNÍK

pomník Ludwiga van Beethovena

979

4

OPLOTENIE

kamenné

Sad Andreja Kmeťa

 

0

7926

1939

moderna

 

PZ

Samospráva miest a obcí

 

Piešťany

Piešťany

Piešťany

POMNÍK SO SOCHOU

pomník A.Trajana Benešovského

981

1

PODSTAVEC

štvorboký,betónový

Sad Andreja Kmeťa

 

0

7905/1

1948

moderna

Pollák L.Ľ.

PZ

Samospráva miest a obcí

 

Piešťany

Piešťany

Piešťany

POMNÍK SO SOCHOU

pomník A.Trajana Benešovského

981

2

SOCHA

Trajan-Benešovský Adam

Sad Andreja Kmeťa

 

0

7905/1

1948

moderna

Pollák L.Ľ.

PZ

Samospráva miest a obcí

 

Piešťany

Piešťany

Piešťany

DOMY KÚPEĽNÉ-SÚBOR

Napoleónske kúpele

982

1

DOM KÚPEĽNÝ I.

 

Kúpeľný ostrov

3595

12

8010

1821-1822

klasicizmus

 

PZ

Akciová spoločnosť

 

Piešťany

Piešťany

Piešťany

DOMY KÚPEĽNÉ-SÚBOR

Napoleónske kúpele

982

2

DOM KÚPEĽNÝ II.

 

Kúpeľný ostrov

3594

10

8011

1862

klasicizmus

 

PZ

Akciová spoločnosť

 

Piešťany

Piešťany

Piešťany

DOMY KÚPEĽNÉ-SÚBOR

Napoleónske kúpele

982

3

DOM KÚPEĽNÝ III.

 

Kúpeľný ostrov

3593

8

8017

1813

klasicizmus

 

PZ

Akciová spoločnosť

 

Piešťany

Piešťany

Piešťany

PARK

kúpeľný park

983

1

PARK

kúpeľný

Kúpeľný ostrov

 

0

8008/1-4

zač.19.st.

  

PZ

Akciová spoločnosť

 

Piešťany

Piešťany

Piešťany

PRANIER

Stĺp hanby

984

1

PRANIER

 

Štefánikova ul.

 

0

899

1830

klasicizmus

  

Samospráva miest a obcí

 

Piešťany

Piešťany

Piešťany

SOCHA

socha sv.Vendelína

985

1

SOCHA

sv.Vendelín

Štefánikova ul.

  

1

1760

barok

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Piešťany

Piešťany

Piešťany

SOCHA NA STĹPE

socha sv.Floriána

986

1

SOCHA NA STĹPE

sv.Florián

Štefánikova ul.

  

1

1764

ľudová práca

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Piešťany

Piešťany

Piešťany

KOSTOL

farský kostol sv.Štefana

987

1

KOSTOL

r.k.sv.Štefana

Štefánikova ul.

1397

138

1

1831

klasicizmus

  

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Piešťany

Piešťany

Piešťany

KOSTOL RUINA

ruina býv.johanitského kostola

988

1

KOSTOL RUINA

ruina

Detvianska ul.

 

9

2154

14.st.

gotika

  

Samospráva miest a obcí

 

Piešťany

Piešťany

Piešťany

MOST CESTNÝ

Krajinský most

2346

1

MOST CESTNÝ

  

4345

4345

7948

1930-1931

funkcionalizmus

Činčera J., Grebník I.

PZ

Rozpočtová organizácia

 

Piešťany

Piešťany

Piešťany

MOST KOLONÁDOVÝ A SOCHA

promenádny most so sochou

2347

1

MOST KOLONÁDOVÝ

sklenený,peší

Winterova ul.

1783

72

7948/5,7948/12,7954/2,7976/2

1931-1933

funkcionalizmus

Belluš E.

PZ

Samospráva miest a obcí

 

Piešťany

Piešťany

Piešťany

MOST KOLONÁDOVÝ A SOCHA

promenádny most so sochou

2347

2

SOCHA

Barlolámač

Winterova ul.

1783

72

7917/2

1934

 

Kühmayer R.

PZ

Samospráva miest a obcí

 

Piešťany

Piešťany

Piešťany

DOM LIEČEBNÝ

Grand Hotel Royal,Hotel Slovan

2462

1

DOM LIEČEBNÝ

solitér

Winterova ul.

1788

82

7908

1906

secesia

Oberlander A.

PZ

Akciová spoločnosť

 

Piešťany

Piešťany

Piešťany

DOM KÚPEĽNÝ

Balneoterapia Irma

2463

1

DOM KÚPEĽNÝ

 

Kúpeľný ostrov

3591

4

8019/1,8019/2

1910-1912

secesia

Böhm H., Hegedüš A.,st.f.Pittel&Brausewetter

PZ

Akciová spoločnosť

 

Piešťany

Piešťany

Piešťany

DOM LIEČEBNÝ S AREÁLOM

Thermia Palace

2528

1

DOM LIEČEBNÝ

 

Kúpeľný ostrov

3590

2

8020

1910-1912

secesia

Böhm H., Hegedüš A.

PZ

Akciová spoločnosť

 

Piešťany

Piešťany

Piešťany

DOM LIEČEBNÝ S AREÁLOM

Thermia Palace

2528

2

PARK

 

Kúpeľný ostrov

  

8021/1,8008/1

1910-1912

secesia

 

PZ

Akciová spoločnosť

 

Piešťany

Piešťany

Piešťany

DOM LIEČEBNÝ S AREÁLOM

Thermia Palace

2528

3

BALUSTRÁDA

 

Kúpeľný ostrov

  

8021/1

18.st.

barok

 

PZ

Akciová spoločnosť

 

Piešťany

Piešťany

Piešťany

DOM LIEČEBNÝ S AREÁLOM

Thermia Palace

2528

4

SOCHA I.

Putti s kyjakom a kožou leva

Kúpeľný ostrov

  

8021/1

2.pol.18.st.

barok

 

PZ

Akciová spoločnosť

 

Piešťany

Piešťany

Piešťany

DOM LIEČEBNÝ S AREÁLOM

Thermia Palace

2528

5

SOCHA II.

Putti s hadom-alegória

Kúpeľný ostrov

  

8021/1

2.pol.18.st.

barok

 

PZ

Akciová spoločnosť

 

Piešťany

Piešťany

Piešťany

DOM LIEČEBNÝ S AREÁLOM

Thermia Palace

2528

6

SOCHA III.

Putti so psom-alegória

Kúpeľný ostrov

  

8021/1

2.pol.18.st.

barok

 

PZ

Akciová spoločnosť

 

Piešťany

Piešťany

Piešťany

DOM LIEČEBNÝ S AREÁLOM

Thermia Palace

2528

7

SOCHY-SÚBOR

putti

Kúpeľný ostrov

  

8021/1

2.pol.18.st.

barok

 

PZ

Akciová spoločnosť

 

Piešťany

Piešťany

Piešťany

SOCHY-SÚBOR

súbor záhradných sôch

10701

1

SOCHA

pieskovec

Kúpeľný ostrov

 

0

8008/1

1803

klasicizmus

 

PZ

Akciová spoločnosť

 

Piešťany

Piešťany

Piešťany

SOCHY-SÚBOR

súbor záhradných sôch

10701

2

SOCHA

pieskovec

Kúpeľný ostrov

 

0

8008/1

1803

klasicizmus

 

PZ

Akciová spoločnosť

 

Piešťany

Piešťany

Piešťany

SOCHY-SÚBOR

súbor záhradných sôch

10701

3

SOCHA

pieskovec

Kúpeľný ostrov

 

0

8008/1

1803

klasicizmus

 

PZ

Akciová spoločnosť

 

Piešťany

Piešťany

Piešťany

SOCHY-SÚBOR

súbor záhradných sôch

10701

4

SOCHA

pieskovec

Kúpeľný ostrov

 

0

8008/1

1803

klasicizmus

 

PZ

Akciová spoločnosť

 

Piešťany

Piešťany

Piešťany

HOTEL

Hotel Lipa

10735

1

HOTEL

nárožný

Winterova ul.

1755

16

6517

1912

secesia

Böhm H., Hegedüš A.

PZ

Spoločnosť s ručením obmedzeným

 

Piešťany

Piešťany

Piešťany

DVORANA KÚPEĽNÁ

Cour salon

10790

1

DVORANA KÚPEĽNÁ

solitér

Beethovenova ul.

1810

5

7923

1894

eklektizmus

Alpár Ignác

PZ

Akciová spoločnosť

 

Piešťany

Piešťany

Piešťany

VILA

vila

10791

1

VILA

nárožná

Teplická ul.

2284

50

6663/2

Zač.20.st.

secesia

 

PZ

Samospráva miest a obcí

 

Piešťany

Piešťany

Piešťany

DOM LIEČEBNÝ

Zelený strom,detská liečebňa

10792

1

DOM LIEČEBNÝ

radový

Winterova ul.

1734

19

6494

1903-1905

eklektizmus

Böhm H., Hegedüš A.

PZ

Akciová spoločnosť

 

Piešťany

Piešťany

Piešťany

HOTEL

Riaditeľstvo SLK

10793

1

HOTEL

nárožný

Winterova ul.

1739

29

6475,6474

1822

secesia

Böhm H., Hegedüš A.

PZ

Akciová spoločnosť

 

Piešťany

Piešťany

Piešťany

ELEKTRÁREŇ

stará elektráreň

10852

1

ELEKTRÁREŇ

dieselová

Staničná ul.

2334

51

3652

1906

historizmus

  

Akciová spoločnosť

 

Piešťany

Piešťany

Piešťany

DOM LIEČEBNÝ

Liečebný dom Jalta

10955

1

DOM LIEČEBNÝ

 

Winterova ul.

1776

58

7793

1929

funkcionalizmus

Weisz Pavol

PZ

Akciová spoločnosť

 

Piešťany

Piešťany

Piešťany

HOTEL

Hotel Eden

10956

1

HOTEL

 

Winterova ul.

1777

60

7794

1930

funkcionalizmus

Weisz Pavol

PZ

Súkromné vlastníctvo občanov

 

Piešťany

Piešťany

Piešťany

POŠTA

Poštový a telegrafný úrad

11210

1

POŠTA

nárožná

Kukučínova ul.

1669

5

6598

1935-1936

funkcionalizmus

Belluš Emil

 

Akciová spoločnosť

 

Piešťany

Piešťany

Piešťany

KÚPALISKO S AREÁLOM

Kúpalisko Eva

11264

1

BUDOVA PLAVÁRNE

 

Kúpeľný ostrov

3611

9

7980

1933-1934

funkcionalizmus

Wimmer F.,Szönyi A.,Kolátor V.,st.f.Pittel&Brausewetter

PZ

Akciová spoločnosť

 

Piešťany

Piešťany

Piešťany

KÚPALISKO S AREÁLOM

Kúpalisko Eva

11264

2

BAZÉN S MOSTÍKOM

otvorený

Kúpeľný ostrov

3611

9

7983

1933-1934

funkcionalizmus

Wimmer F., Szönyi A., Kolátor V.

PZ

Akciová spoločnosť

 

Piešťany

Piešťany

Piešťany

KÚPALISKO S AREÁLOM

Kúpalisko Eva

11264

3

BAZÉN DETSKÝ

otvorený

Kúpeľný ostrov

3611

9

7984

1933-1934

funkcionalizmus

Wimmer F.,Szönyi A.,Kolátor V.,st.f.Pittel&Brausewetter

PZ

Akciová spoločnosť

 

Piešťany

Piešťany

Piešťany

MLYN ELEKTRICKÝ

Ružový mlyn

11573

1

MLYN ELEKTRICKÝ

solitér

Hurbanova ul.

6392

21

3983

1916-1918

secesia

Bachrach A.(1916),Patóó V.(1929), Szőnyi A.(1942)

 

Akciová spoločnosť

 

Piešťany

Piešťany

Piešťany

PARK MESTSKÝ

Mestský park,Sad Andreja Kmeťa

11817

1

PARK MESTSKÝ

 

Sad Andreja Kmeťa

  

6465/1,2,3,6,7,8,9;6466/1,2,3;6467;6469/1,2,3,5;+poznamka

zač.19.st.

prírodnokrajinársky

 

PZ

Samospráva miest a obcí

 

Senica

Plavecký Peter

Plavecký Peter

DOM ĽUDOVÝ

ľudový dom

653

1

DOM ĽUDOVÝ

murovaná-kombinovaná konštrukcia

 

76

76

207

zač.20.st.

ľudové staviteľstvo

 

PRLS

Súkromné vlastníctvo občanov

 

Senica

Plavecký Peter

Plavecký Peter

SÚSOŠIE NA STĹPE

Pieta

654

1

SÚSOŠIE NA STĹPE

Panna Mária,Kristus-Pieta

   

102

zač.19.st.

klasicizmus ľudový

 

PRLS

Vlastníctvo cirkvi a cirk. organizácií

 

Senica

Plavecký Peter

Plavecký Peter

DOM ĽUDOVÝ S HOSP.ČASŤ.

ľudový dom s hospodár.časťou

10630

1

DOM ĽUDOVÝ S HOSP.ČASŤ.

murovaná-kombinovaná konštrukcia

 

7

7

19

1886

ľudové staviteľstvo

 

PRLS

Súkromné vlastníctvo občanov

 

Senica

Plavecký Peter

Plavecký Peter

DOM ĽUDOVÝ S HOSP.ČASŤ.

ľudový dom s hospodár.časťou

10631

1

DOM ĽUDOVÝ S HOSP.ČASŤ.

murovaná-kombinovaná konštrukcia

 

12

12

41/1

1935

ľudové staviteľstvo

 

PRLS

Súkromné vlastníctvo občanov

 

Senica

Plavecký Peter

Plavecký Peter

DOM ĽUDOVÝ S HOSP.ČASŤ.

ľudový dom s hospodár.časťou

10632

1

DOM ĽUDOVÝ S HOSP.ČASŤ.

kameň,tehla nepálená

 

16

16

48

2.pol.19.st.

ľudové staviteľstvo

 

PRLS

Súkromné vlastníctvo občanov

 

Senica

Plavecký Peter

Plavecký Peter

DOM ĽUDOVÝ

ľudový dom

10634

1

DOM ĽUDOVÝ

kameň,tehla nepálená

 

19

19

64

19.st.

ľudové staviteľstvo

 

PRLS

Súkromné vlastníctvo občanov

 

Senica

Plavecký Peter

Plavecký Peter

DOM ĽUDOVÝ S HOSP.ČASŤ.

ľudový dom s hospodár.časťou

10635

1

DOM ĽUDOVÝ S HOSP.ČASŤ.

kameň,tehla nepálená

 

20

20

63

2.pol.19.st.

ľudové staviteľstvo

 

PRLS

Súkromné vlastníctvo občanov

 

Senica

Plavecký Peter

Plavecký Peter

DOM ĽUDOVÝ

ľudový dom

10636

1

DOM ĽUDOVÝ

kameň,tehla nepálená

 

29

29

89/2

1862

ľudové staviteľstvo

 

PRLS

Súkromné vlastníctvo občanov

 

Senica

Plavecký Peter

Plavecký Peter

DOM ĽUDOVÝ S HOSP.ČASŤ.

ľudový dom s hosp.časťou

10637

1

DOM ĽUDOVÝ S HOSP.ČASŤ.

kameň,tehla nepálená

 

32

32

104

k.19.st.

ľudové staviteľstvo

 

PRLS

Súkromné vlastníctvo občanov

 

Senica

Plavecký Peter

Plavecký Peter

DOM ĽUDOVÝ S HOSP.ČASŤ.

ľudový dom s hosp.časťou

10638

1

DOM ĽUDOVÝ S HOSP.ČASŤ.

tehla pálená

 

34

34

117

19./20.st.

ľudové staviteľstvo

 

PRLS

Súkromné vlastníctvo občanov

 

Senica

Plavecký Peter

Plavecký Peter

DOM ĽUDOVÝ S HOSP.ČASŤ.

ľudový dom s hospodár.časťou

10639

1

DOM ĽUDOVÝ S HOSP.ČASŤ.

kameň,tehla nepálená

 

40

40

131

1876

ľudové staviteľstvo

 

PRLS

Súkromné vlastníctvo občanov

 

Senica

Plavecký Peter

Plavecký Peter

DOM ĽUDOVÝ S HOSP.ČASŤ.

ľudový dom s hospodár.časťou

10640

1

DOM ĽUDOVÝ S HOSP.ČASŤ.

murovaná-kombinovaná konštrukcia

 

52

52

154

1840

ľudové staviteľstvo

 

PRLS

Súkromné vlastníctvo občanov

 

Senica

Plavecký Peter

Plavecký Peter

DOM ĽUDOVÝ

ľudový dom

10641

1

DOM ĽUDOVÝ

kameň,tehla nepálená

 

62

62

173

2.pol.19.st.

ľudové staviteľstvo

 

PRLS

Súkromné vlastníctvo občanov

 

Senica

Plavecký Peter

Plavecký Peter

DVOR ROĽNÍCKY

roľnícka usadlosť

10642

1

DOM ĽUDOVÝ S HOSP.ČASŤ.

murovaná-kombinovaná konštrukcia

 

71

71

196

k.19.st.

ľudové staviteľstvo

 

PRLS

Súkromné vlastníctvo občanov

 

Senica

Plavecký Peter

Plavecký Peter

DVOR ROĽNÍCKY

roľnícka usadlosť

10642

2

STODOLA

murovaná-kombinovaná konštrukcia

 

71

71

196

zač.20.st.

ľudové staviteľstvo

 

PRLS

Súkromné vlastníctvo občanov

 

Senica

Plavecký Peter

Plavecký Peter

DOM ĽUDOVÝ S HOSP.ČASŤ.

ľudový dom s hosp.časťou

10643

1

DOM ĽUDOVÝ S HOSP.ČASŤ.

murovaná-kombinovaná konštrukcia

 

73

73

200

19./20.st.

ľudové staviteľstvo

 

PRLS

Súkromné vlastníctvo občanov

 

Senica

Plavecký Peter

Plavecký Peter

DOM ĽUDOVÝ S HOSP.ČASŤ.

ľudový dom s hospodár.časťou

10644

1

DOM ĽUDOVÝ S HOSP.ČASŤ.

kameň,tehla nepálená

 

74

74

203

2.pol.19.st.

ľudové staviteľstvo

 

PRLS

Súkromné vlastníctvo občanov

 

Senica

Plavecký Peter

Plavecký Peter

DOM ĽUDOVÝ S HOSP.ČASŤ.

ľudový dom s hosp.časťou

10645

1

DOM ĽUDOVÝ S HOSP.ČASŤ.

kameň,tehla nepálená

 

75

75

204

1848

ľudové staviteľstvo

 

PRLS

Súkromné vlastníctvo občanov

 

Senica

Plavecký Peter

Plavecký Peter

DOM ĽUDOVÝ S HOSP.ČASŤ.

ľudový dom s hosp.časťou

10646

1

DOM ĽUDOVÝ S HOSP.ČASŤ.

murovaná-kombinovaná konštrukcia

 

77

77

208/1

19.st.

ľudové staviteľstvo

 

PRLS

Súkromné vlastníctvo občanov

 

Senica

Plavecký Peter

Plavecký Peter

DVOR ROĽNÍCKY

roľnícka usadlosť

10647

1

DOM ĽUDOVÝ S HOSP.ČASŤ.

murovaná-kombinovaná konštrukcia

 

78

78

211/1

kon.19.st.

ľudové staviteľstvo

 

PRLS

Súkromné vlastníctvo občanov

 

Senica

Plavecký Peter

Plavecký Peter

DVOR ROĽNÍCKY

roľnícka usadlosť

10647

2

STODOLA

murovaná konštrukcia

 

78

78

211/3

zač.20.st.

ľudové staviteľstvo

 

PRLS

Súkromné vlastníctvo občanov

 

Senica

Plavecký Peter

Plavecký Peter

DOM ĽUDOVÝ S HOSP.ČASŤ.

ľudový dom s hosp.časťou

10648

1

DOM ĽUDOVÝ S HOSP.ČASŤ.

murovaná-kombinovaná konštrukcia

 

81

81

216/1

19./20.st.

ľudové staviteľstvo

 

PRLS

Súkromné vlastníctvo občanov

 

Senica

Plavecký Peter

Plavecký Peter

DOM ĽUDOVÝ

ľudový dom

10649

1

DOM ĽUDOVÝ

murovaná-kombinovaná konštrukcia

 

84

84

229

19./20.st.

ľudové staviteľstvo

 

PRLS

Súkromné vlastníctvo občanov

 

Senica

Plavecký Peter

Plavecký Peter

DOM ĽUDOVÝ S HOSP.ČASŤ.

ľudový dom s hospodár.časťou

10650

1

DOM ĽUDOVÝ S HOSP.ČASŤ.

kameň,tehla nepálená

 

90

90

243/1

2.pol.19.st.

ľudové staviteľstvo

 

PRLS

Súkromné vlastníctvo občanov

 

Senica

Plavecký Peter

Plavecký Peter

MLYN ELEKTRICKÝ

býv.vodný mlyn

10651

1

MLYN ELEKTRICKÝ

murovaná-kombinovaná konštrukcia

 

98

98

259

19./20.st.

ľudové staviteľstvo

 

PRLS

Súkromné vlastníctvo občanov

 

Senica

Plavecký Peter

Plavecký Peter

DOM ĽUDOVÝ

ľudový dom

10652

1

DOM ĽUDOVÝ

kameň,tehla nepálená

 

109

109

293/2

2.pol.19.st.

ľudové staviteľstvo

 

PRLS

Súkromné vlastníctvo občanov

 

Senica

Plavecký Peter

Plavecký Peter

DVOR ROĽNÍCKY

roľnícka usadlosť

10653

1

DOM ĽUDOVÝ S HOSP.ČASŤ.

kameň,tehla nepálená

 

134

134

128/1

1857

ľudové staviteľstvo

 

PRLS

Súkromné vlastníctvo občanov

 

Senica

Plavecký Peter

Plavecký Peter

DVOR ROĽNÍCKY

roľnícka usadlosť

10653

2

STODOLA

kameň,tehla nepálená

 

134

134

128/1

2.pol.19.st.

ľudové staviteľstvo

 

PRLS

Súkromné vlastníctvo občanov