Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume (vrátane DPH alebo bez DPH) Identifikáciu zmluvy(ak faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou) Identifikáciu objednávky (ak faktúra súvisí s objednávkou) Dátum doručenia faktúry Identifikačné údaje dodávateľa
a)    meno a priezvisko- názov právnickej osoby
b)    adresa trvalého pobytu- miesto podnikania, sídlo právnickej osoby
c)    identifikačné číslo , ak ho má dodávateľ
19/286 Pranie pradla 4.Q.2019 53,26 € s DPH     15.01.2020 NsP  Sv. Jakuba n. o Bardejov, 085 01 Bardejov, 36167908 
19/285 Elektrická energia – vyúčtovanie 12/2019 102,40 € s DPH Realizačná zmluva k Rámcovej zmluve OVO2-2018/000028-06   15.12.2019 Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18,921 01 Piešťany, 35743565
19/284 Zemný plyn vyúčtovanie za rok 2019 83,29 s DPH Realizačná zmluva k Rámcovej dohode č. OVO2-2018/000028-01   15.01.2020 Slovenský plynárensky priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, 35815256
19/283 Poplatky za pevné linky 12/2019 94,03 € s DPH 6/2016/6 7/2016/7   10.01.2020 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, 35763469
19/282 Poplatky za mobilné telefóny12/2019 70,55 € s DPH 2/2019/2 3/2019/3 4/2019/4 5/2019/5 6/2019/6   10.01.2020 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, 35763469
19/281 Zrážková voda od 1.11.2019-31.12.2019 132,37 € s DPH     08.01.2020 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice, 36570460
19/280 PHM 136,29 € s DPH     07.01.2020 Slovnaft a.s.  Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, 31322832
19/279 Upratovacie práce budovy RÚVZ Bardejov 12/2019 590,00 € bez DPH BJ/2018/8   03.01.2020 Ľudmila Jaroščáková upratovacie práce Becherov 107, 086 35 Becherov, 34516247
19/278 Trovy exekúcie 56,40 € s DPH     23.12.2019 Exekútorsky úrad Mgr. MVDr. Pavol Kovaľ Radničné námestie 15, 085 01 Bardejov, 31276491
19/277 Pripojenie do VPN 12/2019 102,00 € s DPH Dodatok č. 4 k zmluve č.3571114   16.12.2019 Slovanet a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava, 35954612
19/276 Aktualizácia BOZP a PO 10-12.2019 120,00 € bez DPH Dodatok č. 3 k zmluve zo dňa 27.12.2017   09.12..2019 Jozef Choma Šiba 34, 086 22 Kľušov, 43932045
19/275 Kalibrácia fotometra 150,00 € s DPH   BJ/2019/88 23.12.2019 AWV s.r.o. Kukučínova 1336, 024 01 Kysucké nové Mesto, 46423028
19/274 PHM 110,15 € s DPH     18.12.2019 Slovnaft a.s.  Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, 31322832
19/273 Ochranná pracovná obuv 450,80 € s DPH   BJ/2019/87 17.12.2019 Protetika Bardejov s.r.o. Bojnícka 10, 823 65 Bratislava, 35833165
19/272 Elektrická energia – vyúčtovanie 11/2019 72,34 s DPH Realizačná zmluva k Rámcovej zmluve OVO2-2018/000028-06   11.12.2019 Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18,921 01 Piešťany, 35743565
19/271 Žiarovky na OMV 49,70 € s DPH   BJ/2019/93 19.12.2019 Jozef Zámborský _ Autosendek B.S. Timravy 6 085 01 Bardejov, 46536132
19/270 Opravy a údržby kancelárskych priestorov  4990,81 € s DPH   BJ/2019/90 20.12.2019 F&F Simco s.r.o. Dubov8 45, 085 01 Bardejov, 36515345
19/269 Výkon funkcie zodpovednej osoby 12/2019 90,00 € s DPH Zmluva č. BJ/2018/2   18.12.2019 Ing. Ivan Kolka Behynce Kružná 11/13, 956 07 Veľké Ripňany 40364003
19/268 Spotrebný materiál pre autodopravu 52,30 € s DPH   BJ/2019/92 17.12.2019 D.Fecko _ Predajňa u Fecka Záhradná 8 , 085 01 Bardejov, 17143306
19/267 Poplatky za mobilné telefóny11/2019 70,61 € s DPH 2/2019/2 3/2019/3 4/2019/4 5/2019/5 6/2019/6   11.12.2019 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, 35763469
19/266 Elektrická energia – vyúčtovanie 10/2019 61,77 € s DPH Realizačná zmluva k Rámcovej zmluve OVO2-2018/000028-06   13.11.2019 Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18,921 01 Piešťany, 35743565
19/265 Vyúčtovacia fa – predplatné 2020 0     20.12.2019 Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica m 36631124
19/264 Digitálne teplomery a kalibrácia 588,60 € s DPH   BJ/2019/78 17.12.2019 MERaTest s.r.o. SNP 266/3 916 012 Stará Tura, 50312928
19/263 Poplatky za pevné linky 11/2019 94,34 € s DPH 6/2016/6 7/2016/7   11.12.2019 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, 35763469
19/262 Update Win 7 na Win 10 209,33 € s DPH   BJ/2019/91 19.12.2019 P. Cubjak TAI  Ťačevská 8, 085 01 Bardejov, 40297128
19/261 Kancelárske potreby a papier 535,53 € s DPH   BJ/2019/83 12.12.2019 Atap J. Holovač Bažantia 13, 080 01 Prešov, 34655395
19/260 Diagnostické prúžky k Reflotronu 22,70 € s DPH   BJ/2019/89 10.12.2019 Intes Poprad s.r.o. Nám. sv. Egídia 95, 058 01 Poprad, 36449814
19/259 Vodné, stočné 01.11.-14.11.2019 13,94 € s DPH     06.12.2019 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice, 36570460
19/258 Poistenie nehnuteľnosti 25.12.2019-25.03.2020 216,91 € bez DPH Č. zmluvy 8100047018   19.11.2019 Uniqa poisťovňa , a.s. Krasovského 18, 851 01 Bratislava, 36631124
19/257 Poplatok za orange telefón 6.12.2019-5.01.2020 15,00 € s DPH Dodatok č. 1 k zmluve BJ/2011/7   09.12.2019 Orange Slovensko, a.s Metodova 8, 821 08 Bratislava, 35697270
19/256 Tašky na dokumenty 242,58 € s DPH   BJ/2019/86 11.12.2019 MM partner Plus Peter Mihalik Bardejovská 8, 080 06 Prešov, 46283234
19/255 Renovácia tonerov, originál tonery 308,40 € s DPH   BJ/2019/84 06.12.2019 D.Gerlašinská DANger Šafárikova 5940/22, 080 01 Prešov, 48191167
19/254 Vyúčtovacia fa – predplatné ZN 2020 0,00 €     13.12.2019 Mafra Slovakia a.s. , Nobelova 34, 836 05 Bratislava, 31333524
19/253 Výkon EK a TK BJ705BH,BJ450AU 124,01 € s DPH   BJ/2019/76 05.12.2019 Adam Novák –Adam Dlhý rad 1433/30 085 01 Bardejov, 17145813
19/252 Toaletný papier 122,40 € s DPH   BJ/2019/85 04.12.2019 HygArt s.r.o. Nábrežná 961/15, 085 01 Bardejov, 51447878
19/251 Predplatné Zdravotníctvo a medicína, Výživa a potraviny, Zdravie 62,28 € s DPH     06.12.2019 Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica m 36631124
19/250 Oprava OMV BJ705BH 30,70 € s DPH   BJ/2019/79 03.12.2019 M4 JAJKO s.r.o. Fučíkova 5, 085 01 Bardejov, 43919812
19/249 Upratovacie práce budovy RÚVZ Bardejov 11/2019 590,00 € bez DPH BJ/2018/8   02.12.2019 Ľudmila Jaroščáková upratovacie práce Becherov 107, 086 35 Becherov, 34516247
19/248 Elektrická energia- záloha 12/2019 106,24 € s DPH Realizačná zmluva k Rámcovej zmluve OVO2-2018/000028-06   04.12.2019 Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18,921 01 Piešťany, 35743565
19/247 Čistiace potreby 74,45 € s DPH   BJ/2019/82 BJ/2019/82 Fifty-fifty s.r.o. Strojnícka 18, 085 01 Prešov 36479861
19/246 Monitorovanie EZS 12/2019 43,45 € s DPH Zmluva 7/2015   02.12.2019 Filip Security SK s.r.o., Garbiarska 5 040 01 Košice, 46885692
19/245 Pripojenie do VPN 11/2019 102,00 € s DPH Dodatok č. 4 k zmluve č.3571114   14.11.2019 Slovanet a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava, 35954612
19/244 Stravné kupóny 957,27 € bez DPH Z201924304-Z BJ/2019/80 29.11.2019 Up Slovensko ,s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava, 31396674
19/243 Predplatné ZN 2020 89,55 € s DPH     27.11.2019 Mafra Slovakia a.s. , Nobelova 34, 836 05 Bratislava, 31333524
19/242 HP BJ 705BH 156,48 € bez DPH Zmluva č. 6556593179   30.09.2019 Kooperatíva poisťovňa´ a.s. Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 1, 36631124
19/241 PZP BJ705BH 127,95 € bez DPH Zmluva č. 6600703663   04.10.2019 Kooperatíva poisťovňa´ a.s. Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 1, 36631124
19/240 Letné pneumatiky 104,00 € s DPH   BJ/2019/75 28.11.2019 MProtektor s.r.o. Jelšova 26, 080 05 Prešov, 36470449
19/239 Výkon funkcie zodpovednej osoby 11/2019 90,00 € s DPH Zmluva č. BJ/2018/2   26.11.2019 Ing. Ivan Kolka Behynce Kružná 11/13, 956 07 Veľké Ripňany 40364003
19/238 Kombinovaná chladnička 329,00 € s DPH   BJ/2019/77 26.11.2019 NAY a.s. Tuhovská 15, 830 06 Bratislava, 35739487
19/237 Papierové utierky 43,78 € s DPH   BJ/2019/81 29.11.2019 Olha Trade, s.r.o. Kráľovce 167, 044 44 Kráľovce, 36208086
19/236 PHM 308,43 € s DPH     04.12.2019 Slovnaft a.s.  Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, 31322832
19/235 PHM 160,31 € s DPH     20.11.2019 Slovnaft a.s.  Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, 31322832
19/234 Diagnostické prúžky k Reflotronu 417,71 € s DPH   BJ/2019/74 20.11.2019 Intes Poprad s.r.o. Nám. sv. Egídia 95, 058 01 Poprad, 36449814
19/233 Mandátny certifikát 36,00 € s DPH   BJ/2019/70 20.11.2019 Disig a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava, 35975946
19/232  Revízia elektroinštalácie a bleskozvodu 448,00 € bez DPH   BJ/2019/66 12.11.2019 Reprom el. zariadení Ing.Benjamín Tamaš Pod Vinbargom 2, 085 01 Bardejov, 17142725
19/231 Poplatky za mobilné telefóny10/2019 70,70 € s DPH 2/2019/2 3/2019/3 4/2019/4 5/2019/5 6/2019/6   07.10.2019 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, 35763469
19/230 Zemný plyn 11/2019 1 268,00 € s DPH Realizačná zmluva k Rámcovej dohode č. OVO2-2018/000028-01   05.11.2019 Slovenský plynárensky priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, 35815256
19/229 Upgrade Vema 11/19-10/20 155,65 € s DPH     18.11.2019 Vema s.r.o. Plynárenska 7/C, 821 09 Bratislava, 31355374
19/228 Osobný počítač vrátane inštalácia 956,12 € s DPH   BJ/2019/72 19.11.2019 P. Cubjak TAI  Ťačevská 8, 085 01 Bardejov, 40297128
19/227 Štandardný model na vyšetrenie prsníka 182,00 € s DPH   BJ/2019/68 14.11.2019 Mixxer Medical s.r.o. Kollárova 49 036 01 Martin, 36380725
19/226 Anatomické modely- Model ženského prsníka, Črevné choroby 610,20 € s DPH   BJ/2019/67 14.11.2019 Mixxer Medical s.r.o. Kollárova 49 036 01 Martin, 36380725
19/225 PZP BJ523AI 115,25 € bez DPH  Č. zmluvy 6600702003   19.09.2019 Kooperatíva poisťovňa´ a.s. Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 1, 36631124
19/224 Skartovací stroj 105,60 € s DPH   BJ/2019/73 12.11.2019 B2B Partner s.r.o., Šulekova 2, 811 06 Bratislava 44413467
19/223 Poplatky za pevné linky 10/2019 94,42 € s DPH 6/2016/6 7/2016/7   07.11.2019 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, 35763469
19/222 Poplatok za orange telefón 6.11.2019-5.12.2019 15,00 € s DPH Dodatok č. 1 k zmluve BJ/2011/7   08.11.2019 Orange Slovensko, a.s Metodova 8, 821 08 Bratislava, 35697270
19/221 Kancelárske stoličky 420,00 € s DPH   BJ/2019/71 06.11.2019 B2B Partner s.r.o., Šulekova 2, 811 06 Bratislava 44413467
19/220 Kalibrácia Reflotronu 100,80 € s DPH   BJ/2019/69 13.11.2019 Intes Poprad s.r.o. Nám. sv. Egídia 95, 058 01 Poprad, 36449814
19/219 Vodné, stočné,  zrážková voda 14.10.-31.10.2019 156,49 € s DPH     06.11.2019 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice, 36570460
19/218 Elektrická energia –záloha  11/2019 106,24 € s DPH Realizačná zmluva k Rámcovej zmluve OVO2-2018/000028-06   06.11.2019 Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18,921 01 Piešťany, 35743565
19/217 Upratovacie práce budovy RÚVZ Bardejov 10/2019 590,00 € bez DPH BJ/2018/8   06.11.2019 Ľudmila Jaroščáková upratovacie práce Becherov 107, 086 35 Becherov, 34516247
19/216 Monitorovanie EZS 11/2019 43,45 € s DPH Zmluva 7/2015   06.11.2019 Filip Security SK s.r.o., Garbiarska 5 040 01 Košice, 46885692
19/215 Mobilná skartácia dokumentov 45,00 € s DPH   BJ/2019/48 07.11.2019 Green Wave Recycling s.r.o. Moyzesova 537/15, 949 01 Nitra, 45539197
19/214 Pripojenie do VPN 10/2019 102,00 € s DPH Dodatok č. 4 k zmluve č.3571114   16.10.2019 Slovanet a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava, 35954612
19/213 Výkon funkcie zodpovednej osoby 10/2019 90,00 € s DPH Zmluva č. BJ/2018/2   29.10.2019 Ing. Ivan Kolka Behynce Kružná 11/13, 956 07 Veľké Ripňany 40364003
19/212 PHM 263,82 € s DPH     06.11.2019 Slovnaft a.s.  Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, 31322832
19/211 PHM 52,15 € s DPH     18.10.2019 Slovnaft a.s.  Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, 31322832
19/210 TK a EK BJ523AI 61,99 € s DPH   BJ/2019/63 29.10.2019 Adam Novák –Adam Dlhý rad 1433/30 085 01 Bardejov, 17145813
19/209 Zemný plyn 10/2019 768,00 s DPH Realizačná zmluva k Rámcovej dohode č. OVO2-2018/000028-01   02.10.2019 Slovenský plynárensky priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, 35815256
19/208 Oprava OMV BJ450AU 195,61 € s DPH   BJ/2019/59 16.10.2019 Rudolf Štaffen –automechanik Duklianska  3741, 085 01 Bardejov, 14289440
19/207 Servisná prehliadka a oprava OMV BJ705BH 150,19 € s DPH   BJ/2019/65 09.10.2019 M4 JAJKO s.r.o. Fučíkova 5, 085 01 Bardejov, 43919812
19/206 Poplatok za orange telefón 6.10.2019-5.11.2019 15,00 € s DPH Dodatok č. 1 k zmluve BJ/2011/7   08.10.2019 Orange Slovensko, a.s Metodova 8, 821 08 Bratislava, 35697270
19/205 HP BJ450AU 222,97 € bez DPH Zmluva č. 2405721352   01.08.2019 Generali Poisťovňa a.s. Lamačská cesta 3/A 841 04 Bratislava, 46552723
19/204 Elektrická energia –záloha  10/2019 106,24 € s DPH Realizačná zmluva k Rámcovej zmluve OVO2-2018/000028-06   03.10.2019 Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18,921 01 Piešťany, 35743565
19/203 Monitorovanie EZS 10/2019 43,45 € s DPH Zmluva 7/2015   02.10.2019 Filip Security SK s.r.o., Garbiarska 5 040 01 Košice, 46885692
19/202 PZP BJ450AU 119,11 € bez DPH Zmluva 6586697032   02.08.2019 Kooperatíva poisťovňa´ a.s. Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 1, 36631124
19/201 Pranie prádla 3.Q.2019 53,76 € s DPH     15.10.2019 Nemocnica Sv. Jakuba n.o. , 085 01 Bardejov, 36167908
19/200 Elektrická energia –vyúčtovanie  09/2019 42,82 € s DPH Realizačná zmluva k Rámcovej zmluve OVO2-2018/000028-06   10.10.2019 Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18,921 01 Piešťany, 35743565
19/199 Aktualizácia BOZP a PO 07-09.2019  120,00 € bez DPH Dodatok č. 3 k zmluve zo dňa 27.12.2017   10.10.2019 Jozef Choma Šiba 34, 086 22 Kľušov, 43932045
19/198 Poplatok za mobilné telefóny  09/2019 71,81 € s DPH 2/2019/2 3/2019/3 4/2019/4 5/2019/5 6/2019/6   09.10.2019 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, 35763469
19/197 Poplatky za pevné linky 9/2019 94,15 € s DPH 6/2016/6 7/2016/7   09.10.2019 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, 35763469
19/196 Elektrická energia –vyúčtovanie  08/2019 18,43 € s DPH Realizačná zmluva k Rámcovej zmluve OVO2-2018/000028-06   11.09.2019 Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18,921 01 Piešťany, 35743565
19/195 Internet Upg- vyúčtovanie Fa 0,00 €     07.10.2019 Arkos spol. s.r.o. Černyševského 26, 851 01  Bratislava, 35691069
19/194 PHM 318,45 € s DPH     07.10.2019 Slovnaft a.s.  Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, 31322832
19/193 Zrážková voda 01.07.-30.09.2019 199,64 € s DPH     04.10.2019 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice, 36570460
19/192 Upratovacie práce budovy RÚVZ Bardejov 09/2019 590,00 € bez DPH BJ/2018/8   04.10.2019 Ľudmila Jaroščáková upratovacie práce Becherov 107, 086 35 Becherov, 34516247
19/191 Drevené tampóny v skúmavke 31,50 € s DPH   BJ/2019/61 30.09.2019 Biolab Slovakia  s.r.o. Okružná cesta 74, 945 01 Komárno, 44083327
19/190 Stravné kupóny 1 877,00 € bez DPH Z201924304-Z BJ/2019/62 30.09.2019 Up Slovensko ,s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava, 31396674
19/189 Odborná prehliadka kotlov a plynových zariadení 2019 296,00 € bez DPH   BJ/2019/53 25.09.2019 Václav Hudák- Orplyn  Bartošovce 64, 086 42 Bartošovce, 33690120 
19/188 Vodné, stočné 11.06.-16.09.2019 111,52 s DPH     23.09.2019 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice, 36570460
19/187 PHM 114,31 € s DPH     18.09.2019 Slovnaft a.s.  Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, 31322832
19/186 Pripojenie do VPN 09/2019 102,00 € s DPH Dodatok č. 4 k zmluve č.3571114   16.09.2019 Slovanet a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava, 35954612
19/185 Interne upgr. Účtovníctvo 01.01-30.06.2020 96,00  € s DPH     26.09.2019 Arkos spol. s.r.o. Černyševského 26, 851 01  Bratislava, 35691069
19/184 Previerka funkčnosti EZS 2019 71,82 € s DPH   BJ/2019/55 28.09.2019 Filip Security SK s.r.o., Garbiarska 5 040 01 Košice, 46885692
19/183 Oprava OMV BJ450AU 216,94 € s DPH   BJ/2019/57 26.09.2019 Rudolf Štaffen –automechanik Duklianska  3741, 085 01 Bardejov, 14289440
19/182 Výkon funkcie zodpovednej osoby 09/2019 90,00 € s DPH Zmluva č. BJ/2018/2   18.09.2019 Ing. Ivan Kolka Behynce Kružná 11/13, 956 07 Veľké Ripňany 40364003
19/181 Oprava PC 48,80 € s DPH   BJ/2019/60 24.09.2019 P. Cubjak TAI  Ťačevská 8, 085 01 Bardejov, 40297128
19/180 PC vrátane inštalácie 975,27 € s DPH   BJ/2019/58 23.09.2019 P. Cubjak TAI  Ťačevská 8, 085 01 Bardejov, 40297128
19/179 Poplatok za mobilné telefóny  08/2019 70,56 €  s DPH 2/2019/2 3/2019/3 4/2019/4 5/2019/5 6/2019/6   09.09.2019 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, 35763469
19/178 Zemný plyn 09/2019 249,00 s DPH Realizačná zmluva k Rámcovej dohode č. OVO2-2018/000028-01   03.09.2019 Slovenský plynárensky priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, 35815256
19/177 Elektrická energia –vyúčtovanie  07/2019 19,96 € s DPH Realizačná zmluva k Rámcovej zmluve OVO2-2018/000028-06   12.08.2019 Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18,921 01 Piešťany, 35743565
19/176 Diagnostické prúžky k Reflotronu 395,73 € s DPH   BJ/2019/56 12.09.2019 Intes Poprad s.r.o. Nám. sv. Egídia 95, 058 01 Poprad, 36449814
19/175 Poplatok za orange telefón 6.9.2019-5.10.2019 15,00 € s DPH Dodatok č. 1 k zmluve BJ/2011/7   09.09.2019 Orange Slovensko, a..s Metodova 8, 821 08 Bratislava, 35697270
19/174 Poistenie nehnuteľnosti 25.9.-25.12.2019 216,91 € bez DPH Č. zmluvy 8100047018   18.07.2019 Uniqa poisťovňa , a.s. Krasovského 18, 851 01 Bratislava, 36631124
19/173 Poplatky za pevné linky 08/2019 94,44 € s DPH 6/2016/6 7/2016/7   10.09.2019 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, 35763469
19/172 Kontrola a čistenie komínov 80,00 € bez DPH   BJ/2019/54 05.09.2019 Mgr. Pavol Demjanovič Kominár BJ, J. Kalinčiaka 3913/8 , 085 01 Bardejov 43017487
19/171 Stravné kupóny 1877,00 € bez DPH Z201924304-Z BJ/2019/51 04.09.2019 Up Slovensko ,s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava, 31396674
19/170 Upratovacie práce budovy RÚVZ Bardejov 08/2019 590,00 € bez DPH BJ/2018/8   02.09.2019 Ľudmila Jaroščáková upratovacie práce Becherov 107, 086 35 Becherov, 34516247
19/169 Elektrická energia –záloha 09/2019 106,24€ s DPH Realizačná zmluva k Rámcovej zmluve OVO2-2018/000028-06   04.09.2019 Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18,921 01 Piešťany, 35743565
19/168 Oprava OMV BJ450AU 266,70 € s DPH   BJ/2019/49 19.08.2019 M4 Jajko s.r.o. Fučíkova 5, 085 01 Bardejov 43919812
19/167 Výkon funkcie zodpovednej osoby 08/2019 90,00 € s DPH Zmluva č. BJ/2018/2   29.08.2019 Ing. Ivan Kolka Behynce Kružná 11/13, 956 07 Veľké Ripňany 40364003
19/166 Kuriérska preprava 4,86 s DPH   BJ/2019/52 03.09.2019 Laser – SK, s.r.o. Stôcklova 14, 085 01 Bardejov, 36501301
19/165 Monitorovanie EZS 08/2019 43,45 € s DPH Zmluva 7/2015   02.09.2019 Filip Security SK s.r.o., Garbiarska 5 040 01 Košice, 46885692
19/164 Pripojenie do VPN 08/2019 102,00 € s DPH Dodatok č. 4 k zmluve č.3571114   15.08.2019 Slovanet a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava, 35954612
19/163 PHM 202,04 € s DPH     04.09.2019 Slovnaft a.s.  Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, 31322832
19/162 Systémová údržba Human Klasik 07-12/2019- vyúčtovanie zál. fa 0,00 € Č.z. 188/2006/ZODH/ZA   28.08.2019 Hour s.r.o. Štefánika 836/33 010 01 Žilina , 2020448969
19/161 PHM 150,43 € s DPH     26.08.2019 Slovnaft a.s.  Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, 31322832
19/160 Poplatok za mobilné telefóny  07/2019 78,76    s DPH 2/2019/2 3/2019/3 4/2019/4 5/2019/5 6/2019/6   08.08.2019 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, 35763469
19/159 Zemný plyn 08/2019 168,00 s DPH Realizačná zmluva k Rámcovej dohode č. OVO2-2018/000028-01   05.08.2019 Slovenský plynárensky priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, 35815256
19/158 Renovácia tonerov 80,40 € s DPH   BJ/2019/50 20.08.2019 D.Gerlašinská DANger Šafárikova 5940/22, 080 01 Prešov, 48191167
19/157 Čistiace  potreby 43,85 € s DPH   BJ/2019/47 16.08.2019 Fifty-fifty s.r.o. Strojnícka 18, 085 01 Prešov 36479861
19/156 Elektrická energia –vyúčtovanie  06/2019 16,99 € s DPH Realizačná zmluva k Rámcovej zmluve OVO2-2018/000028-06   11.07.2019 Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18,921 01 Piešťany, 35743565
19/155 Poplatky za pevné linky 07/2019 109,92 € s DPH 6/2016/6 7/2016/7   08.08.2019 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, 35763469
19/154 Poplatok za orange telefón 6.8.2019-5.9.2019 15,00 € s DPH Dodatok č. 1 k zmluve BJ/2011/7   08.08.2019 Orange Slovensko, a..s Metodova 8, 821 08 Bratislava, 35697270
19/153 Servisná prehliadka a oprava OMV BJ450AU 230,60 € s DPH   BJ/2019/46 06.08.2019 M4 Jajko s.r.o. Fučíkova 5, 085 01 Bardejov 43919812
19/152 Systémová údržba Human Klasik 07-12/2019 151,20 € s DPH Č.z. 188/2006/ZODH/ZA   29.07.2019 Hour s.r.o. Štefánika 836/33 010 01 Žilina , 2020448969
19/151 Elektrická energia –záloha  08/2019 106,24€ s DPH Realizačná zmluva k Rámcovej zmluve OVO2-2018/000028-06   05.08.2019 Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18,921 01 Piešťany, 35743565
19/150 Upratovacie práce budovy RÚVZ Bardejov 07/2019 590,00 € bez DPH BJ/2018/8   01.08.2019 Ľudmila Jaroščáková upratovacie práce Becherov 107, 086 35 Becherov, 34516247
19/149 Monitorovanie EZS 07/2019 43,45 € s DPH Zmluva 7/2015   02.08.2019 Filip Security SK s.r.o., Garbiarska 5 040 01 Košice, 46885692
19/148 Pripojenie do VPN 07/2019 102,00 € s DPH Dodatok č. 4 k zmluve č.3571114   15.07.2019 Slovanet a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava, 35954612
19/147 Kancelárske potreby a papier 290,76 € s DPH   BJ/2019/43 31.07.2019 Atap J. Holovač Bažantia 13, 080 01 Prešov, 34655395
19/146 Vario chlorine 86,16 € s DPH   BJ/2019/40 31.07.2019 Wafy  chromservis s.r.o. Kosatcova 13, 841 07 Bratislava, 35720590
19/145 PHM 176,06 € s DPH     06.08.2019 Slovnaft a.s.  Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, 31322832
19/144 PHM 59,58 € s DPH     29.07.2019 Slovnaft a.s.  Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, 31322832
19/143 Čistiace potreby 97,20 € s DPH   BJ/2019/45 16.07.2019 HygArt s.r.o. Nábrežná 961/15, 085 01 Bardejov, 51447878
19/142 Zemný plyn 07/2019 168,00 s DPH Realizačná zmluva k Rámcovej dohode č. OVO2-2018/000028-01   04.07.2019 Slovenský plynárensky priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, 35815256
19/141 Papierové utierky 43,78 € s DPH   BJ/2019/42 15.07.2019 Olha Trade, s.r.o. Kráľovce 167, 044 44 Kráľovce, 36208086
19/140 Softvérové práce, zálohový zdroj 43,95 s DPH   BJ/2019/44 16.07.2019 BardComp s.r.o. Hurbanova 22, 085 01 Bardejov, 46931589
19/139 Výkon funkcie zodpovednej osoby 07/2019 90,00 € s DPH Zmluva č. BJ/2018/2   12.07.2019 Ing. Ivan Kolka Behynce Kružná 11/13, 956 07 Veľké Ripňany 40364003
19/138 Poplatok za orange telefón 6.7.2019-5.8.2019 15,00 € s DPH Dodatok č. 1 k zmluve BJ/2011/7   08.07.2019 Orange Slovensko, a..s Metodova 8, 821 08 Bratislava, 35697270
19/137 Systémové práce 28,20 € s DPH   BJ/2019/41 11.07.2019 P. Cubjak TAI  Ťačevská 8, 085 01 Bardejov, 40297128
19/136 Upgrade  int. Účtovníctvo 07-12/2019  96,00 € s DPH     10.07.2019 Arkos spol.s.r.o. Černyševského 26, 851 01 Bratislava, 35691069
19/135 Elektrická energia –záloha  07/2019 106,24€ s DPH Realizačná zmluva k Rámcovej zmluve OVO2-2018/000028-06   04.07.2019 Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18,921 01 Piešťany, 35743565
19/134 Ventilátory  95,39 € s DPH   BJ/2019/39 09.07.2019 THS Kežmarok s.r.o. Garbiarska 19, 060 01 Kežmarok, 17081815
19/133 Monitorovanie EZS 06/2019 43,45 € s DPH Zmluva 7/2015   01.07.2019 Filip Security SK s.r.o., Garbiarska 5 040 01 Košice, 46885692
19/132 Pranie prádla 2.Q.2019 56,30 € s DPH     09.07.2019 Nemocnica Sv. Jakuba n.o. , 085 01 Bardejov, 36167908
19/131 Poplatok za mobilné telefóny  06/2019 77,04 €  s DPH 2/2019/2 3/2019/3 4/2019/4 5/2019/5 6/2019/6   09.07.2019 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, 35763469
19/130 Poplatky za pevné linky 06/2019 109,85 € s DPH 6/2016/6 7/2016/7   09.07.2019 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, 35763469
19/129 Zrážková voda 01.04.-30.06.2019 197,47 € s DPH     04.07.2019 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice, 36570460
19/128 PHM 360,96     04.07.2019 Slovnaft a.s.  Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, 31322832
19/127 Upratovacie práce budovy RÚVZ Bardejov 06/2019 590,00 € bez DPH BJ/2018/8   02.07.2019 Ľudmila Jaroščáková upratovacie práce Becherov 107, 086 35 Becherov, 34516247
19/126 Vodné, stočné 16.03.2019-10.06.2019 309,46 € s DPH     28.06.2019 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice, 36570460
19/125 Zhotovenie pečiatok 112,50 €   BJ/2019/38 28.06.2019 Alena Tančinová, TANPRESS Tehelná 1154/17 Bardejov, 41705336
19/124 Renovácia tonerov 111,00 € s DPH   BJ/2019/36 19.06.2019 D.Gerlašinská DANger Šafárikova 5940/22, 080 01 Prešov, 48191167
19/123 Pripojenie do VPN 06/2019 102,00 € s DPH Dodatok č. 4 k zmluve č.3571114   14.06.2019 Slovanet a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava, 35954612
19/122 Čistiace, dezinfekčné prostriedky 90,80 € s DPH   BJ/2019/37 19.06.2019 D.Fecko _ Predajňa u Fecka Záhradná 8 , 085 01 Bardejov, 17143306
19/121 Elektrická energia – vyúčtovanie 05/2019 50,64  € s DPH Realizačná zmluva k Rámcovej zmluve OVO2-2018/000028-06   14.06.2019 Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18,921 01 Piešťany, 35743565
19/120 Aktualizácia BOZP a PO 04-06.2019  120,00 € bez DPH Dodatok č. 2 k zmluve zo dňa 27.12.2017   11.06.2019 Jozef Choma Šiba 34, 086 22 Kľušov, 43932045
19/119 PHM 111,85 € s DPH     19.06.2019 Slovnaft a.s.  Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, 31322832
19/118 Výkon funkcie zodpovednej osoby 06/2019 90,00 € s DPH Zmluva č. BJ/2018/2   19.06.2019 Ing. Ivan Kolka Behynce Kružná 11/13, 956 07 Veľké Ripňany 40364003
19/117 Zemný plyn 06/2019 168,00 s DPH Realizačná zmluva k Rámcovej dohode č. OVO2-2018/000028-01   04.06.2019 Slovenský plynárensky priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, 35815256
19/116 Elektrická energia – vyúčtovanie 04/2019 44,18 € s DPH Realizačná zmluva k Rámcovej zmluve OVO2-2018/000028-06   15.05.2019 Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18,921 01 Piešťany, 35743565
19/115 Diagnostické prúžky k Reflotronu 48,93 € s DPH   BJ/2019/34 14.06.2019 Intes Poprad s.r.o. Nám. sv. Egídia 95, 058 01 Poprad, 36449814
19/114 Poplatok za mobilné telefóny  05/2019 19,85 €  s DPH 2/2019/2 3/2019/3 4/2019/4 5/2019/5 6/2019/6   06.06.2019 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, 35763469
19/113 Systémové práce 28,20 € s DPH   BJ/2019/35 17.06.2019 P. Cubjak TAI  Ťačevská 8, 085 01 Bardejov, 40297128
19/112 Poplatok za orange telefón 6.6.2019-5.7.2019 15,00 € s DPH Dodatok č. 1 k zmluve BJ/2011/7   10.06.2019 Orange Slovensko, a..s Metodova 8, 821 08 Bratislava, 35697270
19/111 Redukcia k smokerlyzeru 69,48 € s DPH   BJ/2019/33 11.06.2019 Intertec s.r.o, Hronská 6, 974 01 Banská Bystrica, 00692972
19/110 Poplatky za pevné linky 05/2019 109,92 € s DPH 6/2016/6 7/2016/7   6 6.2019 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, 35763469
19/109 Poistenie nehnuteľnosti 25.6.-25.9.2019 200,84 € bez DPH Č. zmluvy 8100047018   16.05.2019 Uniqa poisťovňa , a.s. Krasovského 18, 851 01 Bratislava, 36631124
19/108 OOPP 146,40 € s DPH   BJ/2019/32 07.06.2019 Laverna Slovakia, s.r.o. Baltická 12, 040 12 Košice, 46503609
19/107 Náustky na Smokerlyzer 61,32 € s DPH   BJ/2019/31 05.06.2019 Intertec s.r.o, Hronská 6, 974 01 Banská Bystrica, 00692972
19/106 Elektrická energia –záloha 06/2019 106,24 € s DPH Realizačná zmluva k Rámcovej zmluve OVO2-2018/000028-06   07.06.2019 Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18,921 01 Piešťany, 35743565
19/105 Upratovacie práce budovy RÚVZ Bardejov 05/2019 590,00 € bez DPH BJ/2018/8   04.06.2019 Ľudmila Jaroščáková upratovacie práce Becherov 107, 086 35 Becherov, 34516247
19/104 Monitorovanie EZS 05/2019 43,45 € s DPH Zmluva 7/2015   04.06.2019 Filip Security SK s.r.o., Garbiarska 5 040 01 Košice, 46885692
19/103 Pripojenie do VPN 05/2019 102,00 € s DPH Dodatok č. 4 k zmluve č.3571114   16.05.2019 Slovanet a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava, 35954612
19/102 PHM 495,86 € s DPH     05.06.2019 Slovnaft a.s.  Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, 31322832
19/101 Predplatné Poradca na rok 2019- vyúčtovanie 0,00 €     31.05.2019 Poradca s.r.o. Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina, 36371271
19/100 Stravné kupóny 3 136,83 € s DPH Zmluva o poskytovaní služieb č.Z201825362_Z BJ/2019/30 23.05.2019 Up Slovensko ,s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava, 31396674
19/099 Spotrebný materiál pre epid. 64,26 € s DPH   BJ/2019/26 10.05.2019 Hartmann Rico a.s. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, 31351361
19/098 Nastavenie programu Outlook 16,80 € s DPH   BJ/2019/27 27.05.2019 P. Cubjak TAI  Ťačevská 8, 085 01 Bardejov, 40297128
19/097 Spotrebný materiál pre epid. 31,81 € s DPH   BJ/2019/26 07.05.2019 Hartmann Rico a.s. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, 31351361
19/096 Elektrická energia – vyúčtovanie 03/2019 73,56 € s DPH Realizačná zmluva k Rámcovej zmluve OVO2-2018/000028-06   11.04.2019 Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18,921 01 Piešťany, 35743565
19/095 Zemný plyn 05/2019 307,00 s DPH Realizačná zmluva k Rámcovej dohode č. OVO2-2018/000028-01   03.05.2019 Slovenský plynárensky priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, 35815256
19/094 Poplatok za mobilné telefóny  04/2019 189,44 €  s DPH 2/2018/2 3/2018/3 4/2018/4 5/2018/5   09.05.2019 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, 35763469
 19/093 Výkon funkcie zodpovednej osoby 05/2019 90,00 € s DPH Zmluva č. BJ/2018/2   22.05.2019 Ing. Ivan Kolka Behynce Kružná 11/13, 956 07 Veľké Ripňany 40364003
19/092 Vodoinštalačné práce 307,20 € s DPH   BJ/2019/28 21.05.2019 Štefan Ciglarik Chmelník 3384/23, 085 01 Bardejov, 44555032
19/091 Predplatné Poradca na rok 2019 55,56 € s DPH     09.05.2019 Poradca s.r.o. Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina, 36371271
19/090 Daň z nehnuteľnosti 1.splátka za rok 2019 1047,94 € bez DPH Rozhodnutie č. 9377/2019/23838   12.04.2019 Mesto Bardejov Radničné námestie 16, 085 01 Bardejov,00321842
19/089 Poplatky za pevné linky 04/2019 109,85 € s DPH 6/2016/6 7/2016/7   9 5.2019 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, 35763469
19/088 Antivírusový program ESET – update na dva roky 519,00 € s DPH   BJ/2019/29 14.05.2019 Ing. Peter Švec-Atis Hviezdoslavova 1469/61, 905 01 Senica, 11838132 
19/087 Poplatok za orange telefón 6.5.2019-5.6.2019 15,96 € s DPH Dodatok č. 1 k zmluve BJ/2011/7   09.05.2019 Orange Slovensko, a..s Metodova 8, 821 08 Bratislava, 35697270
19/086 Upratovacie práce budovy RÚVZ Bardejov 04/2019 590,00 € bez DPH BJ/2018/8   02.05.2019 Ľudmila Jaroščáková upratovacie práce Becherov 107, 086 35 Becherov, 34516247
19/085 Elektrická energia –záloha 05/2019 106,24 € s DPH Realizačná zmluva k Rámcovej zmluve OVO2-2018/000028-06   06.05.2019 Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18,921 01 Piešťany, 35743565
19/084 Monitorovanie EZS 04/2019 43,45 € s DPH Zmluva 7/2015   03.05.2019 Filip Security SK s.r.o., Garbiarska 5
040 01 Košice, 46885692
19/083 Výkon funkcie zodpovednej osoby 04/2019 90,00 € s DPH Zmluva č. BJ/2018/2   28.04.2019 Ing. Ivan Kolka Behynce Kružná 11/13, 956 07 Veľké Ripňany 40364003
19/082 Pripojenie do VPN 04/2019 102,00 € s DPH Dodatok č. 4 k zmluve č.3571114   15.04.2019 Slovanet a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava, 35954612
19/081 PHM 216,22  € s DPH     06.05.2019 Slovnaft a.s.  Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, 31322832
19/080 Stravné kupóny 3 035,64 € s DPH Zmluva o poskytovaní služieb č.Z201825362_Z BJ/2019/25 29.04.2019 Up Slovensko ,s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava, 31396674
19/079 PHM 103,06 € s DPH     23.04.2019 Slovnaft a.s.  Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, 31322832
19/078 Zemný plyn 04/2019 797,00 s DPH Realizačná zmluva k Rámcovej dohode č. OVO2-2018/000028-01   02.04.2019 Slovenský plynárensky priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, 35815256
19/077 Elektrická energia –vyúčtovanie  02/2019 86,46 € s DPH Realizačná zmluva k Rámcovej zmluve OVO2-2018/000028-06   03.03.2019 Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18,921 01 Piešťany, 35743565
19/076 Miestny poplatok za komunálny odpad 1.splátka za rok 2019 320,32 € bez DPH Rozhodnutie č. 7825901426   22.02.2019 Mesto Bardejov Radničné námestie 16, 085 01 Bardejov,00321842
19/075 Poplatok za orange telefón 6.4.2019-5.5.2019 24,25 € s DPH Dodatok č. 1 k zmluve BJ/2011/7   08.04.2019 Orange Slovensko, a..s Metodova 8, 821 08 Bratislava, 35697270
19/074 Renovácia tonerov 108,00 € s DPH   BJ/2019/22 03.04.2019 D.Gerlašinská DANger Šafárikova 5940/22, 080 01 Prešov, 48191167
19/073 Vyúčtovanie zálohovej fa – registrácia domény 0,00 €     12.04.2019 Slovanet a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava, 35954612
19/072 Kancelárske potreby 15,97 € s DPH   BJ/2019/24 08.04.2019 Atap J. Holovač Bažantia 13, 080 01 Prešov, 334655395
19/071 Kancelárske potreby 104,40 € s DPH   BJ/2019/21 08.04.2019 Atap J. Holovač Bažantia 13, 080 01 Prešov, 334655395
19/070 Elektrická energia – záloha 04/2019 106,24 € s DPH Realizačná zmluva k Rámcovej zmluve OVO2-2018/000028-06   03.042019 Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18,921 01 Piešťany, 35743565
19/069 Prístroj na kontrolu dezinfekcie rúk a spotrebný materiál 390,06 € s DPH   BJ/2019/19 26.03.2019 Hartmann Rico a.s. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, 31351361
19/068 Monitorovanie EZS 04/2019 43,45 € s DPH Zmluva 7/2015   02.04.2019 Filip Security SK s.r.o., Garbiarska 5 040 01 Košice, 46885692
19/067 Vodné, stočné 11.12.2018-15.3.2019 27,89 € s DPH     22.03.2019 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice, 36570460 
19/066 Inštalácia , nastavenie programu účtovníctvo 28,20 € s DPH   BJ/2019/18 01.04.2019 P. Cubjak TAI  Ťačevská 8, 085 01 Bardejov, 40297128
19/065 Registrácia domény 21.04.2019-20.04.2020 21,60 € s DPH Dodatok č. 4 k zmluve č.3571114   28.03.2019 Slovanet a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava, 35954612
19/064 Aktualizácia BOZP a PO 01-03.2019  120,00 € bez DPH Dodatok č. 2 k zmluve zo dňa 27.12.2017   10.04.2019 Jozef Choma Šiba 34, 086 22 Kľušov, 43932045
19/063 Pranie prádla 1.Q.2019 49,82 € s DPH     11.04.2019 Nemocnica Sv. Jakuba n.o. , 085 01 Bardejov, 36167908
19/062 Poplatky za pevné linky 03/2019 111,55 € s DPH 6/2016/6 7/2016/7   08 04.2019 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, 35763469
19/061 Poplatok za mobilné telefóny  03/2019 97,51 € s DPH 2/2018/2 3/2018/3 4/2018/4 5/2018/5   06.04.2019 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, 35763469
19/060 Zrážková voda 01.01.2019-31.03.2019 195,97  € s DPH     04.04.2019 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice, 36570460
19/059 PHM 183,21 € s DPH     04.04.2019 Slovnaft a.s.  Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, 31322832
19/058 Upratovacie práce budovy RÚVZ Bardejov 03/2019 590,00 € bez DPH BJ/2018/8   02.04.2019 Ľudmila Jaroščáková upratovacie práce Becherov 107, 086 35 Becherov, 34516247
19/057 Stravné kupóny 2 023,76 € s DPH Zmluva o poskytovaní služieb č.Z201825362_Z BJ/2019/20 28.03.2019 Up Slovensko ,s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava, 31396674
19/056 Účasť na MPS –OPV-3/2019 156,00 € s DPH   BJ/2019/8 25.03.2019 Výskumný ústav vodného hospodárstva Nám. arm. Gen. L.Svobodu 5 812 43 Bratislava , 00156850
19/055 PHM 158,05 € s DPH     20.03.2019 Slovnaft a.s.  Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, 31322832
19/054 Pripojenie do VPN 03/2019 102,00 € s DPH Dodatok č. 4 k zmluve č.3571114   15.03.2019 Slovanet a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava, 35954612
19/053 Poplatok za mobilné telefóny  02/2019 96,06 € s DPH 2/2018/2 3/2018/3 4/2018/4 5/2018/5   06.03.2019 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, 35763469
19/052 Zemný plyn 03/2019 1 456,00 € s DPH Realizačná zmluva k Rámcovej dohode č. OVO2-2018/000028-01   04.03.2019 Slovenský plynárensky priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, 35815256
19/051 Elektrická energia – vyúčtovanie 01/2019 120,48 € s DPH Realizačná zmluva k Rámcovej zmluve OVO2-2018/000028-06   13.02.2019 Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18,921 01 Piešťany, 35743565
19/050 Drevené tampóny v skúmavke 31,50 € s DPH   BJ/2019/16 19.03.2019 Biolab Slovakia  s.r.o. Okružná cesta 74, 945 01 Komárno, 44083327
19/049 Výkon funkcie zodpovednej osoby 03/2019 90,00 € s DPH Zmluva č. BJ/2018/2   15.03.2019 Ing. Ivan Kolka Behynce Kružná 11/13, 956 07 Veľké Ripňany 40364003
19/048 Kontrola a revízia HP 66,00 € s DPH   BJ/2019/17 12.03.2019 BOZPO-BJ s.r.o. Šiba 34, 086 22 Kľušov 46617345
19/047 Poplatky za pevné linky 02/2019 109,93 € s DPH 6/2016/6 7/2016/7   06.03.2019 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, 35763469
19/046 Poistenie nehnuteľnosti 25.3.-25.6.2019 200,84 € bez DPH Č. zmluvy 8100047018   12.02.2019 Uniqa poisťovňa , a.s. Krasovského 18, 851 01 Bratislava, 36631124
19/045 Poplatok za orange telefón 6.3.2019-5.4.2019 11,06 € s DPH     08.03.2019 Orange Slovensko, a..s Metodova 8, 821 08 Bratislava, 35697270
19/044 Kancelárske potreby a papier 286,58 € s DPH   BJ/2019/14 05.03.2019 Atap J. Holovač Bažantia 13, 080 01 Prešov, 334655395
19/043 HP BJ523AI 115,41 € bez DPH Č. z. 2405126464   12.02.2019 Generali poisťovňa , a.s. Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, 46552723
19/042 Elektrická energia – záloha 03/2019 106,24 € s DPH Realizačná zmluva k Rámcovej zmluve OVO2-2018/000028-06   06.03.2019 Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18,921 01 Piešťany, 35743565
19/041 Stravné kupóny 809,50 € s DPH Zmluva o poskytovaní služieb č.Z201825362_Z BJ/2019/15 28.02.2019 Up Slovensko ,s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava, 31396674
19/040 Monitorovanie EZS 03/2019 43,45 € s DPH Zmluva 7/2015   06.03.2019 Filip Security SK s.r.o., Garbiarska 5 040 01 Košice, 46885692
19/039 Pripojenie do VPN 02/2019 102,00 € s DPH Dodatok č. 4 k zmluve č.3571114   14.02.2019 Slovanet a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava, 35954612
19/038 Upratovacie práce budovy RÚVZ Bardejov 02/2019 590,00 € bez DPH BJ/2018/8   01.03.2019 Ľudmila Jaroščáková upratovacie práce Becherov 107, 086 35 Becherov, 34516247
19/037 Manipulačné poplatky za elektronické spracovanie dát v kalendári CME 60,00 € s DPH   BJ/2019/12 28.02.2019 Lekár a.s. Dobšinského 12, 81105 Bratislava, 35947349
19/036 Digitálny teplomer a kalibrácia 127,80 € s DPH   BJ/2019/11 20.02.2019 MERaTEST s.r.o. SNP 266/3, 916 01 Stará Tura 50312928
19/035 Zemný plyn 02/2019 1543,00 € s DPH Realizačná zmluva k Rámcovej dohode č. OVO2-2018/000028-01   04.02.2019 Slovenský plynárensky priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, 35815256
19/034 Výkon funkcie zodpovednej osoby 02/2019 90,00 € s DPH Zmluva č. BJ/2018/2   20.02.2019 Ing. Ivan Kolka Behynce Kružná 11/13, 956 07 Veľké Ripňany 40364003
19/033 Renovácia tonerov 42,00 € s DPH   BJ/2019/13 20.02.2019 D.Gerlašinská DANger Šafárikova 5940/22, 080 01 Prešov, 48191167
19/032 PHM 400,75 € s DPH     05.03.2019 Slovnaft a.s.  Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, 31322832
19/031 PHM 50,04 € s DPH     20.02.2019 Slovnaft a.s.  Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, 31322832
19/030 Poplatok za mobilné telefóny  01/2019 100,76 € s DPH 2/2018/2 3/2018/3 4/2018/4 5/2018/5   06.02.2019 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, 35763469
19/029 Poplatky za pevné linky 01/2019 110,33 € s DPH 6/2016/6 7/2016/7   06.02.2019 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, 35763469
19/028 Energetický certifikát budovy RÚVZ Bardejov 470,00 € bez DPH   BJ/2019/9 08.02.2019 Delway s.r.o. Slavkovská 1809/25F, 060 01 Kežmarok, 47993669
19/027 Poplatok za orange telefón 6.2.2019-5.3.2019 11,60 € s DPH     11.02.2019 Orange Slovensko, a..s Metodova 8, 821 08 Bratislava, 35697270
19/026 Test na dusitany 86,00 € s DPH   BJ/2019/5 05.02.2019 Centralchem s.r.o. Cementárenska cesta 16 974 01 Banská Bystrica 31625444
19/025 Vyúčtovanie zálohovej fa – systémová údržba Human Klasik 0,00 € Č.z. 188/2006/ZODH/ZA   06.02.2019 Hour s.r.o. Štefánika 836/33 010 01 Žilina , 2020448969
19/024 Elektrická energia – záloha 02/2019 106,24 € s DPH Realizačná zmluva k Rámcovej zmluve OVO2-2018/000028-06   06.02.2019 Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18,921 01 Piešťany, 35743565
19/023 Monitorovanie EZS 02/2019 43,45 € s DPH Zmluva 7/2015   04.02.2019 Filip Security SK s.r.o., Garbiarska 5 040 01 Košice, 46885692
19/022 Upratovacie práce budovy RÚVZ Bardejov 01/2019 590,00 € bez DPH BJ/2018/8   01.02.2019 Ľudmila Jaroščáková upratovacie práce Becherov 107, 086 35 Becherov, 34516247
19/021 Zemný plyn 01/2019 1 593,00 € s DPH Realizačná zmluva k Rámcovej dohode č. OVO2-2018/000028-01   16.01.2019 Slovenský plynárensky priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, 35815256
19/020 Pripojenie do VPN 01/2019 102,00 € s DPH Dodatok č. 4 k zmluve č.3571114   16.01.2019 Slovanet a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava, 35954612
19/019 Oprava OMV BJ750BH 750,80 € s DPH   BJ/2019/9 24.01.2019 M4 Jajko s.r.o. Fučíková 5 085 01 Bardejov, 43919812
19/018 Oprava OMV BJ750BH 92,90 € s DPH   BJ/2019/3 24.01.2019 M4 Jajko s.r.o. Fučíková 5 085 01 Bardejov, 43919812
19/017 PHM 195,35 € s DPH     05.02.2019 Slovnaft a.s.  Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava31322832
19/016 Stravné kupóny 2 023,76 € s DPH Zmluva o poskytovaní služieb č.Z201825362_Z BJ/2019/10 01.02.2019 Up Slovensko ,s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava, 31396674
19/015 Bioindikatóry BEHSS106 208,86 € s DPH   BJ/2019/6 29.01.2019 Vitamed SK s.r.o. 1.mája 45, 902 01 Pezinok, 45487090
19/014 Práškové reagencie 63,39 € s DPH   BJ/2019/7 28.01.2019 WAFY chromservis s.r.o. Kosatcova 13, 841 07 Bratislava, 35720590
19/013 Vyúčtovanie zálohovej fa  -predplatné Čo má vedieť mzdová účtovníčka 0,00 €     04.02.2019 Ajfa+avis s.r.o. Klemensova 34, 010 01 Žilina 31602436
19/012 Vyúčtovanie zálohovej fa – služby STP - Winasu 0,00 €     24.01.2019 Ives organizácia pre informatiku verejnej správy Čsl. Armády 20 041 18 Košice 00162957
19/011 Systémová údržba Klasik Human 1. polrok 2019 151,20 € s DPH Č.z. 188/2006/ZODH/ZA   04.01.2019 Hour s.r.o. Štefánika 836/33 010 01 Žilina , 2020448969
19/010 Koncesionárske poplatky 1. polrok 2019       31.01.2019 RTV s.r.o. Staré Grunty 2, 841 04 Bratislava, 47232480
19/009 Výkon funkcie zodpovednej osoby 01/2019 90,00 € s DPH Zmluva č. BJ/2018/2   22.01.2019 Ing. Ivan Kolka Behynce Kružná 11/13, 956 07 Veľké Ripňany 40364003
19/008 Služby STV - Winasu 119,50 € s DPH     09.01.2019 Ives organizácia pre informatiku verejnej správy Čsl. Armády 20 041 18 Košice 00162957
19/007 Poplatok za orange telefón 6.1.2019-5.2.2019 0,10 € s DPH     09.01.2019 Orange Slovensko, a..s Metodova 8, 821 08 Bratislava, 35697270
19/006 Predplatné Bardejovské novosti na rok 2019 31,00 € s DPH     09.01.2019 Mgr. Miíron Kantuľák Ponet press Štefánikova 61 085 012 Bardejov, 17277515
19/005 Stravné kupóny 2 023,76 € s DPH Zmluva o poskytovaní služieb č.Z201825362_Z BJ/2019/1 03.01.2019 Up Slovensko ,s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava, 31396674
19/004 Predplatné 2019“ Čo má vedieť mzdová účtovníčka“ 58,80 € s DPH     04.01.2019 Ajfa+avis s.r.o. Klemensova 34, 010 01 Žilina 31602436
19/003 Elektrická energia – záloha 01/2019 116,78 € s DPH Realizačná zmluva k Rámcovej zmluve OVO2-2018/000028-06   04.01.2019 Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18,921 01 Piešťany, 35743565
19/002 Ročné parkovacie karty 90,00 € s DPH   BJ/2019/2 02.01.2019 Bardejovský podnik služieb, Štefánikova 786 Bardejov, 00619621
19/001 Monitorovanie EZS 01/2019 43,45 € s DPH Zmluva 7/2015   02.01.2019 Filip Security SK s.r.o., Garbiarska 5 040 01 Košice, 46885692