Identifikačnýúdaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume (vrátane DPH alebo bez DPH) Identifikáciu zmluvy(ak faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou) Identifikáciu objednávky (ak faktúra súvisí s objednávkou) Dátum doručenia faktúry Identifikačné údaje dodávateľa
a)     meno a priezvisko- názov právnickej osoby
b)   adresa trvalého pobytu- miesto podnikania, sídlo právnickej osoby
c)     identifikačné číslo , ak ho má dodávateľ
20/294 Elektrická energia 12/2020- vyúčtovanie 244,27€ s DPH Zmluva č.OVO-2-2018/000028-01 BJ/2019/5   13.01.2021 Východoslovenská energetika , a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice , 44483767
20/293 Vyúčtovanie zemného plynu za rok 2020 356,99 € s DPH BJ/2019/5 OVO2-2018/00028-05   13.1.2021 Innogy Slovensko s.r.o. Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava, 44291809
20/292 Pranie pradla 4.Q.2020 54,36 € s DPH     11.01.2021 NsP  Sv. Jakuba n.o. Bardejov, Sv. Jakuba 21, 085 01 Bardejov, 36167908 
20/291 Aktualizácia BOZP a PO 4. Q. 2020 120,00 € bez DPH Mandátna zmluva z 27.12.2017 a dodatok č. 5 k MZ   11.01.2021 Jozef Choma Šiba 34, 086 22 Kľušov, 43932045
20/290 Zrážková voda 01.10.2020-31.12.2020 195,67€ s DPH     08.01.2021 Východoslovenská vodárenská  spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice, 36570460
20/289 Telefónne poplatky za pevné linky 12/2020 108,88 € s DPH 3/2020/3, 4/2020/4  Dodatok k zmluve   08.01.2021 Slovak Telekom a.s.  Bajkalská 28,817 62 Bratislava 35763469
20/288 Poplatky za mobilné telefóny 11/2020 167,05 € s DPH  2/2019/2 3/2019/3 4/2019/4 5/2019/5 6/2019/6 1/2020/1   08.01.2021 Slovak Telekom a.s.  Bajkalská 28,817 62 Bratislava 35763469
20/287 PHM 113,31 € s DPH     07.01.2021 Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo1 824 12 Bratislava, 31322832
20/286 Upratovanie budovy 12/2020 590,00 € s DPH BJ/2019/3   05.01.2021 Jaroščáková Ľudmila, upratovacie práce Becherov 107 , 086 35 Becherov 34516247
20/285 ŚZM , zdravotnícky materiál pre PZ 99,51 € s DPH   BJ/2020/110 28.12.2020 Lekáreň Vinbarg s.r.o. J. Grešáka 10, 085 01 Bardejov, 36611344
20/284 Ochranné rúška jednorazové, dezinf. na plochy 311,00 € s DPH   BJ/2020/111 28.12.2020 Balsam s.r.o. výdajňa zdravotníckych potrieb, Slovenská 5 085 01 Bardejov, 36488925
20/283 Renovácia tonerov 120,36 € s DPH   BJ/2020/109 22.12.2020 Damedis s.r.o. Dukelských hrdinov 34, 960 01 Zvolen, 47864249
20/282 Výkon funkcie zodpovednej osoby 12/2020 90,00 € bez  DPH BJ/2018/2   21.12.2020 Ing. Ivan Kolka Behynce, Okružná 11/13, 956 07 Veľké Ripňany 40364003
20/281 Vypracovanie bezpečnostnej smernice 400,00 € bez DPH Dodatok k zmluve BJ/2018/2   21.12.2020 Ing. Ivan Kolka Behynce, Okružná 11/13, 956 07 Veľké Ripňany 40364003
20/280 Dezinfekčné prostriedky, jednorazové rukavice 393,00 € s DPH   BJ/2020/108   Protetika Bardejov s.r.o. Bojnická 10, 82365 Bratislava, 35833165
20/279 Pripojenie do VPN 12/2020 102,00 € s DPH   BJ/2020/4 17.12.2020 Slovanet a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava, 35954612
20/278 Elektrická energia 11/2020- vyúčtovanie 211,70 € s DPH Zmluva č.OVO-2-2018/000028-01 BJ/2019/5   10.12.2020 Východoslovenská energetika , a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice , 44483767
20/277 Ochranné obleky 835,20 € s DPH   BJ/2020/105 21.12.2020 Profibond Slovakia s.r.o. Mlynská 2 091 01 Stropkov, 50242903
20/276 Spotrebný materiál- rohožky, uteráky 69,20 € s DPH   BJ/2020/106 15.12.2020 Makos a.s. OD Centrum Dlhý rad 1, 085 01 Bardejov, 35920203
20/275 Ochranné jednorazové plášte 275,00 € s DPH   BJ/2020/104 11.12.2020 Zdravofarm s.r.o. Hlavná 81, 040 01 Košice, 36813079
20/274 Poplatky za mobilné telefóny 11/2020 166,50 € s DPH  2/2019/2 3/2019/3 4/2019/4 5/2019/5 6/2019/6 1/2020/1   08.12.2020 Slovak Telekom a.s.  Bajkalská 28,817 62 Bratislava 35763469
20/273 Respirátory FFP2,FFP3 bez výdychového ventila 975,00 € s DPH   BJ/2020/101 18.12.2020 Unizdrav Prešov s.r.o. Františkánske námestie 3/A, 080 01 Prešov 36515388
20/272 Kancelárske potreby, papier 820,39 € s DPH   BJ/2020/93 16.12.2020 Atap – J. Holovač Bažantia 13, 080 01 Prešov, 34655395
20/271 Telefónne poplatky za pevné linky 11/2020 142,57 € s DPH 3/2020/3, 4/2020/4  Dodatok k zmluve   08.12.2020 Slovak Telekom a.s.  Bajkalská 28,817 62 Bratislava 35763469
20/270 PC Triline Profi 580,78 € s DPH   BJ/2020/107 18.12.2020 P.Cubjak TAI Ťačevská 8, 085 01 Bardejov, 40297128
20/269 Vyúčtovanie predplatného Výživa a zdravie, zdravie, Zdravotníctvo a medicína 0,00      24.12.2020 Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124
20/268 Poistenie majetku 25.12.-25.03.2021 216,91 €  Č. z. 8100047018   12.11.2020 Uniqa poisťovňa a.s. Krasovského 15, 851 01 Bratislava ,00653501
20/267 Bezdotykový stojanový dávkovač  211,44 € s DPH   BJ/2020/103 16.12.2020 Grand Gastro Catering. S.r.o. SNP 997/17, 924 00 Galanta, 50770667
20/266 Germicídne žiariče 766,00 € s DPH   BJ/2020/102 11.12.2020 Ultraservice s.r.o. Š. Moyzesa 431/14, 965 01 Žiar nad Hronom, 45491241
20/265 Originálne tonery, renovácie tonerov 749,40 € s DPH   BJ/2020/95 11.12.2020 D. Gerlašinská- DANger Šafárikova 5940/22, 080 01 Prešov, 48191167
20/264 Čistiace potreby 58,50 € s DPH   BJ/2020/98 10.12.2020 Fifty-fifty s.r.o. Strojnícka 18, 080 01 Prešov, 36479861
20/263 Poplatok za orange telefón 6.12.2020-5.01.2021 15,00  € s DPH Dodatok č. 1 k zmluve BJ/2011/7   08.12.2020 Orange Slovensko, a.s Metodova 8, 821 08 Bratislava, 35697270
20/262 Spotrebný tovar pre autodopravu, čistiace potreby 157,33 € s DPH   BJ/2020/96 09.12.2020 Dušan Fecko- Predajňa u Fecka Záhradná 8, 085 01 Bardejov, 17143306
20/261 Ochranný štít s gumičkou 103,50 € s DPH   BJ/2020/100 11.12.2020 Unizdrav Prešov s.r.o. Františkánske námestie 3/A, 080 01 Prešov 36515388
20/260 Dodávka a montáž- kártové otváranie dverí - elektrovrátnik 391,75 € s DPH   BJ/2020/79 09.12.2020 BD TECH- Bardejov s.r.o. Jiráskova 175/1, Bardejov 44695373
20/259 Oprava vnútorného vodovodu, WC muži suterén, výmena vodovodnej batérie 421,32 € s DPH   BJ/2020/90 04.12.2020 Inštalcomp s.r.o. Duklianska 17, 085 01 Bardejov, 36502171
20/258 Toaletný papier 167,04 € s DPH   BJ/2020/88 04.12.2020 HygArt s.r.o. Nábrežná 861/15 085 01 Bardejov, 51447878
20/257 Stravné kupóny 108,87 € bez DPH   BJ/2020/99 11.12.2020 Up Slovensko s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava, 31396674
20/256 Ochranné rúška jednorazové trojvrstvové 400,00 € s DPH   BJ/2020/92 09.12.2020 Balsam s.r.o. výdajňa zdravotníckych potrieb, Slovenská 5 085 01 Bardejov, 36488925
20/255 Odvoz biologického odpadu 61,64 € s DPH     16.12.2020 Fecupral s.r.o Ľ.Štúra 17, 082 21 Veľký Šariš, 36448974
20/254 Predplatné na rok 2021, Zdravotníctvo a medicína, Výživa a potraviny, zdravie 83,48 € s DPH     08.12.2020 Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124
20/253 PC Premio Basic  879,32 € s DPH   BJ/2020/91 07.12.2020 P.Cubjak TAI Ťačevská 8, 085 01 Bardejov, 40297128
20/252 Zemný plyn 12/2020 675,30 € s DPH BJ/2019/5 OVO2-2018/00028-05   07.12.2020 Innogy Slovensko s.r.o. Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava, 44291809
20/251 Servisná prehliadka a oprava OMV BJ705BH 297,50 € s DPH   BJ/2020/85 02.12.2020 M4 Jajko s.r.o. Fučíkova 5, 085 01 Bardejov, 085 01 Bardejov, 43919812
20/250 Respirátory FFP2 199,90 € s DPH   BJ/2020/94 10.12.2020 Dr. Max 100 s.r.o, Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice, 48115860
20/249 Upratovanie budovy 11/2020 590,00 € s DPH BJ/2019/3   02.12.2020 Jaroščáková Ľudmila, upratovacie práce Becherov 107 , 086 35 Becherov 34516247
20/248 Vodné, stočné  28.05.-19.11.2020 281,58 € s DPH     30.11.2020 Východoslovenská vodárenská  spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice, 36570460
20/247 HP  BJ705BH 162,74 € bez DPH 6556593179   01.10.2020 Kooperatíva poisťovňa a.s. Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava, 00585441 
20/246 PZP BJ705BH 127,57 € bez DPH Č. zmluvy 6600703663   01.10.2020 Kooperatíva poisťovňa a.s. Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava, 00585441
20/245 Papierové utierky 40,28 € s DPH   BJ/2020/87 02.12.2020 Olha Trade s.r.o.  Kráľovce 107, 36208086
20/244 Odborná prehliadka elektrických spotrebičov a predlžovacích šnúr 198,00 € bez DPH   BJ/2020/69 02.12.2020 Reprom Ing. Tamáš, Pod Vinbargom 2, 085 01 Bardejov, 17142725
20/243 Monitorovanie EZS 12/2020 43,45 € s DPH Zmluva 7/2015   02.12.2020 Filip Security SK s.r.o. Garbiarska 5, 040 01 Košice 46885692
20/242 Update EDS na roky 2021-2022 66,00 € s DPH   BJ/2020/89 02.12.2020 Elektročas s.r.o. Hlavná 48, 900 27 Bernolákovo, 35841397
20/241 Pripojenie do VPN 11/2020 102,00 € s DPH   BJ/2020/4 16.11.2020 Slovanet a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava, 35954612
20/240 Oprava OMV BJ450AU 160,75 € s DPH   BJ/2020/84 01.12.2020 R. Štaffen – automechanik Duklianska 3741, 085 01 Bardejov, 14289440
20/239 Odborná prehliadka plynov , NTL kotolní TNS 296,00 € bez DPH   BJ/2020/62 26.11.2020 Václav Hudák – Orplyn Bartošovce 64, 086 42 Bartošovce, 33690120
20/238 Elektrická energia 10/2020- vyúčtovanie 190,57 € s DPH Zmluva č.OVO-2-2018/000028-01 BJ/2019/5   11.11.2020 Východoslovenská energetika , a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice , 44483767
20/237 Vyúčtovanie predplatného Zdravotnícke noviny 0,00 €     02.12.2020 Mafra Slovakia a.s. Nobelova 34, 836 05 Bratislava, 51904446
20/236 PHM 179,71 s DPH     03.12.2020 Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo1 824 12 Bratislava, 31322832
20/235 Stravné kupóny 988,00 € bez DPH Z201924304_Z BJ/2020/74 30.11.2020 Up Slovensko s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava, 31396674
20/234 PHM 44,35 € s DPH     19.11.2020 Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo1 824 12 Bratislava, 31322832
20/233 Respirátory Panzer M,L 126,00 € s DPH   BJ/2020/76 23.11.2020 Profibond Slovakia s.r.o. Mlynská 2
091 01 Stropkov, 50242903
20/232 Výkon funkcie zodpovednej osoby 11/2020 90,00 € s DPH Č. zmluvy BJ/2018/2   23.11.2020 Ing. Ivan Kolka Behynce, Okružná 11/13, 956 07 Veľké Ripňany 40364003
20/231 Mandátny certifikát – zástupca RH 36,00 € s DPH   BJ/2020/81 19.11.2020 Disig a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava, 35975946
20/230 Dezinfekčné prostriedky, návleky na obuv, rukavice 223,40 € s DPH   BJ/2020/80 16.11.2020 Protetika Bardejov s.r.o. Bojnická 10, 82365 Bratislava, 35833165
20/229 Predplatné na rok 2021 – Zdravotnícke noviny 94,50 € s DPH     04.11.2020 Mafra Slovakia a.s. Nobelova 34, 836 05 Bratislava, 51904446
20/228 Poplatky za mobilné telefóny 10/2020 163,28 € s DPH  2/2019/2 3/2019/3 4/2019/4 5/2019/5 6/2019/6 1/2020/1   05.11.2020 Slovak Telekom a.s.  Bajkalská 28,817 62 Bratislava 35763469
20/227 Ochranný štít s gumičkou 103,50 € s DPH   BJ/2020/82 20.11.2020 Unizdrav Prešov s.r.o. Františkánske námestie 3/A, 080 01 prešov 36515388
20/226 PZP BJ523AI 114,90 € bez DPH Č. zmluvy 660702003   14.9.2020 Kooperatíva poisťovňa a.s. Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava, 00585441 
20/225 Elektrické ohrievače 90,00 € s DPH   BJ/2020/83 18.11.2020 NAY a.s. Tuhovská 15, 830 06 Bratislava, 35739487
20/224 Ochranné obleky Alpth Tec XXL,XXXL 558,00 € s DPH   BJ/2020/78 18.11.2020 Profibond Slovakia s.r.o. Mlynská 2  091 01 Stropkov, 50242903
20/223 Telefónne poplatky za pevné linky 10/2020 214,30 € s DPH 3/2020/3, 4/2020/4  Dodatok k zmluve   06.11.2020 Slovak Telekom a.s.  Bajkalská 28,817 62 Bratislava 35763469
20/222 Poplatok za orange telefón 6.11.2020-5.12.2020 24,14 € s DPH Dodatok č. 1 k zmluve BJ/2011/7   14.11.2020 Orange Slovensko, a.s Metodova 8, 821 08 Bratislava, 35697270
20/221 Update Vema – evidencia majetku 2021 162,84 € s DPH     4.11.2020 Vema s..o. Plynárenska 7/C 821 09 Bratislava, 31355374
20/220 Zemný plyn 11/2020 672,00 € s DPH BJ/2019/5 OVO2-2018/00028-05   06.11.2020 Innogy Slovensko s.r.o. Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava, 44291809
20/219 Upratovanie budovy 10/2020 590,00 € s DPH BJ/2019/3   05.11.2020 Jaroščáková Ľudmila, upratovacie práce Becherov 107 , 086 35 Becherov 34516247
20/218 Systémové práce, spotrebný materiál k PC 211,99 € s DPH   BJ/2020/77 06.11.2020 P.Cubjak TAI Ťačevská 8, 085 01 Bardejov, 40297128
20/217 Výkon funkcie zodpovednej osoby 10/2020 90,00 € s DPH BJ/2018/2   04.11.2020 Ing. Ivan Kolka Behynce, Okružná 11/13, 956 07 Veľké Ripňany 40364003
20/216 Monitorovanie EZS 11/2020 43,45 € s DPH Zmluva 7/2015   02.11.2020 Filip Security SK s.r.o. Garbiarska 5, 040 01 Košice 46885692
20/215 Pripojenie do VPN 10/2020 102,00 € s DPH   BJ/2020/4 12.10.2020 Slovanet a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava, 35954612
20/214 Lenovo notebook a Office 2019 1 112,29 € s DPH   BJ/2020/75 30.10.2020 P.Cubjak TAI Ťačevská 8, 085 01 Bardejov, 40297128
20/213 Ekredity- ročný poplatok 180,00 € s DPH     21.10.2020 Allio s.r.o. Buková 27, 931 01 Šamorín, 35776684
20/212 PHM 180,75 € s DPH     04.11.2020 Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo1 824 12 Bratislava, 31322832
20/211 Stravné kupóny 938,50 € bez DPH Z201924304_Z BJ/2020/74 30.10.2020 Up Slovensko s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava, 31396674
20/210 Diagnostické prípravky  176,85 € s DPH   BJ/2020/73 29.10.2020 Eurolab Lambda a.s. T.Mikina 2, 917 01 Trnava, 35869429
20/209 PHM 47,28 € s DPH     20.10.2020 Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo1 824 12 Bratislava, 31322832
20/208 Lenovo notebook a Office 2019 982,91 € s DPH   BJ/2020/70 28.10.2020 P.Cubjak TAI Ťačevská 8, 085 01 Bardejov, 40297128
20/207 Ochranný štít s gumičkou 100,35 € s DPH   BJ/2020/72 21.10.2020 Unizdrav Prešov s.r.o. Františkánske námestie 3/A, 080 01 Prešov, 36515388
20/206 Respirátor bez vdychového ventila 275,00 € s DPH   BJ/2020/71 22.10.2020 Unizdrav Prešov s.r.o. Františkánske námestie 3/A, 080 01 Prešov, 36515388
20/205 Renovácia tonerov, originálne tonery 368,40 € s DPH   BJ/2020/68 16.10.2020 D. Gerlašinská- DANger Šafárikova 5940/22, 080 01 Prešov, 48191167
20/204 Biologické indikátory 208,50 € s DPH   BJ/2020/61 13.10.2020 Vitamed SK s.r.o. 1.mája 45, 902 01 Pezinok, 45487090 
20/203 Oprava OMV – výmena prevodovky BJ450AU 589,09 € s DPH   BJ/2020/67 14.10.2020 R. Štaffen – automechanik Duklianska 3741, 085 01 Bardejov, 14289440
20/202 Výmena toalety, oprava vodovodu 194,29 € s DPH   BJ/2020/64 7.10.2020 Inštalcomp s.r.o. Duklianska 17, 085 01 Bardejov, 36502171
20/201 Poplatok za orange telefón 6.10.2020-5.11.2020 18,98 € s DPH Dodatok č. 1 k zmluve BJ/2011/7   08.10.2020 Orange Slovensko, a.s Metodova 8, 821 08 Bratislava, 35697270
20/200 HP BJ450AU 200,67 € bez DPH 2405721352   20.07.2020 Generali a.s. Lamačská cesta 3/A 841 04 Bratislava, 35709332
20/199 Jednorazové ochranné rúška 230,00 € s DPH   BJ/2020/66 08.10.2020 Balsam s.r.o. výdajňa zdravotníckych potrieb, Slovenská 5 085 01 Bardejov, 36488925
20/198 Oprava OMV BJ450AU 228,43 € s DPH   BJ/2020/65 6.10.2020 Š- Autoservis s.r.o. Bardejov, Priemyselná 20, 085 01 Bardejov, 36468142
20/197 Zemný plyn 10/2020 672,00 € s DPH BJ/2019/5 OVO2-2018/00028-05   07.10.2020 Innogy Slovensko s.r.o. Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava, 44291809
20/196 Update Internet – účtovníctvo 1.porok 2021 – vyúčtovanie zálohovej fa 0,00 €     09.10.2020 Arkos s.r.o. Černyševského 26, 851 01 Bratislava, 35691069
20/195 Monitorovanie EZS 10/2020 43,45 € s DPH Zmluva 7/2015   02.10.2020 Filip Security SK s.r.o. Garbiarska 5, 040 01 Košice 46885692
20/194 Update internet – účtovníctvo 1.polrok 2021  96,00 €  s DPH     23.09.2020 Arkos s.r.o. Černyševského 26, 851 01 Bratislava, 35691069
20/193 PZP BJ450AU 121,13 € bez DPH Č. zmluvy 6586697032   27.7.2020 Kooperativa poisťovňa a.s. Štefanovičova 4 816 23 Bratislava , 00585441 
20/192 Výkon funkcie zodpovednej osoby 09/2020 90,00 € s DPH BJ/2018/2   30.09.2020 Ing. Ivan Kolka Behynce, Okružná 11/13, 956 07 Veľké Ripňany 40364003
20/191 Pripojenie do VPN 09/2020 102,00 € s DPH   BJ/2020/4 10.09.2020 Slovanet a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava, 35954612
20/190 Elektrická energia 09/2020- vyúčtovanie 138,46 € s DPH Zmluva č.OVO-2-2018/000028-01 BJ/2019/5   14.10.2020 Východoslovenská energetika , a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice , 44483767
20/189 Aktualizácia BOZP a PO 3. Q. 2020 120,00 € bez DPH Mandátna zmluva z 27.12.2017 a dodatok č. 5 k MZ   14.10.2020 Jozef Choma Šiba 34, 086 22 Kľušov, 43932045
20/188 Pranie pradla 3.Q.2020 66,50 € s DPH     12.10.2020 NsP  Sv. Jakuba n.o. Bardejov, Sv. Jakuba 21, 085 01 Bardejov, 36167908 
20/187 Telefónne poplatky za pevné linky 09/2020 72,69 € s DPH 3/2020/3, 4/2020/4  Dodatok k zmluve   08.10.2020 Slovak Telekom a.s.  Bajkalská 28,817 62 Bratislava 35763469
20/186 Poplatky za mobilné telefóny 09/2020  90,89 € s DPH  2/2019/2 3/2019/3 4/2019/4 5/2019/5 6/2019/6 1/2020/1   8.10.2020 Slovak Telekom a.s.  Bajkalská 28,817 62 Bratislava 35763469
20/185 PHM 226,74 € s DPH     07.10.2020 Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo1 824 12 Bratislava, 31322832
20/184 Zrážková voda 01.07.-30.09.2020 195,67 s DPH     05.10.2020 Východoslovenská vodárenská  spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice, 36570460
20/183 Upratovanie budovy 09/2020 590,00 € s DPH BJ/2019/3   02.10.2020 Jaroščáková Ľudmila, upratovacie práce Becherov 107 , 086 35 Becherov 34516247
20/182 Stravné kupóny 1 877,00 € bez DPH Z201924304_Z BJ/2020/63 30.09.2020 Up Slovensko s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava, 31396674
20/181 PHM 43,97 € s DPH     18.09.2020 Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo1 824 12 Bratislava, 31322832
20/180 Kancelársky papier 207,58 € s DPH   BJ/2020/60 24.09.2020 Atap – J. Holovač Bažantia 13, 080 01 Prešov, 34655395
20/179 Kontrola a čistenie komínov 80,00 € bez DPH   BJ/2020/59 23.09.2020 Mgr. Pavol Demjanovič Kominár – BJ J Kalinčiaka 3913/8 085 01 Bardejov, 43017487
20/178 Dezinfekčné prostriedky 595,00 € s DPH   BJ/2020/57 11.09.2020 Protetika Bardejov s.r.o. Bojnická 10, 82365 Bratislava, 35833165
20/177 Elektrická energia 08/2020- vyúčtovanie 116,66 € s DPH Zmluva č.OVO-2-2018/000028-01 BJ/2019/5   14.09.2020 Východoslovenská energetika , a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice , 44483767
20/176 Poplatky za mobilné telefóny 08/2020  88,79 € s DPH  2/2019/2 3/2019/3 4/2019/4 5/2019/5 6/2019/6 1/2020/1   09.09.2020 Slovak Telekom a.s.  Bajkalská 28,817 62 Bratislava 35763469
20/175 Previerka funkčnosti EZS 2020 71,82 € s DPH   BJ/2020/58 18.09.2020 Filip Security SK s.r.o. Garbiarska 5, 040 01 Košice 46885692
20/174 Poistenie majetku 25.09.-25.12.2020 216,91 €  Č. z. 8100047018   20.08.2020 Uniqa poisťovňa a.s. Krasovského 15, 851 01 Bratislava ,00653501
20/173 Telefónne poplatky za pevné linky 08/2020 144,18 € s DPH 3/2020/3, 4/2020/4  Dodatok k zmluve   09.09.2020 Slovak Telekom a.s.  Bajkalská 28,817 62 Bratislava 35763469
20/172 Poplatok za orange telefón 6.9.2020-5.10.2020 13,98 € s DPH Dodatok č. 1 k zmluve BJ/2011/7   08.09.2020 Orange Slovensko, a.s Metodova 8, 821 08 Bratislava, 35697270
20/171 Zemný plyn 09/2020 672,00 € s DPH BJ/2019/5 OVO2-2018/00028-05   07.09.2020 Innogy Slovensko s.r.o. Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava, 44291809
20/170 Upratovanie budovy 08/2020 590,00 € bez DPH BJ/2019/3   03.09.2020 Jaroščáková Ľudmila, upratovacie práce Becherov 107 , 086 35 Becherov 34516247
20/169 Monitorovanie EZS 09/2020 43,45 € s DPH Zmluva 7/2015   03.09.2020 Filip Security SK s.r.o. Garbiarska 5, 040 01 Košice 46885692
20/168 Pripojenie do VPN 08/2020 102,00 € s DPH   BJ/2020/4 17.08.2020 Slovanet a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava, 35954612
20/167 Elektrická energia 07/2020 120,97 € s DPH Zmluva č.OVO-2-2018/000028-01 BJ/2019/5   12.08.2020 Východoslovenská energetika , a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice , 44483767
20/166 PHM 185,92 € s DPH     03.09.2020 Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo1 824 12 Bratislava, 31322832
20/165 Jednorazové ochranné rúška 380,00 € s DPH   BJ/2020/56 31.08.2020 Carage s.r.o. Černyševského 12  851 01 Bratislava 51703742
20/164 Práškové reagencie na stanovenie chlóru 45,24 € s DPH   BJ/2020/855 24.08.2020 Wafy chromservis s.r.o. Kosatcova 13, 841 07 Bratislava, 35720590
20/163 PHM 55,54 € s DPH     18.08.2020 Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo1 824 12 Bratislava, 31322832
20/162 Výkon funkcie zodpovednej osoby 08/2020 90,00 € s DPH BJ/2018/2   24.08.2020 Ing. Ivan Kolka Behynce, Okružná 11/13, 956 07 Veľké Ripňany 40364003
20/161 Renovácia tonerov, originálne tonery 210,00 € s DPH   BJ/2020/53 20.08.2020 D. Gerlašinská- DANger Šafárikova 5940/22, 080 01 Prešov, 48191167
20/160 Systémové práce v programe Human Klasik 106,20 € s DPH   BJ/2020/46 05.08.2020 Hour s.r.o. M.R. Štefánika 836/33, 010 01 Žilina 231586163
20/159 Kancelárske potreby 70,01 € s DPH   BJ/2020/49 17.08.2020 Atap – J. Holovač Bažantia 13, 080 01 Prešov, 34655395
20/158 Poplatky za mobilné telefóny 07/2020  90,89 € s DPH  2/2019/2 3/2019/3 4/2019/4 5/2019/5 6/2019/6 1/2020/1   06.08.2020 Slovak Telekom a.s.  Bajkalská 28,817 62 Bratislava 35763469
20/157 Servisná prehliadka a oprava OMV BJ450AU 178,31 € s DPH   BJ/2020/52 18.08.2020 Rudolf Štaffen – automechanik Duklianska 3741, 085 01 Bardejov, 14289440
20/156 Systémová údržba Human Klasik 2.polrok 2020- vyúčtovacia fa 0,00 € s DPH Č.z. 188/2006/ZODH/ZA   25.08.2020 Hour s.r.o. M.R. Štefánika 836/33, 010 01 Žilina 231586163
20/155 Telefónne poplatky za pevné linky 07/2020 88,88 € s DPH 3/2020/3, 4/2020/4  Dodatok k zmluve   06.08.2020 Slovak Telekom a.s.  Bajkalská 28,817 62 Bratislava 35763469
20/154 Poplatok za orange telefón 6.8.2020-5.9.2020 21,00 € s DPH Dodatok č. 1 k zmluve BJ/2011/7   10.08.2020 Orange Slovensko, a.s Metodova 8, 821 08 Bratislava, 35697270
20/153 Systémové práce PC 96,00 € s DPH   BJ/2020/54 13.08.2020 P.Cubjak TAI Ťačevská 8, 085 01 Bardejov, 40297128
20/152 Systémová údržba Human Klasik 2.polrok 2020 151,20 € s DPH Č.z. 188/2006/ZODH/ZA   21.07.2020 Hour s.r.o. M.R. Štefánika 836/33, 010 01 Žilina 231586163
20/151 Zemný plyn 08/2020 672,00 € s DPH BJ/2019/5 OVO2-2018/00028-05   07.08.2020 Innogy Slovensko s.r.o. Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava, 44291809
20/150 Upratovanie budovy 07/2020 590,00 € bez DPH BJ/2019/3   03.08.2020 Jaroščáková Ľudmila, upratovacie práce Becherov 107 , 086 35 Becherov 34516247
20/149 Čistiace potreby 32,12 € s DPH   BJ/2020/51 06.08.2020 Fifty-fifty s.r.o. Strojnícka 18, 080 01 Prešov, 36479861
20/148 Monitorovanie EZS 08/2020 43,45 € s DPH Zmluva 7/2015   03.08.2020 Filip Security SK s.r.o. Garbiarska 5, 040 01 Košice 46885692
20/147 Papierové utierky 39,02 € s DPH   BJ/2020/48 03.08.2020 Olha Trade s.r.o.  Kráľovce 107, 36208086
20/146 Pripojenie do VPN 07/2020 102,00 € s DPH   BJ/2020/4 13.07.2020 Slovanet a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava, 35954612
20/145 Výkon funkcie zodpovednej osoby 07/2020 90,00 € s DPH BJ/2018/2   27.07.2020 Ing. Ivan Kolka Behynce, Okružná 11/13, 956 07 Veľké Ripňany 40364003
20/144 PHM 252,96 € s DPH     04.08.2020 Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo1 824 12 Bratislava, 31322832
20/143 Stravné kupóny 1 877,00 € bez DPH Z201924304_Z BJ/2020/47 03.08.2020 Up Slovensko s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava, 31396674
20/142 čistiace potreby 51,12 € s DPH   BJ/2020/50 31.07.2020 HygArt s.r.o. Nábrežná 861/15 085 01 Bardejov, 51447878
20/141 PHM 45,91 € s DPH     20.07.2020 Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo1 824 12 Bratislava, 31322832
20/140 Laboratórne sklo 47,04 € s DPH   BJ/2020/40 17.07.2020 Fisher Slovakia s.r.o. Mäsiarska 13 054 01 Levoča, 36483095
20/139 Dodávka a montáž audiovrátnika  637,80 € s DPH   BJ/2020/43 16.7.2020 BD TECH- Bardejov s.r.o. Jiráskova 175/1, Bardejov 44695373 
20/138 Oprava kosačky 63,41 € s DPH   BJ/2020/44 10.7.2020 Zuzana Hnátová Pod Lipkou 25, 085  01 Bardejov, 40296601
20/137 Poplatok za orange telefón 6.7.2020-5.8.2020 19,00 € s DPH Dodatok č. 1 k zmluve BJ/2011/7   09.07.2020 Orange Slovensko, a.s Metodova 8, 821 08 Bratislava, 35697270
20/136 Zemný plyn 07/2020 672,00 € s DPH BJ/2019/5 OVO2-2018/00028-05   06.07.2020 Innogy Slovensko s.r.o. Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava, 44291809
20/135 Monitorovanie EZS 07/2020 43,45 € s DPH Zmluva 7/2015   02.07.2020 Filip Security SK s.r.o. Garbiarska 5, 040 01 Košice 46885692
20/134 Pranie prádla I1.Q.2020 41,71 € s DPH     15.07.2020 NsP  Sv. Jakuba n.o. Bardejov, Sv. Jakuba 21, 085 01 Bardejov, 36167908 
20/133 Elektrická energia 06/2020 136,52 € s DPH Zmluva č.OVO-2-2018/000028-01 BJ/2019/5   13.07.2020 Východoslovenská energetika , a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice , 44483767
20/132 Poplatky za mobilné telefóny 06/2020  88,39 € s DPH  2/2019/2 3/2019/3 4/2019/4 5/2019/5 6/2019/6 1/2020/1   09.07.2020 Slovak Telekom a.s.  Bajkalská 28,817 62 Bratislava 35763469
20/131 Telefónne poplatky za pevné linky 06/2020 103,73 € s DPH     09.07.2020 Slovak Telekom a.s.  Bajkalská 28,817 62 Bratislava 35763469
20/130 Aktualizácia BOZP s PO 2.Q.2020 120,00 € bez DPH Mandátna zmluva z 27.12.2017 a dodatok č. 4 k MZ   07.07.2020 Jozef Choma Šiba 34, 086 22 Kľušov, 43932045 
20/129 PHM 177,97 € s DPH     06.07.2020 Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo1 824 12 Bratislava, 31322832
20/128 Vodné, stočné 01.04.2020-30.06.2020 193,55 € s DPH     03.07.2020 Východoslovenská vodárenská  spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice, 36570460
20/127 Upratovanie budovy 06/2020 590,00 € bez DPH BJ/2019/3   01.07.2020 Jaroščáková Ľudmila, upratovacie práce Becherov 107 , 086 35 Becherov 34516247
20/126 Stravné kupóny 1 877,00 € bez DPH Z201924304_Z BJ/2020/42 30.06.2020 Up Slovensko s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava, 31396674
20/125 Výkon funkcie zodpovednej osoby 06/2020 90,00 € s DPH BJ/2018/2   15.06.2020 Ing. Ivan Kolka Behynce, Okružná 11/13, 956 07 Veľké Ripňany 40364003
20/124 PHM 27,93 € s DPH     18.06.2020 Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo1 824 12 Bratislava, 31322832
20/123 Pripojenie do VPN 06/2020 102,00 € s DPH   BJ/2020/4 12.05.2020 Slovanet a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava, 35954612
20/122 Elektrická energia 05/2020 155,45 € s DPH Zmluva č.OVO-2-2018/000028-01 BJ/2019/5   11.07.2020 Východoslovenská energetika , a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice , 44483767
20/121 Oprava OMV BJ705BH 108,82 € s DPH   BJ/2020/39 17.06.2020 M4 JAJKO s.r.o. Fučíkova 5, 085 01 Bardejov, 43919812
20/120 Systémová údržba účtovníctva 2. polrok 2020 96,00 € s DPH   BJ/2020/41 23.06.2020 Arkos s.r.o. Černyševského 26, 851 01  Bratislava
20/119 Poplatky za mobilné telefóny 05/2020 95,02 € s DPH  2/2019/2 3/2019/3 4/2019/4 5/2019/5 6/2019/6 1/2020/1   09.06.2020 Slovak Telekom a.s.  Bajkalská 28,817 62 Bratislava 35763469
20/118 Poistenie majetku 25.06.-25.09.2020 216,91 €  Č. z. 8100047018   13.05.2020 Uniqa poisťovňa a.s. Krasovského 15, 851 01 Bratislava ,00653501
20/117 Telefónne poplatky za pevné linky 05/2020 93,96 € s DPH     10.06.2020 Slovak Telekom a.s.  Bajkalská 28,817 62 Bratislava 35763469
20/116 Čistiace prostriedky 31,48 € s DPH   BJ/2020/38 09.06.2020 Fifty-fifty s.r.o. Strojnícka 18, 080 01 Prešov, 36479861
20/115 Poplatok za orange telefón 6.62020-5.7.2020 27,14 € s DPH Dodatok č. 1 k zmluve BJ/2011/7   09.06.2020 Orange Slovensko, a.s Metodova 8, 821 08 Bratislava, 35697270
20/114 Upratovanie budovy 05/2020 590,00 € bez DPH BJ/2019/3   02.06.2020 Jaroščáková Ľudmila, upratovacie práce Becherov 107 , 086 35 Becherov 34516247
20/113 Zemný plyn 06/2020 672,00 € s DPH BJ/2019/5 OVO2-2018/00028-05   05.06.2020 Innogy Slovensko s.r.o. Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava, 44291809
20/112 Vodné, stočné 15.11.2019-27.05.2020 295,53 € s DPH     01.06.2020 Východoslovenská vodárenská  spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice, 36570460
20/111 Monitorovanie EZS 06/2020 43,45 € s DPH Zmluva 7/2015   02.06.2020 Filip Security SK s.r.o. Garbiarska 5, 040 01 Košice 46885692
20/110 Elektrická energia 04/2020 141,58  € s DPH Zmluva č.OVO-2-2018/000028-01 BJ/2019/5   14.05.2020 Východoslovenská energetika , a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice , 44483767
20/109 Pripojenie do VPN 05/2020 102,00 € s DPH   BJ/2020/4 12.05.2020 Slovanet a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava, 35954612
20/108 Systémové práce 63,00 € s DPH   BJ/2020/34 27.05.2020 P.Cubjak TAI Ťačevská 8, 085 01 Bardejov, 40297128
20/107 PHM 155,68 € s DPH     04.06.2020 Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo1 824 12 Bratislava, 31322832
20/106 Dezinfekčné prostriedky, OOP 419,00 € s DPH   BJ/2020/37 29.05.2020 Protetika Bardejov s.r.o. Bojnická 10, 82365 Bratislava, 35833165
20/105 Stravné kupóny 1877,00 € bez DPH Z201924304_Z BJ/2020/36 27.05.2020 Up Slovensko s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava, 31396674
20/104 Renovácia tonerov, originálne tonery 264,00 € s DPH   BJ/2020/35 27.05.2020 D. Gerlašinská- DANger Šafárikova 5940/22, 080 01 Prešov, 48191167
20/103 PHM 132,49     20.05.2020 Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo1 824 12 Bratislava, 31322832
20/102 Mandátny certifikát RH 36,00 € s DPH   BJ/2020/33 20.05.2020 Disig a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava, 35975946
20/101 Poplatky za mobilné telefóny 04/2020 +nový mobilný telefón 118,51 € s DPH 2/2019/2 3/2019/3 4/2019/4 5/2019/5 6/2019/6 1/2020/1   07.05.2020 Slovak Telekom a.s.  Bajkalská 28,817 62 Bratislava 35763469
20/100 Výkon funkcie zodpovednej osoby 05/2020 90,00 € s DPH BJ/2018/2   21.05.2020 Ing. Ivan Kolka Behynce, Okružná 11/13, 956 07 Veľké Ripňany 40364003
20/099 Vyúčtovanie fa – predplatne Poradca 2021 0,00 €     25.05.2020 Poradca s.r.o. pri Celulózke 40, 010 01 Žilina, 36371271
20/098 Daň z nehnuteľnosti splátka 535,69 € bez DPH   Č. rozhodnutia 1029024121 14.04.2020 Mesto Bardejov, Radničné námestie 16, 085 01 Bardejov,00321842
20/097 Telefónne poplatky za pevné linky 04/2020 94,12 € s DPH     07.05.2020 Slovak Telekom a.s.  Bajkalská 28,817 62 Bratislava 35763469
20/096 Zemný plyn 05/2020 672,00 € s DPH BJ/2019/5 OVO2-2018/00028-05   13.05.2020 Innogy Slovensko s.r.o. Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava, 44291809
20/095 Poplatok za orange telefón 6.5.2020-5.6.2020 15,14 € s DPH Dodatok č. 1 k zmluve BJ/2011/7   11.05.2020 Orange Slovensko, a.s Metodova 8, 821 08 Bratislava, 35697270
20/094 Predplatné Poradca na rok 2021 62,60 € s DPH     04.05.2020 Poradca s.r.o. pri Celulózke 40, 010 01 Žilina, 36371271
20/093 Upratovanie budovy 04/2020 590,00 € bez DPH BJ/2019/3   04.05.2020 Jaroščáková Ľudmila, upratovacie práce Becherov 107 , 086 35 Becherov 34516247
20/092 Monitorovanie EZS 05/2020 43,45 € s DPH Zmluva 7/2015   04.05.2020 Filip Security SK s.r.o. Garbiarska 5, 040 01 Košice 46885692
20/091 Pripojenie do VPN 04/2020 102,00 € s DPH   BJ/2020/4 17.04.2020 Slovanet a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava, 35954612
20/090 Elektrická energia 03/2020 180,01 € s DPH Zmluva č.OVO-2-2018/000028-01 BJ/2019/5   14.04.2020 Východoslovenská energetika , a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice , 44483767
20/089 Výkon funkcie zodpovednej osoby 04/2020 90,00 € s DPH BJ/2018/2   27.04.2020 Ing. Ivan Kolka Behynce, Okružná 11/13, 956 07 Veľké Ripňany 40364003
20/088 PHM 218,10 € s DPH     05.05.2020 Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo1 824 12 Bratislava, 31322832
20/087 Stravné kupóny 1 877,00 € bez DPH Z201924304_Z BJ/2020/32 29.04.2020 Up Slovensko s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava, 31396674
20/086 Oprava OMV BJ450AU 338,88 € s DPH   BJ/2020/29 27.04.2020 Rudolf Štaffen – automechanik Duklianska 3741, 085 01 Bardejov, 14289440
20/085 Ochranné osobné prostriedky 363,00 € s DPH   BJ/2020/31 28.04.2020 Protetika Bardejov s.r.o. Bojnická 10, 82365 Bratislava, 35833165
20/084 Dezinfekčné prostriedky 242,10 € s DPH   BJ/2020/30 27.04.2020 HygArt s.r.o. Nábrežná 861/15, 085 01 Bardejov, 51447878
20/083 Vyúčtovacia fa – registrácia domény 0,00 €     28.04.2020 Slovanet a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava, 35954612
20/082  Poplatok za komunálny odpad 1.splátka 2020 320,32 € bez DPH   Č. rozhodnutia 1198/2020/1442 11.03.2020 Mesto Bardejov, Radničné námestie 16, 085 01 Bardejov,00321842
20/081 Registrácia domény 21.04.2020-20.04.2021 21,60 € s DPH   BJ/2020/4 23.04.2020 Slovanet a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava, 35954612
20/080 Poplatok za orange telefón 6.4.2020-5.5.2020 37,09 € s DPH Dodatok č. 1 k zmluve BJ/2011/7   08.04.2020 Orange Slovensko, a.s Metodova 8, 821 08 Bratislava, 35697270
20/079 Zemný plyn 04/2020 672,00 € s DPH BJ/2019/5 OVO2-2018/00028-05   06.04.2020 Innogy Slovensko s.r.o. Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava, 44291809
20/078 Odborné semináre RÚVZ Bardejov- registrácia v CME 07,05,06,09,10/2020 50,00 € s DPH   BJ/2020/9 30.03.2020 Lekár a.s. Dobšinského 12, 811 05 Bratislava, 35947349
20/077 Monitorovanie EZS 04/20 43,45 € s DPH Zmluva 7/2015   03.04.2020 Filip Security SK s.r.o. Garbiarska 5, 040 01 Košice 46885692
20/076 Trovy exekúcie 42,00 € bez DPH     01.04.2020 Exekútorský úrad Prešov, Hlavná 137, 080 01 Prešov, 31276491
20/075 Telefónne poplatky za pevné linky 03/2020 93,96 € s DPH     09.04.2020 Slovak Telekom a.s.  Bajkalská 28,817 62 Bratislava 35763469
20/074 Aktualizácia BOZP s PO 1.Q.2020 120,00 € bez DPH Mandátna zmluva z 27.12.2017 a dodatok č. 4 k MZ   09.04.2020 Jozef Choma Šiba 34, 086 22 Kľušov, 43932045
20/073 Poplatky za mobilné telefóny 03/2020 70,54 € s DPH 2/2019/2 3/2019/3 4/2019/4 5/2019/5 6/2019/6   08.04.2020 Slovak Telekom a.s.  Bajkalská 28,817 62 Bratislava 35763469
20/072 Zrážková voda 01-03/2020 194,40 € s DPH     08.04.2020 Východoslovenská vodárenská  spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice, 36570460
20/071 Pranie prádla 1.Q.2020 64,86 s DPH     07.04.2020 NsP  Sv. Jakuba n.o. Bardejov, Sv. Jakuba 21, 085 01 Bardejov, 36167908 
20/070 Upratovanie budovy 03/2020 590,00 € bez DPH BJ/2019/3   06.04.2020 Jaroščáková Ľudmila, upratovacie práce Becherov 107 , 086 35 Becherov 34516247
20/069 PHM 136,61 € s DPH     06.04.2020 Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo1 824 12 Bratislava, 31322832
20/068 Dezinfekčné prostriedky a OOP 136,50 € s DPH   BJ/2020/24 01.04.2020 Protetika Bardejov s.r.o. Bojnická 10, 82365 Bratislava, 35833165
20/067 Dezinfekčné prostriedky 45,00 € s DPH   BJ/2020/28 01.04.2020 Protetika Bardejov s.r.o. Bojnická 10, 82365 Bratislava, 35833165
20/066 Bavlnené rúška 94,60 € s DPH   BJ/2020/25 30.03.2020 Balsam s.r.o. výdajňa zdravotníckych potrieb, Slovenská 5 085 01 Bardejov, 36488925
20/065 Systémová údržba , update Windows 7 na win 10 134,40 € s DPH   BJ/2020/27 26.03.2020 P.Cubjak TAI Ťačevská 8, 085 01 Bardejov, 40297128
20/064 Odborné semináre RÚVZ Bardejov- registrácia v CME 03/2020 10,00 € s DPH   BJ/2020/9 25.03.2020 Lekár a.s. Dobšinského 12, 811 05 Bratislava, 35947349
20/063 Ochranné rúška 55,44 € s DPH   BJ/2020/26 25.03.2020 Viera Korytková – Richelieu, Tehelná 1, 085 01 Bardejov, 30634105
20/062 PHM 103,00 € s DPH     20.03.2020 Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo1 824 12 Bratislava, 31322832
20/061 Pripojenie do VPN 03/2020 102,00 € s DPH   BJ/2020/4 16.03.2020 Slovanet a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava, 35954612
20/060 Elektrická energia 02/2020 193,08 € s DPH Zmluva č.OVO-2-2018/000028-01 BJ/2019/5   12.03.2020 Východoslovenská energetika , a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice , 44483767
20/059 Dezinfekčné prostriedky 106,50 € s DPH   BJ/2020/12 04.04.2020 Protetika Bardejov s.r.o. Bojnická 10, 82365 Bratislava, 35833165
20/058 Výkon funkcie zodpovednej osoby 03/2020 90,00 € s DPH   BJ/2018/2 23.03.2020 Ing. Ivan Kolka Behynce, Okružná 11/13, 956 07 Veľké Ripňany 40364003
20/057 Dezinfekčné prostriedky 78,84 € s DPH   BI/2020/22 23.03.2020 HygArt s.r.o. Nábrežná 861/15, 085 01 Bardejov, 51447878
20/056 Poplatky za mobilné telefóny 02/2020 70,62 € s DPH 2/2019/2 3/2019/3 4/2019/4 5/2019/5 6/2019/6   09.03.2020 Slovak Telekom a.s.  Bajkalská 28,817 62 Bratislava 35763469
20/055 Kancelárske potreby 20,30 s DPH   BJ/2020/20 13.03.2020 D. Gerlašinská- DANger Šafárikova 5940/22, 080 01 Prešov, 48191167
20/054 Drevené tampóny v skúmavke 31,50 € s DPH   BJ/2020/19 12.03.2020 Biolab Slovakia s.r.o. Okružná cesta 74, 94501 Komárno, 44083327
20/053 Ruška bavlnené 55,44 € s DPH   BJ/2020/21 17.03.2020 Viera Korytková – Richelieu, Tehelná 1, 085 01 Bardejov, 30634105
20/052 Ruška s gumičkou - jednorazové 194,00 € s DPH   BJ/2020/23 19.03.2020 Balsam s.r.o. výdajňa zdravotníckych potrieb, Slovenská 5 085 01 Bardejov, 36488925
20/051 Renovácia tonerov, originál toner 135,00 € s DPH   BJ/2020/18 12.03.2020 DANger D. Gerlašinská Šafárikova 5940/22, 080 01 Prešov, 48191167
20/050 Trovy exekúcie 42,00 € bez DPH EX29107/08-72   17.03.2020 JUDr. Ladislav Ágh, súdny exekútor, Jaskový rad 79, 831 01 Bratislava, 31769624
20/049 Poistenie majetku 25.03.-25.06.2020 216,91 €  Č. z. 8100047018   19.02.2020 Uniqa poisťovňa a.s. Krasovského 15, 851 01 Bratislava ,00653501
20/048 Telefónne poplatky za pevné linky 02/2020 93,96 € s DPH     9.3.2020 Slovak Telekom a.s.  Bajkalská 28,817 62 Bratislava 35763469
20/047 Poplatok za orange telefón 6.3.2020-5.4.2020 15,00 € s DPH Dodatok č. 1 k zmluve BJ/2011/7   9.3.2020 Orange Slovensko, a.s Metodova 8, 821 08 Bratislava, 35697270
20/046 Čistiace potreby 32,40 € s DPH   BJ/2020/16 10.03.2020 Fifty-fifty s.r.o. Strojnícka 18, 080 01 Prešov, 36479861
20/045 Vyúčtovacia fa k zálohovej  - služby STP 01.2020-12.2020 0,00 €     20.03.2020 Ives Košice Čsl. Armády 20, 041 18 Košice, 00162957
20/044 Vyúčtovacia fa k zálohovej fa – ochranné okuliare 0,00 €     17.03.2020 Sulka s.r.o. Gorkého 3, 811 01 Bratislava, 36333816
20/043 Papierové utierky 43,78 € s DPH   BJ/2020/14 09.03.2020 Olha Trade s.r.o.  Kráľovce 107, 36208086
20/042 Dezinfekčné prostriedky 219,50 € s DPH   BJ/2020/17 10.03.2020 Balsam s.r.o. výdajňa zdravotníckych potrieb, Slovenská 5 085 01 Bardejov, 36488925
20/041 Zemný plyn 03/2020 672,00 € s DPH BJ/2019/5 OVO2-2018/00028-05   06.03.2020 Innogy Slovensko s.r.o. Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava, 44291809
20/040 Respirátory 3M, ochranné obleky 3M 249,48 € s DPH   BJ/2020/13 12.03.2020 Profibond Slovakia s.r.o. Mlynská 2  091 01 Stropkov, 50242903
20/039 Ochranné okuliare 335,00 €   BJ/2020/11 2020073 Sulka s.r.o. Gorkého 3, 811 01 Bratislava, 36333816
20/038 HP BJ523AI na rok 2020 102,59 € Č. z2405126464   11.02.2020 Generali poisťovňa a.s. Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, 46552723
20/037 Upratovanie budovy 02/2020 590,00 € bez DPH BJ/2019/3   02.03.2020 Jaroščáková Ľudmila, upratovacie práce Becherov 107 , 086 35 Becherov 34516247
20/036 Monitorovanie EZS 03/20 43,45 € s DPH Zmluva 7/2015   02.03.2020 Filip Security SK s.r.o. Garbiarska 5, 040 01 Košice 46885692
20/035 Pripojenie do VPN 02/2020 102,00 € s DPH   BJ/2020/4 14.02.2020 Slovanet a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava, 35954612
20/034 Výkon funkcie zodpovednej osoby 02/2020 90,00 € s DPH BJ/2018/2   26.02.2020 Ing. Ivan Kolka Behynce, Okružná 11/13, 956 07 Veľké Ripňany 40364003
20/033 Elektrická energia 01/2020 211,42 € s DPH Zmluva č.OVO-2-2018/000028-01 BJ/2019/5   13.02.2020 Východoslovenská energetika , a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice , 44483767
20/032 Zálohovanie dát, systémové práce, diagnostika HDD, spotrebný materiál k PC 121,08 s DPH   BJ/2020/8 26.2.2020 P.Cubjak TAI Ťačevská 8, 085 01 Bardejov, 40297128
20/031 PHM 172,01 € s DPH     04.03.2020 Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo1 824 12 Bratislava, 31322832
20/030 Stravné kupóny 1 877,00 € bez DPH Z201924304_Z BJ/2020/10 28.2.2020 Up Slovensko s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava, 31396674
20/029 PHM 65,64 € s DPH     19.2.2020 Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo1 824 12 Bratislava, 31322832
20/028 Poplatky za mobilné telefóny 01/2020 71,23 € s DPH 2/2019/2 3/2019/3 4/2019/4 5/2019/5 6/2019/6   6.2.2020 Slovak Telekom a.s.  Bajkalská 28,817 62 Bratislava 35763469
20/027 Test na dusičnany 83,16 € s DPH   BJ/2020/6 18.2.2020 Centralchem s.r.o. Cementárenska cesta 16, 974 01 Banská Bystrica , 31625444
20/026 Systémová údržba Human Klasik- vyúčtovanie fa 0,00 €     17.2.2020 Hour s.r.o. M.R. Štefánika 836/33, 010 01 Žilina 231586163
20/025 Vyúčtovanie zálohovej fa - predplatné 0,00 €     11.2.2020 Poradca s.r.o. Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina 36371271
20/024 Vario chlorine 65,70 € s DPH   BJ/2020/7 12.2.2020 Wafy chromservis s.r.o Kosatcova 13, 841 07 Bratislava, 35720590
20/023 Telefónne poplatky za pevné linky 01/2020 94,46 € s DPH     6.2.2020 Slovak Telekom a.s.  Bajkalská 28,817 62 Bratislava 35763469
20/022 Poplatok za orange telefón 6.2.2020-5.3.2020 15,00 € s DPH Dodatok č. 1 k zmluve BJ/2011/7   8.2.2020 Orange Slovensko, a.s Metodova 8, 821 08 Bratislava, 35697270
20/021 Predplatné časopisu FFP 2020 10,45 € s DPH     6.2.2020 IbSolve s.r.o. terchovská 16/2652, 040 01 Košice, 48175307
20/020 Zemný plyn 02/2020 672,00 € s DPH BJ/2019/5 OVO2-2018/00028-05   6.2.2020 Innogy Slovensko s.r.o. Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava, 44291809
20/019 Upratovanie budovy RÚVZ Bardejov 01/2020 590,00 € bez DPH BJ/2019/3   3.2.2020 Jaroščáková Ľudmila, upratovacie práce Becherov 107 , 086 35 Becherov 34516247
20/018 Stravné kupóny 1 877,00 € bez DPH Z201924304_Z BJ/2020/5 31.1.2020 Up Slovensko s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava, 31396674
20/017 Monitorovanie EZS 02/20 43,45 € s DPH Zmluva 7/2015   4.2.2020 Filip Security SK s.r.o. Garbiarska 5, 040 01 Košice 46885692
20/016 Náhradný diel – uzáver autochladnička 29,70 € s DPH   BJ/2020/4   AHC Pressburg s.r.o. Dvojkrížna 49, 821 06 Bratislava 214, 35754265
20/015 Pripojenie do VPN 01/2020 102,00 € s DPH Dodatok č. 4 k zmluve č.3571114   16.01.2020 Slovanet a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava, 35954612
20/014 PHM 347,29 € s DPH     5.2.2020 Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo1 824 12 Bratislava, 31322832
20/013 Predplatné“ Čo má vedieť mzdová účtovníčka- vyúčtovanie  0,00 €      31.1.2020 PSDomov Klemensova 34, 010 01 Žilina 51108178
20/012 Systémová údržba Human Klasik 1.polrok 2020 151,20 € s DPH Č.z. 188/2006/ZODH/ZA   3.1.2020 Hour s.r.o. M.R. Štefánika 836/33, 010 01 Žilina 231586163
20/011 Koncesionárske poplatky 1. polrok 2020 111,48 € s DPH     27.1.2020 RTV s.r.o. Staré Grunty 2, 841 04 Bratislava, 47232480
20/010 Výkon funkcie zodpovednej osoby 01/2020 90,00 € s DPH BJ/2018/2   22.01.2020 Ing. Ivan Kolka Behynce, Okružná 11/13, 956 07 Veľké Ripňany 40364003
20/009 Systémová údržba, Office 2019, update Win 7 424,61 € s DPH   BJ/2020/3 20.1.2020 P.Cubjak TAI Ťačevská 8, 085 01 Bardejov, 40297128
20/008 Služby STP APV rok 2020 119,50 € s DPH     13.1.2020 Ives Košice Čsl. Armády 20, 041 18 Košice, 00162957
20/007 Poplatok za orange telefón 6.1.2020-5.2.2020 15,00 € s DPH Dodatok č. 1 k zmluve BJ/2011/7   8.1.2020 Orange Slovensko, a.s Metodova 8, 821 08 Bratislava, 35697270
20/006 Predplatné Bardejovské novosti na rok 2020 36,20 €      8.1.2020 Ponet press Mgr. Miron Kantuľák Štefánikova 61, 085 01 Bardejov, 17277615
20/005 Stravné kupóny 1 877,00 € bez DPH Z201924304_Z BJ/2020/1 3.1.2020 Up Slovensko s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava, 31396674
20/004 Predplatné“ Čo má vedieť mzdová účtovníčka 58,80 € s DPH     7.1.2020 PSDomov Klemensova 34, 010 01 Žilina 51108178
20/003 Monitorovanie EZS 01/20 43,45 € s DPH Zmluva 7/2015   7.1.2020 Filip Security SK s.r.o. Garbiarska 5, 040 01 Košice 46885692
20/002 Neprenosné parkovacie karty na rok 2020 90,00 € s DPH   BJ/2020/2 2.1.2020 Bapos m.p. Štefánikova 786, 0850 01 Bardejov 00619621
20/001 Predplatné aktualizácií na rok 2020- úplné znenia zákonov 33,60 € s DPH     2.1.2020 Poradca s.r.o. Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina 36371271