Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume (vrátane DPH alebo bez DPH) Identifikáciu zmluvy(ak faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou) Identifikáciu objednávky (ak faktúra súvisí s objednávkou) Dátum doručenia faktúry Identifikačné údaje dodávateľa
a)    meno a priezvisko- názov právnickej osoby
b)    adresa trvalého pobytu- miesto podnikania, sídlo právnickej osoby
c)    identifikačné číslo , ak ho má dodávateľ
18/250 Pripojenie do VPN 12/2018 102,00 € s DPH Dodatok č. 4 k zmluve č.3571114   14.12.2018 Slovanet a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava, 35954612
18/249 Aktualizácia BOZP s PO IV.Q.2018 144,00 € s DPH BJ/2017/8   20.12.2018 Jozef Choma Šiba 34, 086 22 Kľušov, 43932045
18/248 Výkon funkcie zodpovednej  osoby 12/2018 90,00 € bez DPH Zmluva č. BJ/2018/2   18.12.2018 Ing. Ivan Kolka Behynce Kružná 11/13, 956 07 Veľké Ripňany 40364003
18/247 Termotašky 34,26 € s DPH   BJ/2018/67 21.12.2018 DoNaTio s.r.o. Štefánikova 13, 921 01 Piešťany, 46923802
18/246 Systémová údržba PC 71,29 € s DPH   BJ/2018/76 20.12.2018 P.Cubjak- TAI Ťačevská 8, 085 01 Bardejov, 40297125
18/245 Vypracovanie dokumentácie podľa GDPR 350,00 € bez DPH Zmluva č. BJ/2018/2   20.12.2018 Ing. Ivan Kolka Behynce Kružná 11/13, 956 07 Veľké Ripňany 40364003
18/244 Čistiace potreby – toaletný papier 68,04 € s DPH   BJ/2018/75 18.12.2018 Mgr. G. Dereníková- Hygart Nábrežná 861/15, 085 01 Bardejov, 34514805
18/243 Vodné, stočné 01.09.-10.12.2018 178,43 € s DPH     14.12.2018 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50,042 48 Košice, 36570460
18/242 Vyúčtovanie zálohovej fa za el. energiu 10/2018 50,94 € s DPH doplatok BJ/2017/7   12.11.2018 Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany, 35743565
18/241 Poplatky za mobilné  telefóny 11/2018 107,41 € s DPH 2/2018/2 3/2018/3 4/2018/4 5/2018/5   06.12.2018 Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, 35763469
18/240 Kancelárske potreby a papier 214,85 € s DPH   BJ/2018/63 18.12.2018 Atap- Jozef Holovač Bažantia 13, 080 01 Prešov, 34655395
18/239 Registračné skrinky 1 142,40 € s DPH   BJ/2018/72 14.12.2018 B2B partner s.r.o. Šulekova 2, 811 06 Bratislava, 44413467
18/238 Spotrebný materiál pre autodopravu 89,95 € s DPH   BJ/2018/74 14.12.2018 Predajňa u Fecka Záhradná 8, 085 01 Bardejov, 17143306
18/237 Poplatok za pevné linky 11/2018 110,21 s DPH 6/2016/6 7/2016/7   06.12.2018 Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, 35763469
18/236 Poistenie nehnuteľnosti 25.12.2018-25.03.2019 200,84 € bez DPH 8100047018   19.11.2018 Uniqa poisťovňa, a.s. Lazaretská 15, 820 07 Bratislava 27, 00653501
18/235 Čistiace potreby 121,31 € s DPH   BJ/2018/71 17.12.2018 Fifty-Fifty s.r.o. Strojnícka 18, 080 01 Prešov, 36479861
18/234 Oprava oceľovej brány 171,00 € s DPH   BJ/2018/66 12.12.2018 H&P Slovakia s.r.o. Priemyselná 25, 085 01 Bardejov, 45923094
18/233 Diagnostické prípravky k Reflotronu 383,39 € s DPH   BJ/2018/70 11.12.2018 Intes Poprad s.r.o. Nám. sv. Egídia 95, 058 01 Poprad, 36449814
18/232 Bioindikatóry 208,86 € s DPH   BJ/2018/69 11.12.2018 Vitamed SK s.r.o. 1. Mája 45, 902 01 Pezinok, 45487090
18/231 Trovy exekúcie 51,10 € s DPH Uznesenie OS Bardejov č.1Er/128/2010-17   18.12.2018 Exekútorský úrad Radničné námestie 15, 085 01 Bardejov, 1020743933
18/230 Poplatok za orange 6.12.2018 -5.1.20198 0,82 € s DPH BJ/2011/7   10.12.2018 Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava, 35697270
18/229 Multifunkčne tlačiarne 280,00 € s DPH   BJ/2018/73 14.12.2018 BardComp s.r.o. Hurbanova 22, 085 01 Bardejov, 46931589
18/228 Vyúčtovacia fa – predplatné odborné časopisy 2019 0,00 €     18.12.2018 Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124
18/227 Vyúčtovacia fa – predplatné zdrav. noviny rok 2019 0,00 €     18.12.2018 Mafra Slovakia a.s. Nobelova 34, 836 05 Bratislava, 31333524
18/226 odber biologického odpadu 51,00 € s DPH     13.12.2018 Fecupral s.r.o. Ľ.Štúra 17, 082 21 Veľký Šariš, 36448974
18/225 Papierové utierky 43,78 € s DPH   BJ/2018/68 10.12.2018 Olha Trade s.r.o. Kráľovce 167 36208086
18/224 Výmena riadiacej jednotky PK 4 000,00 € bez DPH   BJ/2018/59 06.12.2018 Ing. Mikuláš Serdula Sládkovičova 2500/106, 069 01 Snina, 40902871
18/223 Renovácia tonerov 83,40 € s DPH   BJ/2018/64 06.12.2018 D. Gerlašinská _DANger, Šafárikova 5940/22, 080 01 Prešov, 48191167
18/222 Výkon funkcie zodpovednej  osoby 11/2018 90,00 € bez DPH Zmluva č. BJ/2018/2   05.12.2018 Ing. Ivan Kolka Behynce Kružná 11/13, 956 07 Veľké Ripňany 40364003
18/221 Zemný plyn 12/2018 1 199,00 € s DPH BJ/2017/6   04.12.2018 Slovenský plynárensky priemysel , a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, 35815256
18/220 Monitorovanie EZS 12/2018 43,45 € s DPH Zmluva 7/2015   06.12.2018 Filip Security SK s.r.o., Garbiarska 5 040 01 Košice, 46885692
18/219 Elektrická energia – záloha 12/2018 100,00 € s DPH BJ/2017/7   04.12.2018 Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany, 35743565
18/218 Predplatné Zdravotnícke noviny 89,55 € s DPH     19.11.2018 Mafra Slovakia a.s. Nobelova 34, 836 05 Bratislava, 31333524
18/217 PZP BJ705BH 119,00 € bez DPH Č.z.3539380116   22.11.2018 Kooperatíva poisťovňa a.s. Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 1 , 00585441
18/216 Upgrade licencie EDS 01 na roky 2019-2020 66,00 € s DPH   BJ/2018/58 05.12.2018 Elektročas s.r.o. Hlavná 46 900 27 Bernolákovo , 35841397
18/215 HP OMV BJ705BH 149,02 € bez DPH Č. z. 6556593179   26.11.2018 Kooperatíva poisťovňa a.s. Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 1 , 00585441
18/214 Predplatné odborné časopisy 77,37 € s DPH     29.11.2018 Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124
18/213 Systémová údržba PC, spotrebný materiál k PC 84,44 € s DPH   BJ82018/61 28.11.2018 P.Cubjak- TAI Ťačevská 8, 085 01 Bardejov, 40297125
18/212 Pripojenie do VPN 11/2018 102,00 € s DPH Dodatok č. 4 k zmluve č.3571114   15.11.2018 Slovanet a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava, 35954612
18/211 Multifunkčná tlačiareň 140,00 € s DPH   BJ/2018/57 26.11.2018 BardComp s.r.o. Hurbanova 22, 085 01 Bardejov, 46931589
18/210 Vyúčtovanie zálohovej fa- upgrade učt. 0,00 €     11.12.2018 Arkos s.r.o. Pribinova 32 821 09 Bratislava,35691069
18/209 PHM 315,12 € s DPH     05.12.2018 Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, 31322832
18/208 Stravné kupóny 242,86 € s DPH Zmluva o poskytovaní služieb č.Z201825362_Z BJ/2018/62 03.12.2018 Up Slovensko ,s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava, 31396674
18/207 Papierové utierky 23,39 € s DPH   BJ/2018/60 29.11.2018 Olha Trade s.r.o. Kráľovce 167 36208086
18/206 PHM 127,43 € s DPH     21.11.2018 Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, 31322832
18/205 Ročná previerka EZS 79,80 € s DPH   BJ/2018/39 27.11.2018 Filip Security SK s.r.o., Garbiarska 5 040 01 Košice, 46885692
18/204 PZP BJ523AI 107,10 € Č. z. 3539377474   16.11.2018 Kooperatíva poisťovňa a.s. Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 1 , 00585441
18/203 Poplatky za mobilné  telefóny 10/2018 93,76 € s DPH 2/2018/2 3/2018/3 4/2018/4 5/2018/5   08.11.2018 Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, 35763469
18/202 Mandátny certifikát 36,00 € s DPH   BJ/2018/56 15.11.2018 Disig a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava, 35975946
18/201 Poskytnutie práva Vema 11/18-10/19 149,64 €  vrátane DPH     15.11.2018 Vema s.r.o. Plynárenska 7/C 821 09 Bratislava, 31355374
18/200 Vyúčtovanie zálohovej fa za el. energiu 09/2018 43,06 € s DPH doplatok BJ/2017/7   09.10.2018 Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany, 35743565
18/199 Poplatok za pevné linky 10/2018 111,25 s DPH 6/2016/6 7/2016/7   08.11.2018 Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, 35763469
18/198 Oprava OMV BJ523AI 36,90 € s DPH   BJ/2018/54 08.11.2018 M4 JAJKO s.r.o. Fučíkova 5 085 01 Bardejov, 43919812
18/197 Systémová údržba  PC 154,80 € s DPH   BJ/2018/55 13.11.2018 P.Cubjak- TAI Ťačevská 8, 085 01 Bardejov, 40297125
18/196 Servisná prehliadka OMV BJ450AU 438,14 € s DPH   BJ/2018/53 05.11.2018 M4 JAJKO s.r.o. Fučíkova 5 085 01 Bardejov, 43919812
18/195 Osobný počítač s príslušenstvom a notebooky 2 642,92 € s DPH Čiastková kúpna zmluva č. 5/2018   02.11.2018 Diebold Nixdorf s.r.o. Mokráň záhon 4 821 04 Bratislava, 35795808
18/194 Zemný plyn 11/2018 1 018,00 € s DPH BJ/2017/6   05.11.2018 Slovenský plynárensky priemysel , a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, 35815256
18/193 Elektrická energia – záloha 11/2018 100,00 € s DPH BJ/2017/7   05.11.2018 Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany, 35743565
18/192 Stravné kupóny 1011,88 € s DPH Zmluva o poskytovaní služieb č.Z201825362_Z BJ/2018/52 31.10.2018 Up Slovensko ,s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava, 31396674
18/191 Internet Upg. 1.1.2019-30.6.2019 - záloha 96,00 € s DPH     21.09.2018 Arkos s.r.o. Pribinova 32 821 09 Bratislava,35691069
18/190 Odborná prehliadka plynovej kotolne  276,00 € bez DPH   BJ/2018/43 02.11.2018 Václav Hudák – Orplyn Bartošovce  64 086 42 Bartošovce, 33690120
18/189 Monitorovanie EZS 11/2018 43,45 € s DPH Zmluva 7/2015   02.11.2018 Filip Security SK s.r.o., Garbiarska 5 040 01 Košice, 46885692
18/188 Výkon funkcie zodpovednej  osoby 10/2018 90,00 € bez DPH Zmluva č. BJ/2018/2   02.11.2018 Ing. Ivan Kolka Behynce Kružná 11/13, 956 07 Veľké Ripňany 40364003
18/187 Pripojenie do VPN 10/2018 102,00 € s DPH Dodatok č. 4 k zmluve č.3571114   15.10.2018 Slovanet a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava, 35954612
18/186 Vyúčtovacia fa – predplatné Poradca 2019 0,00 €     29.10.2018 Poradca s.r.o. Pri Celulózke 40 010 01 Žilina, 36371271
18/185 PHM 221,61     06.11.2018 Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, 31322832
18/184 PHM 133,83 € s DPH     18.10.2018 Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, 31322832
18/183 Originálny laser toner 102,16 € s DPH   BJ/2018/51   D. Gerlašinská _DANger, Šafárikova 5940/22, 080 01 Prešov, 48191167
18/182 Výškomer, osobná váha 202,00 € s DPH   BJ/2018/50 25.10.2018 amiba s.r.o. Orenburská 8, 821 05 Bratislava 214, 46269975
18/181 Renovácia tonerov 70,80 € s DPH   BJ/2018/48 18.10.2018 D. Gerlašinská _DANger, Šafárikova 5940/22, 080 01 Prešov, 48191167
18/180 Vyúčtovanie zálohovej fa za el. energiu 08/2018 23,08 € s DPH doplatok BJ/2017/7   10.09.2018 Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany, 35743565
18/179 Autobatéria A 55  56,00 € s DPH   BJ/2018/47 15.10.2018 Milend s.r.o. Mičková 3162 085 01 Bardejov, 36499692
18/178 Monitor LCD 24“ 117,00 € s DPH   BJ/2018/49 18.10.2018 P.Cubjak- TAI Ťačevská 8, 085 01 Bardejov, 40297125
18/177 Predplatné Poradca 2019 53,90 € s DPH     08.10.2018 Poradca s.r.o. Pri Celulózke 40 010 01 Žilina, 36371271
18/176 Servisná prehliadka OMV BJ705BH 67,99 € s DPH BJ/2018/46   08.10.2018 M4 JAJKO s.r.o. Fučíkova 5 085 01 Bardejov, 43919812
18/175 Poplatok za orange 6.10. -5.11.2018 1,56 € s DPH BJ/2011/7   09.10.2018 Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava, 35697270
18/174 Čistiace potreby 83,87 € s DPH   BJ/2018/45 05.10.2018 Fifty-fifty s.r.o. Strojnícka 18, 080 01 Prešov 36479861
18/173 HP Automax BJ450 AU 208,82 € bez DPH 2405721352   04.08.2018 Generali Poisťovňa, a.s. Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, 46552723
18/172 Elektrická energia – záloha 10/2018 100,00 € s DPH BJ/2017/7   02.10.2018 Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany, 35743565
18/171 Zemný plyn 10/2018 617,00 € s DPH BJ/2017/6   02.10.2018 Slovenský plynárensky priemysel , a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, 35815256
18/170 Papierové utierky 23,39 € s DPH   BJ/2018/44 02.10.2018 Olha Trade s.r.o. Kráľovce 167 36208086
18/169 Monitorovanie EZS 10/2018 43,45 € s DPH Zmluva 7/2015   03.10.2018 Filip Security SK s.r.o., Garbiarska 5 040 01 Košice, 46885692
18/168 PZP BJ450AU 110,72 € bez DPH 6586697032   01.06.2018 Kooperatíva ,poisťovňa, a.s. Štefanovičova 4 816 23 Bratislava 1, 00585441
18/167 Pranie prádla III.Q.2018 69,06 € s DPH     22.10.2018 Nemocnica s poliklinikou , n.o. Sv. Jakuba 21 085 01 Bardejov, 36167908
18/166 Aktualizácia BOZP s PO III.Q.2018 144,00 € s DPH BJ/2017/8   12.10.2018 Jozef Choma Šiba 34, 086 22 Kľušov, 43932045
18/165 PHM 453,41 € s DPH     05.10.2018 Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, 31322832
18/164 Poplatok za pevné linky 9/2018 111,48 s DPH 6/2016/6 7/2016/7   05.10.2018 Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, 35763469
18/163 Poplatky za mobilné  telefóny 09/2018 91,56 € s DPH 2/2018/2 3/2018/3 4/2018/4 5/2018/5   05.10.2018 Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, 35763469
18/162 Zrážková voda 01.07.-30.09.2018 202,21 € s DPH     04.10.2018 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50,042 48 Košice, 36570460
18/161 Výkon funkcie zodpovednej  osoby 09/2018 90,00 € bez DPH Zmluva č. BJ/2018/2   03.10.2018 Ing. Ivan Kolka Behynce Kružná 11/13, 956 07 Veľké Ripňany 40364003
18/160 Čistenie komínov, kontrola 2018 80,00 € bez DPH   BJ/2018/40 24.09.2018 Mgr. Pavol Demjanovič Kominár BJ J. Kalinčiaka 3913/8, 085 01 Bardejov, 43017487
18/159 PHM 257,91 €  s DPH     19.09.2018 Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, 31322832
18/158 Stravné kupóny 2023,76 € s DPH Zmluva o poskytovaní služieb č.Z201825362_Z BJ/2018/42 27.09.2018 Up Slovensko ,s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava, 31396674
18/157 Pripojenie do VPN 09/2018 102,00 € s DPH Dodatok č. 4 k zmluve č.3571114   14.09.2018 Slovanet a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava, 35954612
18/156 Drevené tampóny v skúmavke 30,60 € s DPH   BJ/2018/41 21.09.2018 Biolab Slovakia spol. s.r.o. Okružná cesta 74 945 01 Komárno, 44083327
18/155 Vodné, stočné 7.6.-3.9.2018 184,01 € s DPH     14.09.2018 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50,042 48 Košice, 36570460
18/154 Poplatky za mobilné  telefóny 08/2018 100,46 € s DPH 2/2018/2 3/2018/3 4/2018/4 5/2018/5   06.09.2018 Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, 35763469
18/153 Vyúčtovanie zálohovej fa za el. energiu 07/2018 20,92 € s DPH doplatok BJ/2017/7   08.08.2018 Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany, 35743565
18/152 Poistenie nehnuteľnosti 25.09.-25.12.2018 200,84 € bez DPH 8100047018   20.08.2018 Uniqa poisťovňa, a.s. Lazaretská 15, 820 07 Bratislava 27, 00653501
18/151 Poplatok za pevné linky 08/2018 110,84 s DPH 6/2016/6 7/2016/7   06.09.2018 Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, 35763469
18/150 Poplatok za orange 6.9.-5.10.2018 1,45 € s DPH BJ/2011/7   10.09.2018 Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava, 35697270
18/149 Zemný plyn 09/2018 199,00 € s DPH BJ/2017/6   0409.2018 Slovenský plynárensky priemysel , a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, 35815256
18/148 Elektrická energia – záloha 09/2018 100,00 € s DPH BJ/2017/7   04.09.2018 Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany, 35743565
18/147 Monitorovanie EZS 09/2018 43,45 € s DPH Zmluva 7/2015   04.09.2018 Filip Security SK s.r.o., Garbiarska 5 040 01 Košice, 46885692
18/146 Stravné kupóny 2023,76 € s DPH Zmluva o poskytovaní služieb č.Z201825362_Z BJ/2018/38 30.08.2018 Up Slovensko ,s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava, 31396674
18/145 Pripojenie do VPN 08/2018 102,00 € s DPH Dodatok č. 4 k zmluve č.3571114   16.08.2018 Slovanet a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava, 35954612
18/144 PHM 268,66 € s DPH     10.09.2018 Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, 31322832
18/143 PHM 129,10 € s DPH     20.08.2018 Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, 31322832
18/142 Poplatky za mobilné  telefóny 07/2018 94,58  € s DPH 2/2018/2 3/2018/3 4/2018/4 5/2018/5   07.08.2018 Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, 35763469
18/141 Vyúčtovacia fa – systémová údržba Human Klasik 0,00 €     27.08.2018 Hour s.r.o. Štefánika 836/33 010 01 Žilina , 2020448969
18/140 Diagnostické prúžky k reflotronu 191,33 € s DPH   BJ/2018/34 14.08.2018 Intes Poprad s.r.o. Nám. sv. Egídia 95, 058 01 Poprad, 36449814
18/139 Vyúčtovanie zálohovej fa za el. energiu 06/2018 22,89 € s DPH doplatok BJ/2017/7   10.07.2018 Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany, 35743565
18/138 Kancelárske prostriedky a papier 131,74 € s DPH   BJ/2018/37 13.08.2018 Atap Jozef Holovač Bažantia 13, 080 01 Prešov, 34655395
18/137 Poplatok za pevné linky 07/2018 111,22 s DPH 6/2016/6 7/2016/7   07.08.2018 Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, 35763469
18/136 Čistiace prostriedky 50,26 € s DPH   BJ/2018/36 16.08.2018 Fifty-Fifty s.r.o. Strojnícka 18, 080 01 Prešov, 36479861
18/135 Poplatok za orange 6.8.-5.9.2018 1,12 € s DPH BJ/2011/7   09.08.2018 Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava, 35697270
18/134 Výkon funkcie zodpovednej  osoby 08/2018 90,00 € bez DPH Zmluva č. BJ/2018/2   13.08.2018 Ing. Ivan Kolka Behynce Kružná 11/13, 956 07 Veľké Ripňany 40364003
18/133 Systémová údržba 07-12/2018 151,20 € s DPH Č.z. 188/2006/ZODH/ZA   16.07.2018 Hour s.r.o. Štefánika 836/33 010 01 Žilina , 2020448969
18/132 Elektrická energia – záloha 08/2018 100,00 € s DPH BJ/2017/7   02.08.2018 Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany, 35743565
18/131 Zemný plyn 08/2018 96,00 € s DPH BJ/2017/6   02.08.2018 Slovenský plynárensky priemysel , a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, 35815256
18/130 Internet Upg. Účtovníctvo 07-12/2018 96,00 € s DPH   BJ/2018/35 08.08.2018 Arkos s.r.o. Pribinova 32 821 09 Bratislava,35691069
18/129 Scandisk, kontrola nastavenia Windows 19,80 € s DPH   BJ/2018/33 06.08.2018 P.Cubjak- TAI Ťačevská 8, 085 01 Bardejov, 40297125
18/128 Monitorovanie EZS 08/2018 43,45 € s DPH Zmluva 7/2015   02.08.2018 Filip Security SK s.r.o., Garbiarska 5 040 01 Košice, 46885692
18/127 Pripojenie do VPN 07/2018 102,00 € s DPH Dodatok č. 4 k zmluve č.3571114   16.07.2018 Slovanet a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava, 35954612
18/126 Letné pneumatiky BJ705BH 212,72 € s DPH   BJ/2018/32 26.07.2018 MProtektor s.r.o. Jelšova 26, 080 05 Prešov, 36470449
18/125 PHM 281,02 € s DPH     06.08.2018 Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, 31322832
18/124 PHM 59,69 € s DPH     17.07.2018 Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, 31322832
18/123 Renovácia tonerov 127,20 € s DPH   BJ/2018/29 04.07.2018 D. Gerlašinská _DANger, Šafárikova 5940/22, 080 01 Prešov, 48191167
18/122 Papierové utierky 23,39 € s DPH   BJ/2018/31 16.07.2018 Olha Trade s.r.o. Kráľovce 167 36208086
18/121 Vyúčtovanie zálohovej fa za el. energiu 05/2018 42,39  € s DPH doplatok BJ/2017/7   11.06.2018 Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany, 35743565
18/120 Výkon funkcie zodpovednej  osoby 07/2018 90,00 € bez DPH Zmluva č. BJ/2018/2   16.07.2018 Ing. Ivan Kolka Behynce Kružná 11/13, 956 07 Veľké Ripňany 40364003
18/119 Poplatok za orange 6.7.-5.82018 1,82 € s DPH BJ/2011/7   09.07.2018 Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava, 35697270
18/118 Zemný plyn 07/2018 96,00 € s DPH BJ/2017/6   03.07.2018 Slovenský plynárensky priemysel , a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, 35815256
18/117 Elektrická energia – záloha 07/2018 100,00 s DPH BJ/2017/7   03.07.2018 Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany, 35743565
18/116 Práškové reagencie 63,39 € s DPH   BJ/2018/28 04.07.2018 Wafy chromservis s.r.o. Elektrárenska 1 831 04 Bratislava, 35720590
18/115 Trovy exekúcie 53,15 € s DPH     20.06.2018 Exekútorský úrad Radničné námestie 15, 085 01 Bardejov, 1020743933 
18/114 Monitorovanie EZS 07/18 43,45 € s DPH Zmluva 7/2015   02.07.2018 Filip Security SK s.r.o., Garbiarska 5 040 01 Košice, 46885692
18/113 Pranie prádla II.Q.2018 55,90 € s DPH     19.07.2018 Nemocnica s poliklinikou , n.o. Sv. Jakuba 21 085 01 Bardejov, 36167908
18/112 Poplatok za pevné linky 06/2018 113,08 € s DPH 6/2016/6 7/2016/7   09.07.2018 Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, 35763469
18/111 Poplatky za mobilné  telefóny 06/2018 93,02 € s DPH 2/2018/2 3/2018/3 4/2018/4 5/2018/5   09.07.2018 Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, 35763469
18/110 Zrážková voda 01.04.-30.06.2018 200,02 € s DPH     06.07.2018 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50,042 48 Košice, 36570460
18/109 PHM 335,42 € s DPH     24.07.2018 Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, 31322832
18/108 Oprava OMV BJ450AU 58,40 € s DPH   BJ/201824 28.06.2018 Rudolf Štaffen- automechanik, Duklianska 3741, 085 01 Bardejov, 14289440
18/107 Stravné kupóny 2023,76 € s DPH Zmluva o poskytovaní služieb č.Z201825362_Z BJ/2018/27 29.06.2018 Up Slovensko ,s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava, 31396674
18/106 Diagnostické prúžky k Reflotronu 59,88 € s DPH   BJ/2018/23 27.06.2018 Intes Poprad s.r.o. Nám. sv. Egídia 95, 058 01 Poprad 36449814
18/105 Oprava PC 36,60 € s DPH   BJ/2018/26 25.06.2018 P.Cubjak- TAI Ťačevská 8, 085 01 Bardejov, 40297125
18/104 Laserový toner originál 109,20 € s DPH   BJ/2018/25   D. Gerlašinská _DANger, Šafárikova 5940/22, 080 01 Prešov, 48191167
18/103 PHM 246,57 € s DPH     20.06.2018 Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, 31322832
18/102 Vodné, stočné 14.03.-12.06.2018 156,13 € s DPH     18.06.2018 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50,042 48 Košice, 36570460
18/101 Pripojenie do VPN 06/2018 102,00 € s DPH Dodatok č. 4 k zmluve č.3571114   14.06.2018 Slovanet a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava, 35954612
18/100 Aktualizácia BOZP s PO II.Q.2018 144,00 € s DPH BJ/2017/8   13.06.2018 Jozef Choma Šiba 34, 086 22 Kľušov, 43932045
18/099 Poplatky za mobilné  telefóny 05/2018 90,80 € s DPH 2/2018/2 3/2018/3 4/2018/4 5/2018/5   06.06.2018 Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, 35763469
18/098 Vyúčtovanie zálohovej fa za el. energiu 04/2018 53,34 € s DPH doplatok BJ/2017/7   10.05.2018 Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany, 35743565
18/097 Náustky k Spirometru 27,60 € s DPH   BJ/2018/22 14.06.2018 Mivax s.r.o. Kozmonautov 35, 036 01 Martin, 36013595
18/096 Údržba kopírovacieho stroja 129,00 € s DPH   BJ/2018/21 19.06.2018 BardComp s.r.o. Hurbanova 22, 085 01 Bardejov, 46931589
18/095 Poistenie nehnuteľnosti 25.06.-25.09.2018 200,84 € bez DPH 8100047018   24.05.2018 Uniqa poisťovňa, a.s. Lazaretská 15, 820 07 Bratislava 27, 00653501
18/094 Poplatok za pevné linky 05/2018 111,53 € s DPH 6/2016/6 7/2016/7   06.06.2018 Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, 35763469
18/093 Výkon funkcie zodpovednej osoby 06/2018 90,00 € bez DPH Zmluva č. BJ/2018/2   11.06.2018 Ing. Ivan Kolka Behynce Kružná 11/13, 956 07 Veľké Ripňany 40364003
18/092 Poplatok za orange 6.6.-5.7.2018 2,12 € s DPH BJ/2011/7   11.06.2018 Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava, 35697270
18/091 Elektrická energia 06/2018 - záloha 100,00 € s DPH BJ/2017/7   04.04.2018 Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany, 35743565
18/090 Zemný plyn 06/2018 104,00 € s DPH BJ/2017/6   04.06.2018 Slovenský plynárensky priemysel , a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, 35815256
18/089 Monitorovanie EZS 06/18 43,45 € s DPH Zmluva 7/2015   04.06.2018 Filip Security SK s.r.o., Garbiarska 5 040 01 Košice, 46885692
18/088 Mandátny certifikát 70,80 € s DPH   BJ/2018/20 29.05.2018 Disig a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava, 35975946
18/087 Pripojenie do VPN 05/2018 102,00 € s DPH Dodatok č. 4 k zmluve č.3571114   16.05.2018 Slovanet a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava, 35954612
18/086 PHM 428,49 € s DPH     05.06.2018 Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, 31322832
18/085 PHM 120,51 € s DPH     18.05.2018 Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, 31322832
18/084 Poplatky za mobilné  telefóny 04/2018 92,10 € s DPH 2/2018/2 3/2018/3 4/2018/4 5/2018/5   09.05.2018 Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, 35763469
18/083 Vyúčtovanie zálohovej fa za el. energiu 03/2018 78,01 € s DPH doplatok BJ/2017/7   11.04.2018 Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany, 35743565
18/082 Poplatok za pevné linky 04/2018 111,43 € s DPH 6/2016/6 7/2016/7   09.04.2018 Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, 35763469
18/081 Daň z nehnuteľnosti 1. splátka 2018 523,97 € bez DPH Č. roz.9377/2018/21029   26.03.2018 Mesto Bardejov, Radničné námestie 16, 085 01 Bardejov, 00321842
18/080 Poplatok za orange 6.5.-5.6.2018 0,23 € s DPH BJ/2011/7   09.05.2018 Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava, 35697270
18/079 Čistiace potreby 23,39 € s DPH   BJ/2018/19 09.05.2018 Olha Trade s.r.o. Kráľovce 167 36208086
18/078 Zemný plyn 05/2018 246,00 € s DPH BJ/2017/6   04.05.2018 Slovenský plynárensky priemysel , a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, 35815256
18/077 Elektrická energia 05/2018 - záloha 100,00 € s DPH BJ/2017/7   02.05.2018 Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany, 35743565
18/076 Monitorovanie EZS 05/18 43,45 € s DPH Zmluva 7/2015   02.05.2018 Filip Security SK s.r.o., Garbiarska 5 040 01 Košice, 46885692
18/075 Pripojenie do VPN 04/2018 102,00 € s DPH Dodatok č. 4 k zmluve č.3571114   16.04.2018 Slovanet a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava, 35954612
18/074 Stravné kupóny 3 142,40 € bez DPH Z201718299_Z BJ/2018/16 02.05.2018 Up Slovensko ,s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava, 31396674
18/073 Renovácia tonerov 24,00 € s DPH   BJ/2018/18 27.04.2018 D. Gerlašinská _DANger, Šafárikova 5940/22, 080 01 Prešov, 48191167
18/072 Renovácia tonerov 107,40 € s DPH   BJ/2018/17 26.04.2018 D. Gerlašinská _DANger, Šafárikova 5940/22, 080 01 Prešov, 48191167
18/071 PHM 275,46 € s DPH     03.05.2018 Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, 31322832
18/070 PHM 67,30 € s DPH     18.04.2018 Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, 31322832
18/069 Vyúčtovanie zálohy –registrácia domény 0,00 €     16.04.2018 Slovanet a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2, 35954612
18/068 Poplatok za orange 6.4.-5.5.2018 0,94 € s DPH BJ/2011/7   09.04.2018 Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava, 35697270
18/067 Drevené tampóny v skum. 30,60 € s DPH   BJ/2018/15 06.04.2018 Biolab Slovakia spol.s.r.o. ,Okružná cesta 74, 945 01 Komárno, 44083327
18/066 Upgrade PC 28,20 € s DPH   BJ/2018/14 16.04.2018 P.Cubjak- TAI Ťačevská 8, 085 01 Bardejov, 40297125
18/065 Elektrická energia 04/2018 - záloha 100,00 € s DPH BJ/2017/7   03.04.2018 Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany, 35743565
18/064 Zemný plyn 04/2018 640,00  € s DPH BJ/2017/6   03.04.2018 Slovenský plynárensky priemysel , a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, 35815256
18/063 Monitorovanie EZS 04/18 43,45 € s DPH Zmluva 7/2015   05.04.2018 Filip Security SK s.r.o., Garbiarska 5 040 01 Košice, 46885692
18/062 Registrácia domény  od 21.04.2018-20.04.2019 21,60 € s DPH     28.03.2018 Slovanet a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2, 35954612
18/061 Miestny poplatok za komunálny odpad 1. Splátka 2018 320,32 € bez DPH Č. rozhodnutia 7827801508   06.02.2018 Mesto Bardejov, Radničné námestie 16, 085 01 Bardejov, 00321842
18/060 Aktualizácia BOZP s PO 1.Q.2018 144,00 € s DPH BJ/2017/8   12.04.2018 Jozef Choma Šiba 34, 086 22 Kľušov, 43932045
18/059 Poplatky za mobilné  telefóny 03/2018 126,23 € s DPH 2/2018/2 3/2018/3 4/2018/4 5/2018/5   09.04.2018 Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, 35763469
18/058 Poplatok za pevné linky 03/2018 112,68 € s DPH 6/2016/6 7/2016/7   09.04.2018 Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, 35763469
18/057 Zrážková voda01.01.2018-31.03.2018 195,48 € s DPH      09.04.2018 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50,042 48 Košice, 36570460
18/056 Pranie prádla 1.Q.2018 55,90 € s DPH     09.04.2018 Nemocnica s poliklinikou , n.o. Sv. Jakuba 21 085 01 Bardejov, 36167908
18/055 Vyúčtovanie zálohovej fa za el. energiu 02/2018 97,52 € s DPH doplatok BJ/2017/7   08.03.2018 Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany, 35743565
18/054 PHM 197,30 € s DPH     05.04.2018 Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, 31322832
18/053 PHM 158,73 € s DPH     20.03.2018 Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, 31322832
18/052 Stravné kupóny 1 964,00 € s DPH Z201718299_Z BJ/2018/12 29.03.2018 Up Slovensko ,s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava, 31396674
18/051 Poplatky za mobilné  telefóny 02/2018 101,77 € s DPH 2/2018/2 3/2018/3 4/2018/4 5/2018/5   07.03.2018 Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, 35763469
18/050 Vodné , stočné 05.12.2017-13.03.2018 173,87 € s DPH     09.03.2018 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50,042 48 Košice, 36570460
18/049 Pripojenie do VPN 03/2018 102,00 € s DPH Dodatok č. 4 k zmluve č.3571114   15.03.2018 Slovanet a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava, 35954612
18/048 Kontrola a revízia HP 195,00 € s DPH   BJ/2018/11 26.03.2018 Jozef Choma Šiba 34, 086 22 Kľušov, 43932045
18/047 Renovácia tonerov 17,00 € s DPH   BJ/2018/13 27.03.2018 P.Cubjak- TAI Ťačevská 8, 085 01 Bardejov, 40297125
18/046 Úrazové poistenie - doplatok 19,07 € bez DPH     19.03.2018 Allianz- Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava, 00151700
18/045 Elektrická energia – vyúčtovanie za 01/2018 112,83 € s DPH doplatok BJ/2017/7   09.02.2018 Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany, 35743565
18/044 Poplatok za pevné linky 02/2018 110,12 € s DPH 6/2016/6 7/2016/7   07.03.2018 Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, 35763469
18/043 Poplatok za orange 6.3.-5.4.2018 0,58 € s DPH BJ/2011/7   08.03.2018 Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava, 35697270
18/042 Servisná prehliadka OMV BJ450AU 85,81 € s DPH   BJ/2018/12 12.03.2018 Rudolf Štaffen- automechanik, Duklianska 3741, 085 01 Bardejov, 14289440
18/041 Poistenie nehnuteľnosti 25.03.-25.06.2018 200,84 € bez DPH 8100047018   19.02.2018 Uniqa poisťovňa, a.s. Lazaretská 15, 820 07 Bratislava 27, 00653501
18/040 účasť na MPS-OPiV-1/2018 156,00 € s DPH     19.02.2018 Výskumný ústav vodného hospodárstva, Nábr. arm.gen. L.Svobodu 5, 812 49 Bratislava, 00156850
18/039 Elektrická energia 03/2018 - záloha 100,00 € s DPH BJ/2017/7   02.03.2018 Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany, 35743565
18/038 Zemný plyn 03/2018 1 168,00  € s DPH BJ/2017/6   02.03.2018 Slovenský plynárensky priemysel , a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, 35815256
18/037 Registrácia v kalendári vzdel. aktivít 48,00 € s DPH   BJ/2018/9 05.03.2018 Lekár ,a.s. Dobšinského 12, 811 05 Bratislava, 35947349
18/036 HP BJ523AI 118,73 € bez DPH 2405126464   19.02.2018 Generali Poisťovňa, a.s. Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, 46552723
18/035 Stravné kupóny 786,60 € bez DPH Z201718299_Z BJ/2018/10 28.02.2018 Up Slovensko ,s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava, 31396674
18/034 Monitorovanie EZS 03/18 43,45 € s DPH Zmluva 7/2015   02.03.2018 Filip Security SK s.r.o., Garbiarska 5 040 01 Košice, 46885692
18/033 Pripojenie do VPN 02/2018 102,00 € s DPH Dodatok č. 4 k zmluve č.3571114   15.02.2018 Slovanet a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava, 35954612
18/032 Multifunkčná tlačiareň 168,80 € s DPH   BJ/2018/8 28.02.2018 P.Cubjak- TAI Ťačevská 8, 085 01 Bardejov, 40297125
18/031 Predplatné Poradca na rok 2018 29,40 € s DPH     03.03.2018 Poradca s.r.o. Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina, 36371271
18/030 PHM 128,99 € s DPH     05.03.2018 Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, 31322832
18/029 PHM 107,91 € s DPH     20.02.2018 Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, 31322832
18/028 Test Quantofix 86,00 € s DPH   BJ/2018/7 28.02.2018 Centralchem, s.r.o.Cementárenska cesta 16, 974 01 Banská Bystrica ,31625444
18/027 Elektrická energia 02/2018 - záloha 100,00 € s DPH BJ/2017/7   05.02.2018 Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany, 35743565
18/026 Poplatky za mobilné  telefóny 01/2018 99,42 € s DPH 5/2016/5 2/2016/2 3/2016/3 9/2016/9   07.02.2018 Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, 35763469
18/025 Vyúčtovacia fa k služby STP APV 0,00 € R_142/2017   23.02.2018 IVES organizácia pre informatiku verejnej správy Košice Čsl. armády 20 041 18 Košice, 00162957 
18/024 Vyúčtovacia fa  k systémovej údržbe Human Klasik 0,00 € Č.z. 188/2006/ZODH/ZA   16.02.2018 Hour s.r.o. Štefánika 836/33 010 01 Žilina , 2020448969
18/023 Poplatok za pevné linky 01/2018 110,72 € s DPH 6/2016/6 7/2016/7   02.02.2018 Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, 35763469
18/022 Poplatok za orange 06.02.-05.03.2018 1,30 € s DPH BJ/2011/7   02.02.2018 Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava, 35697270
18/021 Práškové reagencie 42,50 € s DPH   BJ/2018/6 14.02.2018 Wafy chromservis s.r.o. Elektrárenska 1 831 04 Bratislava, 35720590
18/020 Služby STP APV WinAsu od 03.-12 2018 95,59 s DPH R_142/2017   08.02.2018 IVES organizácia pre informatiku verejnej správy Košice Čsl. armády 20 041 18 Košice, 00162957 
18//019 Zemný plyn 02/2018 1 239,00 € s DPH BJ/2017/6   05.02.2018 Slovenský plynárensky priemysel , a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, 35815256
18/018 Predplatné odborného časopisu FFP na rok 2018 10,45 s DPH     05.02.2018 IbSolve s.r.o. Terchovská 16, 040 01 Košice, 48475307
18/017 Monitorovanie EZS 02/18 43,45 € s DPH Zmluva 7/2015   02.02.2018 Filip Security SK s.r.o., Garbiarska 5 040 01 Košice, 46885692
18/016 Oprava siete, systémová údržba tlačiarne 51,00 € s DPH   BJ/2018/5 02.02.2018 P.Cubjak- TAI Ťačevská 8, 085 01 Bardejov, 40297125
18/015 Montáž zásuviek do os. mot. vozidiel RÚVZ BJ 110,00 €  bez  DPH   BJ/2018/3 23.01.2018 Jaroslav Svoboda Autoopravovňa T.Ševčenku 977/6, 085 01 Bardejov, 33967342
18/014 Stravné kupóny 1964,00 €  bez DPH Z201718299_Z BJ/2018/4 24.01.2018 Up Slovensko.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava, 31396674
18/013 Pripojenie do VPN 02/2018 102,00 € s DPH Dodatok č. 4 k zmluve č.3571114   15.01.2018 Slovanet a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava, 35954612
18/012 Systémová údržba Human Klasik 1. polrok 2018 151,20 € s DPH Č.z. 188/2006/ZODH/ZA   04.01.2018 Hour s.r.o. Štefánika 836/33 010 01 Žilina , 2020448969
18/011 PHM 330,91 € s DPH     06.02.2018 Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, 31322832
18/010 Vyúčtovanie predplatného čo má vedieť mzdová účtovníčka 0,00 €     29.01.2018 Ajfa+avis s.r.o. Klemensova 34, 010 01 Žilina 31602436
18/009 Koncesionárske poplatky prvý polrok 2018 111,48 € bez DPH     25.01.2018 RTV s.r.o. Staré Grunty 2, 841 04 Bratislava, 47232480
18/008 Zemný plyn 01/2018 1 279,00 € s DPH BJ/2017/6   19.01.2018 Slovenský plynárensky priemysel , a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, 35815256
18/007 Predplatné Bardejovské novosti  za rok 2018 26,00 € s DPH     16.01.2018 Ponet press Mgr. Miron Kantuľák Štefánikova 61, 085 01 Bardejov, 17277516
18/006 Poplatok za orange 6.1.-5.2.2018 0,28 € s DPH BJ/2011/7   09.01.2018 Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava, 35697270
18/005 Stravné kupóny 1964,00 € bez DPH Z201718299_Z BJ/2018/1 03.01.2018 Up Slovensko.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava, 31396674
18/004 Predplatné Čo má vedieť mzdová účtovníčka 2018 54,90 € s DPH     02.01.2018 Ajfa+avis s.r.o. Klemensova 34, 010 01 Žilina 31602436
18/003 Elektrická energia 01/2018 - záloha 100,00 € s DPH BJ/2017/7   03.01.2018 Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany, 35743565
18/002 Monitorovanie EZS 01/18 43,45 € s DPH Zmluva 7/2015   03.01.2018 Filip Security SK s.r.o., Garbiarska 5 040 01 Košice, 46885692
18/001 Parkovacie karty 90,00 € s DPH   BJ/2018/2 02.01.2018 Bardejovský podnik služieb, Štefánikova 786, 085 01 Bardejov, 00619621