Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume (vrátane DPH alebo bez DPH) Identifikáciu zmluvy(ak faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou) Identifikáciu objednávky (ak faktúra súvisí s objednávkou) Dátum doručenia faktúry Identifikačné údaje dodávateľa
a)    meno a priezvisko- názov právnickej osoby
b)  adresa trvalého pobytu- miesto podnikania, sídlo právnickej osoby
c)    identifikačné číslo , ak ho má dodávateľ
21/302 Zemný plyn vyúčtovanie za rok 2021- nedoplatok 684,66 s DPH Realizačná zmluva k Rámcovej dohode č. OVO2-2018/000028-02   17.01.2022 Magna Energia a.s. Nitrianska 755/18, 921 01 Piešťany, 35743565
21/301 Pranie pradla IV.Q.2021 69,76 € s DPH     14.01.2022 NsP n.o, Sv. Jakuba 21 085 01 Bardejov, 36167908
21/300 Elektrická energia –vyúčtovanie  - nedoplatok 12/2021 121,04€  s DPH Realizačná zmluva k Rámcovej dohode č. OVO2-2018/000028-06   13.01.2022 Magna Energia a.s. Nitrianska 755/18, 921 01 Piešťany, 35743565
21/299 Aktualizácia BOZP a PO 4.Q.2021 120,00 € bez DPH Dodatok č. 7 k Mandátnej zmluve zo dňa 27.12.2017   11.01.2022 Jozef Choma Šiba 34, 088 22 Kľušov, 43932045 
21/298 Poplatky za mobilné telefóny 12/2021 191,63 € s DPH 2/2020/2, 6/2020/6, 3/2021/3,4/2021/4,5/2021/5,6/2021/6   07.01.2022 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, 35763469
21/297 Poplatok za pevné linky 12/2021 107,86 € s DPH 3/2020/3,4/2020/4  Dodatok k zmluve   07.01.2022 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, 35763469
21/296 PHM 111,07 € s DPH     05.01.2022 Slovnaft a.s.  Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, 31322832
21/295 Zrážková voda 01.10.-31.12.2021 222,02  € s DPH     04.01.2022 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice, 36570460
21/294 Upratovanie budovy 12/2021 655,00 € bez DPH Zmluva BJ/2020/15   03.01.2022 Ľudmila Jaroščáková, upratovacie práce, Becherov 107, 34516247
21/293 VPN 12/2021 168,00 € s DPH   BJ/2020/97 13.12.2021 Slovanet a.s. Bratislava Záhradnícka 151, 821 08  Bratislava, 35954612
21/292 Teplomer GTH175/5Pt-T a kalibrácia 161,40 € s DPH   BJ/2021/83 22.12.2021 MERaTEST s.r.o. SNP 266/3, 916 01 Stará Tura, 50312928
21/291 PHM 58,88 € s DPH     20.12.2021 Slovnaft a.s.  Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, 31322832
21/290 Poštové služby 11/2021, nájom P.O.Box 11/2021 297,15 € s DPH Povolenie 37982020/PKZak-ORaP zo dňa 24.12-2020   13.12.2021 Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124
21/289 Elektrická energia –vyúčtovanie   11/2021 109,53€  s DPH Realizačná zmluva k Rámcovej dohode č. OVO2-2018/000028-06   10.12.2021 Magna Energia a.s. Nitrianska 755/18, 921 01 Piešťany, 35743565
21/288 Elektrická energia – záloha  12/2021 105,41€  s DPH Realizačná zmluva k Rámcovej dohode č. OVO2-2018/000028-06   02.12.2021 Magna Energia a.s. Nitrianska 755/18, 921 01 Piešťany, 35743565
21/287 Zemný plyn 12/2021 558,10 s DPH Realizačná zmluva k Rámcovej dohode č. OVO2-2018/000028-02   02.12.2021 Magna Energia a.s. Nitrianska 755/18, 921 01 Piešťany, 35743565
21/286 Kancelárske kresla 215,88 € s DPH   BJ/2021/91 20.12.2021 Kancelária 24h s.r.o. Šulekova 2811 06 Bratislava, 46493000
21/285 Aku. Skrutkovač, sáda hrotov, sáda vrtákov 199,19 € s DPH   BJ/2021/96 20.12.2021 Retec s.r.o. Duklianska 3726, 085 01 Bardejov, 45249393
21/284 Oprava kancelárskych priestorov, výmena vodovodných batérii 3 879,97 € s DPH   BJ/2021/87 20.12.2021 F&F Simco s.r.o. Priemyselná 1085 01 Bardejov, 36515345
21/283 Kancelársky nábytok 1 174,51 € s DPH   BJ/2021/90 16.12.2021 Kancelária 24h s.r.o. Šulekova 2811 06 Bratislava, 46493000
21/282 Výkon funkcie zodpovednej osoby 12/2021, výkon funkcie manažéra KB 12/2021 140,00 s DPH Zmluva č. BJ/2018/2, dodatok k Zmluve 5/2020/5, dodatok k Zmluve 8/2021/8   16.12.2021 Ing. Ivan Kolka Okružná 11/13, 958 07 Veľké Ripňany, 40364003
21/281 Poplatky za mobilné telefóny 11/2021 191,63 € s DPH 2/2020/2, 6/2020/6, 3/2021/3,4/2021/4,5/2021/5,6/2021/6   08.12.2021 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, 35763469
21/280 Kôš na odpadky 27,50 € s DPH   BJ/2021/97 21.12.2021 Dušan Fecko- predajňa u Fecka , Záhradná 8. 085 01 Bardejov, 17143306
21/179 Stravné kupóny 22,50  € bez DPH Zmluva č. Z20211462_Z BJ/2021/93 17.12.2021 Up Dejeunér  s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava, 31396674
21/278 Renovácia tonerov, originálne tonery 428,88 € s DPH   BJ/2021/95 21.12.2021 D. Gerlašinská Danger Šafárikova 5940/22, 080 01 Prešov, 48191167
21/277 Čistiace potreby 109,60 € s DPH   BJ/2021/94 15.12.2021 Dušan Fecko- predajňa u Fecka , Záhradná 8. 085 01 Bardejov, 17143306
21/276 Afinion Lipd test 196,90 € s DPH   BJ/2021/92 15.12.2021 Eurolab Lambda a.s. T. Milkina 2, 917 01 Trnava, 35869429
21/275 Poplatok za pevné linky 11/2021 108,73 € s DPH 3/2020/3,4/2020/4  Dodatok k zmluve   08.12.2021 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, 35763469
21/274 Poistenie nehnuteľnosti 25.12.2021-25.03.2022 216,91 € bez DPH Zmluva č. 8100047018   11.11.2021 Uniqa poisťovňa , a.s. Bratislava Krasovského 15, 851 01 Bratislava, 36631124
21/273 Predplatné Zdravotnícke noviny na rok 2022- vyúčtovanie 0,00 €     21.12.2021 Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
21/272 Kancelárske stoličky 187,20 € s DPH   BJ/2021/85 13.12.2021 B2B Partner s.r.o. Šulekova 2 811 06 Bratislava, 44413467
21/271 Práškové reagencie 92,10  € s DPH   BJ/2021/89 13.12.2021 Chlormont s.r.o.Pohranice 510, 951 02 Pohranice , 44590130
21/270 Oprava OMV BJ450AU 155,89 € s DPH   BJ/2021/76 13.12.2021 Rudolf Štaffen- automechanik Duklianska 3741, 085 01 Bardejov, 14289440
21/269 Kancelárske pera 64,50 € bez DPH   BJ/2021/84 17.12.2021 Nationale pen   P.O.Box 1615 Bratislava 
21/268 Kalibrácia fotometra – vyúčtovanie zálohovej fa 0,00 €     20.12.2021 Chlormont s.r.o.Pohranice 510, 951 02 Pohranice , 44590130
21/267 Poplatok za mobilný telefón- 06.12.-05.01.2022 19,00 € s DPH Dodatok  k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 7/2021/7   08.12.2021 Orange Slovensko, a.s Metodova 8, 821 08 Bratislava, 35697270
21/266 Kancelárske potreby, papier 966,22 € s DPH   BJ/2021/81 10.12.2021 Atap- Jozef Holovač Bažantia 13, 080 01 Prešov, 34655395
21/265 Kancelársky nábytok 479,84 € s DPH   BJ/2021/80 09.12.2021 Kancelária 24h s.r.o. Šulekova 2811 06 Bratislava, 46493000
21/264 Poštové služby 10/2021, nájom P.O.Box 10/2021 555,00 € s DPH Povolenie 37982020/PKZak-ORaP zo dňa 24.12-2020   12.11.2021 Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124
21/263 Germicídny žiarič- vyúčtovanie zálohovej. fa 0,00 €     14.12.2021 Ultraservice s.r.o. Š.Moysesa 431/14965 01 Žiar nad Hronom, 45491241
21/262 Kalibrácia fotometra – zálohová fa 99,60 € s DPH   BJ/2021/88 09.12.2021 Chlormont s.r.o.Pohranice 510, 951 02 Pohranice , 44590130
21/261 Predplatné Zdravotnícke noviny na rok 2022 85,88 € s DPH     09.12.2021 Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
21/260 Upratovanie budovy 11/2021 655,00 € bez DPH Zmluva BJ/2020/15   06.12.2021 Ľudmila Jaroščáková, upratovacie práce, Becherov 107, 34516247
21/259 Kalibrácia teplomera GTH175/Pt-T 74,40 € s DPH   BJ/2021/71 01.12.2021 MERaTEST s.r.o. SNP 266/3, 916 01 Stará Tura, 50312928
21/258 Vodné, stočné 20.05.-15.11.2021 290,71 € s DPH     29.11.2021 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice, 36570460
21/257 Autochladnička Mobilcool MCF 40- vyúčtovanie zálohovej fa 0,00 €     13.12.2021 Antalon s.r.o. Radlinského 27, 811 07 Bratislava, 25960920
21/256 Príslušenstvo k VT, spotrebný materiál –vyúčtovanie k zálohovej fa 0     10.12.2021 Datacomp s.r.o .Moldavská cesta 49/2413, 040 11 Košice 36212466
21/255 Skartovacie stroje – vyúčtovacia fa 0,00 €     08.12.2021 Datacomp s.r.o .Moldavská cesta 49/2413, 040 11 Košice 36212466
21/254 Prístroj Afinion 2 2040,00 € s DPH   BJ/2021/62 26.11.2021 Eurolab Lambda a.s. T. Milkina 2, 917 01 Trnava, 35869429
21/253 VPN10/2021 168,00 € s DPH   BJ/2020/97 11.11.2021 Slovanet a.s. Bratislava Záhradnícka 151, 821 08  Bratislava, 35954612
21/252 Germicídny žiarič – zálohová fa 387,00 € s DPH   BJ/2021/78 03.12.2021 Ultraservice s.r.o. Š.Moysesa 431/14965 01 Žiar nad Hronom, 45491241
21/251 HP BJ705BH 169,24 € bez DPH Č. zmluvy 6556593179   28.09.2021 Kooperativa poisťovňa a.s. Štefanovičova 4 816 23 Bratislava 46552723
21/250 PZP BJ705BH 132,27 € bez DPH Č. zmluvy 6600703663   28.09.2021 Kooperativa poisťovňa a.s. Štefanovičova 4 816 23 Bratislava 46552723
21/249 Stravné kupóny 1 543,50 € bez DPH Zmluva č. Z20211462_Z BJ/2021/75 01.12.2021 Up Dejeunér  s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava, 31396674
21/248 Monitorovanie EZS 11/2021 43,45 € s DPH Zmluva 7/2015   01.12..2021 Filip Security SK s..o. Garbiarska 5, 040 01 Košice, 46885692
21/247 EK a TK BJ705BH  71,00 € s DPH   BJ/2021/72 03.12.2021 Adam Novák- Adam Dlhý rad 1433/30, 085 01 Bardejov, 17145813
21/246 Skartovacie stroje 198,01 € s DPH   BJ/2021/76 03.12.2021 Datacomp s.r.o .Moldavská cesta 49/2413, 040 11 Košice 36212466
21/245 Príslušenstvo k VT, spotrebný materiál k PC- zálohové fa 222,46 € s DPH   BJ/2021/77/1 03.12.2021 Datacomp s.r.o .Moldavská cesta 49/2413, 040 11 Košice 36212466
21/244 Autochladnička Mobilcool MCF 40- zálohová fa 424,00 € s DPH   BJ/2021/77 01.12.2021 Antalon s.r.o. Radlinského 27, 811 07 Bratislava, 25960920
21/243 Vyúčtovanie el. energie 10/2021 77,97    s DPH Realizačná zmluva k Rámcovej dohode č. OVO2-2018/000028-06   10.11.2021 Magna Energia a.s. Nitrianska 755/18, 921 01 Piešťany, 35743565
21/242 Výkon funkcie zodpovednej osoby 11/2021, výkon funkcie manažéra KB 11/2021 140,00 s DPH Zmluva č. BJ/2018/2, dodatok k Zmluve 5/2020/5, dodatok k Zmluve 8/2021/8   24.11.2021 Ing. Ivan Kolka Okružná 11/13, 958 07 Veľké Ripňany, 40364003
21/241 Papierové utierky jednorazové 41,99 € s DPH   BJ/2021/73 26.11.2021 Olha Trade s.r.o. Kráľovce 167, 044 44 Kráľovce, 36208086
21/240 Toaletný papier 108,00 € s DPH   BJ/2021/74 25.11.2021 Mgr. Gabriela Dereníková – Hygart Nábrežná 861/15, 085 01 Bardejov, 34514805
21/239 PHM 282,72 € s DPH     06.12.2021 Slovnaft a.s.  Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, 31322832
21/238 PHM 52,57 € s DPH     18.11.2021 Slovnaft a.s.  Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, 31322832
21/237 Renovácia tonerov, originálne tonery 352,80 € s DPH   BJ/2021/70 18.11.2021 D. Gerlašinská Danger Šafárikova 5940/22, 080 01 Prešov, 48191167
21/236 Mandátny certifikát a čípova karta zástupkyňa RH 72,00 € s DPH   BJ/2021/69 02.11.2021 Disig a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava, 35975946
21/235 Poplatky za mobilné telefóny 10/2021 190,50 € s DPH 2/2020/2, 6/2020/6, 3/2021/3,4/2021/4,5/2021/5,6/2021/6   09.11.2021 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, 35763469
21/234 Záloha el. energie 11/2021 105,41 €  s DPH Realizačná zmluva k Rámcovej dohode č. OVO2-2018/000028-06   02.11.2021 Magna Energia a.s. Nitrianska 755/18, 921 01 Piešťany, 35743565
21/233 Zemný plyn 11/2021 558,10 s DPH Realizačná zmluva k Rámcovej dohode č. OVO2-2018/000028-02   02.11.2021 Magna Energia a.s. Nitrianska 755/18, 921 01 Piešťany, 35743565
21/232 Revízia elektrospotrebičov a predlžovacích šnúr 198,00 € bez DPH   BJ/2021/65 03.11.2021 Reprom el. zariadení Ing. Benjamín Tamáš  Pod Vinbargom 2, 085 01 Bardejov, 17142725
21/231 Kalibrácia teplomera 74,40 € s DPH   BJ/2021/67 15.11.2021 MERaTEST s.r.o. SNP 266/3, 916 01 Stará Tura, 50312928
21/230 PZP BJ523AI 119,14 € bez DPH Č. zmluvy 6600702003    13.09.2021 Kooperativa poisťovňa a.s. Štefanovičova 4 816 23 Bratislava 46552723
21/229 Poplatok za pevné linky 10/2021 109,24 € s DPH 3/2020/3,4/2020/4  Dodatok k zmluve   09.11.2021 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, 35763469
21/228 Vyúčtovanie zálohovej platby – predplatné Zdravotnícke noviny 0,00 €     18.11.2020 Mafra Slovakia a.s. Nobelova 34, 836 05  Bratislava, 51904446
21/227 Poplatok za mobilný telefón- 06.11.-05.12.2021 19,00 € s DPH Dodatok  k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 7/2021/7   08.11.2021 Orange Slovensko, a.s Metodova 8, 821 08 Bratislava, 35697270
21/226 EK a TK BJ523 AI, BJ450 AU 144,00 € s DPH   BJ/2021/66 12.11.2021 Adam Novák- Adam Dlhý rad 1433/30, 085 01 Bardejov, 17145813
21/225 Poskytnutie práva –Vema 11/21-10/22 - majetok 166,20 € s DPH     05.11.2021 Solitea Vema Slovensko, a.s.Plynárenska 7/C, 821 09 Bratislava, 36237337
21/224 Zdravotnícke noviny – predplatné r. 2022 99,00 €  s DPH     03.11.2021 Mafra Slovakia a.s. Nobelova 34, 836 05  Bratislava, 51904446
21/223 Upratovanie budovy 10/2021 655,00 € bez DPH Zmluva BJ/2020/15   02.11.2021 Ľudmila Jaroščáková, upratovacie práce, Becherov 107, 34516247
21/222 Odborná prehliadka kotlov a NTL 290,00 € bez DPH   BJ/2021/56 02.11.2021 Václav Hudák- Orplyn Bartošovce 64, 086 42 Bartošovce, 33690120
21/221 Monitorovanie EZS 10/2021 43,45 € s DPH Zmluva 7/2015   02.11..2021 Filip Security SK s..o. Garbiarska 5, 040 01 Košice, 46885692
21/220 Stravné kupóny 2 249,55  € bez DPH Zmluva č. Z20211462_Z BJ/2021/68 29.10.2021 Up Dejeunér  s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava, 31396674
21/219 Výkon funkcie zodpovednej osoby 10/2021, výkon funkcie manažéra KB 10/2021 140,00 s DPH Zmluva č. BJ/2018/2, dodatok k Zmluve 5/2020/5, dodatok k Zmluve 8/2021/8   02.11.2021 Ing. Ivan Kolka Okružná 11/13, 958 07 Veľké Ripňany, 40364003
21/218 VPN 09/2021 168,00 € s DPH   BJ/2020/97 15.10.2021 Slovanet a.s. Bratislava Záhradnícka 151, 821 08  Bratislava, 35954612
21/217 PHM 240,45  € s DPH     05.11.2021 Slovnaft a.s.  Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, 31322832
21/216 Záloha el. energie 10/2021 105,41 €  s DPH Realizačná zmluva k Rámcovej dohode č. OVO2-2018/000028-06   04.10.2021 Magna Energia a.s. Nitrianska 755/18, 921 01 Piešťany, 35743565
21/215 Zemný plyn 10/2021 558,10 s DPH Realizačná zmluva k Rámcovej dohode č. OVO2-2018/000028-02   04.10.2021 Magna Energia a.s. Nitrianska 755/18, 921 01 Piešťany, 35743565
21/214 Vyúčtovanie zál. fa – update účtovníctvo 0,00 €     21.10.2021 Arkos s.r.o. Černyševského 26, 851 01 Bratislava, 35691069
21/213 Vyúčtovanie zálohovej fa – MO, prenosná tlačiareň 0,00 €     19.10.2021 Datacomp s.r.o .Moldavská cesta 49/2413, 040 11 Košice 36212466
21/212 Poplatok za mobilný telefón- 06.10.-05.11.2021 27,42 € s DPH Dodatok  k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 7/2021/7   08.10.2021 Orange Slovensko, a.s Metodova 8, 821 08 Bratislava, 35697270
21/211 Notebook Lenovo 764,06 € s DPH   BJ/2021/64 14.10.2021 P. Cubjak TAI Ťačevská 8 Bardejov,40297128
21/210 Systémová údržba účtovníctvo 01-06/2022 96,00 € s DPH     23.09.2021 Arkos s.r.o. Černyševského 26, 851 01 Bratislava, 35691069
21/209 HP BJ 450 AU 178,37 € bez DPH Č. zmluvy2405721352   19.07.2021 Generali Poisťovňa a.s.  Lamačská cesta 3/A 841 04 Bratislava,46552723
21/208 Microsoft Office, prenosná tlačiareň HP- zálohová fa 514,25 € s DPH   BJ/2021/63 12.10.2021 Datacomp s.r.o .Moldavská cesta 49/2413, 040 11 Košice 36212466 
21/207 Geologický prieskum sadania pozemku pred budovou 1 662,72 € s DPH   BJ/2021/50 08.10.2021 GEOUm s.r.o. Jedlinka 37 086 36  Jedlinka, 50159437
21/206 Monitorovanie EZS 10/2021 43,45 € s DPH Zmluva 7/2015   01.10.2021 Filip Security SK s..o. Garbiarska 5, 040 01 Košice, 46885692
21/205 PZP 2021 BH450AU 125,60 € bez DPH 6586697032   29.07.2021 Kooperatíva poisťovňa Štefanovičova 4, 81623 Bratislava 1, 00585441 
21/204 Poštové služby, nájom za P.O.Box 09/2021 261,70 € s DPH Povolenie 37982020/PKZak-ORaP zo dňa 24.12-2020   14.10.2021 Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124
21/203 Aktualizácia BOZP a PO 3.Q.2021 120,00 € bez DPH Dodatok č. 7 k Mandátnej zmluve zo dňa 27.12.2017   15.10.2021 Jozef Choma Šiba 34, 088 22 Kľušov, 43932045 
21/202 Pranie pradla I1I.Q.2021 60,16 € s DPH     11.10.2021 NsP n.o, Sv. Jakuba 21 085 01 Bardejov, 36167908
21/201 Vyúčtovanie el. energie 09/2021 78,06    s DPH Realizačná zmluva k Rámcovej dohode č. OVO2-2018/000028-06   08.10.2021 Magna Energia a.s. Nitrianska 755/18, 921 01 Piešťany, 35743565
21/200 Poplatok za pevné linky 09/2021 130,61 € s DPH 3/2020/3,4/2020/4  Dodatok k zmluve   08.10.2021 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, 35763469
21/199 Poplatky za mobilné telefóny 09/2021 182,14 € s DPH 2/2020/2, 6/2020/6, 3/2021/3,4/2021/4,5/2021/5,6/2021/6   08.10.2021 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, 35763469
21/198 Puzdro na mobil 19,99 € s DPH   BJ/2021/61 28.09.2021 Orange Slovensko, a.s Metodova 8, 821 08 Bratislava, 35697270
21/197 PHM 274,63 € s DPH     05.10.2021 Slovnaft a.s.  Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, 31322832
21/196 Zrážková voda 01.07.-30.09.2021 222,02 € s DPH     05.10.2021 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice, 36570460
21/195 Upratovanie budovy 09/2021 655,00 € bez DPH Zmluva BJ/2020/15   01.10.2021 Ľudmila Jaroščáková, upratovacie práce, Becherov 107, 34516247
21/194 Oprava OMV BJ705BH 211,96 € s DPH   BJ/2021/59 29.09.2021 Š-Autoservis Bardejov s.r.o. priemyselná 20, 085 01 Bardejov, 36468142
21/193 Stravné kupóny 1 169,77 € bez DPH Zmluva č. Z20211462_Z BJ/2021/60 30.09.2021 Up Dejeunér  s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava, 31396674
21/192 Výkon funkcie zodpovednej osoby 09/2021 90,00 s DPH Zmluva č. BJ/2018/2   30.09.2021 Ing. Ivan Kolka Okružná 11/13, 958 07 Veľké Ripňany, 40364003
21/191 VPN 09/2021 168,00 € s DPH   BJ/2020/97 16.09.2021 Slovanet a.s. Bratislava Záhradnícka 151, 821 08  Bratislava, 35954612
21/190 Poštové služby, nájom za P.O.Box 08/2021 151,85 € s DPH Povolenie 37982020/PKZak-ORaP zo dňa 24.12-2020   14.09.2021 Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124
21/189 Vyúčtovanie el. energie 08/2021 35,19 € s DPH Realizačná zmluva k Rámcovej dohode č. OVO2-2018/000028-06   14.09.2021 Magna Energia a.s. Nitrianska 755/18, 921 01 Piešťany, 35743565
21/188 Poplatok za mobilný telefón- akontácia 29,90 € s DPH Dodatok  k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 7/2021/7   20.09.2021 Orange Slovensko, a.s Metodova 8, 821 08 Bratislava, 35697270
21/187 Previerka funkčnosti EZS 2021 117,66 € s DPH   BJ/2021/55 24.09.2021 Filip Security SK s.r.o. Garbiarska 5, 040 01 Košice, 2023627023
21/186 PHM 63,45 € s DPH     20.09.2021 Slovnaft a.s.  Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, 31322832
21/185 Zemný plyn 09/2021 558,10 s DPH Realizačná zmluva k Rámcovej dohode č. OVO2-2018/000028-02   02.09.2021 Magna Energia a.s. Nitrianska 755/18, 921 01 Piešťany, 35743565
21/184 Elektrická energia- 09/2021 105,41 s DPH Realizačná zmluva k Rámcovej dohode č. OVO2-2018/000028-06   02.09.2021 Magna Energia a.s. Nitrianska 755/18, 921 01 Piešťany, 35743565
21/183 Poplatky za mobilné telefóny 08/2021 182,76 € s DPH 2/2020/2, 6/2020/6, 3/2021/3,4/2021/4,5/2021/5,6/2021/6   09.09.2021 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, 35763469
21/182 Kontrola a čistenie komínov r. 2021 80,00 € bez DPH   BJ/2021/54 17.09.2021 Mgr. Pavol Demjanovič Kominár BJ J. Kalinčiaka 3913/8 Bardejov, 43017487
21//181 Vydanie MC RH 18,00 € s DPH   BJ/2021/57 14.09.2021 Consult Office s.r.o. Jantárova 30, 040 01 Košice, 45561311
21/180 Mandátny certifikát RH 36,00 € s DPH   BJ/2021/58 16.09.2021 Disig a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava, 35975946
21/179 Poplatok za pevné linky 08/2021 108,68  s DPH 3/2020/3,4/2020/4  Dodatok k zmluve   09.09.2021 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, 35763469
21/178 Poistenie nehnuteľností 25.09.2021-25.12.2021 216,91 € bez DPH Zmluva č. 8100047018   20.08.2021 Uniqa poisťovňa , a.s. Bratislava Krasovského 15, 851 01 Bratislava, 36631124
21/177 Poplatok za mobil 06.09.2021 – 05.10.2021 15,00 € s DPH Dodatok č. 1 k zmluve BJ/2011/7   10.09.2021 Orange Slovensko, a.s Metodova 8, 821 08 Bratislava, 35697270
21/176 Poštové služby, nájom za P.O.Box 07/2021 66,85 € s DPH Povolenie 37982020/PKZak-ORaP zo dňa 24.12-2020   13.08.2021 Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124
21/175 Upratovanie budovy 08/2021 655,00 € bez DPH Zmluva BJ/2020/15   03.09.2021 Ľudmila Jaroščáková, upratovacie práce, Becherov 107, 34516247
21/174 Podpora pri procese  schvaľovania nového poskyt. MOM  2 250,00 s DPH   BJ/2021/53 02.09.2021 Crystal Consulting s.r.o. Jilemnického 3, 911 01 Trenčín, 35788402
21/173 Stravné kupóny 2 249,55 € bez DPH Zmluva č. Z20211462_Z BJ/2021/52 31.08.2021 Up Dejeunér  s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava, 31396674
21/172 Monitorovanie EZS 09/2021 43,45 € s DPH Zmluva 7/2015   02.08.2021 Filip Security SK s..o. Garbiarska 5, 040 01 Košice, 46885692
21/171 VPN 08/2021 168,00 € s DPH   BJ/2020/97 16.08.2021 Slovanet a.s. Bratislava Záhradnícka 151, 821 08  Bratislava, 35954612
21/170 Servisná prehliadka OMV 450AU 244,91 € s DPH   BJ/2021/49 31.08.2021 R. Štaffen automechanik Duklianska 3741, 085 01 Bardejov, 14289440
21/169 Elektrická energia- vyúčtovanie 07/2021 22,53 s DPH Realizačná zmluva k Rámcovej dohode č. OVO2-2018/000028-06   11.08.2021 Magna Energia a.s. Nitrianska 755/18, 921 01 Piešťany, 35743565
21/168 PHM 202,08 € s DPH     06.09.2021 Slovnaft a.s.  Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, 31322832
21/167 PHM 70,42 € s DPH     17.08.2021 Slovnaft a.s.  Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, 31322832
21/166 Vyúčtovanie zál. faktúry- systémová údržba Human 0,00 €     31.08.2021 Hour s.r.o. M.R. Štefánika 836/33, 010 01 Žilina, 31586163
21/165 Poplatky za mobilné telefóny 07/2021 181,66 € s DPH 2/2020/2, 6/2020/6, 3/2021/3,4/2021/4,5/2021/5,6/2021/6   06.08.2021 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, 35763469
21/164 Elektrická energia- 08/2021 105,41 s DPH Realizačná zmluva k Rámcovej dohode č. OVO2-2018/000028-06   02.08.2021 Magna Energia a.s. Nitrianska 755/18, 921 01 Piešťany, 35743565
21/163 Zemný plyn 08/2021 558,10 s DPH Realizačná zmluva k Rámcovej dohode č. OVO2-2018/000028-02   02.08.2021 Magna Energia a.s. Nitrianska 755/18, 921 01 Piešťany, 35743565
21/162 Výkon funkcie zodpovednej osoby 08/2021 90,00 s DPH Zmluva č. BJ/2018/2   20.08.2021 Ing. Ivan Kolka Okružná 11/13, 958 07 Veľké Ripňany, 40364003
21/161 Kancelárske potreby 0,00 €   BJ/2021/51 26.08.2021 Atap J. Holovač Prešov Bažantia 13 080 01 Prešov, 34655395
21/160 Čistiace potreby 47,53 € s DPH   BJ/2021/46 09.08.2021 Dušan Fecko- predajňa u Fecka , Záhradná 8. 085 01 Bardejov, 17143306
21/159 Poplatok za pevné linky 07/2021 109,25  s DPH 3/2020/3,4/2020/4  Dodatok k zmluve   06.08.2021 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, 35763469
21/158 Poplatok za mobil 06.08.2021 – 05.09.2021 15,00 € s DPH Dodatok č. 1 k zmluve BJ/2011/7   09.08.2021 Orange Slovensko, a.s Metodova 8, 821 08 Bratislava, 35697270
21/157 Kancelárske potreby 373,76 € s DPH   BJ/2021/45 06.08.2021 Atap J. Holovač Prešov Bažantia 13 080 01 Prešov, 34655395
21/156 Stravné kupóny 233,95 € bez DPH Zmluva č. Z20211462_Z BJ/2021/43 05.08.2021 Up Dejeunér  s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava, 31396674
21/155 Papierové utierky - jednorazové 22,14 € s DPH   BJ/2021/41 11.08.2021 Olha Trade s.r.o. Kráľovce 167, 044 44 Kráľovce, 36208086
21/154 Oprava PK- výmena pl. armatúry 216,00 € bez DPH   BJ/2021/44 04.08.2021 Ján Habiňák Malcov 190, 086 06 Malcov, 41995198
21/153 Upratovanie budovy 07/2021 655,00 € bez DPH Zmluva BJ/2020/15   02.08.2021 Ľudmila Jaroščáková, upratovacie práce, Becherov 107, 34516247
21/152 Systémová údržba 07-12/2021 151,20 €  bez DPH     19.07.2021 Hour s.r.o. M.R. Štefánika 836/33, 010 01 Žilina, 31586163
21/151 Monitorovanie EZS 08/2021 43,45 € s DPH Zmluva 7/2015   04.08.2021 Filip Security SK s..o. Garbiarska 5, 040 01 Košice, 46885692
21/150 VPN 07/2021 168,00 € s DPH   BJ/2020/97 15.07.2021 Slovanet a.s. Bratislava Záhradnícka 151, 821 08  Bratislava, 35954612
21/149 Laminátor ARTA a spotrebný materiál  68,52 € s DPH   BJ/2021/39 28.07.2021 B2B partner s.r.o. Šulekova 2, 811 06 Bratislava, 44413467
21/148 Stravné kupóny 1 438,99 € bez DPH Zmluva č. Z202032302_Z BJ/2021/36 28.07.2021 Up Dejeunér  s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava, 31396674
21/147 Kancelársky papier 286,80 € s DPH   BJ/2021/40 30.07.2021 Lamitec s.r.o. Pestovateľská 9, 821 04 Bratislava- Ružinov, 35710691
21/146 PHM 284,45 € s DPH     04.08.2021 Slovnaft a.s.  Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, 31322832
21/145 Výkon funkcie zodpovednej osoby 07/2021 90,00 s DPH Zmluva č. BJ/2018/2   23.07.2021 Ing. Ivan Kolka Okružná 11/13, 958 07 Veľké Ripňany, 40364003
21/144 Záložné zdroje k PC 97,99 € s DPH   BJ/2021/38 27.07.2021 P. Cubjak TAI Ťačevská 8 Bardejov,40297128
21/143 Systémová údržba účtovníctvo 07-12/2021 96,00 € s DPH     26.07.2021 Arkos s.r.o. Černyševského 26, 851 01 Bratislava, 35691069
21/142 Zemný plyn 07/2021 558,10 s DPH Realizačná zmluva k Rámcovej dohode č. OVO2-2018/000028-02   06.07.2021 Magna Energia a.s. Nitrianska 755/18, 921 01 Piešťany, 35743565
21/141 Elektrická energia- 07/2021 105,41 s DPH Realizačná zmluva k Rámcovej dohode č. OVO2-2018/000028-06   06.07.2021 Magna Energia a.s. Nitrianska 755/18, 921 01 Piešťany, 35743565
21/140 Office 2019 Prof. plus 16,39 € s DPH   BJ/2021/37 27.07.2021 Adam Roman Somolického 55, 039 01 Turčianske Teplice, 52194370
21/139 Poplatok za mobil 06.07.2021 – 05.08.2021 15,00 € s DPH Dodatok č. 1 k zmluve BJ/2011/7   09.07.2021 Orange Slovensko, a.s Metodova 8, 821 08 Bratislava, 35697270
21/138 Čistenie odorov za pomoci ozónového generátora 250,00 € bez DPH   BJ/2021/35 09.07.2021 Jakub Šoltýs Miháľov 3869/56, 085 01 Bardejov, 50374788
21/137 Renovácia tonerov a originálne tonery 678,00 € s DPH   BJ/2021/34 07.07.2021 Daniela Gerlašinská – DANger Šafárikova 5940/22. 080 01 Prešov, 48191167
21/136 Monitorovanie EZS 07/2021 43,45 € s DPH Zmluva 7/2015   02.07.2021 Filip Security SK s..o. Garbiarska 5, 040 01 Košice, 46885692
21/135 Pranie pradla I1.Q.2021 65,99 € s DPH     23.07.2021 NsP n.o, Sv. Jakuba 21 085 01 Bardejov, 36167908
21/134 Poplatky za mobilné telefóny 06/2021 202,70 € s DPH 2/2019/23/2019/34/2019/45/2019/51/2020/1, 6/2020/6   09.07.2021 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, 35763469
21/133 Poštové služby, nájom P.O.Box  06/2021 22,35 € s DPH Povolenie 37982020/PKZak-ORaP zo dňa 24.12-2020   14.07.2021 Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124
21/132 Elektrická energia- vyúčtovanie za 06/2021 28,65 s DPH Realizačná zmluva k Rámcovej dohode č. OVO2-2018/000028-06   12.07.2021 Magna Energia a.s. Nitrianska 755/18, 921 01 Piešťany, 35743565
21/131 Poplatok za pevné linky 06/2021 107,83  s DPH 3/2020/3,4/2020/4  Dodatok k zmluve   09.06.2021 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, 35763469
21/130 Aktualizácia BOZP a PO 2.Q.2021 120,00 € bez DPH Dodatok č. 6 k Mandátnej zmluve zo dňa 27.12.2017   09.07.2021 Jozef Choma Šiba 34, 088 22 Kľušov, 43932045 
21/129 Kontrola a revízia HP H za rok 2021 40,00 € s DPH   BJ/2021/8 07.07.2021 BOZPO-BJ s.r.o. Šiba 34, 086 22 Kľušov, 46617345
21/128 PHM 233,30 € s DPH     06.07.2021 Slovnaft a.s.  Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, 31322832
21/127 Zrážková voda 01.04.-30.06.2021 219,61 € s DPH     06.07.2021 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice, 36570460
21/126 Upratovanie budovy 06/2021 655,00 € bez DPH Zmluva BJ/2020/15   02.07.2021 Ľudmila Jaroščáková, upratovacie práce, Becherov 107, 34516247
21/125 Výmena svietidiel vo vestibule budovy 185,00 € bez DPH   BJ/2021/31 02.07.2021 Reprom el. zariadení Ing. Benjamín Tamaš, Pod Vinbargom 2, 085 01 Bardejov, 17142725
21/124 Stravné kupóny 2 248,42 € bez DPH Zmluva č. Z202032302_Z BJ/2021/33 28.06.2021 Up Slovensko s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava, 31396674
21/123 VPN 06/2021 168,00 € s DPH   BJ/2020/97 15.06.2021 Slovanet a.s. Bratislava Záhradnícka 151, 821 08  Bratislava, 35954612
21/122 Poštové služby, nájom P.O.Box  05/2021 288,15 € s DPH Povolenie 37982020/PKZak-ORaP zo dňa 24.12-2020   14.06.2021 Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124
21/121 Elektrická energia- vyúčtovanie za 05/2021 45,38 s DPH Realizačná zmluva k Rámcovej dohode č. OVO2-2018/000028-06   07.06.2021 Magna Energia a.s. Nitrianska 755/18, 921 01 Piešťany, 35743565
21/120 Daň z nehnuteľnosti na rok 2021- 1. splátka 479,20 € bez DPH Č. rozhodnutia 9377/2021/23242   16.06.2021 Mesto Bardejov, Radničné námestie 16, 085 01 Bardejov, 00321842
21/119 Systémové práce na PC 111,00 € s DPH   BJ/2021/32 25.06.2021 P. Cubjak TAI Ťačevská 8 Bardejov,40297128
21/118 Výkon funkcie zodpovednej osoby 06/2021 90,00 s DPH Zmluva č. BJ/2018/2   24.06.2021 Ing. Ivan Kolka Okružná 11/13, 958 07 Veľké Ripňany, 40364003
21/117 Elektrická energia- záloha 06/2021 105,41 s DPH Realizačná zmluva k Rámcovej dohode č. OVO2-2018/000028-06   02.06.2021 Magna Energia a.s. Nitrianska 755/18, 921 01 Piešťany, 35743565
21/116 Zemný plyn 06/2021 558,10 s DPH Realizačná zmluva k Rámcovej dohode č. OVO2-2018/000028-02   02.06.2021 Magna Energia a.s. Nitrianska 755/18, 921 01 Piešťany, 35743565
21/115 Poplatky za mobilné telefóny 05/2021 185,51 € s DPH 2/2019/23/2019/34/2019/45/2019/56/2019/61/2020/1   08.06.2021 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, 35763469
21/114 Fotometer a reagenty na meranie chlóru 555,00 € s DPH   BJ/2021/26 16.06.2021 Chlormont s.r.o. Pohranice 510, 951 02 Pohranice, 44590130
21/113 Poplatky za pevné linky 05/2021 108,85  s DPH 3/2020/3,4/2020/4  Dodatok k zmluve   08.06.2021 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, 35763469
21/112 Poistenie nehnuteľností 25.06.2021-25.09.2021 216,91 € bez DPH Zmluva č. 8100047018   20.05.2021 Uniqa poisťovňa , a.s. Bratislava Krasovského 15, 851 01 Bratislava, 36631124
21/111 Mandátny certifikát RH a čípová karta 57,60 € s DPH   BJ/2021/21 09.06.2021 Disig a.s.Záhradnícka 151, 821 05 Bratislava, 35975946
21/110 Poplatok za mobil 06.06.2021 – 05.07.2021 15,00 € s DPH Dodatok č. 1 k zmluve BJ/2011/7   09.06.2021 Orange Slovensko, a.s Metodova 8, 821 08 Bratislava, 35697270
21/109 USB token – Štátna pokladnica 97,56 € s DPH   BJ/2021/25 24.05.2021 PosAm s.r.o. Bajkalská 28, 821 09 Bratislava, 31365078 
21/108 Poštové služby, nájom P.O.Box  04/2021 394,85 € s DPH Povolenie 37982020/PKZak-ORaP zo dňa 24.12-2020   13.05.2021 Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124
21/107 Drevené tampóny v skúmavke 52,20 € s DPH   BJ/2021/17, 30 04.06.2021 Biolob Slovakia s.r.o. ,Okružná cesta 74, 945 01 Komárno, 44083327
21/106 Vodné, stočné 20.11.2020-19.05.2021 332,56 € s DPH     31.05.2021 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice, 36570460
21/105 Antivírusový program ESET na 2 roky 690,00 € s DPH   BJ/2021/24 BJ/2021/24 Ing. Peter Švec – Atis , Hviezdoslavova  1469/61,90501 Senica 11838132
21/104 Predplatné 2021 FFP 19,80 € s DPH     19.05.2021 Ib Solve s.r.o. Terchovská 16, 040 01 Košice, 48175307
21/103 Upratovanie budovy 05/2021 655,00 € bez DPH Zmluva BJ/2020/15   03.06.2021 Ľudmila Jaroščáková, upratovacie práce, Becherov 107, 34516247
21/102 Monitorovanie EZS 06/2021 43,45 € s DPH Zmluva 7/2015   02.06.2021 Filip Security SK s..o. Garbiarska 5, 040 01 Košice, 46885692
21/101 Elektrická energia- vyúčtovanie 04/2021 61,88 s DPH Realizačná zmluva k Rámcovej dohode č. OVO2-2018/000028-06   12.05.2021 Magna Energia a.s. Nitrianska 755/18, 921 01 Piešťany, 35743565
21/100 VPN 05/2021 168,00 € s DPH   BJ/2020/97 17.05.2021 Slovanet a.s. Bratislava Záhradnícka 151, 821 08  Bratislava, 35954612
21/099 Výkon funkcie zodpovednej osoby 05/2021 90,00 s DPH Zmluva č. BJ/2018/2   27.05.2021 Ing. Ivan Kolka Okružná 11/13, 958 07 Veľké Ripňany, 40364003
21/098 Predplatné 2021 FFP- dobropis -21,60 € s DPH     19.05.2021 Ib Solve s.r.o. Terchovská 16, 040 01 Košice, 48175307
21/097 PHM 271,69 € s DPH     04.06.2021 Slovnaft a.s.  Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, 31322832
21/096 Stravné kupóny 170,88 € bez DPH Zmluva č. Z202032302_Z BJ/2021/29 31.05.2021 Up Slovensko s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava, 31396674
21/095 Stravné kupóny 1 843,71 € bez DPH Zmluva č. Z202032302_Z BJ/2021/28 28.05.2021 Up Slovensko s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava, 31396674
21/094 Systémové práce PC 27,00  € s DPH   BJ/2021/27 19.05.2021 P. Cubjak TAI Ťačevská 8 Bardejov,40297128
21/093 Elektrická energia 05/2021 105,41 s DPH Realizačná zmluva k Rámcovej dohode č. OVO2-2018/000028-06   03.05.2021 Magna Energia a.s. Nitrianska 755/18, 921 01 Piešťany, 35743565
21/092 Zemný plyn 05/2021 558,10 s DPH Realizačná zmluva k Rámcovej dohode č. OVO2-2018/000028-02   03.05.2021 Magna Energia a.s. Nitrianska 755/18, 921 01 Piešťany, 35743565
21/091 Poplatky za mobilné telefóny 04/2021 175,97 € s DPH 2/2019/23/2019/34/2019/45/2019/56/2019/61/2020/1   06.05.2021 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, 35763469
21/090 Poplatok za pevné linky 04/2021 108,68  s DPH 3/2020/3,4/2020/4  Dodatok k zmluve   07.05.2021 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, 35763469
21/089 Poplatok za mobil 06.05.2021 – 05.06.2021 15,00 € s DPH Dodatok č. 1 k zmluve BJ/2011/7   10.05.2021 Orange Slovensko, a.s Metodova 8, 821 08 Bratislava, 35697270
21/088 Čistiace potreby 66,38 € s DPH   BJ/2021/23 07.05.2021 Dušan Fecko- predajňa u Fecka , Záhradná 8. 085 01 Bardejov, 17143306
21/087 Vyúčtovanie predplatného Poradca 2022 0,00 €     05.05.2021 Poradca s.r.o. Pri celulózke 40010 01 Žilina, 36371271
21/086 Upratovanie budovy 04/2021 655,00 € bez DPH Zmluva BJ/2020/15   04.05.2021 Ľudmila Jaroščáková, upratovacie práce, Becherov 107, 34516247
21/085 Papierové utierky - jednorazové 40,28 € s DPH   BJ/2021/22 07.05.2021 Olha Trade s.r.o. Kráľovce 167, 044 44 Kráľovce, 36208086
21/084 Kopírovací papier 282,00 € s DPH   BJ/2021/19 03.05.2021 Tripsy Pretože Tripsy s.r.o. Sliačska 1E 831 02 Bratislava, 52724077
21/083 Stravné kupóny 1947,14 € bez DPH Zmluva č. Z202032302_Z BJ/2021/13 30.04.2021 Up Slovensko s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava, 31396674
21/082 VPN 04/2021 168,00 € s DPH   BJ/2020/97 15.04.2021 Slovanet a.s. Bratislava Záhradnícka 151, 821 08  Bratislava, 35954612
21/081 Systémové práce PC 165,00 € s DPH   BJ/2021/20 04.05.2021 P. Cubjak TAI Ťačevská 8 Bardejov,40297128
21/080 Monitorovanie EZS 05/2021 43,45 € s DPH Zmluva 7/2015   04.05.2021 Filip Security SK s..o. Garbiarska 5, 040 01 Košice, 46885692
21/079 Výkon funkcie zodpovednej osoby 04/2021 90,00 s DPH Zmluva č. BJ/2018/2   29.04.2021 Ing. Ivan Kolka Okružná 11/13, 958 07 Veľké Ripňany, 40364003
21/078 Drevené tampóny v skúmavke 17,40 € s DPH   BJ/2021/17 27.04.2021 Biolob Slovakia s.r.o. ,Okružná cesta 74, 945 01 Komárno, 44083327
21/077 PHM 159,76 € s DPH     05.05.2021 Slovnaft a.s.  Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, 31322832
21/076 Predplatné Poradca 2022 62,60 € s DPH     15.04.2021 Poradca s.r.o. Pri celulózke 40010 01 Žilina, 36371271
21/075 Bioindikátory na kontrolu sterilizátorov 208,50 € s DPH   BJ/2021/16 21.04.2021 Vitamed SK s.r.o. 1.mája 45, 902 01 Pezinok, 45487090
21/074 Zemný plyn 04/2021 558,10 s DPH Realizačná zmluva k Rámcovej dohode č. OVO2-2018/000028-02   06.04.2021 Magna Energia a.s. Nitrianska 755/18, 921 01 Piešťany, 35743565
21/073 Elektrická energia 04/2021 105,41 s DPH Realizačná zmluva k Rámcovej dohode č. OVO2-2018/000028-06   06.04.2021 Magna Energia a.s. Nitrianska 755/18, 921 01 Piešťany, 35743565
21/072 Vyúčtovanie zál. Faktúry – registrácia domény 0,00 €     14.04.2021 Slovanet a.s. Bratislava Záhradnícka 151, 821 08  Bratislava, 35954612
21/071 Miestny poplatok za komunálne odpady 328,90 € bez DPH Rozhodnutie č. 7823101383   11.03.2021 Mesto Bardejov, Radničné námestie 16, 085 01 Bardejov, 00321842
21/070 Poplatok za mobil 06.04.2021 – 05.05.2021 15,00 € s DPH Dodatok č. 1 k zmluve BJ/2011/7   06.04.2021 Orange Slovensko, a.s Metodova 8, 821 08 Bratislava, 35697270
21/069 Pulzný oximeter, tlakomer Omron 86,30 € s DPH   BJ/2021/15 14.04.2021 Euronext s.r.o. Horná Vančurova 18, 831 01 Bratislava, 46051741
21/068 Monitorovanie EZS 04/2021 43,45 € s DPH Zmluva 7/2015   06.04.2021 Filip Security SK s..o. Garbiarska 5, 040 01 Košice, 46885692
21/067 Registrácia domény 21.04.2021-20.04.2022 21,60 € s DPH     07.04.2021 Slovanet a.s. Bratislava Záhradnícka 151, 821 08  Bratislava, 35954612
21/066 Poštové služby, nájom P.O.Box  03/2021 960,00 € s DPH Povolenie 37982020/PKZak-ORaP zo dňa 24.12-2020   14.04.2021 Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124
21/065 Pranie pradla 1.Q.2021 56,30 € s DPH     13.04.2021 NsP n.o, Sv. Jakuba 21 085 01 Bardejov, 36167908
21/064 Aktualizácia BOZP a PO 1.Q.2021 120,00 € bez DPH Dodatok č. 6 k Mandátnej zmluve zo dňa 27.12.2017   13.04.2021 Jozef Choma Šiba 34, 088 22 Kľušov, 43932045 
21/063 Elektrická energia – vyúčtovanie – 03/2021 107,79 € s DPH Realizačná zmluva k Rámcovej dohode č. OVO2-2018/000028-06   12.04.2021 Magna Energia a.s. Nitrianska 755/18, 921 01 Piešťany, 35743565
21/062 Poplatok za pevné linky 03/2021 108,07  s DPH 3/2020/3,4/2020/4  Dodatok k zmluve   08.04.2021 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, 35763469
21/061 Poplatky za mobilné telefóny 03/2021 166,50 € s DPH 2/2019/23/2019/34/2019/45/2019/56/2019/61/2020/1   08.04.2021 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, 35763469
21/060 PHM 230,62 € s DPH     07.04.2021 Slovnaft a.s.  Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, 31322832
21/059 Zrážková voda 01.01.2021-31.03.2021 203,98 € s DPH     07.04.2021 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice, 36570460
21/058 Autobatéria AB 50Ah/12 V 59,00 € s DPH   BJ/2021/12 06.04.2021 Stanislav RAAB-RAAB, Štefánikova 3160, 085 01 Bardejov, 34515119
21/057 Upratovanie budovy 03/2021 655,00 € bez DPH Zmluva BJ/2020/15   06.04.2021 Ľudmila Jaroščáková, upratovacie práce, Becherov 107, 34516247
21/056 Registrácia odb. seminárov v kalendári vzdelávacích aktivít CME 60,00 € s DPH   BJ/2021/19 31.03.2021 Lekár a.s. Dobšinského 12, 811 05 Bratislava, 35947349
21/055 Stravné kupóny 1 798,74 € bez DPH Zmluva č. Z202032302_Z BJ/2021/13 30.03.2021 Up Slovensko s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava, 31396674
21/054 Systémová údržba PC, oprava tlačiarne 72,30 € s DPH   BJ/2021/14 30.03.2021 P. Cubjak TAI Ťačevská 8 Bardejov,40297128
21/053 Predplatné časopisu FFP na rok 2021 21,60 €  s DPH     26.03.2021 Ib Solve s.r.o. Terchovská 16, 040 01 Košice, 48175307
21/052 VPN MPLS 03/2021 168,00 € s DPH   BJ/2020/97 12.03.2021 Slovanet a.s. Bratislava Záhradnícka 151, 821 08  Bratislava, 35954612
21/051 Poštové úverované, nájom za POBOX 330,95 s DPH Povolenie 37982020/PKZak-ORaP zo dňa 24.12-2020   12.03.2021 Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124
21/050 Vyúčtovanie el. energie  02/2021 79,14 € s DPH Realizačná zmluva k Rámcovej dohode č. OVO2-2018/000028-06   11032021 Magna Energia a.s. Nitrianska 755/18, 921 01 Piešťany, 35743565
21/049 Výkon funkcie zodpovednej osoby 03/2021 90,00 s DPH Zmluva č. BJ/2018/2   25.03.2021 Ing. Ivan Kolka Okružná 11/13, 958 07 Veľké Ripňany, 40364003
21/048 Renovácia tonerov 122,40 € s DPH   BJ/2021/11 18.03.2021 Damedis s.r.o., Dukelských hrdinov 34, 960 01 Zvolen, 47864249
21/047 Elektrická energia 03/2021 105,41 s DPH Realizačná zmluva k Rámcovej dohode č. OVO2-2018/000028-06   03.03.2021 Magna Energia a.s. Nitrianska 755/18, 921 01 Piešťany, 35743565
21/046 Poplatky za mobilné telefóny 02/2021 166,50 € s DPH 2/2019/23/2019/34/2019/45/2019/56/2019/61/2020/1   09.03.2021 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, 35763469
21/045 Zemný plyn 03/2021 558,10 s DPH Realizačná zmluva k Rámcovej dohode č. OVO2-2018/000028-02   03.03.2021 Magna Energia a.s. Nitrianska 755/18, 921 01 Piešťany, 35743565
21/044 Respirátor FFP2 113,00 € s DPH   BJ/2021/10 17.03.2021 Tripsy Pretože Tripsy s.r.o. Sliačska 1E 831 02 Bratislava, 52724077
21/043 Poistenie nehnuteľností 25.03.2021-25.06,2021 216,91 € bez DPH Zmluva č. 8100047018   15.03.2021 Uniqa poisťovňa , a.s. Bratislava Krasovského 15, 851 01 Bratislava, 36631124
21/042 Poplatok za pevné linky 02/2021 109,91 € s DPH 3/2020/3,4/2020/4  Dodatok k zmluve   09.03.2021 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, 35763469
21/041 Poplatok za mobil 06.03.2021-05.04.2021 15,00 € s DPH Dodatok č. 1 k zmluve BJ/2011/7   08.03.2021 Orange Slovensko, a.s Metodova 8, 821 08 Bratislava, 35697270
21/040 Nájom za P.O.Box 01/2021 7,90 € s DPH Povolenie 37982020/PKZak-ORaP zo dňa 24.12-2020   12.02.2021 Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124
21/039 Kalibrácia teplomera GTH175/Pt-T 67,80 € s DPH   BJ/2021/6 04.03.2021 MERaTEST s.r.o. SNP 266/3, 916 01 Stará Tura, 50312928
21/038 Upratovanie budovy 02/2021 655,00 € bez DPH Zmluva BJ/2020/15   04.03.2021 Ľudmila Jaroščáková, upratovacie práce, Becherov 107, 34516247
21/037 Havarijné poistenie BJ523AI 89,76 € bez DPH Číslo zmluvy 2405126464   04.02.2021 Generali poisťovňa , a.s. Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, 46552723
21/036 Stravné kupóny 2 311,38 € bez DPH Zmluva č. Z202032302_Z BJ/2021/04 26.02.2021 Up Slovensko s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava, 31396674
21/035 Monitorovanie EZS 03/21 43,45 € s DPH Zmluva 7/2015   02.03.2021 Filip Security SK s..o. Garbiarska 5, 040 01 Košice, 46885692
21/034 VPN MPLS 02/2021 168,00 € s DPH   BJ/2020/97 11.02.2021 Slovanet a.s. Bratislava Záhradnícka 151, 821 08  Bratislava, 35954612
21/033 Elektrická energia – vyúčtovanie 01/2021 144,13 s DPH Realizačná zmluva k Rámcovej dohode č. OVO2-2018/000028-06   10.02.2021 Magna Energia a.s. Nitrianska 755/18, 921 01 Piešťany, 35743565
21/032 Výkon funkcie zodpovednej osoby 02/2021 90,00 s DPH Zmluva č. BJ/2018/2   22.02.2021 Ing. Ivan Kolka Okružná 11/13, 958 07 Veľké Ripňany, 40364003
21/031 PHM 175,45 € s DPH     03.03.2021 Slovanft a.s.  Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, 31322832
21/030 Poplatky za mobilné telefóny 01/2021 166,50 € s DPH 2/2019/23/2019/34/2019/45/2019/56/2019/61/2020/1   08.02.2021 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, 35763469
21/029 Zemný plyn 02/2021 558,10 s DPH Realizačná zmluva k Rámcovej dohode č. OVO2-2018/000028-02   03.02.2021 Magna Energia a.s. Nitrianska 755/18, 921 01 Piešťany, 35743565
21/028 Elektrická energia 02/2021 105,41 s DPH Realizačná zmluva k Rámcovej dohode č. OVO2-2018/000028-06   03.02.2021 Magna Energia a.s. Nitrianska 755/18, 921 01 Piešťany, 35743565
21/027 Vyúčtovacia fa – účastnícky poplatok –  školenie Human klasik 0,00 €     22.02.2021 Hour s.r.o. Žilina, 31586163
21/026 Vyúčtovacia fa – Human Klasik systémová údržba 0,00 € Zmluva č. 188/2006/ZODH/ZA    22.02.2021 Hour s.r.o. Žilina, 31586163
21/025 Poplatok za pevné linky 01/2021 109,09 € s DPH 3/2020/3,4/2020/4  Dodatok k zmluve   08.02.2021 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, 35763469
21/024 Poplatok za mobil 06.02.2021-05.03.2021 15,00 € s DPH Dodatok č. 1 k zmluve BJ/2011/7   08.02.2021 Orange Slovensko, a.s Metodova 8, 821 08 Bratislava, 35697270
21/023 Vývoz covid odpadu z MOM 148,68  € s DPH Zmluva č. 277/2020  dodatok č.1   12.02.2021 Fecupral s.r.o. Ľ Štúra  Veľký Šariš,  36448974
21/022 Účastnícky poplatok za školenie 58,80 € s DPH     11.02.2021 Hour s.r.o. Žilina, 31586163
21/021 Upratovanie budovy 01/2021 655,00 € bez DPH Zmluva BJ/2020/15   03.02.2021 Ľudmila Jaroščáková, upratovacie práce, Becherov 107, 34516247
21/020 Oprava svitch, dodávka záložného zdroja, nastavenia 214,19 € s DPH   BJ/2021/5 09.02.2021 P. Cubjak TAI Ťačevská 8 Bardejov,40297128
21/019 Monitorovanie EZS 02/21 43,45 € s DPH Zmluva 7/2015   03.02.2021 Filip Security SK s..o. Garbiarska 5, 040 01 Košice, 46885692
21/018 VPN MPLS 01/2021 168,00 € s DPH   BJ/2020/97 12.01.2021 Slovanet a.s. Bratislava Záhradnícka 151, 821 08  Bratislava, 35954612
21/017 Výkon funkcie zodp. osoby 01/2021 90,00 s DPH Zmluva č. BJ/2018/2   25.01.2021 Ing. Ivan Kolka Okružná 11/13, 958 07 Veľké Ripňany, 40364003
21/016 Systémová údržba Human Klasik za 1.polrok 2021 151,20 € s DPH Zmluva č. 188/2006/ZODH/ZA    05.01.2021 Hour s.r.o. Žilina, 31586163
21/015 Vývoz covid odpadu z MOM 317,10 € s DPH Zmluva č. 277/2020  dodatok č.1   27.01.2021 Fecupral s.r.o. Ľ. Štúra Veľký Šariš, 36448974
21/014 Vyúčtovacia fa – predplatné Čo má vedieť mzdová účtovníčka 0,00 €     01.02.2021 PSDomov Klemensova 34, 010 01 Žilina, 51108178
21/013 Vyúčtovacia fa – služby STP APV - Winasu 0,00 € Zmluva R142/2017   01.02.2021 Ives Košice, Čsl. Armády 20041 18 Košice, 00162957
21/012 Respirátory FFP2 290,00 € s DPH   BJ/2021/3 28.01.2021 Unizdrav s.r.o. Františkánske námestie 3/A, 080 01 Prešov,36515388
21/011 PHM 79,89 €  s DPH     04.02,2021 Slovanft a.s.  Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, 31322832
21/010 Stravné kupóny 1 843,71  € bez DPH Zmluva č. Z202032302_Z BJ/2021/04 01.02.2021 Up Slovensko s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava, 31396674
21/009 Služby STP k APV Winasu  119,50 € s DPH Zmluva R142/2017   18.01.2021 Ives Košice, Čsl. Armády 20041 18 Košice, 00162957
21/008 Koncesionárske poplatky 1.polrok 2021 111,48 € bez DPH     22.01.2021 RTV s.r.o. Staré Grunty 2, 841 04 Bratislava, 47232480
21/007 Neprenosné parkovacie karty na rok 2021 90,00 € s DPH   BJ/2021/2 08.01.2021 Bapos m.p. Štefánikova 786 , 085 88 Bardejov, 00619621
21/006 Zemný plyn 01/2021 558,10 s DPH Realizačná zmluva k Rámcovej dohode č. OVO2-2018/000028-02   08.01.2021 Magna Energia a.s. Nitrianska 755/18, 921 01 Piešťany, 35743565
21/005 Predplatné Čo má vedieť mzdová účtovníčka 2021 63,60 € s DPH     05.01.2021 PSDomov Klemensova 34, 010 01 Žilina, 51108178
21/004 Poplatok za mobil 06.01.2021-05.02.2021 15,00 € s DPH Dodatok č. 1 k zmluve BJ/2011/7   08.01.2021 Orange Slovensko, a.s Metodova 8, 821 08 Bratislava, 35697270
21/003 Stravné kupóny 1335,06 bez DPH Zmluva č. Z202032302_Z BJ/2021/01 07.01.2021 Up Slovensko s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava, 31396674
21/002 Elektrická energia 01/2021 105,41 s DPH Realizačná zmluva k Rámcovej dohode č. OVO2-2018/000028-06   11.01.2021 Magna Energia a.s. Nitrianska 755/18, 921 01 Piešťany, 35743565
21/001 Monitorovanie EZS 01/21 43,45 € s DPH Zmluva 7/2015   05.01.2021 Filip Security SK s..o. Garbiarska 5, 040 01 Košice, 46885692