RUVZBJ Verejné obstarávanie - Faktúry 2017
Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume (vrátane DPH alebo bez DPH) Identifikáciu zmluvy(ak faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou) Identifikáciu objednávky (ak faktúra súvisí s objednávkou) Dátum doručenia faktúry Identifikačné údaje dodávateľa
a)    meno a priezvisko- názov právnickej osoby
b)   adresa trvalého pobytu- miesto podnikania, sídlo právnickej osoby
c)    identifikačné číslo , ak ho má dodávateľ
17/252 Zemný plyn – nedoplatok za rok 2017 1 065,39 € s DPH Dodatok č. 03 k Zmluve č. 6300142660 01-18-18 Slovenský plynárensky priemysel , a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, 35815256
17/251 Elektrická energia 12/2017 180,61 € s DPH 01-12-18 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice, 44483767
17/250 Pranie prádla 4.Q.2017 67,37 € s DPH 01-12-18 NsP Sv. Jakuba, n.o. Bardejov Sv. Jakuba 21, 085 01 Bardejov, 36167908
17/249 Zrážková voda 01.10.-31.12.2017 176,57 € s DPH 01-05-18 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Košice, Komenského 50, 042 48 Košice, 36570460
17/248 Poplatok za pevné linky12/2017 110,06 € s DPH 6/2016/6 7/2016/7 01-05-18 Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, 35763469
17/247 Poplatok za mobilné telefóny 12/2017 99,34 € s DPH 5/2016/5 2/2016/2 3/2016/3 9/2016/9 01-08-18 Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, 35763469
17/246 PHM 116,83 € s DPH 01-04-18 Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava, 31322832
17/245 PHM 309,44 € s DPH 12-20-17 Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava, 31322832
17/244 Pripojenie do VPN 12/2017 102,00 € s DPH Dodatok č 3 k zmluve č. 35711134 12-14-17 Slovanet a.s.Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava, 35954612
17/243 Aktualizácia BOZP a PO 4.Q.2017 144,00 s DPH Dodatok č. 4 k MZ zo dňa 26.6.2015 12-01-17 Jozef Choma Šiba 34, 086 22 Kľušov 43932045
17/242 Poplatok za mobilné telefóny 11/2017 96,78 € s DPH 5/2016/5 2/2016/2 3/2016/3 9/2016/9 12-06-17 Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, 35763469
17/241 Vodné, stočné 13.9.-7.12.2017 140,56 € s DPH 12-18-17 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Košice, Komenského 50, 042 48 Košice, 36570460
17/240 Systémová údržba PC, spotrebný materiál k VT 144,47 € s DPH BJ/2017/79 12-20-17 P. Cubjak TAI 29. Augusta 4 085 01 Bardejov, 40297128
17/239 Spotrebný materiál pre autodopravu 45,45 € s DPH BJ/2017/85 12-20-17 Predajňa u Fecka Záhradná 8, 085 01 Bardejov, 17143306
17/238 Osobná váha s telesnou analýzou Tanita RD 953 188,00 € s DPH BJ/2017/84 12-20-17 Amiba, s.r.o. Orenburská 8 821 06 Bratislava, 46269975
17/237 Oprava kancelárskych priestorov, oprava podláh, oprava vnútorných dverí 1 863,30 € s DPH BJ/2017/81,83 12-18-17 F&F Simco, s.r.o. Dubová 3557/45 Bardejov, 36515345
17/236 Kalibrácia fotometra 150,00 € s DPH BJ/2017/73 12-15-17 AWV, s.r.o. Kukučínova 1336, 024 01 Kysucké Nové Mesto, 46423028
17/235 Poplatok za pevné linky11/2017 113,40 € s DPH 6/2016/6 7/2016/7 12-06-17 Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, 35763469
17/234 Vyúčtovacia fa k predplatnému odborných čas. rok 2018 0.00 € 12-18-17 Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, 97 599 Banská Bystrica, 36631124
17/233 Elektrická energia 11/2017 168,22 € s DPH 12-16-17 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice, 44483767
17/232 Poplatok za mobil orange 6.12.-5.01.2018 0,351 € s DPH BJ/2011/7 12-11-17 Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava, 35697270
17/231 Oprava OMV BJ450AU 128,56 € s DPH BJ/2017/82 12-13-17 Rudolf Štaffen – automechanik, Duklianska 3741, 085 01 Bardejov, 14289440
17/230 Poistne nehnuteľnosti 25.12.-2017-25.03.2018 200,84 € bez DPH Č.z.8100047018 11-20-17 Uniqa poisťovňa, a.s. Lazretská 15, 820 07 Bratislava 27, 36631124
17/229 Oprava OMV BJ450AU 148,19 € s DPH BJ/2017/65 11-23-17 Rudolf Štaffen – automechanik, Duklianska 3741, 085 01 Bardejov, 14289440
17/228 Mandátny certifikát 1 ročný 36,00 € s DPH BJ/2017/62 12-11-17 Disig a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava, 35975946
17/227 Kancelárske potreby a papier 488,40 € s DPH BJ/2017/75 12-06-17 Atap – Jozef Holovač Bažantia 13, 080 01 Prešov, 34655396
17/226 Autochladnička Cool Rreeze 999,00 € sDPH BJ/2017/80 12-12-17 AHC Pressburg s.r.o. Dvojkrížna 49 821 06 Bratislava 214, 3631068451
17/225 Kalibrácia reflotronu 103,08 € s DPH BJ/2017/68 12-06-17 Intes Poprad s.r.o. Nám. sv. Egídia 95 058 01 Poprad, 36449814
17/224 Vyúčtovacia fa predplatné Zdravotnícke noviny 0.00 € 12-06-17 Mafra Slovakia, a.s. Nobelova 34, 836 05 Bratislava, 31333524
17/223 Teplomery a kalibrácia teplomerov 106,82 € s DPH BJ/2017/70 12-05-17 ADM s.r.o. pri Celulózke 29, 010 01 Žilina, 31661560
17/222 Toaletný papier 67,10 € s DPH BJ/2017/77 12-05-17 Fifty. Fifty s.r.o. Strojnícka 18, 080 01 Prešov, 36479861
17/221 Zemný plyn 12/2017 1097,00 € s DPH Dodatok č. 03 k Zmluve č. 6300142660 12-04-17 Slovenský plynárensky priemysel , a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, 35815256
17/220 Servis siete 20,00 € s DPH BJ/2017/78 12-05-17 IKAS s.r.o. Námestie slobody 48, 066 01 Humenné, 36475891
17/219 Zriadenie externého úložiska 876,90 € s DPH BJ/2017/74 12-04-17 IKAS s.r.o. Námestie slobody 48, 066 01 Humenné, 36475891
17/218 Monitorovanie EZS 12/2017 43,45 € s DPH Zmluva 7/2015 12-04-17 Filip Security SK s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice, 46885692
17/217 Predplatné odb. časopisov na rok 2018 75,17 € s DPH 11-30-17 Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, 97 599 Banská Bystrica, 36631124
17/216 Diagnostické prúžky k reflotronu 356,21 € s DPH BJ/2017/69 11-28-17 Intes Poprad s.r.o. Nám. sv. Egídia 95 058 01 Poprad, 36449814
17/215 PZP BJ705BH 113.50 € Č. z. 6577870470 09-29-17 Kooperatíva poisťovňa , a.s. Štefanovičova 4,816 23 Bratislava 1, 00585441
17/214 HPBJ705BH 149.02 € Č.z. 6556593179 10-11-17 Kooperatíva poisťovňa , a.s. Štefanovičova 4,816 23 Bratislava 1, 00585441
17/213 Osobné počítače 2 765,88 s DPH BJ/2017/72 12-12-17 P. Cubjak TAI 29. Augusta 4 085 01 Bardejov, 40297128
17/212 Pripojenie do VPN 11/2017 102,00 € s DPH Dodatok č 3 k zmluve č. 35711134 11-16-17 Slovanet a.s.Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava, 35954612
17/211 Stravné kupóny 707,04 € s DPH Z201718299_Z BJ/2017/76 12-01-17 Le chegue dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava, 31396674
17/210 PHM 256,58 € s DPH 12-03-17 Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava, 31322832
17/209 PHM 254,31 € s DPH 11-21-17 Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava, 31322832
17/208 Skartovací stroj 557,52 € s DPH BJ/2017/64 11-21-17 Lamitec spol.s.r.o. Pestovateľská 16147/9, 821 04 Bratislava – Ružinov, 35710691
17/207 Predplatné Zdravotnícke noviny 2018 89.55 € 11-28-17 Mafra Slovakia , a.s. Nobelova 34, 836 05 Bratislava, 31333524
17/206 Poplatok za mobilné telefóny 10/2017 95,57 € s DPH 5/2016/5 2/2016/2 3/2016/3 9/2016/9 11-09-17 Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, 35763469
17/205 Čistiace potreby 187,84 € s DPH BJ/2017/66 11-24-17 Fifty. Fifty s.r.o. Strojnícka 18, 080 01 Prešov, 36479861
17/204 Renovácia tonerov 175,20 € s DPH BJ/2017/71 11-24-17 Z+M servis,a.s. Ivánska cesta 30/B, 824 04 Bratislava, 44195591
17/203 Papierové utierky 43,78 € s DPH BJ/2017/67 11-22-17 Olha Trade s.r.o. Kráľovce 167, 044 44 Kráľovce, 36208088
17/202 Odvzdušnenie plynovodu PK 25,00 € s DPH BJ/2017/63 11-21-17 Ján Habiňák, Malcov 190, 086 06 Malcov, 41995198
17/201 PZP BJ523AI 28.11.2017-27.11.2018 132.85 € Č. zmluvy 2405320802 08-28-17 Generali Poisťovňa , a.s. Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, 35709332
17/200 Poskytnutie práv – Vema majetok 2018 145,56 € s DPH 11-16-17 Vema , s.r.o. Plynárenská 7/C, 821009 Bratislava 31355374
17/199 Elektrická energia 10/2017 147,14 € s DPH 11-16-17 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice, 44483767
17/198 Poplatok za mobil orange 6.11.-5.12.2017 1,01 € s DPH BJ/2011/7 11-10-17 Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava, 35697270
17/197 Poplatok za pevné linky10/2017 110,16 € s DPH 6/2016/6 7/2016/7 11-08-17 Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, 35763469
17/196 Výmena expanznej nádoby PK 450,00 € bez DPH BJ/2017/61 11-14-17 PEMI-Peter Mikolaj Pri štadióne 11 Bardejov, 41227425
17/195 Drevené tampóny v skúmavke 30,60 € s DPH BJ/2017/56 11-07-17 Biolab Slovakia s.r.o. Okružná cesta 74, 045 01 Komárno, 44083327
17/194 Previerka funkčnosti EZS 2017 71,82 € s DPH BJ/2017/54 11-07-17 Filip Security SK s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice, 46885692
17/193 Zemný plyn 10/2017 931 € s DPH Dodatok č. 03 k Zmluve č. 6300142660 11-02-17 Slovenský plynárensky priemysel , a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, 35815256
17/192 Monitorovanie EZS 10/2017 43,45 € s DPH Zmluva 7/2015 11-03-17 Filip Security SK s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice, 46885692
17/191 STN EN 106.30 € BJ/2017/59 10-30-17 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava, 30810710
17/190 Pripojenie do VPN 10/2017 102,00 € s DPH Dodatok č 3 k zmluve č. 35711134 10-16-17 Slovanet a.s.Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava, 35954612
17/189 Stravné kupóny 982.00 € Z201718299_Z BJ/2017/560 10-30-17 Le chegue dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava, 31396674
17/188 PHM 179.46 11-06-17 Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava, 31322832
17/187 PHM 195,51 € s DPH 10-19-17 Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava, 31322832
17/186 Odborné prehliadky plynu 344,00 € bez DPH BJ/2017/48 10-18-17 Václav Hudák _ Orplyn Bartošovce 64, 086 42 Bartošovce, 33690120
17/185 BAG Biostrip 97,90 € s DPH BJ/2017/58 10-25-17 Fauna-Flóra Export-Import s.r.o. Okružná 33, 980 01 Zvolen, 00650846
17/184 Oprava OMV BJ523AI 431,95 € s DPH BJ/2017/57 10-25-17 M4 Jajko s.r.o. Fučíková 5, 085 01 Bardejov, 43919812
17/183 Update programového vybavenia – účtovníctvo od 1.1.-30.6.2018 96,00 € s DPH 11-15-17 Arkos s.r.o. Pribinova 32, 821 09 Bratislava, 35691069
17/182 Poplatok za mobil orange 6.10.-5.11.2017 0,61 € s DPH BJ/2011/7 10-09-17 Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava, 35697270
17/181 PZP BJ450AU 198.88 € Č.z.2405721352 10-11-17 Generali Poisťovňa , a.s. Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, 35709332
17/180 Zemný plyn 10/2017 564,00 € s DPH Dodatok č. 03 k Zmluve č. 6300142660 10-03-17 Slovenský plynárensky priemysel , a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, 35815256
17/179 Monitorovanie EZS 10/2017 43,45 € s DPH Zmluva 7/2015 10-04-17 Filip Security SK s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice, 46885692
17/178 Renovácia tonerov 112,80 € s DPH BJ/2017/55 10-02-17 Z+M servis,a.s. Ivánska cesta 30/B, 824 04 Bratislava, 44195591
17/177 Pranie prádla 3.Q.2017 60,49 € s DPH 10-16-17 NsP Sv. Jakuba, n.o. Bardejov Sv. Jakuba 21, 085 01 Bardejov, 36167908
17/176 Elektrická energia 09/2017 122,39 € s DPH 10-13-17 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice, 44483767
17/175 Poplatok za pevné linky09/2017 109,85 € s DPH 6/2016/6 7/2016/7 10-09-17 Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, 35763469
17/174 Poplatok za mobilné telefóny 09/2017 112,42 € s DPH 5/2016/5 2/2016/2 3/2016/3 9/2016/9 10-09-17 Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, 35763469
17/173 Vyúčtovacia fa – predplatné Poradca 2018 0.00 € 10-09-17 Poradca s.r.o. Pri Celulózke 40 010 01 Žilina 36371271
17/172 PHM 285,03 € s DPH 10-04-17 Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava, 31322832
17/171 Vyúčtovacia fa – predplatné Účtovníctvo ROPO 0.00 € 10-05-17 Wolters Kluwer s.r.o. Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, 31348262
17/170 Zrážková voda – 1.7.2017-30.9.2017 176,57 € s DPH 10-05-17 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Košice, Komenského 50, 042 48 Košice, 36570460
17/169 Aktualizácia BOZP a PO 1.6-30.9.2017 144,00 € s DPH Dodatok č. 4 k MZ zo dňa 26.6.2015 10-02-17 Jozef Choma Šiba 34, 086 22 Kľušov 43932045
17/168 PHM 54,00 € s DPH 09-19-17 Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava, 31322832
17/167 Diagnostické prúžky k Reflotronu 319,20 € s DPH BJ/2017/52 09-27-17 Intes Poprad s.r.o. Nám. sv. Egídia 95 058 01 Poprad, 36449814
17/166 Predplatné Účtovníctvo ROPO 2018 98,00 € s DPH 09-27-17 Wolters Kluwer s.r.o. Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, 31348262
17/165 Stravné kupóny 1964,00 € s DPH Z201718299_Z BJ/2017/53 09-27-17 Le chegue dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava, 31396674
17/164 PZP BJ450AU 102.47 € Č. z.6586697032 07-27-17 Kooperatíva poisťovňa, a.s. Štefanovičova 4 816 23 Bratislava 1, 00585441
17/163 Oprava OMV BJ705BH 194,99 € s DPH BJ/2017/51 Ing. Miroslav Jajko- MJ Fučíková 5, 085 01 Bardejov, 33531927
17/162 Predplatné poradca 2018 29,40 € s DPH 08-25-17 Poradca s.r.o. Pri Celulózke 40 010 01 Žilina 36371271
17/161 Revízia elektroinštalácie 145.00 € BJ/2017/46 09-26-17 Reprom el. zariadení Ing. Benjamín Tamáš, Pod Vinbargom 2, 085 01 Bardejov, 17142725
17/160 Poplatok za mobilné telefóny 08/2017 104,90 € s DPH 5/2016/5 2/2016/2 3/2016/3 9/2016/9 09-17-17 Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, 35763469
17/159 Pripojenie do VPN 09/2017 102,00 € s DPH Dodatok č 3 k zmluve č. 35711134 09-13-17 Slovanet a.s.Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava, 35954612
17/158 Vodné, stočné 10.6.-12.9.2017 132,60 € s DPH 09-19-17 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Košice, Komenského 50, 042 48 Košice, 36570460
17/157 Technický zásah- výmena prijímacej antény 27,00 € s DPH BJ/2017/47 09-20-17 Proxis spol. s.r.o. Slovenská 1, 085 01 Bardejov, 36465828
17/156 Čistiace potreby 95,77 € s DPH BJ/2017/50 09-19-17 Fifty. Fifty s.r.o. Strojnícka 18, 080 01 Prešov, 36479861
17/155 Elektrická energia 08/2017 114,60 € s DPH 09-18-17 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice, 44483767
17/154 Kontrola a čistenie komínov 60,00 € bez DPH BJ/2017/49 09-13-17 Mgr. Pavol Demjanovič. J. Kalinčiaka 3913/8 Bardejov, 43017487
17/153 Poplatok za pevné linky 08/2017 110,06 € s DPH 6/2016/6 7/2016/7 09-06-17 Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, 35763469
17/152 Poplatok za mobil orange 6.9.-5.10.2017 2,64 € s DPH BJ/2011/7 09-11-17 Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava, 35697270
17/151 Poistenie nehnuteľnosti , 25.9.-25.12.2017 200.84 € Č. z. 8100047018 09-20-17 Uniqa poisťovňa, a.s. Lazaretská 15, 820 07 Bratislava 27
17/150 Zemný plyn 09/2017 182,00 € s DPH Dodatok č. 03 k Zmluve č. 6300142660 09-04-17 Slovenský plynárensky priemysel , a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, 35815256
17/149 Monitorovanie EZS 09/2017 43,45 € s DPH Zmluva 7/2015 09-05-17 Filip Security SK s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice, 46885692
17/148 Pripojenie do VPN 08/2017 102,00 € s DPH Dodatok č 3 k zmluve č. 35711134 08-16-17 Slovanet a.s.Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava, 35954612
17/147 PHM 156,35 € s DPH 09-06-17 Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava, 31322832
17/146 PHM 113,59 € s DPH 08-18-17 Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava, 31322832
17/145 Update – účtovníctvo 01.07.-31.12.2017 96,00 € s DPH 08-25-17 Arkos s.r.o. Pribinova 32, 821 09 Bratislava, 35691069
17/144 Poplatok za mobilné telefóny 07/2017 99,85 € s DPH 5/2016/5 2/2016/2 3/2016/3, 9/2016/9 08-17-17 Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, 35763469
17/143 Vyúčtovania fa – systémová údržba Human Klasik 0.00 € Zmluva o dielo 188/2006/ZODH/ZA 08-24-17 Hour spol. s.r.o. M.R. Štefánika 836/33, 010 01 Žilina 315861163
17/142 Poplatok za pevné linky 07/2017 110,11 € s DPH 6/2016/6 7/2016/7 08-09-17 Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, 35763469
17/141 Poplatok za mobil orange 6.8.-5.9.2017 0,88 € s DPH BJ/2011/7 08-09-17 Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava, 35697270
17/140 Vyúčtovacia fa – predplatné ÚZZ 2017 0.00 € 08-18-17 Poradca s.r.o. Pri Celulózke 40 010 01 Žilina 36371271
17/139 Elektrická energia 07/2017 116,03 € s DPH 08-14-17 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice, 44483767
17/138 Čistiace potreby 87,12 € s DPH BJ/2017/40 08-03-17 Mgr. Gabriela Dereníková – HYGART, Nábrežná 861/15 Bardejov, 34514805
17/137 Renovácia tonerov 119,01 € s DPH BJ/2017/44 08-07-17 P. Cubjak TAI 29. Augusta 4 085 01 Bardejov, 40297128
17/136 Zemný plyn 08/2017 88,00 € s DPH Dodatok č. 03 k Zmluve č. 6300142660 08-03-17 Slovenský plynárensky priemysel , a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, 35815256
17/135 Predplatné aktualizácií – ÚZZ 2017 27,60 € s DPH 07-21-17 Poradca s.r.o. Pri Celulózke 40 010 01 Žilina 36371271
17/134 Systémová údržba Human Klasik 2. polrok 2017 151,20 € s DPH Zmluva o dielo 188/2006/ZODH/ZA 08-03-17 Hour spol. s.r.o. M.R. Štefánika 836/33, 010 01 Žilina 315861163
17/133 Pripojenie do VPN 07/2017 102,00 € s DPH Dodatok č 3 k zmluve č. 35711134 07-14-17 Slovanet a.s.Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava, 35954612
17/132 Monitorovanie EZS 08/17 43,45 € s DPH Zmluva 7/2015 08-02-17 Filip Security SK s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice, 46885692
17/131 Konfigurácia a oprava siete 48,00 € s DPH BJ/2017/36/1 07-27-17 BardComp s.r.o. Hurbanova 22, 085 01 Bardejov,46931589
17/130 PHM 206,84 € s DPH 08-04-17 Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava, 31322832
17/129 Stravné kupóny 1964,00 € s DPH Z201718299_Z BJ/2017/43 07-31-17 Le chegue dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava, 31396674
17128 PHM 57,14 € s DPH 07-18-17 Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava, 31322832
17/127 Diagnostické prúžky 512,64 € s DPH BJ/2017/41 07-20-17 Intes Poprad s.r.o. Nám. sv. Egídia 95 058 01 Poprad, 36449814
17/126 Pranie pradla I1.Q.2017 75,37 € s DPH 07-14-17 NsP Sv. Jakuba, n.o. Bardejov Sv. Jakuba 21, 085 01 Bardejov, 36167908
17/125 Čistiace potreby 27,93 € s DPH BJ/2017/39 07-14-17 Predajňa u Fecka Záhradná 8, 085 01 Bardejov, 17143306
17/124 Papierové utierky 23,39 € s DPH BJ/2017/42 07-19-17 Olha Trade s.r.o. Kráľovce 167, 044 44 Kráľovce, 36208088
17/123 Elektrická energia 06/2017 114,97 € s DPH 07-17-17 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice, 44483767
17/122 Poplatok za mobil orange 6.7.-5.8.2017 1,55 € s DPH BJ/2011/7 07-10-17 Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava, 35697270
17/121 Zemný plyn 07/2017 88,00 € s DPH Dodatok č. 03 k Zmluve č. 6300142660 07-03-17 Slovenský plynárensky priemysel , a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, 35815256
17/120 Monitorovanie EZS 07/17 43,45 € s DPH Zmluva 7/2015 07-04-17 Filip Security SK s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice, 46885692
17/119 Poplatok za mobilné telefóny 06/2017 105,48 € s DPH 5/2016/5 2/2016/2 3/2016/3 9/2016/9 07-13-17 Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, 35763469
17/118 Vyúčtovacia fa k reaktivácii licencie 0.00 € 07-11-17 Disig a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava, 35975946
17/117 Poplatok za pevné linky 06/2017 111,04 € s DPH 6/2016/6 7/2016/7 07-10-17 Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, 35763469
17/116 Vodné, stočné 1.4.-30.6.2017 174,65 € s DPH 07-06-17 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Košice, Komenského 50, 042 48 Košice, 36570460
17/115 PHM 353,53 € s DPH 07-04-17 Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava, 31322832
17/114 Stravné kupóny 1964,00 € s DPH Z201718299_Z BJ/2017/37 06-26-17 Le chegue dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava, 31396674
17/113 Pripojenie do VPN 06/2017 102,00 € s DPH Dodatok č 3 k zmluve č. 35711134 06-15-17 Slovanet a.s.Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava, 35954612
17/112 PHM 253,89 € s DPH 06-21-17 Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava, 31322832
17/111 spotrebný materiál pre dopravu 30,60 € s DPH BJ/2017838 06-30-17 Predajňa u Fecka Záhradná 8, 085 01 Bardejov, 17143306
17/110 Vyčistenie, výmena klímy BJ705BH 30,49 € s DPH BJ/201735 06-23-17 Ing. Miroslav Jajko- MJ Fučíková 5, 085 01 Bardejov, 33531927
17/109 Vodné, stočné 15.3.-9.6.2017 151,16 € s DPH 06-12-17 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Košice, Komenského 50, 042 48 Košice, 36570460
17/108 Reaktivácia licencie 24,00 € s DPH BJ/2017/36 06-26-17 Disig a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava, 35975946
17/107 Poplatok za mobilné telefóny 05/2017 101,00 € s DPH 5/2016/5, 2/2016/2, 3/2016/3, 9/2016/9 06-12-17 Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, 35763469
17/106 Aktualizácia BOZP a PO 1.4-30.6.2017 120.00 € Dodatok č. 3 k MZ zo dňa 26.6.2015 06-07-17 Jozef Choma Šiba 34, 086 22 Kľušov 43932045
17/105 Poplatok za pevné linky 05/2017 110,71 € s DPH 6/2016/6, 7/2016/7 06-07-17 Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, 35763469
17/104 Poistenie nehnuteľnosti 25.6-25.9.2017 201,21 € bez DPH Č.z. 9160045794 05-23-17 Uniqa poisťovňa a.s. Lazaretská 15, 820 07 Bratislava 27, 00653501
17/103 Mandátny certifikát 45,00 € s DPH BJ/2017/30 06-07-17 Disig a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava, 35975946
17/102 Poplatok za mobil orange 6.6.-5.7.2017 0,46 € s DPH BJ/2011/7 06-09-17 Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava, 35697270
17/101 Elektrická energia 05/2017 128,38 € s DPH 06-13-17 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice, 44483767
17/100 Výmena elektrických komponentov PK 250,00 € bez DPH BJ/2017/34 06-12-17 PEMI-Peter Mikolaj Pri štadióne 11 Bardejov, 41227425
17/099 Servisná prehliadka OMV BJ450AU 101,93 € s DPH BJ/2017/33 06-05-17 Autogaráž s.r.o. Pod Kútmi 1846 085 01 Bardejov, 44557574
17/098 Zemný plyn 06/2017 95,00 € s DPH Dodatok č. 03 k Zmluve č. 6300142660 06-02-17 Slovenský plynárensky priemysel , a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, 35815256
17/097 Kancelárske potreby 310,03 € s DPH BJ/2017/31 05-31-17 Atap – Jozef Holovač Bažantia 13, 080 01 Prešov, 34655396
17/096 Monitorovanie EZS 06/17 43,45 € s DPH Zmluva 7/2015 06-02-17 Filip Security SK s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice, 46885692
17/095 Výmena čerpadla ÚK PK 1 150,00 € bez DPH BJ/2017/27 05-30-17 PEMI-Peter Mikolaj Pri štadióne 11 Bardejov, 41227425
17/094 Stravné kupóny 1964,00 € s DPH Z201718299_Z BJ/2017/324 05-26-17 Le chegue dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava, 31396674
17/093 Pripojenie do VPN 05/2017 102,00 € s DPH Dodatok č 3 k zmluve č. 35711134 05-15-17 Slovanet a.s.Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava, 35954612
17/092 PHM 409,98 € s DPH 06-06-17 Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava, 31322832
17/091 Vario chlorine 58,23 € s DPH BJ/2017/13 05-06-17 Wafy chromservis s.r.o. Elektrárenska 1 831 04 Bratislava 35720590
17/090 Poplatok za pevné linky 04/2017 110,09 € s DPH 6/2016/6 7/2016/7 05-08-17 Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, 35763469
17/089 Oprava softvéru TZS 19,80 € s DPH BJ/2017/29 05-25-17 P. Cubjak TAI 29. Augusta 4 085 01 Bardejov, 40297128
17/088 Upgrade antivírusový program ESET 519,00 € s DPH BJ/2017/28 05-17-17 Ing. Peter Švec –Atis Hviezdoslavova 1469/61, 905 01 Senica, 11838132
17/087 Poplatok za mobilné telefóny 04/2017 96,35 € s DPH 5/2016/5 2/2016/2 3/2016/3 9/2016/9 05-11-17 Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, 35763469
17/086 Elektrická energia 04/2017 137,11 € s DPH 05-17-17 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice, 44483767
17/085 Daň z nehnuteľnosti 1. splátka 2017 418.42 € Č. rozh.9377/2017/21138 04-03-17 Mesto Bardejov, Radničné námestie 16, 085 01 Bardejov, 00321842
17/084 Poplatok za mobil orange 6.5.-5.6.2017 0,46 € s DPH BJ/2011/7 05-09-17 Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava, 35697270
17/083 Drevené tampóny 30,60 € s DPH BJ/2017/26 05-05-17 Biolab Slovakia s.r.o. Okružná cesta 74, 045 01 Komárno, 44083327
17/082 Zemný plyn 05/2017 226,00 € s DPH Dodatok č. 03 k Zmluve č. 6300142660 05-03-17 Slovenský plynárensky priemysel , a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, 35815256
17/081 Stravné kupóny 157,12 € s DPH Z201718299_Z BJ/2017/24 05-03-17 Le chegue dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava, 31396674
17/080 Diagnostické prúžky Reflotron 165,50 € s DPH BJ/2017/22 05-03-17 Intes Poprad s.r.o. Nám. sv. Egídia 95 058 01 Poprad, 36449814
17/079 Monitorovanie EZS 05/17 43,45 € s DPH Zmluva 7/2015 05-03-17 Filip Security SK s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice, 46885692
17/078 Papierové utierky 23,39 € s DPH BJ/2017/25 05-03-17 Olha Trade s.r.o. Kráľovce 167, 044 44 Kráľovce, 36208088
17/077 Pripojenie VPN 04/2017 102,00 € s DPH Dodatok č 3 k zmluve č. 35711134 04-18-17 Slovanet a.s.Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava, 35954612
17/076 Odvoz zelenej hmoty 30,00 € s DPH BJ/2017/18 04-27-17 Bapos Štefánikova 786, 085 88 Bardejov, 00619621
17/075 PHM 238,67 € s DPH 05-04-17 Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava, 31322832
17/074 PHM 97,19 € s DPH 04-20-17 Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava, 31322832
17/073 Biostrip BAG 94,60 € s DPH BJ/2017/19 04-24-17 Fauna-Flóra Export-Import s.r.o. Okružná 33, 980 01 Zvolen, 00650846
17/072 Reagenčné fľaše 216,60 € s DPH BJ/2017/17 04-27-17 Mikrochem Trade s.r.o. Za dráhou 33, 902 01 Pezinok, 35948655
17/071 Čistiace potreby 151,26 € s DPH BJ/2017/23 04-28-17 Fifty. Fifty s.r.o. Strojnícka 18, 080 01 Prešov, 36479861
17/070 Diagnostické prúžky Reflotron 327,81 € s DPH BJ/2017/22 04-28-17 Intes Poprad s.r.o. Nám. sv. Egídia 95 058 01 Poprad, 36449814
17/069 Oprava PC , nastavenie parametrov 63,30 € s DPH BJ/2017/21 04-20-17 P. Cubjak TAI 29. Augusta 4 085 01 Bardejov, 40297128
17/068 Renovácia tonerov 169,03 € s DPH BJ/2017/20 04-20-17 P. Cubjak TAI 29. Augusta 4 085 01 Bardejov, 40297128
17/067 Odborné semináre RÚVZ BJ 2017 72,04 € s DPH Lekár ,a.s Dobšinského 12,811 05 Bratislava 1, 35947349
17/066 Poplatok za mobil orange 6.4.-5.5.2017 1,32 € s DPH BJ/2011/7 04-10-17 Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava, 35697270
17/065 Doplatok predplatné Výživa a potraviny 2017 2.00 € 04-12-17 Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, 36631124
17/064 Vyúčtovacia fa – registrácia domény 0.00 € 04-10-17 Slovanet a.s.Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava, 35954612
17/063 Zemný plyn 04/2017 585,00 € s DPH Dodatok č. 03 k Zmluve č. 6300142660 04-05-17 Slovenský plynárensky priemysel , a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, 35815256
17/062 Monitorovanie EZS 04/2017 43,45 € s DPH Zmluva 7/2015 04-04-17 Filip Security SK s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice, 46885692
17/061 Registrácia domény 21,60 € s DPH 03-30-17 Slovanet a.s.Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava, 35954612
17/060 Elektrická energia 03/2017 167,47 € s DPH 04-18-17 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice, 44483767
17/059 Aktualizácia BOZP a PO 1.1-31.3.2017 120.00 € Dodatok č. 3 k MZ zo dňa 26.6.2015 04-06-17 Jozef Choma Šiba 34, 086 22 Kľušov 43932045
17/058 Zrážková voda 1.1.-31.3.2017 169,94 € s DPH 04-11-17 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Košice, Komenského 50, 042 48 Košice, 36570460
17/057 Poplatok za mobilné telefóny 03/2017 102,46 € s DPH 5/2016/5 2/2016/2 3/2016/3 9/2016/9 04-11-17 Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, 35763469
17/056 Vyúčtovacia fa – služby STP APV 0.00 € 04-10-17 Ives Košice, Čsl. Armády 20 041 18 Košice, 00162957
17/055 Pranie pradla 1.Q.2017 59,98 € s DPH 04-04-17 NsP Sv. Jakuba, n.o. Bardejov Sv. Jakuba 21, 085 01 Bardejov, 36167908
17/054 Poplatok za pevné linky 03/2017 113,39 € s DPH 6/2016/6 7/2016/7 04-06-17 Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, 35763469
17/053 PHM 365,82 € s DPH 04-05-17 Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava, 31322832
17/052 Servisná prehliadka BJ705BH 115,43 € s DPH BJ/2017/15 04-05-17 Autogaráž s.r.o. Pod Kútmi 1846 085 01 Bardejov, 44557574
17/051 Softvérové služby 120,00 € s DPH BJ/2017/14 03-30-17 BardComp s.r.o. Hurbanova 22, 085 01 Bardejov,46931589
17/050 Pripojenie do VPN 03/2017 102,00 € s DPH Dodatok č 3 k zmluve č. 35711134 03-16-17 Slovanet a.s.Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava, 35954612
17/049 Stravné kupóny 1 879,50 € s DPH Z201539420Z BJ/2017/16 03-29-17 Le chegue dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava, 31396674
17/048 Vodné, stočné , 10.12.2016-14.3.2017 175,03 € s DPH 03-27-16 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Košice, Komenského 50, 042 48 Košice, 36570460
147/047 PHM 260,53 € s DPH 03-20-17 Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava, 31322832
17/046 Služby STV APV na rok 2017 119,50 € s DPH 03-23-17 Ives Košice, Čsl. Armády 20 041 18 Košice, 00162957
17/045 Teplomer a kalibrácia 52,82 € s DPH BJ/2017/12 03-28-17 ADM s.r.o. pri Celulózke 29, 010 01 Žilina, 31661560
17/044 Stolový počítač 832,00 € s DPH BJ/2017/11 03-24-17 BardComp s.r.o. Hurbanova 22, 085 01 Bardejov,46931589
17/043 Poplatok za mobilné telefóny 02/2017 103,37 € s DPH 5/2016/5 2/2016/2 3/2016/3 9/2016/9 03-10-17 Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, 35763469
17/042 Miestny komunálny odpad – prvá splátka 2017 320.32 € Č. roz. 7828701364 02-16-17 Mesto Bardejov, Radničné námestie 16, 085 01 Bardejov, 00321842
17/041 Poistenie nehnuteľnosti 25.03.-25.06.2017 201.21 € Č.PZ 9160045794 02-24-17 Uniqa poisťovňa a.s. Lazaretská 15, 820 07 Bratislava 27, 00653501
17/040 Elektrická energia doplatok za 01/2017 36,85 € s DPH 03-17-17 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice, 44483767
17/039 Elektrická energia 02/2017 169,86 € s DPH 03-20-17 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice, 44483767
17/038 Poplatok za pevné linky 02/2017 109,85 € s DPH 6/2016/6, 7/2016/7 03-08-17 Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, 35763469
17/037 Poplatok za mobil orange 6.3.-5.4.2017 4,08 € s DPH BJ/2011/7 03-09-17 Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava, 35697270
17/036 Zdravotníctvo a medicína 2017 - doplatok 2,61 € s DPH 03-10-17 Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, 97 599 Banská Bystrica, 36631124
17035 Oprava OMV BJ450AU 153,28 € s DPH BJ/2017/10 03-09-17 Autogaráž s.r.o. Pod Kútmi 1846 085 01 Bardejov, 44557574
17/034 Kontrola PHP a PH 36.00 € BJ/2017/8 03-07-17 Gula Peter Svobodu 691/15, 089 01 Svidník, 35244429
17/033 Havarijné poistenie BJ/523AI 118.73 € Zmluva č. 2405126464 01-30-17 Generali Poisťovňa , a.s .Lamačská cesta 3/A 841 04 Bratislava
17/032 Diagnostika poruchy PK 44,90 € s DPH BJ/2017/5 03-03-17 Inštalatherm s.r.o. Duklianska 34, 085 01 Bardejov, 45707421
17/031 Oprava teplomera 14,40 € s DPH BJ/2017/9 03-02-17 ADM s.r.o. Pri Celulózke 29, 010 01 Žilina 31561560
17/030 Zemný plyn 03/2017 1068,00 € s DPH Dodatok č. 03 k Zmluve č. 6300142660 03-02-17 Slovenský plynárensky priemysel , a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, 35815256
17/029 Monitorovanie EZS 03/2017 43,45 € s DPH Zmluva 7/2015 03-02-17 Filip Security SK s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice, 46885692
17/028 Pripojenie do VPN 02/2017 102,00 € s DPH Dodatok č 3 k zmluve č. 35711134 02-16-17 Slovanet a.s.Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava, 35954612
17/027 Úpravy nastavenia v PC 19,80 € s DPH BJ/2017/6 03-01-17 P. Cubjak TAI 29. Augusta 4 085 01 Bardejov, 40297128
17/026 PHM 380,70 € s DPH 03-06-17 Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava, 31322832
17/025 Stravné kupóny 1749,47 € s DPH Z201539420Z BJ/2017/7 02-27-17 Le chegue dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava, 31396674
17/024 PHM 158,65 € s DPH 02-20-17 Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava, 31322832
17/023 Poplatok za mobilné telefóny 01/2017 102,14 € s DPH 5/2016/5 2/2016/2 3/2016/3 9/2016/9 02-09-17 Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, 35763469
17/022 Poplatok za pevné linky 01/2017 111,41 € s DPH 6/2016/6 7/2016/7 02-08-17 Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, 35763469
17/021 Poplatok za mobil orange 6.2.-5.3.2017 14,69 € s DPH BJ/2011/7 02-09-17 Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava, 35697270
17/020 Elektrická energia 01/2017 193,39 € s DPH 02-15-17 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice, 44483767
17/019 Predplatné časopisu FFP rok 2017 9,50 € s DPH 02-08-17 IbSolve, s.r.o. Terchovská 16, 040 01 Košice, 48175307
17/018 Zemný plyn 02/2017 1133,00 € s DPH Dodatok č. 03 k Zmluve č. 6300142660 02-06-17 Slovenský plynárensky priemysel , a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, 35815256
17/017 Monitorovanie EZS 02/2017 43,45 € s DPH Zmluva 7/2015 02-02-17 Filip Security SK s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice, 46885692
17/016 Vyúčtovacia fa k systémovej údržbe Human Klasik 0.00 € 02-09-17 Hour spol. s.r.o. M.R. Štefánika 836/33, 010 01 Žilina 315861163
17/015 Vyúčtovacia fa k predplatnému 0.00 € 02-02-17 Ajfa +avis s.r.o. Klemensova 34 010 01 Žilina, 31602436
17/014 Stravné kupóny 699,79 e s DPH Z201539420Z BJ/2017/2 01-27-17 Le chegue dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava, 31396674
17/013 Pripojenie do VPN 01/2017 102,00 € s DPH Dodatok č 3 k zmluve č. 35711134 01-16-17 Slovanet a.s.Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava, 35954612
17/012 Kontrola systému MaR PK 78,00 € s DPH BJ/2017/3 01-26-17 Paufex Prešov s.r.o. Budovateľská 50 Prešov, 31716229
17/011 PHM 153,08 € s DPH 02-06-17 Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava, 31322832
17/010 PHM 55,53 € s DPH 01-18-17 Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava, 31322832
17/009 Systémová údržba 1.polrok 2017 151,20 € s DPH Zmluva o dielo 188/2006/ZODH/ZA 01-05-17 Hour spol. s.r.o. M.R. Štefánika 836/33, 010 01 Žilina 315861163
17/008 Predplatné Bardejovské novosti rok 2017 26 01-24-17 PONET press Mgr. Miron Kantuľák Štefánikova 61 085 63 Bardejov, 17277515
17/007 Koncesionárske poplatky prvý polrok 2017 111.48 € 01-26-17 RTVS s.r.o. Staré Grunty 2, 841 04 Bratislava, 47232480
17/006 Zemný plyn 01/2017 1169,00 € s DPH Dodatok č. 03 k Zmluve č. 6300142660 01-18-17 Slovenský plynárensky priemysel , a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, 35815256
17/005 Poplatky za orange 6.1.-5.2.2017 3,47 € s DPH BJ/2011/7 01-03-17 Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava, 35697270
17/004 Stravné kupóny 1749,47 s DPH Z201539420Z BJ/2017/1 01-03-17 Le chegue dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava, 31396674
17/003 Monitorovanie EZS 01/2017 43,45 € s DPH Zmluva 7/2015 01-03-17 Filip Security SK s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice, 46885692
17/002 Poradca rok 2017 29,40 € s DPH 01-11-17 Poradca s.r.o. Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina 36371271
17/001 Predplatné Čo má vedieť mzdová účtovníčka 49,50 € s DPH 01-02-17 Ajfa +avis s.r.o. Klemensova 34 010 01 Žilina, 31602436