Notifikátor výberových konaní

Aplikácia umožňuje nastavenie emailových notifikácií pre novo vyhlásené výberové konania z portálu open.slovensko.sk

https://open.slovensko.sk/vk/SelectionProcedureList

2017.08.28

UVOstat.sk

Verejné