Aktuálne údaje centrálnej technickej evidencie ciest

Aplikácia Mapy CDB sprístupňuje aktuálne údaje centrálnej technickej evidencie ciest, t.j. diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I., II. a III. triedy. Okrem základných funkcií, ako je vyhľadávanie rôznych údajov a ich kombinácií, pohyb po mape, zobrazene atribútov konkrétneho údaja, umožňuje určiť rôzne druhy staničenia konkrétneho miesta na ceste, určiť najkratšiu či najrýchlejšiu trasu, prehliadať údaje formou podrobného grafického zobrazenia, zobraziť historický stav údajov ap.

2019.02.21

Slovenská správa ciest

Verejné