Revízia: fa44e36e-1335-434a-ae65-d9baa8885239

Autor: LESY Slovenskej republiky, štátny podnik

Časová značka: 11:48, 12 December, 2018

Log správa:

REST API: Aktualizovať objekt zaradenia-stavieb-do-dhm-2018

Zmeny

Datasety

Dataset Tagy

Skupiny