Revízia: f5f02939-27dc-4766-867c-3f9cda468d6a

Autor: Mesto Prešov

Časová značka: 12:34, 8 August, 2017

Log správa:

REST API: Aktualizovať objekt pocet-obcanov-podla-krstnych-mien

Zmeny

Datasety

Dataset Tagy

Skupiny