Revízia: f5379337-61d0-4686-8fb9-151d6d13a0c1

Autor: Štatistický úrad Slovenskej republiky

Časová značka: 07:54, 29 Máj, 2018

Log správa:

REST API: Aktualizovať objekt uzemne-clenenie-volebne-obvody

Zmeny

Datasety

Dataset Tagy

Skupiny