Revízia: f281a95b-78cc-49ef-89b5-5abfcaaecbcf

Autor: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Časová značka: 11:48, 1 Apríl, 2019

Log správa:

REST API: Aktualizovať objekt integrovana-prevencia-a-kontrola-znecistovania-ipkz

Zmeny

Datasety

Dataset Tagy

Skupiny