Revízia: f169369d-e716-494d-bebb-8d6f472769d0

Autor: Úrad pre verejné obstarávanie

Časová značka: 13:09, 3 Január, 2017

Log správa:

REST API: Aktualizovať objekt vestnik-verejneho-obstaravania-20171

Zmeny

Datasety

Dataset Tagy

Skupiny