Revízia: f154478b-dc53-4e19-9a48-52afb71f929d

Autor: Silvia Horváthová2

Časová značka: 08:37, 17 Jún, 2016

Log správa:

REST API: Aktualizovať objekt upvs-integracie-stav

Zmeny

Datasety

Dataset Tagy

Skupiny