Revízia: ee2004c5-ee68-42b5-b9b0-46cdac279e59

Autor: Štatistický úrad Slovenskej republiky

Časová značka: 05:33, 2 Apríl, 2019

Log správa:

REST API: Aktualizovať objekt hc23

Zmeny

Datasety

Dataset Tagy

Skupiny