Revízia: ecb198c9-8dd3-4b0c-ad2f-ce3297849e90

Autor: LESY Slovenskej republiky, štátny podnik

Časová značka: 08:16, 6 Marec, 2020

Log správa:

REST API: Aktualizovať objekt zaradenia-stavieb-do-dhm-2018

Zmeny

Datasety

Dataset Tagy

Skupiny