Revízia: ea7eabc7-d8f4-4885-9677-60e91742fd98

Autor: Mesto Prešov

Časová značka: 09:04, 6 Máj, 2019

Log správa:

Zmeny

Datasety

Dataset Tagy

Skupiny