Revízia: e7834c79-2727-46d6-83e8-9510975825aa

Autor: Národný bezpečnostný úrad

Časová značka: 16:32, 23 November, 2017

Log správa:

REST API: Aktualizovať objekt otvoreny-softver-nbu

Zmeny

Datasety

Dataset Tagy

Skupiny