Revízia: e3df0e42-935a-44f7-8237-c3f2174dbcd1

Autor: Silvia Horváthová2

Časová značka: 14:23, 27 Máj, 2016

Log správa:

REST API: Aktualizovať objekt upvs-integracie-stav

Zmeny

Datasety

Dataset Tagy

Skupiny