Revízia: e36f5662-87db-41cc-9959-719787ffb0fe

Autor: Silvia Horváthová2

Časová značka: 15:25, 6 Jún, 2016

Log správa:

REST API: Aktualizovať objekt upvs-integracie-stav

Zmeny

Datasety

Dataset Tagy

Skupiny