Revízia: db801e99-fd88-4d02-8e65-fa5315229102

Autor: Slovenská správa ciest

Časová značka: 13:01, 21 Február, 2019

Log správa:

REST API: Aktualizovať objekt udaje-centralnej-technickej-evidencie-ciest-rok-2017

Zmeny

Datasety

Dataset Tagy

Skupiny