Revízia: d830fb9d-e4c1-4bf8-be01-a330e5295496

Autor: Silvia Horváthová2

Časová značka: 14:04, 10 August, 2016

Log správa:

REST API: Aktualizovať objekt upvs-integracie-stav

Zmeny

Datasety

Dataset Tagy

Skupiny