Revízia: cbf4159f-d4a5-42dc-ab16-0ee7afecfeae

Autor: Mesto Prešov

Časová značka: 12:29, 7 August, 2017

Log správa:

REST API: Aktualizovať objekt uradna-elektronicka-tabula-mesta-presov

Zmeny

Datasety

Dataset Tagy

Skupiny