Revízia: c4751c0e-d795-49da-bea5-04e16acee3e4

Autor: Silvia Horváthová2

Časová značka: 11:58, 27 Júl, 2016

Log správa:

REST API: Aktualizovať objekt upvs-integracie-stav

Zmeny

Datasety

Dataset Tagy

Skupiny