Revízia: c39be9c5-ec31-46fe-8cd3-6261c892ca02

Autor: Silvia Horváthová2

Časová značka: 10:25, 23 September, 2016

Log správa:

REST API: Aktualizovať objekt upvs-integracie-stav

Zmeny

Datasety

Dataset Tagy

Skupiny