Revízia: c27a628a-28c6-4fee-bcda-d64a7eaaf4d3

Autor: Silvia Horváthová2

Časová značka: 12:51, 24 August, 2016

Log správa:

REST API: Aktualizovať objekt upvs-integracie-stav

Zmeny

Datasety

Dataset Tagy

Skupiny