Revízia: c09196d4-48f1-40de-8b29-f8b08fc19c35

Autor: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Časová značka: 13:09, 28 November, 2018

Log správa:

REST API: Aktualizovať objekt informacie-o-kvalite-ovzdusia-central-data-repository

Zmeny

Datasety

Dataset Tagy

Skupiny