Revízia: bc452ac8-82e6-4a28-a2a9-d5b62c25203d

Autor: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Časová značka: 08:02, 12 December, 2018

Log správa:

REST API: Aktualizovať objekt statistika-kriminality-2018

Zmeny

Datasety

Dataset Tagy

Skupiny