Revízia: b4021946-59a1-40fa-a41f-e9a12ed55195

Autor: Silvia Horváthová2

Časová značka: 14:52, 26 Máj, 2016

Log správa:

REST API: Aktualizovať objekt upvs-integracie-stav

Zmeny

Datasety

Dataset Tagy

Skupiny