Revízia: b233de72-f087-48a6-a3c2-10a7350847cf

Autor: Silvia Horváthová2

Časová značka: 14:59, 15 Júl, 2016

Log správa:

REST API: Aktualizovať objekt upvs-integracie-stav

Zmeny

Datasety

Dataset Tagy

Skupiny