Revízia: b044049c-6635-4cf6-81bf-b9ac5302cfb6

Autor: Silvia Horváthová2

Časová značka: 07:17, 2 Jún, 2016

Log správa:

REST API: Aktualizovať objekt upvs-integracie-stav

Zmeny

Datasety

Dataset Tagy

Skupiny