Revízia: aa11547a-a53a-4d87-9649-08e2a3312f7d

Autor: Silvia Horváthová2

Časová značka: 14:28, 6 Jún, 2016

Log správa:

REST API: Aktualizovať objekt upvs-integracie-stav

Zmeny

Datasety

Dataset Tagy

Skupiny