Revízia: a79604ee-26d6-4f43-b835-b4663a3ffe03

Autor: Regionálny úrad verejného zdravotníctva Nitra

Časová značka: 10:07, 11 Marec, 2016

Log správa:

REST API: Aktualizovať objekt register-odborne-sposobilych-osob-starostlivost-o-ludske-telo

Zmeny

Datasety

Dataset Tagy

Skupiny