Revízia: a3574f26-a1d8-44f1-ab2d-4b11b0cfa990

Autor: Mesto Prešov

Časová značka: 12:12, 8 August, 2017

Log správa:

REST API: Aktualizovať objekt http-egov-presov-sk-default-aspx-navigationstate-180-0-plac240-144107-5-1

Zmeny

Datasety

Dataset Tagy

Skupiny