Revízia: a13f9810-831d-4bea-b825-ebc10f7b7baa

Autor: Národný bezpečnostný úrad

Časová značka: 16:26, 23 November, 2017

Log správa:

REST API: Aktualizovať objekt otvoreny-softver-nbu

Zmeny

Datasety

Dataset Tagy

Skupiny