Revízia: a079f72f-88a8-4806-a389-9feeab3872c4

Autor: Silvia Horváthová2

Časová značka: 13:17, 5 Október, 2016

Log správa:

REST API: Aktualizovať objekt upvs-integracie-stav

Zmeny

Datasety

Dataset Tagy

Skupiny