Revízia: 9f7b7faa-a3dc-4b66-ac57-2b1f80ab7020

Autor: Mesto Prešov

Časová značka: 12:05, 8 August, 2017

Log správa:

REST API: Aktualizovať objekt http-egov-presov-sk-default-aspx-navigationstate-180-0-plac240-144107-5-1

Zmeny

Datasety

Dataset Tagy

Skupiny