Revízia: 9cac50c2-570f-41d7-a736-8c418d607ea7

Autor: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Časová značka: 10:37, 13 August, 2019

Log správa:

REST API: Aktualizovať objekt pridelenie-projektov-manazerom-a-kontrolorom-interreg-v-a-sk-cz

Zmeny

Datasety

Dataset Tagy

Skupiny