Revízia: 9984cdd1-6ea0-4152-bf66-f1518c28d0b1

Autor: Mesto Prešov

Časová značka: 12:04, 8 August, 2017

Log správa:

REST API: Aktualizovať objekt http-egov-presov-sk-default-aspx-navigationstate-180-0-plac240-144107-5-1

Zmeny

Datasety

Dataset Tagy

Skupiny