Revízia: 964ec095-5ab0-4f24-b1ef-710ba3929de1

Autor: Mesto Prešov

Časová značka: 12:29, 8 August, 2017

Log správa:

REST API: Aktualizovať objekt pocet-obcanov-podla-krstnych-mien

Zmeny

Datasety

Dataset Tagy

Skupiny