Revízia: 8de6fb86-f1a3-47c1-b02b-2ffdeadccb6c

Autor: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Časová značka: 12:54, 14 December, 2018

Log správa:

REST API: Aktualizovať objekt casovy-harmonogram-vytvarania-a-spristupnovania-datasetov-mvsr

Zmeny

Datasety

Dataset Tagy

Skupiny