Revízia: 8d819f4d-9bed-4be6-8c0f-311f475ccd1c

Autor: Mesto Prešov

Časová značka: 12:33, 7 August, 2017

Log správa:

REST API: Aktualizovať objekt uradna-elektronicka-tabula-mesta-presov

Zmeny

Datasety

Dataset Tagy

Skupiny