Revízia: 8c586d51-e937-433e-83c2-a8659c82fa57

Autor: Mesto Prešov

Časová značka: 12:31, 8 August, 2017

Log správa:

REST API: Aktualizovať objekt pocet-obcanov-podla-krstnych-mien

Zmeny

Datasety

Dataset Tagy

Skupiny