Revízia: 7f9d8cdc-6098-4296-b741-3973446b6301

Autor: Úrad pre verejné obstarávanie

Časová značka: 04:20, 12 Január, 2017

Log správa:

REST API: Aktualizovať objekt vestnik-verejneho-obstaravania-20171

Zmeny

Datasety

Dataset Tagy

Skupiny