Revízia: 7dc92025-6952-4c2b-9f6c-acd1ab56d337

Autor: Úrad pre verejné obstarávanie

Časová značka: 04:16, 24 Január, 2017

Log správa:

REST API: Aktualizovať objekt vestnik-verejneho-obstaravania-20171

Zmeny

Datasety

Dataset Tagy

Skupiny