Revízia: 72600aba-cc19-48b0-8150-97444a304dde

Autor: LESY Slovenskej republiky, štátny podnik

Časová značka: 08:49, 26 Február, 2020

Log správa:

REST API: Aktualizovať objekt plnenie-ramcovych-zmluv

Zmeny

Datasety

Dataset Tagy

Skupiny