Revízia: 6b538ed1-f6a2-4919-89f4-f1614bc2350d

Autor: LESY Slovenskej republiky, štátny podnik

Časová značka: 10:08, 14 December, 2018

Log správa:

REST API: Aktualizovať objekt plnenie-ramcovych-zmluv

Zmeny

Datasety

Dataset Tagy

Skupiny