Revízia: 62bd42df-5700-4f4e-a50f-4400036d038f

Autor: Mesto Prešov

Časová značka: 12:35, 8 August, 2017

Log správa:

REST API: Aktualizovať objekt pocet-obcanov-podla-krstnych-mien

Zmeny

Datasety

Dataset Tagy

Skupiny